கடவுளின் சங்கம் உலகளாவிய சர்ச் (சுவிட்சர்லாந்து)
8000 சூரிச்

மின்னஞ்சல்: info@wkg-ch.org
இணைய: www.wkg-ch.org


வங்கி

Postfinance சூரிச்

பிசி கணக்கு: 23-58243-7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

பதிப்புரிமை © 2020 WKG Switzerland