அனைத்து மக்களுக்கும் இரட்சிப்பு

அனைவருக்கும் XD மீட்புபல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதன்முறையாக ஒரு செய்தியை நான் கேள்விப்பட்டேன். இன்றும் பைபிளின் மிக முக்கியமான செய்தியை நானும் பார்க்கிறேன். எல்லா மனிதரையும் கடவுள் காப்பாற்றுகிறார் என்பதே செய்தி. எல்லா மக்களும் இரட்சிப்பை அடைவதற்கு ஒரு வழி கடவுள் தயாராக இருக்கிறார். அவர் இப்போது தனது திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறார். முதலில் நாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை இரட்சிப்பின் வழியில் பார்க்க வேண்டும். மக்கள் தங்களைக் கண்டறிந்த சூழ்நிலையை ரோமர்கள் பவுல் விவரிக்கிறார்:

"எல்லாரும் பாவஞ்செய்து, தேவனுக்கு முன்பாக முந்தின மகிமையையும் இழந்துவிட்டார்கள்" (ரோமர் நூல் புஷர் XX).

கடவுள் மக்களுக்கு மகிமை அளித்திருக்கிறார். இது எமது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவது போல, நாம் மகிழ்ச்சியாக மனிதர்களாக விரும்புகிறோம் என்பதை இது குறிக்கிறது. ஆனால் நாம் மனிதர்கள் பாவம் மூலம் இந்த மகிமை இழந்து அல்லது இழந்திருக்கிறோம். பெருமை நமக்கு இருந்து பிரிக்கப்பட்ட பெரும் தடையாக இருக்கிறது, அது நமக்கு ஒரு சமாளிக்க முடியாத தடை. ஆனால் கடவுள் இந்த தடையை தம் மகன் இயேசு மூலமாக நீக்கிவிட்டார்.

"அவருடைய கிருபையினாலே நீதிமானே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மீட்கப்பட்ட மீட்பைக்கொண்டு நீதி செய்யுங்கள்" (வசனம் XX).

கடவுளுடைய மகிமையை மறுபடியும் அணுகுவதற்கு மக்களுக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கும் வழிவகைதான் இரட்சிப்பு. கடவுள் ஒரே ஒரு அணுகுமுறை ஒன்றை மட்டுமே அளித்திருக்கிறார், ஆனால் ஒரு வழி, ஆனால் இரட்சிப்பு அடைய திசைதிருப்பல்களையும் பிற வழிகளையும் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து தேர்வு செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். நாம் பல மதங்களை அறிந்திருப்பதற்கான காரணங்கள் ஒன்றாகும். ஜான் ஜான்ஸ் தன்னை பற்றி இயேசு கூறினார், "நான் வழி". அவர் பல வழிகளில் ஒன்று என்று அவர் சொல்லவில்லை, ஆனால் வழி. இந்த உயர் சபைக்கு முன்பு பேதுருவை உறுதிப்படுத்தியது:

"மேலும் இரட்சிப்பு இல்லை (இரட்சிப்பு), கூட வேறு பெயர் இல்லை பரலோகத்தின் கீழ் உள்ள மனிதனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட, அதிலிருந்து நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம் (அப்போஸ்தலர் 4,12).

பவுல் எபேசுவில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு இவ்வாறு எழுதினார்:

"கூட நீங்கள் தப்பிதங்களை மற்றும் பாவங்களை பலியாயினர். எனவே ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் பிறந்த புறஜாதியார் விருத்தசேதனம் இஸ்ரேல் மற்றும் வாக்குறுதி உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் காமன்வெல்த் இருந்து விலகி நீங்கள் கிறிஸ்து இல்லாமல் என்று அந்தச் சமயத்தில் வெளிப்படையாய் விருத்தசேதனம் செய்வோருக்குக்காக நீங்கள் இருந்திருக்கக்கூடும் என்று நினைவில்; எனவே, உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை மற்றும் உலகில் கடவுள் இல்லாமல் "(எப்சும் 2,1 மற்றும் X-XXX).

கடினமான சூழ்நிலைகளில் வழிகாட்டல்களையும் மாற்றுகளையும் நாங்கள் தேடுகிறோம். அது சரி. ஆனால் பாவம் வரும்போது, ​​நமக்கு ஒரே ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது: இயேசு வழியாக இரட்சிப்பு. வேறு வழியே இல்லை, மாற்று, வேறு எந்த நம்பிக்கையுமில்லை, கடவுள் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதைவிட வேறு எந்த வாய்ப்புமில்லை: அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இரட்சிப்பு.

இந்த உண்மையை மனதில் வைத்து இருந்தால், அது கேள்விகளை எழுப்புகிறது. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கெனவே கேட்டிருக்கின்ற கேள்விகள்:
என் அன்புள்ள இறந்த உறவினர்களைப் பற்றி என்ன மாற்றமடையாது?
தங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசுவின் பெயரைக் கேள்விப்பட்ட பல மில்லியன்களைப் பற்றி என்ன சொல்லலாம்?
இயேசுவை அறியாமல் இறந்த அநேக அப்பாவிப் பிள்ளைகள் என்ன செய்வது?
இயேசுவின் பெயரை அவர்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, ஏனென்றால் இந்த ஜனங்கள் நரகத்தில் துன்பப்படுகிறார்கள்?

இந்த கேள்விகளுக்கு பல பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உலகின் அஸ்திவாரத்திற்கு முன்பாக அவர் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு சிலரை மட்டுமே காப்பாற்ற மட்டுமே விரும்புகிறார் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். மற்றவர்கள் கடைசியில் எல்லோரும் கடவுள் விரும்புகிறாரோ இல்லையோ, கடவுள் கொடூரமானவர் அல்ல என்று சொல்கிறார். இந்த இரு கருத்துக்களுக்கு இடையில் பல நிழல்கள் உள்ளன, நான் இப்போது விவாதிக்கவில்லை. நாம் கடவுளுடைய வார்த்தையின் அறிக்கைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லா ஜனங்களுக்கும் இரட்சிப்பு வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். இது அவரது வெளிப்படையான விருப்பமாகும், அவர் தெளிவான மற்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.

"இது நல்லது, கடவுளுக்குப் பிரியமானது, எங்கள் இரட்சகர் யார் விரும்புகிறார்என்று அலென் மக்கள் உதவி மற்றும் அவர்கள் உண்மையை அறிய. இது கடவுள் மற்றும் மனிதர்களுக்கிடையில் ஒரு கடவுள் மற்றும் மத்தியஸ்தராக உள்ளது, அதாவது மனிதகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு தந்தையாக இருந்தவர்அனைத்து இரட்சிப்புக்காகவும்"(1-2,3).

கடவுள் எல்லாவற்றிற்கும் இரட்சிப்பை உருவாக்க விரும்புகிறார் என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. அவருடைய வார்த்தையால் அவருடைய சித்தத்தில் அவர் யாரும் இழக்கப்படக்கூடாது என்று வெளிப்படுத்தினார்.

"சிலர் அதை தாமதமாகக் கருதிக் கொள்வதைக் கர்த்தர் தாமதிக்க மாட்டார்; ஆனால் அவர் உங்களுடன் பொறுமையுடன் இருக்கிறார் யாராவது இழக்க விரும்பவில்லைஆனால் அனைவருக்கும் மனந்திரும்ப முடியும் "(1, Petr XX).

நடைமுறையில் கடவுள் அவருடைய சித்தத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவார்? கடவுளுடைய வார்த்தையில் இசையமைப்பையும், அவருடைய குமாரனின் பலியையும் மனிதகுலத்தின் இரட்சிப்புக்கு எப்படி உதவுகிறது என்பதைக் குறித்து அவர் வலியுறுத்துவதில்லை. இந்த அம்சத்திற்கு நாம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளோம். இயேசு ஞானஸ்நானத்தில், யோவான் ஸ்நானகன் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சுட்டிக்காட்டினார்:

"அடுத்த நாள், ஜான் இயேசு அவரிடம் வருவதைக் காண்கிறார், இதோ, அது கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி உலகம் பாவம் செய்கிறார் "(ஜு 9).

இயேசு அந்த பாவத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமல்ல, உலகத்தின் பாவத்தின் முழுமையையும் எடுத்துக்கொண்டார். அவர் எல்லா அநீதியையும், எல்லாத் துன்மார்க்கத்தையும், சகல பொல்லாப்பையும், ஒவ்வொரு வஞ்சனையையும், சகல பொய்யரையும் தனக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டார். அவர் உலகின் பாவங்களின் இந்த பாரத்தை சுமந்து எல்லா மக்களுக்கும் மரண தண்டனை அனுபவித்தார், பாவம் தண்டனை.

"நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் பாவநிவிர்த்தி செய்கிறார், நம்முடையது மட்டுமல்ல, நம்முடையது மட்டுமல்ல முழு உலகமும்"(1, ஜான்).

அவரது மகத்தான செயலின் மூலம் இயேசு, முழு உலகத்திற்கும், எல்லோருக்கும், அவர்களுடைய இரட்சிப்புக்கு ஒரு கதவைத் திறந்துவிட்டார். இயேசுவின் போதனைகளின் சுமை எடை போதிலும், தாம் சகித்திருக்கும் கஷ்டங்களையும் வேதனையையும் மீறி, எல்லா மக்களிடமும் அன்பு காட்டாமல் இயேசு நம்மீது ஆழ்ந்த அன்பை எடுத்தார். நன்கு அறியப்பட்ட வசனம் நமக்கு சொல்கிறது:

"கடவுள் இருக்கிறார் உலகம் நேசித்தேன்அவருடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார் "(Jn 3,16).

அவர் நமக்கு "மகிழ்ச்சியிலிருந்து" செய்தார். சோக உணர்ச்சிகளில் ஈடுபட வேண்டாம், ஆனால் எல்லா மக்களுக்கும் ஆழ்ந்த பாசம்.

"பொறுத்தவரை அது கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்ததுஅனைத்து செல்வமும் அவரிடம் (இயேசு) வாழ வேண்டும், மற்றும் அவர் மூலம் எல்லாம் சமரசம்அது பூமியிலோ பரலோகத்திலுமோ, அவருடைய இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்குகிறது "(கொலோ. 1,19-20).

இயேசு யார் என்பதை நாம் உணருகிறோம்? அவர் மனிதகுலத்தின் "மீட்பாளர்" அல்ல, அவர் படைப்பாளராகவும் பாதுகாப்பாளராகவும் இருக்கிறார். அவர் நம்மையும், அவருடைய வார்த்தையினாலேயே உலகத்தையும் அழைத்தவர் ஆவர். அவர் நம்மை பராமரிக்கிறவர், நமக்கு உணவு மற்றும் ஆடை ஆகியவற்றை நமக்கு வழங்குவார், அதுவே எல்லா இடங்களிலும் நிலவும் தரையிலும் நிலவுகிறது. இந்த உண்மையை பால் குறிப்பிடுகிறார்:

"பொறுத்தவரை எல்லாம் அவரை உருவாக்கியுள்ளதுபரலோகத்திலும் பூமியிலும் உள்ள, காணக்கூடிய மற்றும் கண்ணுக்குத் தெரியாத, சிம்மாசனங்கள் அல்லது ஆதிக்கங்கள் அல்லது சக்திகள் அல்லது சக்திகள். எல்லாவற்றையும் அவனையும் அவனையும் படைத்தார். அவர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர், மற்றும் எல்லாவற்றையும் அவரிடம் உள்ளது"(Kol 1,16-17).

மீட்பர், படைப்பாளன் மற்றும் சுந்தரர் ஆகியோர் இயேசு இறப்பதற்கு சற்று முன்பு ஒரு சிறப்பு அறிக்கை கொடுத்தார்.

"நான் உயர்த்தப்பட்டபோது, ​​பூமியிலிருந்து நான் எழுந்தேன் செய்ய என்னை இழு. ஆனால் அவர் மரணம் என்ன மரணம் என்பதை குறிக்க கூறினார் "(ஜான்).

இயேசு "உயர்த்தப்பட்டவர்" என்று அவருடைய சிலுவையில் இருந்தார், அது அவருடைய மரணத்தைக் கொண்டுவந்தது. அவர் இந்த மரணத்தில் அனைவரையும் கொடுப்பார், அவர் முன்னறிவித்தார். இயேசு எல்லாவற்றையும் சொன்னதும், எல்லோரும் எல்லாரும், எல்லா மக்களும். பவுல் இந்த கருத்தை எடுத்துக் கொண்டார்:

"கிறிஸ்துவின் அன்பை எங்களுக்கு உந்துவிக்கிறது, குறிப்பாக எல்லாவற்றிற்கும் மரித்தவர்கள் எல்லாரும் மரித்தார்கள்" (2, K 9).

கிறிஸ்து சிலுவையில் மரணமடைந்தபோது, ​​ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரே விதமான மரணத்தை அவர் கொண்டு வந்தார், ஏனென்றால் அவர் அனைவரையும் அவர் சிலுவையில் அறைந்தார். அவர்களது மீட்பரின் மரணத்தின் மூலம் அனைவரும் இறந்துவிட்டனர். எல்லா மனிதர்களும் இந்த விதமான மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். எனினும், இயேசு இறந்துவிட்டார், ஆனால் அவரது தந்தை எழுப்பப்பட்டார். அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில், அனைவருக்கும் தொடர்பு இருந்தது. எல்லா மக்களும் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள். இது பைபிளின் அடிப்படை அறிக்கை.

"ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். சமாதிகளில் உள்ள அனைவரும் அவரது குரலைக் கேட்பார்கள், உயிர்த்தெழுதலுக்கு நன்மை செய்தவர்கள் யார், ஆனால் நியாயத்தீர்ப்பின் உயிர்த்தெழுதலுக்குத் தீமை செய்தவர்கள் யார்? "(Jn 5,28-9 ).

இயேசு இந்த அறிக்கையைப் பற்றி ஒரு நேர அறிக்கையை அளிக்கவில்லை. இந்த இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்களும் அதே சமயத்தில் நடைபெறுமா அல்லது வெவ்வேறு நேரங்களில் இயேசுவை இங்கே குறிப்பிடவில்லை. நியாயத்தீர்ப்பைப் பற்றி சில பைபிள் வசனங்களை வாசிப்போம். இங்கே நீதிபதி யார் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

"தந்தை யாரையும் தீர்ப்பதில்லை, ஆனால் அனைத்தையும் நீதிமன்றம் கொண்டுள்ளது மகனுக்கு ஒப்படைத்தார்அவர்கள் எல்லாரும் குமாரனை கனம்பண்ணுகிறார்கள். குமாரனைக் கனம்பண்ணாதவன் அவரை அனுப்பின பிதாவை மகிமைப்படுத்துவதில்லை. நீதிமன்றத்தை நடத்த அவர் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் மனுஷகுமாரன்;"(ஜான் ஜான், வசனங்கள் 29 - XX மற்றும் 5).

நீதிபதி, அனைவருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டும், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் படைப்பாளி, பாதுகாப்பவர் மற்றும் மீட்பவர் இயேசு கிறிஸ்து தானே. எல்லா மக்களுக்கும் மரண தண்டனை அனுபவித்த ஒரே நபர் நீதிபதியாகவும், உலகிற்கு சமாதானத்தை ஏற்படுத்துபவர், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உடல் ரீதியிலான வாழ்க்கையை அளிக்கிறார், அவரை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார். ஒரு நல்ல நீதிபதியை நாங்கள் விரும்புகிறோம்? அவர் குமாரனாயிருக்கிறபடியால், தேவன் நியாயத்தீர்ப்பை நிறைவேற்றுகிறார். அது மனிதனாக இருப்பதை அவன் அறிந்திருக்கிறான். நம்மால் மனிதர்கள் நெருங்கி வருவதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். பாவத்தின் வல்லமையையும், சாத்தானையும் அவரது உலகத்தையும் மயக்கியதையும் முதலில் அறிந்திருக்கிறார். மனித உணர்வுகளை அவன் அறிந்திருக்கிறான், அவசரப்படுகிறான். அவர் மனுஷனைப் படைத்தார், நம்மைப்போல ஒரு மனுஷனாயிருந்தும், பாவமில்லாதவனாயிருந்தபடியினால், அவர்கள் எவ்வளவு வல்லமையுள்ளார்களென்று அவனுக்குத் தெரியும்.

யார் இந்த நீதிபதியை நம்ப வேண்டும்? இந்த நீதிபதியின் வார்த்தைகளுக்கு யார் பிரதிபலிக்க மாட்டார்கள், தங்களைத் தாழ்த்திக்கொண்டு, அவருடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வார்களா?

"மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்: என் வார்த்தையைக் கேட்டு, விசுவாசிக்கிறவன் யார்? என்னை அனுப்பியவர், நித்திய ஜீவன் உண்டு அவர் தீர்ப்புக்கு வரவில்லை, மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுவார் "(வசனம் XX).

இயேசுவின் நியாயத்தீர்ப்பு முற்றிலும் தான். இது பாரபட்சமற்ற தன்மை, அன்பு, மன்னிப்பு, இரக்கம் மற்றும் இரக்கம் ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

கடவுள் மற்றும் அவரது மகன், இயேசு கிறிஸ்து, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நித்திய ஜீவனை அடைய சிறந்த சூழ்நிலைகளை உருவாக்கியிருந்தாலும், சிலர் அவருடைய இரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். கடவுள் உன்னை மகிழ்ச்சிக்காக வற்புறுத்த மாட்டார். அவர்கள் விதைத்ததை அறுவடை செய்வார்கள். நீதிமன்ற முடிவடைந்தவுடன், சி.எஸ். லூயிஸ் தனது புத்தகங்களில் ஒன்றைக் கூறியதுபோல், இரண்டு குழுக்கள் மட்டுமே உள்ளன:

ஒரு குழுவினர் கடவுளிடம் சொல்வார்கள்: உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள்.
மற்ற குழுவிற்கு கடவுள் கூறுவார்: உம்முடையது செய்யப்படும்.

இயேசு பூமியிலிருந்தபோது, ​​நரகத்தைப் பற்றி, நித்திய அக்கினி, கூக்குரல், பற்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி பேசினார். அவர் அழிவு மற்றும் நித்திய தண்டனை பற்றி பேசினார். இரட்சிப்பின் கடவுளின் வாக்குறுதியை நாம் பொறுப்பற்ற முறையில் செய்யாதிருக்க இது நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை. கடவுளுடைய வார்த்தையில் பிசாசும் நரகமும் முன்னும் பின்னும் வைக்கப்படவில்லை, எல்லாவற்றிற்கும் கடவுளின் அன்பும் அக்கறையும் இருக்கிறது. எல்லா ஜனங்களுக்கும் இரட்சிப்பு வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். ஆனால் கடவுளின் அன்பையும் மன்னிப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாத எவரும், கடவுள் தம்முடைய சித்தத்தை விட்டு விடுகிறார். இருப்பினும், நித்திய தண்டனை அது வெளிப்படையாக விரும்பாத எவருக்கும் பாதிக்கப்படாது. இயேசுவையும் அவருடைய இரட்சிப்பைப் பற்றியும் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பைக் கடவுள் ஒருபோதும் கண்டதில்லை.

பைபிளில் உலக நீதிமன்றத்தின் இரண்டு காட்சிகளை நாம் காணலாம். மத்தேயு பதினான்காம் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் நூலில் இன்னொருவர் காணப்படுகிறார். அவற்றை படிக்க நான் பரிந்துரைக்கிறேன். இயேசு எப்படி நியாயந்தீர்ப்பார் என்ற முன்னோக்கை அவை காட்டுகின்றன. நீதிமன்றம் இந்த இடங்களில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. நியாயத்தீர்ப்பின் கீழ் ஒரு நீண்ட காலத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற ஒரு வசனத்தை நாம் திருப்புவோம்.

"நியாயத்தீர்ப்பு தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஆரம்பமாயிற்று. ஆனால் எங்களுக்கு முதல், அது கடவுளின் சுவிசேஷத்தை நம்பவில்லை அந்த என்ன முடிவடையும்? "(1, Petr XX).

தேவாலயத்திற்கோ அல்லது சமுதாயத்திற்கோ கடவுளுடைய வீடு இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவர் இன்று நீதிமன்றத்தில் நிற்கிறார். கிரிஸ்துவர் கேட்டது மற்றும் அவர்களின் காலத்தில் கடவுளின் அழைப்பு பதிலளித்தார். சிருஷ்டிகராகவும், சிருஷ்டியாளராகவும், மீட்பராகவும் இயேசுவை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவளுக்காக, இப்போது நீதிமன்றம் நடந்து வருகிறது. கடவுளின் வீடு வித்தியாசமாக ஒருபோதும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவே எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியைப் பயன்படுத்துகிறார். இது காதல் மற்றும் இரக்கத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.

எல்லா மனிதரையும் இரட்சிப்பதில் பங்கு பெறுவதற்காக கடவுளுடைய ஆலயம் அவருடைய இறைவன் ஒரு வேலையை அளிக்கிறது. கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் நற்செய்தியை நம் சக மனிதர்களிடம் பிரசங்கிக்கும்படி அழைக்கப்படுகிறோம். இந்த செய்தியை அனைவரும் கவனிக்கவில்லை. பலர் அவரை வெறுக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவளுக்கு அவளது முட்டாள்தனமான, சுவாரஸ்யமான அல்லது அர்த்தமற்றது. கடவுளுடைய வேலை மக்களைக் காப்பாற்றுவதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. நாங்கள் அடிக்கடி தவறுகள் செய்கின்ற அவரது ஊழியர்கள். எங்கள் வேலையின் வெற்றி காணாமல் போய்விட்டால் எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டாம். கடவுள் எப்போதும் வேலை செய்கிறார், மக்களை அழைத்துக்கொண்டு தங்களைத் தாங்களே அழைத்து வருகிறார். அழைக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் இலக்கை அடைவார்கள் என்று இயேசு காண்கிறார்.

"என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான்; நான் அவனைக் கடைசிநாளில் எழுப்புவேன். என் தந்தை என்னிடம் வருகிறார். என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறப்படப்பண்ணுவதில்லை; நான் என் சித்தத்தின்படி செய்யாமல், என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்திறங்கி வந்தேன். என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படியே, அவர் எனக்குக் கொடுத்த நாட்களிலெல்லாம் ஒன்றும் குறைந்துபோகாதபடிக்கு, நான் அவரைக் கடைசிநாளில் எழுப்புவேன் "(Jn 6,44 and 37-39).

கடவுள் மீது முழு நம்பிக்கை வைப்போம். அவர் அனைத்து மக்களினதும், குறிப்பாக விசுவாசிகளான இரட்சகராக, இரட்சகராகவும் மீட்பராகவும் இருக்கிறார். (1, திம் XX) நாம் கடவுளின் இந்த உறுதிப்பாட்டை வைத்து கொள்வோம்!

Hannes Zaugg எழுதியது


PDFஅனைத்து மக்களுக்கும் இரட்சிப்பு