கிறிஸ்துவின் உயிரை ஊற்றினார்

189 கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை கொட்டியதுபவுல் பிலிப்பைன்ஸ் சர்ச்சிற்கு அளித்த அறிவுரைக்கு செவிசாய்க்க இன்று உங்களை ஊக்குவிக்க விரும்புகிறேன். அவர் அவளிடம் ஏதாவது செய்யச் சொன்னார், இது என்ன என்பதை நான் உங்களுக்குக் காண்பிப்பேன், அதையே செய்ய முடிவு செய்யும்படி கேட்கிறேன்.

இயேசு முற்றிலும் கடவுள் மற்றும் முற்றிலும் மனிதராக இருந்தார். அவருடைய தெய்வத்தின் இழப்பைப் பற்றி பேசும் மற்றொரு வேதவாக்கியம் பிலிப்பியர்ஸில் காணப்படுகிறது.

“ஏனெனில், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளும் இருந்த இந்த மனப்பான்மை உங்களுக்குள்ளும் இருக்கட்டும்; ஆனால் அவர் தன்னை வெறுமையாக்கி, ஒரு வேலைக்காரனின் வடிவத்தை எடுத்து, மனிதனைப் போலவே ஆக்கப்பட்டார், மேலும் அவரது வெளிப்புற தோற்றத்தில் ஒரு மனிதனைப் போல கண்டுபிடித்தார், அவர் தன்னைத் தாழ்த்தி, மரணம் வரை, சிலுவையில் மரணம் வரை கீழ்ப்படிந்தார். அதனால்தான் கடவுள் அவரை எல்லாக் கூட்டங்களுக்கும் மேலாக உயர்த்தி, எல்லாப் பெயர்களுக்கும் மேலான பெயரை அவருக்குக் கொடுத்தார், இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் உள்ளவர்களின் எல்லா முழங்கால்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் வில் மற்றும் ஒவ்வொரு நாவும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒப்புக்கொள்ளட்டும். கர்த்தர், தேவனுடைய மகிமைக்காக, »(பிலிப்பியர். 2,5-11).

இந்த வசனங்களுடன் இரண்டு விஷயங்களை நான் உயர்த்த விரும்புகிறேன்:

1. இயேசுவின் இயல்பைப் பற்றி பவுல் என்ன சொல்கிறார்.
2. ஏன் அப்படி சொல்கிறார்.

இயேசுவின் இயல்பைப் பற்றி அவர் ஏன் சாட்சியமளிக்கிறார் என்பதை தீர்மானிப்பதன் மூலம், வருங்காலத்திற்காக நாம் எடுக்கும் தீர்மானமும் இருக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இயேசு தம்முடைய தெய்வீகத்தன்மையை முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ கைவிட்டுவிட்டார் என்ற அர்த்தத்தில், 6- 7- ன் வசனங்கள் எளிதில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படலாம். ஆனால் பவுல் அப்படி சொல்லவில்லை. இந்த வசனங்களை ஆராய்வோம், அவர் உண்மையில் என்ன சொல்கிறார் என்பதைப் பார்ப்போம்.

அவர் கடவுளின் வடிவத்தில் இருந்தார்

கேள்வி: கடவுளின் உருவம் என்ன சொல்கிறது?

வசனங்கள் 6-XNUM மட்டுமே பால் என்று கிரேக்கம் வார்த்தை கொண்டிருக்கும் NT உள்ள ஒரே வசனங்களை உள்ளன
"கெஸ்டால்ட்" பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் கிரேக்க OTயில் நான்கு முறை வார்த்தை உள்ளது.
ரிக்டர் 8,18 "அவர் செபாக் மற்றும் சல்முன்னாவிடம், தாபோரில் நீங்கள் கொன்றவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள்? அவர்கள் சொன்னார்கள்: அவர்கள் உங்களைப் போலவே இருந்தார்கள், ஒவ்வொருவரும் அரச பிள்ளைகளைப் போல அழகாக இருந்தார்கள்.
 
வேலை 4,16 "அவர் அங்கே நின்றார், அவருடைய தோற்றத்தை நான் அடையாளம் காணவில்லை, என் கண்களுக்கு முன்னால் ஒரு உருவம் இருந்தது, கிசுகிசுக்கும் குரல் கேட்டது:
ஏசாயா 44,13 “செதுக்குபவர் வழிகாட்டுதலை நீட்டி, பென்சிலால் வரைந்து, செதுக்கும் கத்திகளால் வேலை செய்து, திசைகாட்டியால் அதைக் குறிக்கிறார்; அவர் அதை ஒரு மனிதனின் உருவத்தைப் போலவும், ஒரு மனிதனின் அழகைப் போலவும், ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கச் செய்கிறார்."

டேனியல் 3,19 “நேபுகாத்நேச்சார் கோபத்தால் நிறைந்து, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவை நோக்கி அவருடைய முகத்தின் தோற்றம் மாறியது. அடுப்பை வழக்கத்தை விட ஏழு மடங்கு சூடாக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார்.
பவுல் என்பது பொருள் [வடிவம்] கிறிஸ்துவின் மகிமையும் மகத்துவமும். அவர் பெருமை மற்றும் மாட்சிமை மற்றும் தெய்வீக அனைத்து முத்திரை கொண்டுள்ளது.

கடவுளுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்

சமத்துவத்தின் சிறந்த ஒப்பீட்டு பயன்பாடு ஜானில் காணப்படுகிறது. ஜோ. 5,18 "ஆகையால், யூதர்கள் இப்போது அவரைக் கொல்ல இன்னும் அதிகமாகத் தேடினார்கள், ஏனென்றால் அவர் ஓய்வுநாளை மீறியது மட்டுமல்லாமல், கடவுளைத் தனது சொந்த தந்தை என்றும் அழைத்தார், இதன் மூலம் தன்னை கடவுளுக்கு சமமாக்கினார்."

கடவுளோடு சமமாக இருந்த கிறிஸ்துவை பவுல் நினைத்துப் பார்த்தார். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசு கடவுளின் மகத்துவத்தைக் கொண்டிருந்தார் என்றும் அவருடைய இயல்புடைய கடவுளே என்றும் பவுல் கூறினார். ஒரு மனித அளவில், இது அரச குடும்பத்தின் ஒரு அங்கத்தின் தோற்றத்தைக் கொண்டிருந்தது என்பது உண்மையில் சமமானதாகும், உண்மையில் அரச குடும்பத்தின் உறுப்பினராக இருந்தார்.

ராயல்டியைப் போல் செயல்படும் நபர்களை நாம் அனைவரும் அறிவோம், ஆனால் அவ்வாறு செய்யாதவர்கள், மேலும் அரச குடும்பங்களில் உள்ள சில உறுப்பினர்களைப் பற்றி படிக்கிறோம். இயேசு "தோற்றம்" மற்றும் தெய்வீகத்தின் சாராம்சம் இரண்டையும் கொண்டிருந்தார்.

ஒரு கொள்ளை போல

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உங்கள் சொந்த நலனுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று. தனி நபர் நலன்களுக்காக சலுகை பெற்ற மக்கள் தங்கள் நிலையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது. அவர்கள் சிறப்பாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறார்கள். பவுல் கூறுகிறார்: "கடவுளே கடவுளாக இருந்தாலும் சரி, சாராம்சமாக இருந்தாலும் மனிதனாக இயேசு இந்த உண்மையைப் பயன்படுத்தவில்லை. அவரது அணுகுமுறை வியக்கத்தக்க எதிர்ப்பைக் காட்டியது என்று வசனங்கள் 7-8 காட்டுகின்றன.

இயேசு தன்னைத் தானே பிரித்துக் கொண்டார்

அவர் என்ன இழந்தார்? பதில்: ஒன்றும் இல்லை. அவர் முற்றிலும் கடவுள். கடவுளைக் கடவுள் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அவர் தெய்வீக குணாதிசயங்கள் அல்லது அதிகாரங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவர் அற்புதங்களை செய்தார். அவர் எண்ணங்களை வாசித்தார். அவர் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தினார். மற்றும் மறுமலர்ச்சிக்கு அவர் தனது பெருமை காட்டினார்.

பவுல் இங்கு எதை அர்த்தப்படுத்தினார் என்பதை மற்றொரு வசனத்தில் இருந்து பார்க்க முடியும், அதில் அவர் அதே வார்த்தையை "காலியாக" பயன்படுத்துகிறார்.
1. கோர். 9,15 “ஆனால் நான் அதை [இந்த உரிமைகளை] பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை; இதை என்னுடன் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை எழுதவில்லை. என் புகழைக் கெடுத்துக்கொள்வதை விட நான் இறப்பதையே விரும்புவேன்!”

"அவர் தனது அனைத்து சிறப்புரிமைகளையும் விட்டுவிட்டார்" (GN1997 டிரான்ஸ்.), "அவர் தனது சிறப்புரிமைகளை வலியுறுத்தவில்லை. இல்லை, அவர் அதைத் துறந்தார்” (அனைவருக்கும் நம்பிக்கை). ஒரு மனிதனாக, இயேசு தனது தெய்வீக இயல்பையோ அல்லது தெய்வீக சக்திகளையோ தனது சொந்த நலனுக்காக பயன்படுத்தவில்லை. சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க, சீஷர்களுக்குப் பயிற்றுவிப்பதற்காக அவற்றைப் பயன்படுத்தினார் - ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை ஒருபோதும் எளிதாக்கவில்லை. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர் தனது சொந்த நலனுக்காக தனது சக்தியைப் பயன்படுத்தவில்லை.

  • பாலைவனத்தில் பெரும் சோதனை.
  • அன்புள்ள நகரங்களை அழிக்க வானத்திலிருந்து நெருப்பு எறியவில்லை.
  • சிலுவை மரணம். (தன் பாதுகாப்பிற்காக தேவதூதர்களின் படைகளை வரவழைத்திருக்கலாம் என்று அவர் கூறினார்.)

அவர் மனிதகுலத்தில் முழுமையாய் பங்கேற்க வேண்டுமென்பதற்காகவே கடவுளால் அனுபவித்த எல்லா நன்மையையும் தானாகவே கைவிட்டுவிட்டார். இந்த வசனங்களை இப்போது மீண்டும் வாசித்துப் பார்ப்போம்.

பிலிப். 2,5-8 “ஏனெனில், கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த இந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ளும் இருக்கும், 6 அவர் கடவுளின் சாயலில் இருந்ததால், கடவுளுக்குச் சமமாக இருக்க கொள்ளையடிப்பதைப் பற்றிக்கொள்ளவில்லை. 7 ஆனால் தம்மையே வெறுமையாக்கி, வேலைக்காரனின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு, மனிதர்களுக்கு ஒப்பாயிருந்து, ஒரு மனிதனைப்போல் வெளித்தோற்றத்தில் காணப்பட்டு, 8தன்னைத் தாழ்த்தி, மரணபரியந்தமும், சிலுவையில் மரணமடையும் வரைக்கும் கீழ்ப்படிந்தார்."

கடவுள் இறுதியாக கிறிஸ்துவை எல்லா மனிதர்களுக்கும் மேலாக உயர்த்தினார் என்ற குறிப்புடன் பவுல் முடிக்கிறார். பிலிப். 2,9
“ஆகையால், கடவுள் அவரை எல்லா மக்களுக்கும் மேலாக உயர்த்தி, எல்லாப் பெயர்களுக்கும் மேலாக அவருக்கு ஒரு பெயரைக் கொடுத்தார். பரலோகத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் உள்ள ஒவ்வொரு முழங்கால்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் பணிந்து, பிதாவாகிய கடவுளின் மகிமைக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று ஒவ்வொரு நாவும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.

எனவே மூன்று நிலைகள் உள்ளன:

  • கிறிஸ்துவின் உரிமைகள் மற்றும் சலுகைகள் கடவுள் என.

  • இந்த உரிமைகளை நிறைவேற்றாமல், மாறாக ஒரு ஊழியனாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பம்.

  • இந்த வாழ்க்கை விளைவாக அவரது இறுதி அதிகரிப்பு.

சலுகை - சேவை - அதிகரிக்கும்

இப்போது பெரிய கேள்வி என்னவென்றால், இந்த வசனங்கள் ஏன் பிலிப்பியர்களில் உள்ளன? முதலில், பிலிப்பியர்கள் என்பது குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு நேரத்தில் ஒரு சிறப்பு தேவாலயத்திற்கு எழுதப்பட்ட கடிதம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, பவுல் என்ன சொன்னார் 2,5-11 முழு கடிதத்தின் நோக்கத்துடன் தொடர்புடையது என்று கூறுகிறது.

கடிதத்தின் நோக்கம்

முதலில், பவுல் முதன்முதலில் பிலிப்பிக்கு விஜயம் செய்து அங்கு தேவாலயத்தைத் தொடங்கியபோது, ​​அவர் கைது செய்யப்பட்டார் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் (அப். 1 டிச.6,11-40) இருப்பினும், தேவாலயத்துடனான அவரது உறவு ஆரம்பத்தில் இருந்தே மிகவும் சூடாக இருந்தது. பிலிப்பியர்கள் 1,3-5 "நான் உங்களைப் பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் என் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன், 4 உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் என் ஒவ்வொரு ஜெபத்திலும், மகிழ்ச்சியான பரிந்துரையுடன் 5 முதல் நாள் முதல் இப்போது வரை உங்கள் நற்செய்திக்காக .

ரோம் சிறையில் இருந்து அவர் இந்தக் கடிதத்தை எழுதுகிறார். பிலிப்பியர்கள் 1,7 "உங்கள் அனைவரையும் நான் அப்படி நினைப்பது சரியானதே, ஏனென்றால் என் இதயத்தில் நீங்கள் இருப்பதால், என் பிணைப்புகளிலும் என்னுடன் நற்செய்தியைப் பாதுகாப்பதிலும் உறுதிப்படுத்துவதிலும் கிருபையில் பங்குள்ள நீங்கள் அனைவரும்."
 
ஆனால் அவர் மனச்சோர்வடைந்து ஏமாற்றமடையவில்லை, மாறாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.
பில். 2,17-18 "ஆனால், உங்கள் விசுவாசத்தின் பலி மற்றும் ஆசாரிய ஊழியத்தின் மீது நான் ஒரு பானமாக ஊற்றப்பட்டாலும், நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன், உங்கள் அனைவரோடும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்; 18 அவ்வாறே நீங்களும் மகிழ்ந்து என்னோடு மகிழ்வீர்கள்” என்றார்.

அவர் இந்த கடிதத்தை எழுதும் போதும், அவர்கள் தங்கள் ஆதரவில் தொடர்ந்து ஆர்வமாக இருந்தனர். பிலிப். 4,15-18 “மேலும் பிலிப்பியர்களாகிய நீங்கள், நற்செய்தியின் [பிரசங்கத்தின்] தொடக்கத்தில், நான் மாசிடோனியாவிலிருந்து புறப்பட்டபோது, ​​நீங்கள் ஒருவரைத் தவிர வேறு எந்தச் சபையும் என்னுடன் வரவு செலவுக் கணக்கைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். 16 தெசலோனிக்காவில் இருந்தபோதும், என் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒருமுறையும், இரண்டு முறையும் அனுப்பியிருந்தீர்கள். 17 நான் பரிசுக்காக ஏங்கவில்லை, ஆனால் உங்கள் கணக்கில் பலன்கள் ஏராளமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஏங்குகிறேன். 18 என்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறது, நிறைய இருக்கிறது; கடவுளுக்குப் பிரியமான, இனிமையான காணிக்கையாகிய எப்பாஃப்ரோடிடஸிடமிருந்து நான் உங்கள் பரிசைப் பெற்றதால், நான் முழுமையாக ஆதரித்தேன்.

இவ்வாறு, கடிதத்தின் தொனி நெருக்கமான உறவுகளை, அன்புள்ள ஒரு வலுவான கிறிஸ்தவ சமூகம் மற்றும் நற்செய்திக்கு சேவை செய்ய மற்றும் அனுபவிக்க விருப்பம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஆனால் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று அறிகுறிகள் உள்ளன.
பில். 1,27 "கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்குத் தகுதியான உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துங்கள், நான் வந்து உங்களைப் பார்த்தாலும் அல்லது இல்லாதிருந்தாலும், நான் உங்களைப் பற்றி கேள்விப்படுவேன், ஒரே ஆவியில் உறுதியாக நின்று, சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காக ஒருமனதாகப் போராடுகிறேன்."
"உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துங்கள்" - கிரேக்கம். பண்பாடு என்பது சமூகத்தின் குடிமகனாக ஒருவரின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதாகும்.

பவுல் கவலைப்படுகிறார், ஏனெனில் பிலிப்பியில் சமூகம் மற்றும் அன்பின் வெளிப்படையான மனப்பான்மைகள் சில அழுத்தங்கள் இருப்பதை அவர் காண்கிறார். சமூக வேறுபாடு சமூகத்தின் அன்பையும், ஒற்றுமையையும், சமூகத்தையும் அச்சுறுத்துகிறது.
பிலிப்பியர்கள் 2,14 "முணுமுணுப்பு அல்லது தயக்கம் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் செய்யுங்கள்."

பிலிப். 4,2-3 “நான் எவோடியாவுக்கு அறிவுரை கூறுகிறேன், ஆண்டவரில் ஒருமனதாக இருக்க வேண்டும் என்று சின்டிக்கே அறிவுறுத்துகிறேன்.
3 மேலும், என் உண்மையுள்ள சக ஊழியரே, இதற்காக என்னுடன் போராடியவர்களையும், க்ளெமென்ஸ் மற்றும் எனது மற்ற சக ஊழியர்களையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், அவர்களின் பெயர்கள் வாழ்க்கை புத்தகத்தில் உள்ளன.

சுருக்கமாக, சிலர் தன்னலமற்றவர்களாகவும், திமிர்பிடித்தவர்களாகவும் இருந்த சமயத்தில் விசுவாசிகளின் சமூகம் சிக்கல்களைக் கொண்டிருந்தது.
பிலிப். 2,1-4 "கிறிஸ்துவில் [உங்களிடையே] புத்திமதி இருந்தால், அன்பின் உறுதிப்பாடு இருந்தால், ஆவியின் ஐக்கியம் இருந்தால், மென்மையும் இரக்கமும் இருந்தால், 2 என் மகிழ்ச்சியை நிறைவு செய்யுங்கள், ஒரே மனதுடன், என்னைப் போலவே. அன்பு, ஒரே மனதில் இருத்தல் மற்றும் ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். 3 சுயநலத்தினாலோ, வீண் பேராசையினாலோ எதையும் செய்யாதிருங்கள்;

பின்வரும் சிக்கல்களை இங்கே காணலாம்:
1. மோதல்கள் உள்ளன.
2. அதிகாரப் போட்டிகள் உள்ளன.
3. நீங்கள் லட்சியவாதி.
4. அவர்கள் தங்கள் சொந்த வழிகளை வலியுறுத்துவதன் மூலம் பெருமிதம் கொள்கிறார்கள்.
5. இது மிகைப்படுத்தப்பட்ட உயர் சுய மதிப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
 
அவர்கள் தமது சொந்த நலன்களோடு முக்கியமாக அக்கறை கொண்டுள்ளனர்.

இது எல்லா அமைப்புகளிலும் எளிதாகிவிடும். நான் அவர்களை மற்றும் பல ஆண்டுகளாக அவர்களை பார்த்திருக்கிறேன். இந்த மனப்பான்மை ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு தவறானது என குருட்டுத்தனமாகக் கருதுவது மிகவும் சுலபம். வசனங்கள் 5-11 அடிப்படையில் இயேசுவை எடுத்துக்காட்டுகிறது, எல்லா விதமான அகங்காரத்துடனும், சுயநலத்துடனும் காற்று நம்மை எளிதில் தாக்குகிறது.

பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நீங்கள் மற்றவர்களைவிட சிறந்தவராக இருக்கிறீர்கள், சபையிலிருந்து மரியாதையும் மரியாதையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? கிறிஸ்து எவ்வளவு வல்லமையுள்ளவராகவும், வல்லமையுள்ளவராகவும் கருதுகிறார். பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நீங்கள் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்க விரும்பவில்லை, அங்கீகாரம் இல்லாமல் பணியாற்ற விரும்பவில்லை, மற்றவர்கள் உங்களைப் பார்க்கும்போது நீங்கள் கோபப்படுகிறீர்கள்? கிறிஸ்து என்ன செய்ய விரும்பினார் என்பதை கவனியுங்கள்.

"வில்லியம் ஹென்டிரிக்கின் சிறந்த புத்தகத்திலிருந்து வெளியேறு நேர்காணல்களில் [வெளியேறும் நேர்காணல்கள்] அவர் கூறுகிறார்
சர்ச்சிலிருந்து விலகியவர்களைப் பற்றி அவர் ஒரு ஆய்வில் குறிப்பிட்டார். சர்ச் வளர்ச்சிக்கான நிறைய மக்கள் தேவாலயத்தின் முன் கதவில் நிற்கிறார்கள், ஏன் வந்தார்கள் என மக்கள் கேட்கிறார்கள். இந்த வழியில் நீங்கள் அடைய விரும்பிய மக்களின் 'உணரப்பட்ட தேவைகளை' சந்திக்க முயற்சி செய்ய விரும்பினேன். ஆனால் சிலர், ஏதாவது இருந்தால், பின்வாங்குவதை ஏன் கேட்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார்கள். அதுதான் ஹெண்டிரிக்ஸ் என்ன செய்தார், அவருடைய ஆய்வுகளின் மதிப்பு வாசிப்புக்கு மதிப்புள்ளது.

வெளியேறியவர்களின் கருத்துக்களைப் படித்தபோது, ​​சர்ச்சிலிருந்து சிலர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று நான் வியப்படைந்தேன் (சில சிந்தனையுள்ள நபர்களிடமிருந்து ஓரளவு மிகவும் நுண்ணறிவு மற்றும் வேதனையான கருத்துகளுடன்). தேவாலயத்திற்கு அவசியமில்லாத எல்லா வகையான விஷயங்களையும் அவர்கள் விரும்பினர்; போற்றப்படுதல், அரவணைப்பைப் பெறுதல் மற்றும் பிறரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ஒருவரின் சொந்தக் கடமையின்றி மற்றவர்கள் தங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது போன்றது "(தெளிவான உண்மை, ஜனவரி 2000, 23).

பிலிப்பியர் கிறிஸ்துவை பவுல் சுட்டிக்காட்டுகிறார். கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தினுள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழும்படி அவர் அவர்களை வலியுறுத்துகிறார். அவர்கள் இப்படிப்பட்டிருந்தால், கிறிஸ்துவைப் போலவே தேவன் அவர்களை மகிமைப்படுத்துவார்.

பிலிப். 2,5-11
“கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்த இந்த மனம் உங்களுக்குள்ளும் இருக்கட்டும். 6 ஆனால் தம்மையே வெறுமையாக்கி, ஒரு வேலைக்காரனின் வடிவத்தை எடுத்து, மனிதர்களுக்கு ஒப்பானவராகவும், ஒரு மனிதனைப் போல வெளித்தோற்றத்தில் காணப்பட்டவராகவும், 7 தன்னைத் தாழ்த்தி, மரணபரியந்தம், சிலுவையில் மரணம் வரைக்கும் கீழ்ப்படிந்தார். 8 ஆகையால், கடவுள் அவரை எல்லாவற்றிலும் மேலாக உயர்த்தி, எல்லாப் பெயரிலும் அவருக்கு ஒரு பெயரைக் கொடுத்தார், 9 இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு முழங்கால்களும் பணிந்து, 10 வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் உள்ள ஒவ்வொரு நாவும் இயேசு கிறிஸ்து என்று அறிக்கை செய்கிறார்கள். ஆண்டவரே, பிதாவாகிய கடவுளின் மகிமைக்காக.

பரலோக ராஜ்யத்தின் குடிமகனாக தனது தனிப்பட்ட கடமையை நிறைவேற்றுவது, இயேசு செய்தது போல் தன்னை வெளிப்படுத்தி ஒரு வேலைக்காரனின் பாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்று பவுல் கூறுகிறார். அருளைப் பெறுவதற்கு மட்டுமல்ல, துன்பத்திற்கும் ஒருவன் தன்னையே கொடுக்க வேண்டும் (1,57.29-30). பிலிப். 1,29 "கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல, அவருடைய நிமித்தம் பாடுபடுவதற்கும் கிறிஸ்துவைக் குறித்து உங்களுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது."
 
மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய ஒருவர் தயாராக இருக்க வேண்டும் (2,17) "வெளியேற்றப்பட வேண்டும்" - உலகின் மதிப்புகளிலிருந்து வேறுபட்ட அணுகுமுறை மற்றும் வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் (3,18-19). பிலிப். 2,17 "உங்கள் விசுவாசத்தின் பலி மற்றும் ஆசாரிய ஊழியத்தின் மீது நான் ஒரு பானமாக ஊற்றப்பட்டாலும், நான் உங்கள் அனைவரோடும் மகிழ்ந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன்."
பிலிப். 3,18-19 “நான் அடிக்கடி உங்களுக்குச் சொன்னபடி அநேகர் நடக்கிறார்கள், ஆனால் இப்போது கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் எதிரிகள் என்று அழுவதையும் சொல்கிறேன்; 19 அவர்களுடைய முடிவு அழிவு, அவர்களுடைய தெய்வம் அவர்கள் வயிறு, அவர்கள் தங்கள் அவமானத்தில் மேன்மைபாராட்டுகிறார்கள், அவர்களுடைய மனம் பூமிக்குரியவைகளில் இருக்கிறது.”

"கிறிஸ்துவில்" இருப்பது ஒரு வேலைக்காரனாக இருப்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு உண்மையான மனத்தாழ்மை தேவை, ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஒரு இறைவனாக அல்ல, ஆனால் ஒரு ஊழியராக உலகிற்கு வந்தார்.ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்வதன் மூலம் கடவுளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் ஒற்றுமை ஏற்படுகிறது.

மற்றவர்களின் செலவில் தன்னல நலன்களைப் பற்றி அக்கறை கொண்டிருப்பது ஒரு ஆபத்து, அத்துடன் ஒரு நிலை, திறமைகள் அல்லது சாதனைகள் ஆகியவற்றில் பெருமையடிக்கும் திகைப்பை வளர்த்துக் கொள்கிறது.

ஒருவருக்கொருவர் உறவில் உள்ள சிக்கல்களுக்கு தீர்வு மற்றவர்களுடன் தாழ்மையான ஈடுபாட்டின் அணுகுமுறையில் உள்ளது. சுய தியாகத்தின் ஆவி என்பது கிறிஸ்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ள மற்ற அன்பின் மீதான அன்பின் வெளிப்பாடாகும், இது "மரணத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்தது, ஆம் மரணத்திற்கு"!

உண்மையான ஊழியர்கள் தங்களைக் கைவிடுகிறார்கள். இதை விளக்க கிறிஸ்து பவுலைப் பயன்படுத்துகிறார். ஒரு ஊழியரின் பாதையைத் தேர்வு செய்யாமலிருக்க அவர் ஒவ்வொரு உரிமையும் பெற்றிருந்தார், ஆனால் அவருடைய தகுதியுடைய நிலைப்பாட்டைக் கோர முடிந்தது.

நல்வாழ்வுக்கான ஒரு மதத்திற்கான எந்த இடமும் இல்லை, அது தீவிரமாக தனது பணியாள் பாத்திரத்தை கடைப்பிடிக்கவில்லை என்று பவுல் நமக்கு சொல்கிறார். மற்றவர்களின் நலன்களுக்காக முழுமையாக ஊறவைக்காத பக்திக்கு எந்த இடமும் இல்லை.

முடிவுக்கு

சுயநலத்தால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு சமூகத்தில் நாம் வாழ்கிறோம், "நான் முதலில்" என்ற தத்துவத்தால் ஊடுருவி, செயல்திறன் மற்றும் வெற்றியின் கார்ப்பரேட் கொள்கைகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவை கிறிஸ்து மற்றும் பவுல் வரையறுக்கப்பட்ட தேவாலயத்தின் மதிப்புகள் அல்ல. கிறிஸ்துவின் உடல் மீண்டும் கிறிஸ்தவ பணிவு, ஒற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நாம் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் மற்றும் செயல்களின் மூலம் அன்பை முழுமையாக்குவதை நமது முதன்மை பொறுப்பாக மாற்ற வேண்டும். கிறிஸ்துவின் மனப்பான்மை, மனத்தாழ்மை போன்றது, உரிமைகள் அல்லது ஒருவரின் நலன்களின் பாதுகாப்பைக் கோருவதில்லை, ஆனால் சேவை செய்ய எப்போதும் தயாராக உள்ளது.

ஜோசப் தக்காச்