ரோமருக்கு நிருபம் மறுபரிசீலனை

தகுதிக்கான கடிதத்தை மறு ஆய்வு செய்தல்அப்போஸ்தலன் பவுல் சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ரோம சபையின் கடிதத்தை எழுதினார். கடிதம் மட்டுமே ஒரு சில பக்கங்கள், குறைந்தது 2000 வார்த்தைகள், ஆனால் அதன் விளைவு ஆழ்ந்த இருந்தது. கிரிஸ்துவர் சர்ச் வரலாற்றில் குறைந்தது மூன்று முறை, இந்த கடிதம் எப்போதும் தேவாலய மாறிவிட்டது என்று ஒரு கொந்தளிப்பு வழிவகுத்தது.

மார்ட்டின் லூதர்

இது 1 ஆம் தேதியின் தொடக்கத்தில் இருந்தது5. மார்ட்டின் லூதர் என்ற அகஸ்தீனிய துறவி தனது மனசாட்சியை அமைதிப்படுத்த முயன்ற நூற்றாண்டு, அவர் குற்றம் இல்லாத வாழ்க்கை என்று அழைத்தார். ஆனால் அவர் அனைத்து சடங்குகளையும் பின்பற்றிய போதிலும், லூதர் தனது பாதிரியார் முறையின் சட்டங்களை விதித்தாலும், லூதர் இன்னும் கடவுளிடமிருந்து அந்நியப்பட்டதாக உணர்ந்தார். பின்னர், ரோமானியர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தைப் படிக்கும் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளராக, லூதர் ரோமர்களில் பவுலின் பிரகடனத்தில் தன்னைக் கண்டார். 1,17 வரையப்பட்டது: ஏனெனில் அதில் [சுவிசேஷத்தில்] கடவுளுக்கு முன்பாக செல்லுபடியாகும் நீதி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது விசுவாசத்தில் விசுவாசத்தினால் வருகிறது; எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி: நீதிமான்கள் விசுவாசத்தினால் வாழ்வார்கள். இந்த சக்திவாய்ந்த பத்தியின் உண்மை லூதரின் இதயத்தைத் தாக்கியது. அவன் எழுதினான்:

அங்கு நான் தேவனுடைய நீதியின் இதன் மூலம் தேவனுடைய ஒரு பரிசு மூலம் நேர்மையான வாழ்க்கையை, அதாவது, செயலற்ற நீதியின் இதன் மூலம் கடவுள் நிச்சயம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை நியாயப்படுத்துகிறது என்று இருக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள தொடங்கியது. அந்த சமயத்தில், நான் புதிதாக பிறந்தேன், திறந்த கதவுகளால் சொர்க்கத்தில் நுழைந்தேன் என்று உணர்ந்தேன். அடுத்த என்ன நடந்தது என்று உனக்குத் தெரியும். தூய மற்றும் எளிமையான சுவிசேஷத்தை மறுகட்டமைப்பதில் லூத்தர் மௌனமாக இருக்க முடியாது. இதன் விளைவாக, புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தம் இருந்தது.

ஜான் வெஸ்லி

ரோமானியருக்கு எழுதிய கடிதத்தால் ஏற்பட்ட மற்றொரு எழுச்சி இங்கிலாந்தில் சுமார் 1730 இல் நடந்தது. இங்கிலாந்தின் சர்ச் கடினமான நேரங்களைச் சென்றது. லண்டன் ஆல்கஹால் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சுலபமான வாழ்வைக் கொண்டிருந்தது. சபைகளில் ஊழல் பரவலாக இருந்தது. ஜான் வெஸ்லி என்ற பெயரில் ஒரு பக்தியுள்ள இளம் ஆங்கிலிகன் போதகர் பழிவாங்கினார், ஆனால் அவருடைய முயற்சிகள் சிறிது விளைவை ஏற்படுத்தின. அவர் ஒரு பயங்கர அட்லாண்டிக் பிரயாணம் ஜெர்மன் கிரிஸ்துவர் ஒரு குழு நம்பிக்கை, மொராவியன் சகோதரரே கூட்டத்தில் வீட்டிற்கு வரையப்பட்ட தொடப்பட்டேன் முடித்த பிறகு வெஸ்லி இருந்தது. வெஸ்லி இதை இவ்வாறு விவரித்தார்: மாலையில், நான் தயக்கத்துடன் ஆல்டர்ஸ்கேட் தெருவில் ஒரு கட்சிக்கு சென்றேன், அங்கு ரோமானியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் லூதர் முன்னுரை ஒன்றை வாசித்தார். கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் வைத்து, கடவுளுடைய இருதயத்தில் அவருடைய இருதயத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதைப் பற்றி நான்கில் ஒரு பங்கிற்குள், என் இதயம் வித்தியாசமாக இருந்தது. கிறிஸ்துவிற்கு மட்டுமே என் இரட்சிப்பை நம்புவதாக உணர்ந்தேன். அவர் என் பாவங்களை என் பாவங்களையும் எடுத்து, பாவத்தையும் மரணத்தின் சட்டத்தையும் எனக்கு விடுதலையாக்கினாரென்று நிச்சயமாய் எனக்குக் கட்டளையிட்டார்.

கார்ல் பார்த்

மீண்டும், ரோமர்கள் தேவாலயத்தை மீண்டும் விசுவாசத்திற்குக் கொண்டுவருவதில் கருவியாக இருந்தனர், அதே நேரத்தில் இது சுவிசேஷ மறுமலர்ச்சியைத் தொடங்கியது. மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு ஏற்பட்ட மற்றொரு கொந்தளிப்பு நம்மை 1916 இல் ஐரோப்பாவிற்கு கொண்டு வந்தது. 1. இரண்டாம் உலகப் போரின் போது, ​​ஒரு இளம் சுவிஸ் போதகர், ஒரு கிறிஸ்தவ உலகம் தார்மீக மற்றும் ஆன்மீக பரிபூரணத்தை அணுகும் அவரது நம்பிக்கையான, தாராளவாத பார்வைகள், மேற்கு முன்னணியில் உள்ள மனதைக் கவரும் கசாப்புக் கடையால் அசைக்கப்படுவதைக் கண்டறிந்தார். இத்தகைய பேரழிவு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் போது, ​​நற்செய்தி செய்திக்கு ஒரு புதிய மற்றும் யதார்த்தமான முன்னோக்கு தேவை என்பதை கார்ல் பார்த் உணர்ந்தார். 1918 இல் ஜெர்மனியில் தோன்றிய ரோமானியர்கள் பற்றிய அவரது வர்ணனையில், பல நூற்றாண்டுகள் புலமை மற்றும் விமர்சனத்தின் கீழ் பவுலின் அசல் குரல் தொலைந்து புதைந்துவிடும் என்று பார்த் கவலைப்பட்டார்.

ரோமன் XX இன் அவரது கருத்துக்களில், பார்த் நற்செய்தி மற்ற விஷயங்களுள் ஒன்று அல்ல, ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான ஒரு வார்த்தை, எப்பொழுதும் புதிதாயும், விசுவாசம் தேவைப்படும் கடவுளிடமிருந்து வரும் ஒரு செய்தியும் அது சரியாக வாசிக்கப்பட்டால், அது முன்வைக்கும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும். சுவிசேஷம், பார்த், பங்கு மற்றும் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது. இந்த வழியில், கடவுளுடைய வார்த்தை ஒரு உலகளாவிய போரைப் பின்தொடர்ந்து, ஏமாற்றமடைந்த ஒரு உலகிற்கு பொருத்தமானது என்பதை பார்த் காட்டினார். மறுபடியும், ரோமருக்கு எழுதிய நிருபர் உடைந்த நம்பிக்கையின் இருண்ட கூண்டிலிருந்து வழி காட்டிய பிரகாசமான நட்சத்திரம். ரோமானியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பர்தாவின் கருத்துப்படி தத்துவவாதிகள் மற்றும் இறையியலாளர்களின் துறையின் மீது ஒரு குண்டு வீழ்ந்தது என விவரிக்கப்பட்டது. மறுபடியும் ரோமருக்கு நற்செய்தியின் செய்தியால் திருச்சபை மாற்றியமைக்கப்பட்டது, இது ஒரு பக்தர் வாசகரைக் கவர்ந்தது.

இந்த செய்தி லூத்தரை மாற்றியது. அவள் வெஸ்லி திரும்பினாள். அவர் பார்த் திரும்பினார். அது இன்று பலரை மாற்றுகிறது. அவர்கள் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தனது வாசகர்களை விசுவாசம் மற்றும் உறுதியுடன் மாற்றியுள்ளார். இந்த உறுதியை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், ரோமருக்கு எழுதிய கடிதத்தை வாசித்து நம்புகிறேன்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFரோமருக்கு நிருபம் மறுபரிசீலனை