கிறிஸ்துவின் வருகை மற்றும் இரண்டாம் வருகை

அப்போஸ்தலர் XX ல், "அவர் சொன்னார், அவர் விரைவாக உயர்த்தப்பட்டார், மற்றும் ஒரு மேகம் அவர்கள் கண்களில் இருந்து அவரை எடுத்து." அதே நேரத்தில், ஒரு எளிய கேள்வி எழுகிறது: ஏன்?

இயேசு ஏன் பரலோகத்திற்குச் சென்றார்?

ஆனால் இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு முன், பின்வரும் மூன்று வசனங்களுக்கு வருவோம்: அவர்கள் மறைந்துபோகும் இரட்சகரைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போது, ​​வெள்ளை நிற உடையணிந்த இரண்டு ஆண்கள் அவர்களுக்கு அருகில் தோன்றினர்: "கலிலேயாவைச் சேர்ந்த மனிதர்களே," அவர்கள், "நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? வானத்தைப் பார்க்கவா? உங்களால் பரலோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இந்த இயேசு, அவர் பரலோகத்திற்குச் செல்வதைப் பார்த்தபடியே திரும்பி வருவார். பின்னர் அவர்கள் ஆலிவ் மலை என்று அழைக்கப்படும் மலையிலிருந்து ஜெருசலேமுக்குத் திரும்பினர், அது ஒரு ஓய்வுநாளில் எருசலேமுக்கு அருகில் உள்ளது ” (வி. 10-12).

இந்த பத்தியில் இரண்டு அடிப்படை புள்ளிகள் உள்ளன - இயேசு பரலோகத்திற்கு போகிறார், அவர் மீண்டும் வருவார். கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை இரண்டுமே முக்கியம், மற்றும் இருவரும் அப்போஸ்தலர்கள் 'க்ரீட் பகுதியாகும். முதலில், இயேசு பரலோகத்திற்குச் சென்றார். இது பொதுவாக கிறிஸ்துவின் வானுலக சவாரி என அழைக்கப்படுகிறது, ஈஸ்டர் பின்னர் வியாழன் அன்று வியாழக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படும் விடுமுறை.

மேலும், இந்த வசனம் இயேசு திரும்பி வருமென சுட்டிக்காட்டுகிறது - அவர் பரலோகத்திற்கு ஏறிச் சென்ற அதே வழியில் திரும்பி வருவார். என் கருத்தில், இந்த கடைசிக் கட்டம் எல்லாவற்றிற்கும் பரலோகத்திற்கு சென்றது ஏன் என்பதற்கான காரணத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது - இவ்விதமாக அவர் எல்லோருக்கும் சமமாக தெரிந்துகொள்ளும் என்பதை வலியுறுத்தினார்.

அது அவருக்கு மட்டும்தான் வெளியேறும்படி அவர் தனது தந்தை மற்றும் ஒரு நாள் பூமிக்கு திரும்பி வர திரும்புவது என்று அவரது சீடர்கள் தெரியும் எளிதாக இருந்திருக்கும் - அது மற்ற நேரங்களில் இருந்தது அது, எளிதாக இருக்கும் மறைந்துவிட்டது, ஆனால் மீண்டும் பார்க்க முடியாதபடி இந்த நேரத்தில் , மற்றொரு, பரலோகத்திற்கு அவர் தெரிந்துகொள்ளும் இறையியல் காரணம் எனக்கு தெரியாது. தம்முடைய சீஷர்களிடமும் அவர்களிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்பதற்காக அவர் ஒரு அடையாளத்தை வைக்க விரும்பினார்.

அனைவருக்கும் தெரியாமல் மறைந்துபோனதன் மூலம், பூமியிலிருந்து தனியாக இருக்க மாட்டார் என்று இயேசு தெளிவுபடுத்தினார், ஆனால் நித்திய பிரதான ஆசாரியராக நம்மை நிலைநிறுத்துவதற்காக பரலோகத்தின் வலது கரத்தில் உட்கார்ந்தார். ஒரு எழுத்தாளரை ஒருமுறை இவ்வாறு எழுதியபோது, ​​இயேசு "பரலோகத்தில் இருக்கிறவர்". பரலோக இராஜ்யத்தில், நாம் யார் என்பதை யார் புரிந்துகொள்கிறார்களோ, அவரே நம் சொந்த பலவீனங்களையும், தேவைகளையும் அறிந்தவர். பரலோகத்தில் அவர் இன்னும் மனிதராகவும் கடவுளாகவும் இருக்கிறார்.
 
அவரது பரலோகத்திற்குப் பிறகும் கூட பரிசுத்த வேதாகமம் ஒரு மனிதனை அழைக்கிறது. பவுல் அரேபியஸ் மீது ஏதேன்சோவுக்குப் பிரசங்கிக்கையில், கடவுள் அவரை நியமித்த ஒரு நபர் மூலமாக உலகத்தை நியாயந்தீர்ப்பார் என்றும், அவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றும் கூறினார். அவர் தீமோத்தேயுவை எழுதினபோது, ​​இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி அவரிடம் பேசினார். அவர் இன்னமும் ஒரு மனிதராகவும், இன்னமும் சரீரமாகவும் இருக்கிறார். அவருடைய உடலில் இருந்து அவர் இறந்தவர்களிடம் இருந்து உயர்ந்து, உடல் சொர்க்கத்தில் ஏறினார். கேள்விக்கு நம்மை வழிநடத்துகிறது, இப்போது அந்த உடல் சரியாக இருக்கிறதா? சர்வவல்லமையுள்ள, எந்த இடத்திலாவது அல்லது பொருள்முதல்வாதமாக கடவுள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே உடல் ரீதியாக இருக்க முடியுமா?

இயேசுவின் உடல் எங்காவது விண்வெளியில் ஏறிச்செல்லுமா? எனக்கு தெரியாது. நான் இயேசு கூட மூடப்பட்ட கதவுகள் வழியாக நடக்க முடியும் என்று தெரியாது அல்லது காற்றில் ஈர்ப்பு சட்டம் உயரும். வெளிப்படையாக, உடல் சட்டங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பொருந்தாது. அவர் இன்னும் உடல் ரீதியாக இருக்கிறார், ஆனால் அவர் அந்த எல்லைகளைத் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார், அவை உடற்கூறுக்கு பொதுவானவை. இது கிறிஸ்துவின் உடலின் உள்ளார்ந்த இருப்பு பற்றிய கேள்வியை இன்னும் பதிலளிக்காது, ஆனால் இது நம் மிகப்பெரிய கவலை அல்ல, அதுதானா?

இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் சரியாக இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவிக்குரிய சரீரத்தைப் பற்றி நமக்குத் தெரிந்திருப்பது மிக முக்கியம், ஏனெனில் இயேசு திருச்சபை சமூகத்தில் தற்போது பூமியில் செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் இதை செய்கிறார்.

அவரது உடல் உயிர்த்தெழுதலோடு இயேசு ஒரு மனிதனாகவும் ஒரு கடவுளாகவும் தொடர்ந்து இருப்பார் என்று ஒரு தெளிவான அடையாளம் கொடுத்தார். ஆகையால், பிரதான ஆசாரியனாகிய எபிரெயரில் எருசலேமிலே எருசலேமுக்குத் தேவசந்நிதியில் எருசலேமுக்குத் திரும்பிப்போவோம்; அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் பரம்பரையுடன், ஒரு விஷயம் தெளிவாகிறது: இயேசு வெறுமனே மறைந்துவிடவில்லை - மாறாக, நம்முடைய பிரதான ஆசாரியனாக, வழக்கறிஞராகவும் மத்தியஸ்தராகவும், தன்னுடைய ஊழியத்தை வேறொரு வழியில் தொடர்கிறார்.

மற்றொரு காரணம்

இயேசு சரீரத்துக்கும் சரீரத்துக்கும் விரோதமாய் எழும்புகிறதற்கு இன்னொரு காரணத்தையும் காண்கிறேன். ஜான் XXX இன் படி, இயேசு தம் சீஷர்களிடம் இவ்வாறு சொன்னார்: "நான் போகிறதற்கு நீங்களே நன்றாய் இருக்கிறீர்கள். ஏனெனில் நான் போகவில்லை என்றால், தேற்றரவாளர் உங்களிடம் வரமாட்டார். நான் போனால், நான் அவரை உங்களிடம் அனுப்புவேன் "என்றார்.

நான் ஏன் உறுதியாக இருக்கிறேன், ஆனால் வெளிப்படையாக, இயேசுவின் அசென்சன் பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று முன்னதாகவே இருக்க வேண்டும். சீடர்கள் இயேசுவை வானத்திற்கு ஏறிச் சென்றபோது, ​​வாக்குப்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருகையை அவர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள்.

இவ்வாறு, சோகம் இல்லை, அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் குறைந்தது ஒன்றும் குறிப்பிடப்படவில்லை. உடல் பருவத்தோடு செலவழிக்கப்பட்ட பழைய பழைய நாட்கள் கடந்த காலத்திற்கு சொந்தம் என்பதைப் பற்றி கவலைப்படவில்லை. கடந்த பொதுவான நேரம் கூட சிறந்தது அல்ல. மாறாக, எதிர்காலத்திற்கு மகிழ்ச்சியைக் காண்பித்தவர், இயேசு வாக்குறுதி அளித்தபடி மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.

அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தை நாம் கடைப்பிடித்தால், எட்டு சகோதரர்கள் மத்தியில் ஒரு கொடூரமான நடவடிக்கை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்வதற்கும் அவர்கள் முன்னே வேலை செய்வதற்கும் திட்டமிட்டனர். அவர்கள் நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு வேலையைப் பெற்றிருந்தார்கள் என்பதையும்,
 
ஆகையால், யூதாவின் இடத்தில் நிற்க அவர்கள் ஒரு அப்போஸ்தலனைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அவர்கள் புதிய காரணத்தைத் தெரிவித்த புதிய இஸ்ரேலின் சார்பில், XXX அப்போஸ்தலர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் கூட்டு கூட்டத்தில் சந்தித்தனர்; ஏனெனில் முடிவு செய்ய நிறைய இருந்தது.

உலகெங்குமுள்ள அவரது சாட்சிகளாக செல்லும்படி இயேசு அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தினார். அவர்கள் எருசலேமில் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது, இயேசு அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டபடி, ஆவிக்குரிய அதிகாரத்தை வழங்குவதற்குள், வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட ஆறுதலளிக்கும் வரை.

இவ்வாறு இயேசுவின் அடைகிறார் ஒரு வியத்தகு டிரம் ரோல், படிப்படியாக அவர்களது நம்பிக்கை சேவை ஆழ்த்திய மிக முக்கியமான கோளங்கள் ஆவதற்கு அப்போஸ்தலர்கள் hinauskatapultieren வேண்டும் என்று ஆரம்ப தீப்பொறி எதிர்பார்த்து பதற்றம் ஒரு கணம் தொகையாக. இயேசு அவர்களுக்கு வாக்களித்தபடி, பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையால் இறைவனை விடவும் பெரிய காரியங்களைச் சாதிக்க வேண்டும், மேலும் இயேசுவிடம் இயேசு காணும் அதிகாரம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று உறுதியளித்தார்.

இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவரை "மற்றொரு ஆறுதலாளர்" என்று அழைத்தார் (யோவான் 14,16); கிரேக்க மொழியில் இப்போது "மற்றவர்களுக்கு" இரண்டு வெவ்வேறு சொற்கள் உள்ளன. ஒன்று ஒத்த ஒன்றைக் குறிக்கிறது, மற்றொன்று வித்தியாசமானது; இயேசு வெளிப்படையாக இதே போன்ற ஒன்றைக் குறித்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவைப் போன்றவர். இது கடவுளின் தனிப்பட்ட இருப்பைக் குறிக்கிறது, ஒன்று மட்டுமல்ல
இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி. பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழ்ந்து, கற்பிக்கிறார், பேசுகிறார்; அவர் முடிவுகளை எடுக்கிறார். அவர் ஒரு நபர், ஒரு தெய்வீக நபர், மற்றும் ஒரு கடவுள் போன்ற ஒரு பகுதியாக.

பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவோடு மிகவும் ஒத்திருக்கிறார், இயேசு நம் வாழ்வில் வாழ்கிறார் என்று கூறுகிறார், தேவாலயத்தில் வாழ்கிறார். இயேசு வந்து, விசுவாசிகளுடன் தங்கியிருப்பதாக கூறினார் - அவர்களைச் சுமந்துகொண்டு - அவர் பரிசுத்த ஆவியின் வடிவில் அவ்வாறு செய்வார். எனவே இயேசு சென்றார், ஆனால் அவர் நம்மை விட்டு நம்மை விட்டு விலகவில்லை, அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் நம்மிடம் திரும்பி வருகிறார்.

ஆனால் அது உடல் மற்றும் அனைவருக்கும் தெரியும், மற்றும் அதே வடிவத்தில் அதன் பரலோகத்திற்கு முக்கிய காரணம் இது என்று நான் நம்புகிறேன். இயேசு ஏற்கெனவே பூமியில் பரிசுத்த ஆவியின் வடிவில் இருந்தார், எனவே ஏற்கெனவே திரும்பிவிட்டார் என்று நாம் கருதக்கூடாது, அதனால் நாம் ஏற்கனவே உள்ளதைவிட வேறு எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது.

இல்லை, இயேசு திரும்புவதை இரகசியமாக, இரகசியமான ஒன்றல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார். சூரியனை உயர்த்துவது போல், பகல் நேரமாக அது தெளிவாக இருக்கும். இது அனைவருக்கும் தெரியும், அதே போல் அதன் அசென்சன் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒலிவ மலையில் அனைவருக்கும் தெரியும்.

இப்போது நம்மைச் சுற்றியுள்ளதைவிட நாம் எதிர்பார்க்கிறதைவிட அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் என்று நம்புகிறது. இந்த நேரத்தில் நாம் நிறைய பலவீனம் காண்கிறோம். நம்முடைய சொந்த பலவீனங்களையும், சர்ச் மற்றும் கிறிஸ்தவமண்டலத்தின் முழுமையையும் நாம் அங்கீகரிக்கிறோம். நிச்சயமாக நாங்கள் நல்ல முன்னேற்றங்களைக் காண மாறும் என்று நம்பிக்கை பகிர்ந்து, அவர் கடவுள் ஒரு உத்வேகம் கற்பனை செய்திருக்க விகிதாச்சாரத்தில் இராச்சியம் கொண்டு வியத்தகு உண்மையில் தலையிட வேண்டும் என்று கிறிஸ்து எங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறார்.
 
அவர்கள் இருக்கும் காரியங்களை அவர் விட்டுவிட மாட்டார். அவரது சீடர்கள் அவரை வானத்தில் மறைந்துபோனதைப் பார்க்கும்போதே அவர் திரும்பி வருவார் - உடல் மற்றும் அனைவருக்கும் தெரியும். மேகங்கள்: நான் கூட மிகவும் முக்கியத்துவம் இணைக்க மாட்டேன் என்று ஒரு விவரம் அடங்கும். பரலோகத்திற்கு ஒரு மேகம் எழுப்பப்பட்டபோது, ​​இயேசு மீண்டும் வருவார், மேகங்களால் எடுவார் என்று பைபிள் வாக்குறுதி அளிக்கிறது. ஒரு ஆழமான பொருள் அவற்றில் உள்ளவை என்னவென்று எனக்குத் தெரியாது - அவர்கள் கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து தேவதூதர்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் அவை அவற்றின் அசல் வடிவில் காணப்படுகின்றன. இந்த புள்ளி நிச்சயமாக முக்கியம்.

இந்த மையம், எனினும், கிறிஸ்துவின் வியத்தகு திரும்ப உள்ளது, இது ஒளிரும் ஒளிரும், சப்தங்கள், மற்றும் சன் மற்றும் நிலவின் தனித்துவமான தோற்றங்கள், மற்றும் யாரையும் அதை சாட்சியாக முடியும். அது நிச்சயமற்றது. அந்த இடத்திலே அது நடக்கவில்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது. கிறிஸ்து வருகையில், இந்த நிகழ்வை எங்கும் காணும், அது யாராலும் கேள்வி கேட்கப்படாது.

அது வரும் போது, ​​நாங்கள், பால், போலவே 1. தெசலோனிக்கேயரை நடத்தி, உலகில் கிறிஸ்துவுடன் இணைந்த உலகம். இந்த சூழலில் நாம் இரகசியத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறோம், இது ரகசியமாக நடக்காது, ஆனால் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும்; எல்லோரும் கிறிஸ்துவின் பூமிக்கு திரும்பி வருவார்கள். ஆகையால், நாம் இயேசுவின் பரம்பரையில் பங்கு பெறுகிறோம், அதே சமயத்தில் அவருடைய சிலுவை, சடங்கு, உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றில் பங்கு பெறுகிறோம். நாம் மீண்டும் இறைவனை சந்திக்க வானத்திற்கு ஏறிச் செல்வோம், பின்பு நாமும் பூமிக்குத் திரும்புவோம்.

இது ஒரு வித்தியாசமா?

இது எப்போது நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது. நம் வாழ்வில் எதை மாற்றுவது? அது எப்படி இருக்க வேண்டும். இல் 1. கொரிந்தியர் கடிதம் மற்றும் 1. ஜானின் கடிதம் நடைமுறை விளக்கங்களைக் காண்கிறோம். அதுதான் என் பெயர். யோவான் எழுதிய நிருபம் XX-1: "என் அன்பே, நாங்கள் ஏற்கனவே கடவுளின் பிள்ளைகள்; ஆனால் நாம் என்னவென்பது இன்னும் தெளிவுபடவில்லை. அது வெளிப்படுகையில் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போமென்று அறிந்திருக்கிறோம்; ஏனெனில் அவர் அவரைப் போலவே இருப்பார். அவர் சுத்தமானவரானபடியால், அவரில் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை உடையவர் எவனாகிலும் தன்னைச் சுத்திகரிக்கிறார். "

விசுவாசிகள் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிகிறார்கள் என்று யோவான் கூறுகிறார்; நாம் பாவம் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ விரும்பவில்லை. இயேசு திரும்புவார் என்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம், அவரைப் போலவே நடைமுறையான தாக்கங்களும் உள்ளன. இது பின்னால் பாவங்களை விட்டு வைக்க முயற்சி செய்கிறது. இதையொட்டி, எங்களது முயற்சிகளை நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் என்று அர்த்தமல்ல அல்லது நம் தவறான நடத்தை நம்மை அழித்துவிடும்; மாறாக, நாம் பாவம் செய்ய விரும்பாததை அர்த்தப்படுத்துகிறது.

1 கொரிந்தியர் 15-ல் இது பற்றிய இரண்டாவது விவிலிய விளக்கத்தை உயிர்த்தெழுதல் அத்தியாயத்தின் முடிவில் காண்கிறோம். கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை மற்றும் அழியாத உயிர்த்தெழுதல் பற்றிய தனது விளக்கத்திற்குப் பிறகு, பவுல் 58 வது வசனத்தில் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “ஆகையால், என் அன்பான சகோதரர்களே, உங்கள் பணி வீண் இல்லை என்பதை அறிந்து, உறுதியாகவும், உறுதியுடனும், கர்த்தருடைய வேலையில் எப்போதும் அதிகமாகவும் இருங்கள். கர்த்தரிடத்தில் இருக்கிறது. "

முதல் சீடர்களுக்கு முன்பாக வேலை செய்வதற்கு முன்பே நமக்கு வேலை இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் இயேசுவால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணி எங்களுக்குப் பொருந்தும். நமக்கு ஒரு நற்செய்தி, அறிவிக்க ஒரு செய்தி; இந்த பணியை நிறைவேற்ற பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நமக்கு இருக்கிறது. எனவே நமக்கு முன்னே வேலை இருக்கிறது. இயேசுவின் வருகைக்காக காத்து நிற்கும் காற்றோடு காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தற்செயலாக, இது நமக்கு எப்போது நிகழும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள நமக்கு வேதவசனங்களைத் தேட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனென்றால், நமக்குத் தெரியாது என்று பைபிள் தெளிவாக நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதற்கு பதிலாக, அவர் மீண்டும் வருவார் என்று நமக்கு வாக்குறுதி உண்டு, அது எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு முன்னோடி வேலை இருக்கிறது, நாம் இந்த வேலையை வீணாக அறிந்திருக்கவில்லை என்பதை அறிந்திருக்கிறபடியால் நாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கர்த்தருடைய கிரியைகளுக்கு நம்மை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFகிறிஸ்துவின் வருகை மற்றும் இரண்டாம் வருகை