கிறித்துமஸ் - கிறிஸ்துமஸ்

கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்துமஸ் «ஆகையால், பரலோக அழைப்பில் பங்குபெறும் பரிசுத்த சகோதர சகோதரிகளே, நாம் ஒப்புக்கொள்ளும் அப்போஸ்தலரையும் பிரதான ஆசாரியரையும், இயேசு கிறிஸ்துவைப் பாருங்கள்» (எபிரெயர் 3: 1). கிறிஸ்துமஸ் ஒரு பரபரப்பான, வணிக விழாவாக மாறிவிட்டது என்பதை பெரும்பாலான மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் - பெரும்பாலான நேரங்களில் இயேசு முற்றிலும் மறந்துவிட்டார். உணவு, மது, பரிசு மற்றும் கொண்டாட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது; ஆனால் என்ன கொண்டாடப்படுகிறது? கிறிஸ்தவர்களாகிய, கடவுள் ஏன் தன் குமாரனை பூமிக்கு அனுப்பினார் என்பது குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டும்.

யோவான் 3: 16 ல் நாம் வாசிப்பது போல, கிறிஸ்துமஸ் மக்கள் மீதான கடவுளின் அன்பைக் குறிக்கிறது. "ஏனென்றால், கடவுள் உலகத்தை நேசித்தார், அதனால் அவர் தம்முடைய ஒரேபேறான மகனைக் கொடுத்தார், இதனால் அவரை நம்புகிற அனைவரும் இழக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் நித்திய ஜீவன் உண்டு". தம்முடைய குமாரனை இந்த பாவமான உலகத்திற்கு அனுப்ப அவர் எடுத்த முடிவை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். இது ஒரு தாழ்மையான நிலையிலுள்ள ஒரு எடுக்காட்டில் ஒரு குழந்தையுடன் தொடங்கியது.

கிறிஸ்மஸின் சுவாரஸ்யமான மதச்சார்பின்மை என்பது இன்று நம்மிடம் பொதுவானதாக இருக்கும் சுருக்கமாகும் - «கிறித்துமஸ்». "கிறிஸ்துமஸ்" என்ற வார்த்தையிலிருந்து கிறிஸ்து நீக்கப்பட்டார்! எக்ஸ் சிலுவையை குறிக்கிறது என்று சிலர் இதை நியாயப்படுத்துகிறார்கள். அது உண்மை என்றால், வார்த்தையைப் பயன்படுத்துபவர்கள் விளக்கத்தைப் புரிந்துகொள்கிறார்களா என்பது திறந்தே இருக்கிறது.

நம்முடைய இரட்சகரின் பிறப்பை நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நாம் கொண்டாடும் போது நாம் அவரைப் பார்க்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்: «முன்னோடியாகவும் விசுவாசத்தின் பரிபூரணமாகவும் இருக்கும் இயேசுவைப் பார்க்க விரும்புகிறோம் - ஏனென்றால், அவருக்காகக் காத்திருந்த மகிழ்ச்சியை இயேசு அறிந்திருந்தார் , அவர் சிலுவையில் மரணத்தையும் அதனுடன் வந்த அவமானத்தையும் எடுத்துக் கொண்டார், இப்போது அவர் கடவுளின் வலது பக்கத்தில் சொர்க்கத்தில் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் (எபிரெயர் 12:2).

கிறிஸ்துமஸில் உங்கள் பரிசுகளைத் திறக்கும்போது, ​​அப்போஸ்தலன் யாக்கோபு 1: 17-ல் எழுதியதை நினைவில் வையுங்கள்: above மேலே இருந்து நல்ல பரிசுகளும் சரியான பரிசுகளும் மட்டுமே வருகின்றன: அவை நட்சத்திரங்களின் படைப்பாளரிடமிருந்து வந்தவை, அவை மாறாது, அது யாருடன் இருக்கிறது ஒளியிலிருந்து இருளுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை ». கிறிஸ்மஸ் அல்ல, கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக இயேசு இருந்தார் (கிறிஸ்துமஸ்).

பிரார்த்தனை

உன்னுடைய அருமையான மகனை ஒரு குழந்தை என அனுப்பி வைத்ததற்கு நன்றி, பெரிய, அருமையான தந்தையே, வாழ்க்கை அனுபவிக்கும் எல்லா அனுபவங்களையும் அனுபவிப்பவர் ஒருவர். இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில், மையமாக கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்கிறோம் என்று இறைவன் நமக்கு உதவி செய்யவும். ஆமென்.

ஐரீன் வில்சன் எழுதியவர்


PDFகிறித்துமஸ் - கிறிஸ்துமஸ்