இயேசு ஏன் இறக்க வேண்டும்?

ஏன் இயேசு இறந்துவிட்டார்?இயேசுவின் வேலை அதிசயமாக பயன்மிக்கதாக இருந்தது. அவர் ஆயிரக்கணக்கானவர்களைக் கற்பித்து, குணப்படுத்தினார். அவர் அதிக எண்ணிக்கையிலான கேட்பவர்களை ஈர்த்தது மற்றும் மிக அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். மற்ற நாடுகளில் வாழ்ந்த யூதர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் சென்றிருந்தால் அவர் ஆயிரம் குணங்களைக் குணப்படுத்தியிருக்கலாம். ஆனால் இயேசு தம் வேலையை ஒரு திடீரென முடிக்க அனுமதித்தார். அவர் கைது செய்யப்படுவதைத் தடுத்திருக்கலாம், ஆனால் அவர் தனது செய்தியை உலகிற்கு கொண்டு வருவதற்கு பதிலாக இறக்க விரும்பினார். அவருடைய போதனைகள் முக்கியமானவை என்றாலும், அவர் போதிக்கும் போதெல்லாம், இறந்துபோவதும், அவருடைய மரணத்துடன் அவர் வாழ்க்கையில் இருந்ததைவிட அதிகமாய் செய்திருக்கிறார். இயேசுவின் வேலையில் மிக முக்கியமான பகுதியாக மரணம் இருந்தது. நாம் இயேசுவை நினைக்கும் போது, ​​கிறித்தவத்தின் அடையாளமாக, இறைவனுடைய சர்ப்பத்தின் ரொட்டியும் திராட்சை மதுவும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். எங்கள் மீட்பர் இறந்த ஒரு மீட்பர் ஆவார்.

இறக்க பிறந்தார்

கடவுள் மனித வடிவத்தில் பல முறை தோன்றினார் என்று பழைய ஏற்பாடு சொல்கிறது. இயேசு குணமடையவும் கற்பிக்கவும் மட்டுமே விரும்பியிருந்தால், அவர் வெறுமனே "தோன்றியிருக்கலாம்". ஆனால் அவர் மேலும் செய்தார்: அவர் மனிதரானார். ஏன்? அதனால் அவர் இறக்க முடியும். இயேசுவைப் புரிந்துகொள்ள, அவருடைய மரணத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருடைய மரணம் இரட்சிப்பின் செய்தியின் மையப் பகுதியாகும், இது எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது.

இயேசு சொன்னார், "மனுஷகுமாரன் சேவை செய்ய வரவில்லை, ஆனால் அவர் மீட்பிற்காக [பல பைபிளும் எல்பெர்பெல்ட் பைபிளும்: மீட்கும்பொருளாக] மீட்பிற்காக சேவை செய்து உயிரைக் கொடுக்க வேண்டும்" என்று மத். 20,28). அவர் உயிரைத் தியாகம் செய்ய, இறப்பதற்காக வந்தார்; அவரது மரணம் மற்றவர்களுக்கு இரட்சிப்பை "வாங்க" வேண்டும். அவர் பூமிக்கு வந்ததற்கு இதுவே முக்கிய காரணம். அவரது இரத்தம் மற்றவர்களுக்காக சிந்தப்பட்டது.

இயேசு தனது பேரார்வத்தையும் மரணத்தையும் தம் சீடர்களுக்கு அறிவித்தார், ஆனால் வெளிப்படையாக அவர்கள் அவரை நம்பவில்லை. “அதுமுதல் இயேசு தாம் எருசலேமுக்குச் சென்று, மூப்பர்களாலும், பிரதான ஆசாரியர்களாலும், வேதபாரகர்களாலும் மிகவும் பாடுபட்டு, கொலைசெய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதைத் தம்முடைய சீஷர்களுக்குக் காட்டத் தொடங்கினார். பேதுரு அவனை ஒருபுறம் அழைத்துச் சென்று, "கடவுள் உன்னைக் காப்பாற்று, ஆண்டவரே!" என்று திட்டினார். உங்களுக்கு அது நடக்க வேண்டாம்!" (மத்தேயு 1 கொரி6,21-22.)

அப்படி எழுதப்பட்டிருந்ததால் தான் இறக்க வேண்டும் என்று இயேசுவுக்குத் தெரியும். "...அப்படியானால், மனுஷகுமாரன் மிகவும் பாடுபடுவார், இகழ்வார் என்று எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது?" (மாற்கு. 9,12; 9,31; 10,33-34.) "அவர் மோசேயுடனும் எல்லா தீர்க்கதரிசிகளுடனும் தொடங்கி, எல்லா வேதங்களிலும் அவரைப் பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு விளக்கினார் ... இவ்வாறு கிறிஸ்து பாடுபட்டு மூன்றாம் நாளில் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுவார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது" (லூக். 24,27 மற்றும் 46).

எல்லாம் கடவுளின் திட்டத்தின்படி நடந்தது: ஏரோதுவும் பிலாத்தும் கடவுளின் கை மற்றும் ஆலோசனையின்படி "முன்னரே கட்டளையிட்டதை" மட்டுமே செய்தார்கள் (அப். 4,28) கெத்செமனே தோட்டத்தில் வேறு வழி இருக்காதா என்று ஜெபத்தில் கெஞ்சினான்; எதுவும் இல்லை (லூக். 22,42) நாம் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு அவருடைய மரணம் அவசியமானது.

துன்பகரமான ஊழியர்

எங்கே எழுதப்பட்டது தெளிவான தீர்க்கதரிசனம் ஏசாயா 5ல் காணப்படுகிறது3. இயேசுவுக்கு ஏசாயா 5 உள்ளது3,12 மேற்கோள் காட்டப்பட்டது: "'அவர் பொல்லாதவர்களுள் ஒருவராக எண்ணப்பட்டார்' என்று எழுதப்பட்டிருப்பது என்னில் நிறைவேற வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். என்னைப் பற்றி எழுதப்பட்டவை நிறைவேறும்” (லூக்கா 22,37) இயேசு, பாவமற்றவர், பாவிகளின் மத்தியில் எண்ணப்பட வேண்டும்.

ஏசாயா 53ல் வேறு என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது? "உண்மையாகவே அவர் நம்முடைய நோயைச் சுமந்து, நம்முடைய வேதனைகளைத் தானே ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் அவர் கடவுளால் துன்புறுத்தப்பட்டு, அடிபட்டு, தியாகியாகியதாக நாங்கள் நினைத்தோம். ஆனால் அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் காயப்பட்டு, நம்முடைய பாவங்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டார். நாம் சமாதானம் அடைவதற்கும், அவருடைய காயங்களால் நாம் குணமடைவதற்கும் தண்டனை அவர்மேல் இருக்கிறது. நாங்கள் அனைவரும் ஆடுகளைப் போல வழிதவறிச் சென்றோம், ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வழியைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம். கர்த்தர் நம் எல்லாருடைய பாவங்களையும் அவர்மேல் சுமத்தினார்” (வசனங்கள் 4-6).

அவன் “என் ஜனங்களின் அக்கிரமத்தினிமித்தம் துன்பப்பட்டான்... அவன் யாருக்கும் அநியாயம் செய்யவில்லை என்றாலும்... அதனால் கர்த்தர் அவனை நோயினால் அடிப்பார். குற்றநிவாரண பலிக்காகத் தம் உயிரைக் கொடுத்தபோது...[அவர்] அவர்களுடைய பாவங்களைச் சுமக்கிறார்... பலருடைய பாவங்களைச் சுமந்தார்... அக்கிரமக்காரர்களுக்காகப் பரிந்துபேசினார்" (வசனம் 8-12). தன் பாவங்களுக்காக அல்ல, மற்றவர்களின் பாவங்களுக்காகத் துன்பப்படும் ஒரு மனிதனை ஏசாயா விவரிக்கிறார்.

இந்த மனிதன் "உயிருள்ளவர்களின் தேசத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட வேண்டும்" (வசனம் 8), ஆனால் கதை அங்கு முடிவடையவில்லை. அவர் “ஒளியைக் கண்டு பெருக வேண்டும். அவருடைய அறிவினால், என் ஊழியக்காரனே, நீதிமான், அநேகருக்குள்ளே நீதியை நிலைநாட்டுவான்... அவன் விதை பெற்று நீடுவாழ்வான்” (வசனங்கள் 11 & 10).

ஏசாயா எழுதியது இயேசுவால் நிறைவேறியது. அவர் தனது ஆடுகளுக்காக உயிரைக் கொடுத்தார் (ஜோ. 10, 15). அவரது மரணத்தில் அவர் நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் மற்றும் எங்கள் மீறல்களுக்காக அவதிப்பட்டார்; நாம் கடவுளுடன் சமாதானமாக இருக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார். அவரது துன்பம் மற்றும் இறப்பு மூலம், நம் ஆன்மாவின் நோய் குணமாகும்; நாங்கள் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம் - எங்கள் பாவங்கள் அகற்றப்படுகின்றன. புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த உண்மைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு ஆழப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அவமானம் மற்றும் அவமானம் ஒரு மரணம்

"தூக்கப்பட்ட மனிதன் கடவுளால் சபிக்கப்பட்டான்" என்று அது கூறுகிறது 5. மோசஸ் 21,23. இந்த வசனத்தின் காரணமாக, யூதர்கள் ஒவ்வொரு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நபரின் மீதும் கடவுளின் சாபத்தை பார்த்தார்கள், ஏசாயா எழுதுவது போல், "கடவுளால் தாக்கப்பட்டார்." இது இயேசுவின் சீடர்களை முடக்கி முடக்கி விடும் என்று யூத பாதிரிகள் நினைத்திருக்கலாம். உண்மையில், சிலுவை மரணம் அவர்களின் நம்பிக்கையை அழித்துவிட்டது. விரக்தியுடன், அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள்: "இஸ்ரவேலை மீட்பவர் அவர்தான் என்று நாங்கள் நம்பினோம்" (லூக்கா 24,21) உயிர்த்தெழுதல் பின்னர் அவளுடைய நம்பிக்கையை மீட்டெடுத்தது, மேலும் பெந்தேகோஸ்தே அதிசயம் ஒரு ஹீரோவை அறிவிக்க அவளுக்கு புதுப்பிக்கப்பட்ட தைரியத்தை அளித்தது, அவர் பிரபலமான நம்பிக்கையின்படி, ஒரு முழுமையான ஆன்டிஹீரோ: சிலுவையில் அறையப்பட்ட மேசியா.

"எங்கள் பிதாக்களின் கடவுள்" என்று பீட்டர் சன்ஹெட்ரின் முன் அறிவித்தார், "நீங்கள் மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்ட இயேசுவை எழுப்பினார்" (அப். 5,30) "ஹோல்ஸ்" இல் பீட்டர் சிலுவையில் அறையப்பட்டதன் முழு அவமானத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் அவமானம், இயேசுவின் மீது அல்ல, அவரைச் சிலுவையில் அறைந்தவர்களுக்குத்தான் என்று அவர் கூறுகிறார். அவர் அனுபவித்த சாபத்திற்கு அவர் தகுதியற்றவர் என்பதால் கடவுள் அவரை ஆசீர்வதித்தார். கடவுள் களங்கத்தை மாற்றினார்.

கலாத்தியரில் பவுல் அதே சாபத்தைப் பேசுகிறார் 3,13 க்கு: “ஆனால் கிறிஸ்து நமக்குச் சாபமாகிவிட்டதால், சட்டத்தின் சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டார்; ஏனென்றால், 'மரத்தில் தொங்கும் அனைவரும் சபிக்கப்பட்டவர்கள்' என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது...." நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து நாம் விடுபடும்படியாக இயேசு நமக்காக சாபமானார். அவர் இல்லாத ஒன்றாக மாறினார், அதனால் நாம் இல்லாத ஒன்றாக மாறலாம். "ஏனென்றால், நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத நமக்காக அவரைப் பாவமாக்கினார்" (2. கோர்.
5,21).

அவர் மூலமாக நாம் நீதிமான்களாக அறிவிக்கப்படுவதற்காக இயேசு நமக்காக பாவமாக ஆனார். நமக்குத் தகுதியானதை அவர் அனுபவித்ததால், சட்டத்தின் சாபத்திலிருந்து - தண்டனையிலிருந்து - நம்மை மீட்டார். "நாம் சமாதானம் அடையும்படிக்கு அவர் மீது தண்டனை உள்ளது." அவர் தண்டித்ததால், நாம் கடவுளுடன் சமாதானத்தை அனுபவிக்க முடியும்.

சிலுவையின் வார்த்தை

இயேசுவின் இழிவான வழியை சீடர்கள் மறக்கவே இல்லை. சில சமயங்களில் இது அவர்களின் பிரசங்கத்தின் மையமாகவும் இருந்தது: "... ஆனால் நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறோம், யூதர்களுக்கு முட்டுக்கட்டை மற்றும் கிரேக்கர்களுக்கு முட்டாள்தனம்" (1. கோர். 1,23) பவுல் சுவிசேஷத்தை "சிலுவையின் வார்த்தை" என்று அழைக்கிறார் (வசனம் 18). கிறிஸ்துவின் உண்மையான உருவத்தை இழந்ததற்காக கலாத்தியர்களை அவர் நிந்திக்கிறார்: "இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் கண்களில் சிலுவையில் அறையப்பட்டதைக் கண்டு உங்களை கவர்ந்தவர் யார்?" (கலா. 3,1.) இதில் அவர் நற்செய்தியின் முக்கிய செய்தியைக் கண்டார்.

சிலுவை ஏன் "நற்செய்தி", நல்ல செய்தி? ஏனென்றால், நாம் சிலுவையில் மீட்கப்பட்டோம், அங்கே நம்முடைய பாவங்களுக்குத் தகுந்த தண்டனை கிடைத்தது. பவுல் சிலுவையில் கவனம் செலுத்துகிறார், ஏனென்றால் அது இயேசுவின் மூலம் நம் இரட்சிப்பின் திறவுகோல்.

"அது தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கிறது" என்று கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படும்போது, ​​நம்முடைய பாவங்களின் குற்றங்கள் செலுத்தப்படும் வரை நாம் மகிமைக்கு உயிர்த்தெழுப்பப்பட மாட்டோம். அப்போதுதான் நாம் இயேசுவோடு மகிமையில் நுழைய முடியும்.

இயேசு "நமக்காக" மரித்தார் என்று பவுல் கூறினார் (ரோ. 5,6-இரண்டு; 2. கொரிந்தியர் 5:14; 1. தெசலோனியர்கள் 5,10); மேலும் "எங்கள் பாவங்களுக்காக" அவர் இறந்தார் (1. கோர். 15,3; கேல் 1,4) அவர் "நம்முடைய பாவங்களைத் தானே சுமந்துகொண்டார்... மரத்தின் மேல் தன் உடலில் சுமந்தார்" (1. பீட்டர் 2,24; 3,18) நாம் கிறிஸ்துவுடன் இறந்தோம் என்று பவுல் கூறுகிறார் (ரோ. 6,3-8வது). அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவர் மரணத்தில் பங்கு கொள்கிறோம்.

நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால், அவருடைய மரணமானது நம்முடையது; நம்முடைய பாவங்கள் அவருக்கென்று எண்ணப்பட்டிருக்கிறது; அவருடைய பாவங்கள் அந்தப் பாவங்களுக்கான தண்டனையை ஒழிக்கின்றன. நாம் சிலுவையில் தொங்கிக்கொண்டிருந்ததைப் போல, நம் பாவங்களை சாபத்தால் ஏற்றுக்கொள்வதுபோல் இருக்கிறது. ஆனால் அவர் அதை செய்தார், மற்றும் அவர் அதை செய்தார், நாம் நியாயப்படுத்த முடியும், அதாவது, தான் கருதப்படுகிறது. அவர் நம் பாவத்தையும் மரணத்தையும் பெறுகிறார்; அவர் எங்களுக்கு நீதி மற்றும் வாழ்க்கை தருகிறார். இளவரசன் ஒரு பிச்சைக்காரன் பையன் ஆக, நாம் பிச்சைக்காரன் சிறுவர்கள் ஆகிவிடுவோம்.

பைபிளில் இயேசு நமக்காக மீட்கும் தொகையை (மீட்பு என்ற பழைய அர்த்தத்தில்: மீட்கும் தொகை, மீட்கும் தொகை) செலுத்தினார் என்று கூறப்பட்டாலும், மீட்கும் தொகை எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரத்திற்கும் செலுத்தப்படவில்லை - இது ஒரு உருவக வாசகமாக உள்ளது என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறது. எங்களை விடுவிப்பதற்காக அவர் நம்பமுடியாத அளவிற்கு அதிக விலை கொடுத்தார். "நீங்கள் விலைக்கு வாங்கப்பட்டீர்கள்" என்று பவுல் இயேசுவின் மூலம் நமது மீட்பை விவரிக்கிறார்: இதுவும் ஒரு உருவக சொற்றொடர். இயேசு நம்மை "வாங்கினார்" ஆனால் யாருக்கும் "பணம்" கொடுக்கவில்லை.

தந்தையின் சட்டப்பூர்வ கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்ய இயேசு இறந்தார் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் - ஆனால் அவரது ஒரே மகனை அனுப்பியதன் மூலம் தந்தையே விலை கொடுத்தார் என்றும் ஒருவர் கூறலாம். 3,16; ரோம். 5,8) கிறிஸ்துவில், கடவுளே தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் - அதனால் நாம் செய்ய வேண்டியதில்லை; "கடவுளின் கிருபையால் அவர் அனைவருக்கும் மரணத்தை சுவைக்க வேண்டும்" (எபி. 2,9).

கடவுளின் கோபத்தை தப்பிக்க

கடவுள் மக்களை நேசிக்கிறார் - ஆனால் பாவம் மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதால் அவர் பாவத்தை வெறுக்கிறார். எனவே, கடவுள் உலகத்தை நியாயந்தீர்க்கும் போது "கோபத்தின் நாள்" இருக்கும் (ரோ. 1,18; 2,5).

சத்தியத்தை மறுப்பவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் (2, 8). தெய்வீக கிருபையின் உண்மையை நிராகரிப்பவர் கடவுளின் மறுபக்கத்தை, அவருடைய கோபத்தை கற்றுக்கொள்வார். எல்லோரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் (2. பீட்டர் 3,9), ஆனால் வருந்தாதவர்கள் தங்கள் பாவத்தின் விளைவுகளை உணருவார்கள்.

இயேசுவின் மரணத்தில் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன, அவருடைய மரணத்தின் மூலம் நாம் கடவுளின் கோபத்திலிருந்து, பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கிறோம். இருப்பினும், அன்பான இயேசு கோபமடைந்த கடவுளை அமைதிப்படுத்தினார் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு "அமைதியாக அவரை வாங்கினார்" என்று அர்த்தமல்ல. தந்தையைப் போலவே இயேசுவும் பாவத்தின் மீது கோபமாக இருக்கிறார். இயேசு பாவிகளை நேசிப்பவர் அவர்களின் பாவங்களுக்கான தண்டனையை செலுத்தும் அளவுக்கு உலகத்தின் நீதிபதி மட்டுமல்ல, அவர் உலகத்தின் நியாயாதிபதியாகவும் இருக்கிறார் (மத். 25,31-46).

கடவுள் நம்மை மன்னிக்கும்போது, ​​அவர் பாவத்தை கழுவ மாட்டார், அது ஒருபோதும் இருக்காது என்று பாசாங்கு செய்கிறார். புதிய ஏற்பாடு முழுவதும், அவர் இயேசு மரணம் மூலம் பாவத்தை கடந்து என்று நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கிறது. பாவம் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது - கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் நாம் காணும் விளைவுகளே. அது இயேசுவின் வலியையும் அவமானத்தையும் மரணத்தையும் செலவழித்தது. அவர் நமக்குத் தேவையான தண்டனையைப் பெற்றார்.

கடவுள் நம்மை மன்னிக்கும்போது நீதியாக செயல்படுகிறார் என்பதை நற்செய்தி வெளிப்படுத்துகிறது (ரோ. 1,17) அவர் நம்முடைய பாவங்களைப் புறக்கணிக்கவில்லை, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவில் அவற்றைக் கையாளுகிறார். "கடவுள் அவருடைய நீதியை நிரூபிக்க விசுவாசத்திற்காக, அவருடைய இரத்தத்தில் ஒரு பாவநிவிர்த்திக்காக நியமித்தார்..." (ரோம்.3,25) கடவுள் நீதியுள்ளவர் என்பதை சிலுவை வெளிப்படுத்துகிறது; புறக்கணிக்க முடியாத அளவுக்கு பாவம் மிகவும் தீவிரமானது என்பதை இது காட்டுகிறது. பாவம் தண்டிக்கப்படுவது பொருத்தமானது, மேலும் இயேசு நம் தண்டனையை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார். கடவுளின் நீதிக்கு கூடுதலாக, சிலுவை கடவுளின் அன்பையும் காட்டுகிறது (ரோம். 5,8).

ஏசாயா சொல்வது போல், கிறிஸ்து தண்டிக்கப்பட்டதால் நாம் கடவுளுடன் சமாதானமாக இருக்கிறோம். நாம் ஒரு காலத்தில் கடவுளிடமிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தோம், ஆனால் இப்போது கிறிஸ்துவின் மூலம் அவருக்கு அருகில் வந்துள்ளோம் (எபே. 2,13) வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சிலுவையின் மூலம் நாம் கடவுளுடன் ஒப்புரவாக்கப்படுகிறோம் (வ. 16). கடவுளுடனான நமது உறவு இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தைப் பொறுத்தது என்பது அடிப்படை கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை.

கிறிஸ்தவம்: இது விதிகளின் தொகுப்பு அல்ல. கிறிஸ்து நாம் கடவுளுடன் சரியாகச் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் கிறிஸ்து செய்தார் - மேலும் அவர் அதை சிலுவையில் செய்தார் என்று நம்பப்படுகிறது. "நாங்கள் எதிரிகளாக இருந்தபோது அவருடைய குமாரனின் மரணத்தில் கடவுளுடன் ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம்" (ரோம். 5,10) கிறிஸ்து மூலம், கடவுள் "சிலுவையில் தம்முடைய இரத்தத்தின் மூலம் சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம்" பிரபஞ்சத்தை சமரசப்படுத்தினார் (கொலோ. 1,20) அவர் மூலமாக நாம் சமரசம் செய்யப்பட்டால், எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகின்றன (வசனம் 22) - சமரசம், மன்னிப்பு மற்றும் நீதி அனைத்தும் ஒன்றே ஒன்றுதான்: கடவுளுடன் சமாதானம்.

வெற்றி!

பவுல் இரட்சிப்புக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான உருவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறார், இயேசு "அவர்களின் அதிகாரத்தின் அதிகாரங்களையும் அதிகாரங்களையும் அகற்றி, பொதுக் காட்சிக்கு வைத்து, கிறிஸ்துவில் அவர்களை வெற்றிபெறச் செய்தார் [அ. tr.: குறுக்கு வழியாக]" (col. 2,15) அவர் ஒரு இராணுவ அணிவகுப்பின் படத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்: வெற்றிகரமான ஜெனரல் எதிரி கைதிகளை வெற்றிகரமான ஊர்வலத்தில் அழைத்துச் செல்கிறார். நீங்கள் நிராயுதபாணியாக, அவமானப்படுத்தப்பட்டு, காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். இங்கே பவுல் சொல்வது என்னவென்றால், இயேசு சிலுவையில் இதைச் செய்தார்.

இழிவான மரணமாகத் தோன்றுவது உண்மையில் கடவுளின் திட்டத்திற்கு மகுடம் சூடுவதாக இருந்தது, ஏனென்றால் சிலுவையின் மூலம் எதிரி படைகளான சாத்தான், பாவம் மற்றும் மரணத்தின் மீது இயேசு வெற்றி பெற்றார். எங்கள் மீதான அவர்களின் கூற்றுக்கள் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவியின் மரணத்தால் முழுமையாக திருப்தி அடைந்துள்ளன. அவர்கள் ஏற்கனவே செலுத்தியதை விட அதிகமாக கேட்க முடியாது. அவருடைய மரணத்தின் மூலம், இயேசு "மரணத்தின் மீது அதிகாரமுள்ளவனின், பிசாசின்" வல்லமையை அகற்றினார் என்று நமக்குச் சொல்லப்படுகிறது (எபி. 2,14) "...இதற்காகவே பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்க தேவகுமாரன் தோன்றினார்" (1. ஜோ. 3,8) சிலுவையில் வெற்றி கிடைத்தது.

பாதிக்கப்பட்ட

இயேசுவின் மரணம் ஒரு தியாகமாகவும் விவரிக்கப்படுகிறது. தியாகம் பற்றிய யோசனை பழைய ஏற்பாட்டு தியாக பாரம்பரியத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. ஏசாயா நம்மைப் படைத்தவரை "குற்றப் பலி" என்று அழைக்கிறார் (உபா3,10) ஜான் பாப்டிஸ்ட் அவரை "உலகின் பாவத்தை நீக்கும் கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி" என்று அழைக்கிறார் (யோவா. 1,29) பாவநிவாரண பலியாக, பாவநிவாரண பலியாக, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாக, தூப பலியாக பவுல் அவரை சித்தரிக்கிறார் (ரோ. 3,25; 8,3; 1. கோர். 5,7; எப். 5,2) எபிரேயருக்கு எழுதிய கடிதம் அவரை பாவநிவாரண பலி என்று அழைக்கிறது (10,12) ஜான் அவரை "நம்முடைய பாவங்களுக்காக" ஒரு பரிகார பலி என்று அழைக்கிறார் (1. ஜோ. 2,2; 4,10).

இயேசு சிலுவையில் செய்த காரியங்களுக்குப் பல பெயர்கள் உண்டு. தனிப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர்கள் இதற்கு வெவ்வேறு சொற்களையும் படங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர். வார்த்தைகளின் சரியான தேர்வு, சரியான வழிமுறை தீர்க்கமானவை அல்ல. முக்கியமானது என்னவென்றால், இயேசுவின் மரணத்தின் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம், அவருடைய மரணம் மட்டுமே நமக்கு இரட்சிப்பைத் திறக்கிறது. “அவருடைய காயங்களால் நாம் குணமாகிவிட்டோம்.” அவர் நம்மை விடுவிக்கவும், நம்முடைய பாவங்களை அழிக்கவும், தண்டனையை அனுபவிக்கவும், நம்முடைய இரட்சிப்பை வாங்கவும் மரித்தார். "பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை அப்படி நேசித்திருந்தால், நாமும் ஒருவரையொருவர் நேசிக்க வேண்டும்" (1. ஜோ. 4,11).

ஹீலிங்: ஏழு முக்கிய வார்த்தைகள்

கிறிஸ்துவின் வேலையின் செல்வம் புதிய ஏற்பாட்டில் முழு மொழியியல் சித்தரிப்புகளாலும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. நாம் இந்த படங்களை உவமைகள், வடிவங்கள், உருவகங்கள் என அழைக்கலாம். ஒவ்வொன்றும் படத்தின் ஒரு பகுதியை வர்ணிக்கிறது:

  • மீட்கும் தொகை (கிட்டத்தட்ட பொருளில் "மீட்பு" என்பதற்கு இணையான பொருள்): மீட்கும் பணத்திற்கு செலுத்தப்படும் விலை, ஒருவரை விடுவிக்கவும். பரிசின் தன்மையில் அல்ல, விடுதலையின் யோசனையில் கவனம் செலுத்துகிறது.
  • மீட்பு: வார்த்தையின் அசல் அர்த்தத்தில் "மீட்பு" அடிப்படையிலும், எ.கா. B. அடிமைகளை மீட்கும் முறை.
  • நியாயப்பிரமாணம்: நீதிமன்றத்தில் விடுதலையான பிறகு, குற்றத்திற்குமுன் மறுபடியும் கடவுளுக்குமுன் நிற்கிறேன்.
  • இரட்சிப்பு (இரட்சிப்பு): ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை அல்லது இரட்சிப்பு என்பது அடிப்படை யோசனை. இது குணப்படுத்துதல், குணப்படுத்துதல் மற்றும் முழுமைக்கு திரும்புவதையும் கொண்டுள்ளது.
  • நல்லிணக்கம்: ஒரு தொந்தரவு உறவை புதுப்பித்தல். கடவுள் நம்மை நம்மை சரிசெய்யும். அவர் ஒரு நட்பு மீட்க செயல்படும் மற்றும் நாம் அவரது முயற்சியை எடுத்து.
  • குழந்தை பருவம்: நாம் கடவுளின் நியாயமான குழந்தைகள் ஆக. விசுவாசம் நம் திருமண நிலையை மாற்றியமைக்கிறது: வெளிநாட்டிலிருந்து குடும்ப உறுப்பினர்.
  • மன்னிப்பு: இரண்டு வழிகளில் காணலாம். சட்டம் மூலம், மன்னிப்பு என்றால் கடன் ரத்து. தனிப்பட்ட நபரின் மன்னிப்பு என்று ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்பு கேட்பது (அலஸ்டெர் மெக்ராத் படி, இயேசுவை புரிந்துகொள்வது, பக்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFஇயேசு ஏன் இறக்க வேண்டும்?