முத்திரையில்

உலகளாவிய சர்ச் ஆஃப் காட்
8000 சூரிச்
சுவிச்சர்லாந்து

 

மின்னஞ்சல்:    info@wkg-ch.org
இணைய:  www.wkg-ch.org


வங்கி

உலகளாவிய சர்ச் ஆஃப் காட்
8000 சூரிச்

பிசி கணக்கு: 23-58243-7

ஐபான்: CH43 0900 0000 2305 8243 7

BIC: POFICHBEXXX

 

PDFwkg_qr_code.pdf