ரோமருக்கு நிருபம் மறுபரிசீலனை

தகுதிக்கான கடிதத்தை மறு ஆய்வு செய்தல் அப்போஸ்தலன் பவுல் சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ரோம சபையின் கடிதத்தை எழுதினார். கடிதம் மட்டுமே ஒரு சில பக்கங்கள், குறைந்தது 2000 வார்த்தைகள், ஆனால் அதன் விளைவு ஆழ்ந்த இருந்தது. கிரிஸ்துவர் சர்ச் வரலாற்றில் குறைந்தது மூன்று முறை, இந்த கடிதம் எப்போதும் தேவாலய மாறிவிட்டது என்று ஒரு கொந்தளிப்பு வழிவகுத்தது.

மார்ட்டின் லூதர்

இது ஆரம்பத்தில் இருந்தது 15. நூற்றாண்டு, மார்டின் லூதர் என்ற பெயரில் ஆகஸ்டிணி துறவி தனது மனசாட்சியை நிதானமாகக் காப்பாற்றுவதற்காக வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை அமைதிப்படுத்த முயன்றபோது. ஆனால் அவரது ஆசாரிய ஒழுங்கமைப்பின் அனைத்து ஒழுங்குகளையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றினாலும், லூத்தர் கடவுளிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டார். பின்னர், ரோமர் ஒரு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் படிப்பதில், ரோமர் 1,17 பால் அறிக்கை வரையப்பட்ட உள்ள லூதர் காணப்படும்: அது [ஸ்தோத்திர] தேவனுடைய நீதி வெளிப்படவும் உள்ள பொறுத்தவரை நம்பிக்கைக்கு நம்பிக்கை இருந்து தெரிய வருகிறது; விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, இந்த சக்திவாய்ந்த பத்தியின் உண்மை லூத்தரின் இதயத்தைத் தொட்டது. அவர் எழுதினார்:

அங்கு நான் தேவனுடைய நீதியின் இதன் மூலம் தேவனுடைய ஒரு பரிசு மூலம் நேர்மையான வாழ்க்கையை, அதாவது, செயலற்ற நீதியின் இதன் மூலம் கடவுள் நிச்சயம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை நியாயப்படுத்துகிறது என்று இருக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள தொடங்கியது. அந்த சமயத்தில், நான் புதிதாக பிறந்தேன், திறந்த கதவுகளால் சொர்க்கத்தில் நுழைந்தேன் என்று உணர்ந்தேன். அடுத்த என்ன நடந்தது என்று உனக்குத் தெரியும். தூய மற்றும் எளிமையான சுவிசேஷத்தை மறுகட்டமைப்பதில் லூத்தர் மௌனமாக இருக்க முடியாது. இதன் விளைவாக, புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தம் இருந்தது.

ஜான் வெஸ்லி

ரோமானியருக்கு எழுதிய கடிதத்தால் ஏற்பட்ட மற்றொரு எழுச்சி இங்கிலாந்தில் சுமார் 1730 இல் நடந்தது. இங்கிலாந்தின் சர்ச் கடினமான நேரங்களைச் சென்றது. லண்டன் ஆல்கஹால் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சுலபமான வாழ்வைக் கொண்டிருந்தது. சபைகளில் ஊழல் பரவலாக இருந்தது. ஜான் வெஸ்லி என்ற பெயரில் ஒரு பக்தியுள்ள இளம் ஆங்கிலிகன் போதகர் பழிவாங்கினார், ஆனால் அவருடைய முயற்சிகள் சிறிது விளைவை ஏற்படுத்தின. அவர் ஒரு பயங்கர அட்லாண்டிக் பிரயாணம் ஜெர்மன் கிரிஸ்துவர் ஒரு குழு நம்பிக்கை, மொராவியன் சகோதரரே கூட்டத்தில் வீட்டிற்கு வரையப்பட்ட தொடப்பட்டேன் முடித்த பிறகு வெஸ்லி இருந்தது. வெஸ்லி இதை இவ்வாறு விவரித்தார்: மாலையில், நான் தயக்கத்துடன் ஆல்டர்ஸ்கேட் தெருவில் ஒரு கட்சிக்கு சென்றேன், அங்கு ரோமானியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் லூதர் முன்னுரை ஒன்றை வாசித்தார். கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் வைத்து, கடவுளுடைய இருதயத்தில் அவருடைய இருதயத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதைப் பற்றி நான்கில் ஒரு பங்கிற்குள், என் இதயம் வித்தியாசமாக இருந்தது. கிறிஸ்துவிற்கு மட்டுமே என் இரட்சிப்பை நம்புவதாக உணர்ந்தேன். அவர் என் பாவங்களை என் பாவங்களையும் எடுத்து, பாவத்தையும் மரணத்தின் சட்டத்தையும் எனக்கு விடுதலையாக்கினாரென்று நிச்சயமாய் எனக்குக் கட்டளையிட்டார்.

கார்ல் பார்த்

மறுபிறப்பால், ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் தேவாலயத்தை மீண்டும் விசுவாசத்திற்கு கொண்டு வருவதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அதே சமயத்தில் சுவிசேஷ மறுமலர்ச்சியைத் துவக்கியது. வெகு காலத்திற்கு முன்பே நடந்த மற்றொரு கொந்தளிப்பு ஐரோப்பாவில் ஐரோப்பாவிற்கு வருகின்றது. 1916 இரத்த குளியல் மத்தியில். உலகப் போர் தார்மீக மற்றும் ஆன்மீக முழுமையாக அணுகுமுறைகள் என்று ஒரு கிரிஸ்துவர் உலக அவரது நம்பிக்கை, தாராளவாத காட்சிகள், மேற்கத்திய முன்னணி அனைத்து கற்பனை உடைப்பு படுகொலை செய்யப்பட்டதில் கலங்கியது என்பதைக் ஒரு இளம் சுவிஸ் ஆயர் காண்கிறது. இத்தகைய புரட்சிகர நெருக்கடிக்கு முகங்கொடுத்ததில் நற்செய்தியின் செய்தியானது புதிய மற்றும் யதார்த்தமான முன்னோக்கு தேவை என்பதை கார்ல் பார்த் உணர்ந்தார். ரோமர், ஜெர்மனியில் 1 தோன்றிய அவரது விமர்சன உரையில், பார்த் பவுல் அசல் குரலை இழந்து படிப்பு மற்றும் விமர்சனத்தின் நூற்றாண்டுகளாக கீழ் புதைக்கப்பட்டார் அவர் கவலை தெரிவித்தார்.

ரோமன் XX இன் அவரது கருத்துக்களில், பார்த் நற்செய்தி மற்ற விஷயங்களுள் ஒன்று அல்ல, ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான ஒரு வார்த்தை, எப்பொழுதும் புதிதாயும், விசுவாசம் தேவைப்படும் கடவுளிடமிருந்து வரும் ஒரு செய்தியும் அது சரியாக வாசிக்கப்பட்டால், அது முன்வைக்கும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும். சுவிசேஷம், பார்த், பங்கு மற்றும் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது. இந்த வழியில், கடவுளுடைய வார்த்தை ஒரு உலகளாவிய போரைப் பின்தொடர்ந்து, ஏமாற்றமடைந்த ஒரு உலகிற்கு பொருத்தமானது என்பதை பார்த் காட்டினார். மறுபடியும், ரோமருக்கு எழுதிய நிருபர் உடைந்த நம்பிக்கையின் இருண்ட கூண்டிலிருந்து வழி காட்டிய பிரகாசமான நட்சத்திரம். ரோமானியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பர்தாவின் கருத்துப்படி தத்துவவாதிகள் மற்றும் இறையியலாளர்களின் துறையின் மீது ஒரு குண்டு வீழ்ந்தது என விவரிக்கப்பட்டது. மறுபடியும் ரோமருக்கு நற்செய்தியின் செய்தியால் திருச்சபை மாற்றியமைக்கப்பட்டது, இது ஒரு பக்தர் வாசகரைக் கவர்ந்தது.

இந்த செய்தி லூத்தரை மாற்றியது. அவள் வெஸ்லி திரும்பினாள். அவர் பார்த் திரும்பினார். அது இன்று பலரை மாற்றுகிறது. அவர்கள் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தனது வாசகர்களை விசுவாசம் மற்றும் உறுதியுடன் மாற்றியுள்ளார். இந்த உறுதியை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், ரோமருக்கு எழுதிய கடிதத்தை வாசித்து நம்புகிறேன்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFரோமருக்கு நிருபம் மறுபரிசீலனை