கடவுள் என் ஜெபத்திற்கு ஏன் பதிலளிக்கவில்லை?

ஏன் கடவுள் என் ஜெபத்தைக் கேட்கவில்லை?"கடவுள் ஏன் என் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கவில்லை?", அதற்கு ஒரு நல்ல காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று நான் எப்போதும் எனக்குள் சொல்கிறேன். ஒருவேளை நான் அவருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்கவில்லை, இது பதிலளிக்கப்பட்ட ஜெபத்திற்கான வேதப்பூர்வ தேவை. ஒருவேளை என் வாழ்க்கையில் நான் வருந்தாத பாவங்கள் இன்னும் இருக்கலாம். நான் கிறிஸ்துவிலும் அவருடைய வார்த்தையிலும் தொடர்ந்து நிலைத்திருந்தால், என் ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஒருவேளை இது நம்பிக்கையின் கேள்வியாக இருக்கலாம். சில சமயங்களில் நான் ஜெபிக்கும்போது, ​​நான் எதையாவது கேட்கிறேன், ஆனால் என் ஜெபத்திற்குப் பதில் சொல்லத் தகுதி இருக்கிறதா என்று எனக்குச் சந்தேகம். விசுவாசத்தில் வேரூன்றாத ஜெபங்களுக்கு கடவுள் பதிலளிப்பதில்லை. நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் சில நேரங்களில் நான் மார்கஸில் தந்தையாக உணர்கிறேன் 9,24விரக்தியில் கூச்சலிட்டவர்: "நான் நம்புகிறேன்; என் அவநம்பிக்கைக்கு உதவுங்கள்!" ஆனால் பதிலளிக்கப்படாத ஜெபங்களுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று, நான் அவரை ஆழமாக அறிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

லாசரஸ் இறக்கும் போது, ​​லாசரஸ் மிகவும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பதாக அவரது சகோதரிகளான மார்த்தா மற்றும் மரியா இயேசு தெரிவித்தனர். இந்த நோய் மரணத்திற்கு வழிவகுக்காது, ஆனால் கடவுளை மகிமைப்படுத்த உதவும் என்று இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு விளக்கினார். கடைசியாக பெத்தானியாவுக்குச் செல்வதற்கு முன்பாக அவர் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் காத்திருந்தார். அதற்குள் லாசரஸ் காலமானார். மார்ட்டா மற்றும் மரியாவின் உதவிக்கான அழைப்புகளுக்கு பதிலளிக்கப்படவில்லை. இது மார்த்தாவுக்கும் மரியாவுக்கும் சீடர்களுக்கும் மிக முக்கியமான ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் கண்டுபிடிப்பதற்கும் உதவும் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார்! தாமதமாக வந்ததாக அவர்கள் நினைத்ததைப் பற்றி மார்த்தா அவரிடம் பேசியபோது, ​​லாசரஸ் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்று சொன்னார். "கடைசி நாளில்" ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கும் என்று அவள் ஏற்கனவே புரிந்துகொண்டாள். ஆயினும், அவள் புரிந்து கொள்ளாதது என்னவென்றால், இயேசுவே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனும் தான்! அவரை நம்புகிற எவரும் அவர் இறந்தாலும் வாழ்வார். இந்த உரையாடலைப் பற்றி யோவான் 11, 23-27-ல் வாசிக்கிறோம்: «இயேசு அவளிடம்: உங்கள் சகோதரர் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார். மார்த்தா அவரிடம் கூறுகிறார்: அவர் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்று எனக்குத் தெரியும் - கடைசி நாளில் உயிர்த்தெழுதலில். இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனும். என்னை நம்புகிறவன் இறந்தாலும் வாழ்வான்; என்னை வாழ்ந்து நம்புகிறவன் ஒருபோதும் இறக்கமாட்டான். நீங்கள் அதை நம்புகிறீர்களா? அவள் அவனை நோக்கி: ஆம், ஆண்டவரே, நீங்கள் உலகத்திற்கு வந்த தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் நம்புகிறேன். Jesus இயேசு கல்லறையிலிருந்து லாசரஸை அழைப்பதற்கு சற்று முன்பு, துக்கப்படுகிற மக்கள் முன்னிலையில் ஒரு ஜெபத்தை சொன்னார், ஆகவே, அவர் கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட மேசியா என்று அவர்கள் நம்பினார்கள்: you நீங்கள் எப்போதும் என்னைக் கேட்கிறீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும்; ஆனால் சுற்றி நிற்கும் மக்களுக்காக, நீங்கள் என்னை அனுப்பினீர்கள் என்று அவர்கள் நம்புவதற்காக நான் இதைச் சொல்கிறேன்.

“மார்த்தாவையும் மரியாளையும் அழைத்து வந்த உடனேயே இயேசு கேட்டிருந்தால், இந்த முக்கியமான பாடத்தை பலர் தவறவிட்டிருப்பார்கள். அதேபோல், நம்முடைய எல்லா ஜெபங்களுக்கும் உடனடியாக பதிலளிக்கப்பட்டால், நம் வாழ்க்கையிலும் ஆன்மீக வளர்ச்சியிலும் என்ன நடக்கும் என்று கேட்கலாம்? கடவுளின் புத்தி கூர்மை நாம் நிச்சயமாக போற்றுவோம்; ஆனால் உண்மையில் அவரை ஒருபோதும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.

கடவுளுடைய எண்ணங்கள் நம்மீது மிகத் தொலைவில் உள்ளன. எப்போது, ​​எப்போது, ​​எத்தனை பேர் தேவை என்று அவர் அறிவார். அவர் எல்லா தனிப்பட்ட தேவைகளையும் கணக்கிடுகிறார். அவர் எனக்கு ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்துவிட்டால், அந்த வேறொரு நபர் அதே கேள்வியை கேட்பார் என்று அர்த்தமல்ல.

எனவே நாம் அடுத்த முறையும் இறைவனின் மூர்க்கத்தனமான பிரார்த்தனை கீழே எங்களுக்கு விட்டு உணர்வு போது, நாம் இதுவரை எங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை மேலும் எங்கள் சக மனிதர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அப்பால் பார்க்க வேண்டும். நாங்கள் வெளியே உரத்த இயேசு தேவனுடைய குமாரன் எங்கள் நம்பிக்கை போன்ற மார்த்தா அழைக்க, நாம் எங்களுக்கு சிறந்த என்ன தெரியும் ஒருவர் காத்திருக்கிறார்கள்.

தமி த்காச் மூலம்


PDFகடவுள் என் ஜெபத்திற்கு ஏன் பதிலளிக்கவில்லை?