ஊடகம் செய்தி

நடுத்தர செய்தி சமூக விஞ்ஞானிகள் நாம் வாழும் நேரத்தை விவரிக்க சுவாரஸ்யமான சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். "நவீன நவீன", "நவீன" அல்லது "பின்நவீனத்துவ" என்ற சொற்களை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். உண்மையில், ஒரு பின்நவீனத்துவ உலகில் நாம் வாழும் நேரத்தை சிலர் அழைக்கிறார்கள். சமூக விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வொரு தலைமுறையினருக்கும் பயனுள்ள தகவல்தொடர்புக்கு வெவ்வேறு நுட்பங்களை முன்மொழிகின்றனர், அது “பில்டர்கள்”, “பூமர்கள்”, “பஸ்டர்கள்”, “எக்ஸ்-எர்ஸ்”, “ஒய்-எர்ஸ்”, “இசட்-எர்ஸ்” அல்லது "மொசைக்".

ஆனால் நாம் எந்த உலகில் வாழ்ந்தாலும், இரு தரப்பினரும் கேட்பதற்கும் பேசுவதற்கும் அப்பாற்பட்ட புரிந்துணர்வு நிலையை அடைந்தால் மட்டுமே உண்மையான தொடர்பு நடைபெறும். தகவல்தொடர்பு வல்லுநர்கள் பேசுவதும் கேட்பதும் ஒரு முடிவு அல்ல, ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு ஒரு வழி என்று கூறுகிறார்கள். உண்மையான புரிதல் என்பது தகவல்தொடர்பு குறிக்கோள். ஒரு நபர் நன்றாக உணருவதால், "அவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை ஊற்றினார்கள்" அல்லது மறுபுறம் அவர்கள் தங்கள் கடமையை நிறைவேற்றியதாக நினைக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் மற்ற நபரின் பேச்சைக் கேட்டார்கள், மேலும் அவர்கள் உண்மையில் புரிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் என்று அர்த்தமல்ல என்று சொல்லட்டும். நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையிலேயே புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், நீங்கள் உண்மையில் தொடர்பு கொள்ளவில்லை - நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் பேசினீர்கள், கேட்டீர்கள். இது கடவுளுடன் வேறுபட்டது. கடவுள் தனது எண்ணங்களை நம்முடன் பகிர்ந்துகொள்வதோடு, நம்மைக் கேட்பதும் மட்டுமல்லாமல், அவர் நம்முடன் புரிந்துகொள்ளுதலுடன் தொடர்புகொள்கிறார்.

முதலாவதாக, அவர் நமக்கு பைபிள் தருகிறார். பைபிள் ஒரு புத்தகம் அல்ல; அது நமக்கு ஒரு சுய வெளிப்பாடு ஆகும். பைபிளால் கடவுள் யார், யார் நம்மை நேசிக்கிறார், அவர் நமக்கு அளிக்கிற அன்பளிப்புகள், அவரை எப்படி அறிந்துகொள்வது, நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒழுங்கமைக்க சிறந்த வழி. கடவுள் நம்மை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏராளமான வாழ்க்கைக்கு ஒரு சாலை வரைபடம். ஆனால் பைபிளைப் போலவே, இது மிக உயர்ந்த தொடர்புத் தகவலாக இல்லை. கடவுளின் மிக உயர்ந்த தகவல்தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தனிப்பட்ட வெளிப்பாடு ஆகும் - அது பைபிளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம்.

இதை நாம் காணும் ஒரு இடம் எபிரெயர் 1,1: 3: God கடவுள் பல முறை மற்றும் பல வழிகளில் பிதாக்களிடம் தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் பேசிய பிறகு, கடந்த சில நாட்களில் அவர் நியமித்த மகன் மூலம் நம்மிடம் பேசினார் அவர் உலகத்தை உருவாக்கிய அனைத்தையும் வாரிசாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவர் தனது மகிமையின் பிரதிபலிப்பாகவும், அவர் இருப்பதன் உருவமாகவும், எல்லாவற்றையும் தனது சக்திவாய்ந்த வார்த்தையால் சுமக்கிறார். » கடவுள் நம்மில் ஒருவராக மாறுவதன் மூலமும், நம்முடைய மனிதநேயத்தையும், வேதனையையும், சோதனைகளையும், கவலைகளையும் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலமும், நம்முடைய பாவங்களை நம்மீது எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமும், அனைத்தையும் மன்னித்து, பிதாவின் பக்கத்தில் இயேசுவோடு நமக்கு ஒரு இடத்தையும் அளிக்கிறார். தயார் செய்கிறது.

இயேசுவின் பெயர் கூட நம்மீது கடவுளின் அன்பைத் தெரிவிக்கிறது: “இயேசு” என்ற பெயரின் அர்த்தம் “கர்த்தர் இரட்சிப்பு”. இயேசுவின் மற்றொரு பெயர் "இம்மானுவேல்", அதாவது "கடவுள் நம்முடன்". இயேசு தேவனுடைய குமாரன் மட்டுமல்ல, பிதாவையும் பிதாவின் சித்தத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் கடவுளுடைய வார்த்தையும் கூட.

ஜான் சுவிசேஷம் நமக்கு சொல்கிறது:
"வார்த்தை மாம்சமாகி, நம்மிடையே குடியிருந்தது, அதன் மகிமையையும், பிதாவின் ஒரேபேறான குமாரனாக ஒரு மகிமையையும், கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்ததைக் கண்டோம்". (யோவான் 1,14:6,40) ». யோவான்-ல் இயேசு நமக்குச் சொல்வது போல், "மகனைப் பார்த்து, அவரை நம்புகிறவருக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு" என்பது தந்தையின் விருப்பம், நாம் அவரை அறிந்து கொள்ள கடவுளே முன்முயற்சி எடுத்தார், அவர் வேதவசனங்களைப் படிப்பதன் மூலமும், ஜெபத்தின் மூலமாகவும், அவரை அறிந்த மற்றவர்களுடன் கூட்டுறவு கொள்வதன் மூலமும் அவருடன் தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ள நம்மை அழைக்கிறது. அவர் உங்களை ஏற்கனவே அறிவார். நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் இதுவல்லவா?

ஜோசப் தக்காச்


PDFஊடகம் செய்தி