பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்ப முடியுமா?

அவளை காப்பாற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்பலாம்எங்கள் மூப்பர்களில் ஒருவர் சமீபத்தில் என்னிடம் சொன்னார், அவர் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையைப் பெற விரும்பியதால், அவர் அனைத்து பாவங்களையும் அவர் வெல்ல முடியும் என்பதால், அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததற்கு முக்கிய காரணமே காரணம். அவரது நோக்கங்கள் நன்றாக இருந்தன, ஆனால் அவரது புரிதல் சற்றே குறைபாடுடையதாக இருந்தது (நிச்சயமாக, எந்தவொரு சரியான புரிதலுக்கும், கடவுளின் கிருபையால் நாம் சேமிக்கப்படுகிறோம், நம்முடைய தவறான போதிலும்).

பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பது நமது மன உறுதிக்கான ஒருவித சூப்பர்சார்ஜர் போல, நமது "வெல்ல இலக்குகளை" அடைய "ஆன்" செய்யக்கூடிய ஒன்றல்ல. பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள், அவர் நம்மோடு இருக்கிறார், நம்மிலும் இருக்கிறார், கிறிஸ்துவில் பிதா நமக்குச் சாத்தியமாக்கும் அன்பையும், உறுதியையும், நெருங்கிய ஒற்றுமையையும் அவர் நமக்குத் தருகிறார். கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவானவர் நம்மைத் தம் சொந்தக் குழந்தைகளாக ஆக்கியுள்ளார், பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை அறிவதற்கான ஆவிக்குரிய பகுத்தறிவை நமக்குத் தருகிறார் (ரோமர்கள் 8,16) பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடு நெருங்கிய உறவை நமக்குத் தருகிறார், ஆனால் பாவம் செய்வதற்கான நமது திறனை மறுக்கவில்லை. தவறான ஆசைகள், தவறான நோக்கங்கள், தவறான எண்ணங்கள், தவறான வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்கள் இன்னும் நம்மிடம் இருக்கும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கத்தை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பினாலும், நாம் இன்னும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது என்பதைக் காண்கிறோம். இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக நாம் கடவுளுடைய சித்தமாக இருப்பதை அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் சில காரணங்களால், நம்மீது அதன் செல்வாக்கை அசைக்க முடியாததாக இருக்கிறது.

பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையில் நம் வாழ்வில் செயல்படுகிறார் என்று நம்ப முடியுமா - குறிப்பாக நாம் மிகவும் "நல்ல" கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாததால் உண்மையில் எதுவும் நடக்கவில்லை என்று தோன்றும்போது? நாம் சிறிதும் மாறவில்லை என்று தோன்றும்போது பாவத்துடன் போராடிக்கொண்டே இருந்தால், கடவுளால் கூட பிரச்சினையை சரிசெய்ய முடியாது என்று நாம் மிகவும் உடைந்துவிட்டோம் என்று முடிவு செய்கிறீர்களா?

குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர்

நாம் விசுவாசத்தில் கிறிஸ்துவிடம் வருகையில், புதிதாக பிறக்கிறோம், புதிதாகப் புதிதாகப் படைக்கப்பட்டோம். நாம் புதிய உயிரினங்கள், புதியவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள். குழந்தைகள் எந்த வலிமையும் இல்லை, அவர்களுக்கு திறமை இல்லை, அவர்கள் தங்களை சுத்தப்படுத்திக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

அவர்கள் வளர்ந்து வரும் போது, ​​அவர்கள் சில திறன்களைப் பெறுகின்றனர், மேலும் அவர்கள் செய்ய முடியாத அளவு உள்ளது என்பதை உணர ஆரம்பிக்கிறார்கள், இது சில நேரங்களில் ஏமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அவர்கள் crayons மற்றும் கத்தரிக்கோல் கொண்டு fidget மற்றும் அவர்கள் ஒரு வயது மற்றும் அதை செய்ய முடியாது என்று கவலை. ஆனால் விரக்தியால் பாதிக்கப்படுவதில்லை - நேரமும் உடற்பயிற்சியும் மட்டுமே உதவும்.

இது நமது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும். சில சமயங்களில் இளம் கிறிஸ்தவர்கள் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர் அல்லது கோபமான கோபத்தை முறித்துக் கொள்ள வியத்தகு சக்தியைப் பெறுகிறார்கள். சில நேரங்களில் இளம் கிறிஸ்தவர்கள் தேவாலயத்திற்கு ஒரு உடனடி "பொக்கிஷம்". பலமுறைக்குப் பிறகு, கிறிஸ்தவர்கள் முன்பு போலவே அதே பாவங்களோடு போராடுகிறார்கள், அவர்களுக்கு அதே ஆளுமைகள், அதே அச்சங்கள் மற்றும் விரக்திகள் உள்ளன. அவர்கள் ஆன்மீக பூதங்கள் அல்ல.

இயேசு பாவத்தை வென்றார், என்று நமக்குச் சொல்லப்படுகிறது, ஆனால் பாவம் இன்னும் நம்மை அதன் சக்தியில் வைத்திருப்பது போல் தெரிகிறது. நமக்குள் இருக்கும் பாவ சுபாவம் தோற்கடிக்கப்பட்டது, ஆனால் அது இன்னும் நம்மை அவனது கைதிகள் போல் நடத்துகிறது. அட என்ன கேவலமான மனிதர்கள் நாங்கள்! பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் நம்மை யார் காப்பாற்றுவார்கள்? நிச்சயமாக இயேசு (ரோமர் 7,24-25) அவர் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றுள்ளார் - மேலும் அந்த வெற்றியை எங்களுடைய வெற்றியாகவும் மாற்றினார்.

ஆனால் முழுமையான வெற்றியை நாம் இன்னும் காணவில்லை. மரணத்தின் மீதான அவருடைய சக்தியை நாம் இன்னும் பார்க்கவில்லை, நம் வாழ்வில் பாவத்தின் முழுமையான முடிவையும் நாம் காணவில்லை. எபிரேயர்களைப் போல 2,8 எங்கள் காலடியில் செய்யப்பட்ட அனைத்தையும் நாங்கள் இன்னும் பார்க்கவில்லை என்று கூறுகிறார். நாம் என்ன செய்கிறோம் - நாம் இயேசுவை நம்புகிறோம். அவர் வெற்றி அடைந்தார் என்ற அவரது வார்த்தையை நம்புகிறோம், அவரிலும் வெற்றி பெற்றோம் என்ற அவரது வார்த்தையை நம்புகிறோம்.

நாம் கிறிஸ்துவில் சுத்தமானவர்களாகவும், தூய்மையானவர்களாகவும் இருப்பதை அறிந்திருந்தாலும், நம்முடைய தனிப்பட்ட பாவங்களை மீறுவதில் முன்னேற்றம் காண விரும்புகிறோம். இந்த செயல்முறை சில நேரங்களில் மோசமாக மெதுவாக தோன்றலாம், ஆனால் நம்மிலும் மற்றவர்களிடத்திலும் அவர் வாக்களித்ததைச் செய்வதற்கு நாம் கடவுளை நம்பலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அது நம்முடைய வேலை அல்ல. இது அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரல், நம்முடையது அல்ல. நாம் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், அவருக்காக காத்திருக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். வழியில் நம் வேலையைச் செய்வதற்கு அவரை நம்புவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
இளம் பருவத்தினர் பெரும்பாலும் தங்கள் தந்தையை விட தங்களுக்கு அதிகம் தெரியும் என்று நினைக்கிறார்கள். வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று தங்களுக்குத் தெரியும் என்றும், அவர்களால் எல்லாவற்றையும் நன்றாகச் செய்ய முடியும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் (நிச்சயமாக, எல்லா வாலிபர்களும் அப்படி இல்லை, ஆனால் ஸ்டீரியோடைப் சில ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது).

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் சில சமயங்களில் வளர்வதைப் போன்றே சிந்திக்கலாம். ஆன்மீக "வளர்ச்சி" என்பது சரியான நடத்தையின் அடிப்படையிலானது என்று நாம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலாம், கடவுளுக்கு முன்பாக நம் நிலைப்பாடு நாம் எவ்வளவு நன்றாக நடந்துகொள்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது என்று சிந்திக்க வழிவகுக்கிறது. நாம் நன்றாக நடந்து கொள்ளும்போது, ​​நம்மைப் போல மகிழ்ச்சியாக இல்லாத மற்றவர்களை இழிவாகப் பார்க்கும் போக்கைக் காட்டலாம். நாம் நன்றாக நடந்து கொள்ளாவிட்டால், கடவுள் நம்மைக் கைவிட்டுவிட்டார் என்று நம்பி விரக்தியிலும் மனச்சோர்விலும் நாம் விழலாம்.

ஆனால் தேவன் தமக்கு முன்பாக நம்மை நீதிமான்களாக்கும்படி கேட்கவில்லை; துன்மார்க்கரை நியாயப்படுத்துகிற அவரை நம்பும்படி அவர் கேட்கிறார் (ரோமர் 4,5) கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நம்மை நேசித்து நம்மை இரட்சிப்பவர்.
நாம் கிறிஸ்துவில் முதிர்ச்சியடையும் போது, ​​கிறிஸ்துவில் உயர்ந்த வழியில் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் கடவுளின் அன்பில் நாம் இன்னும் உறுதியாக ஓய்வெடுக்கிறோம் (1. ஜோஹான்னெஸ் 4,9) நாம் அவரில் இளைப்பாறும்போது, ​​வெளிப்படுத்துதல் 2ல் வெளிப்படுத்தப்படும் நாளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம்1,4 அது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: “அவர்களுடைய கண்களிலிருந்து எல்லாக் கண்ணீரையும் தேவன் துடைப்பார்; ஏனென்றால் முதலாவது கடந்துவிட்டது."

சரியான!

அந்நாள் வரும்போது, ​​நொடிப்பொழுதில் நாம் மாற்றப்படுவோம் என்றார் பால். நாம் அழியாதவர்களாகவும், அழியாதவர்களாகவும், அழியாதவர்களாகவும் ஆக்கப்படுவோம் (1. கோர். 15,52-53). கடவுள் வெளிப்புற மனிதனை மட்டுமல்ல, உள்ளான மனிதனையும் மீட்கிறார். அவர் நமது உள்ளத்தை, பலவீனம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையிலிருந்து மகிமைக்கும், மிக முக்கியமாக பாவமின்மைக்கும் மாற்றுகிறார். கடைசி எக்காளத்தின் சத்தத்தில், நாம் ஒரு நொடியில் மாற்றப்படுவோம். நம் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன (ரோமர் 8,23), ஆனால் அதற்கும் மேலாக, கடவுள் நம்மை எவ்வாறு கிறிஸ்துவில் உருவாக்கினார் என்பதை நாம் இறுதியில் பார்ப்போம் (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,2) கடவுள் கிறிஸ்துவில் நிஜமாக்கிய இன்னும் கண்ணுக்குத் தெரியாத யதார்த்தத்தை நாம் எல்லாத் தெளிவிலும் காண்போம்.

கிறிஸ்து மூலமாக நமது பழைய பாவ சுபாவம் வென்று அழிக்கப்பட்டது. உண்மையில், அவள் இறந்துவிட்டாள், "நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கடவுளில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது" (கொலோ. 3,3) "நம்மை எளிதில் சிக்கவைக்கும்" மற்றும் நாம் "தவிர்க்க முயற்சிக்கும்" பாவம் (எபிரெயர் 1 கொரி.2,1) கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி நாம் கிறிஸ்துவில் இருக்கும் புதிய மனிதனின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. கிறிஸ்துவில் நமக்கு புதிய வாழ்க்கை இருக்கிறது. கிறிஸ்துவின் வருகையில், கிறிஸ்துவில் பிதா நம்மை உருவாக்கியது போல் நாம் இறுதியில் நம்மைக் காண்போம். நாம் உண்மையில் இருப்பதைப் போலவும், நம்முடைய உண்மையான ஜீவனாகிய கிறிஸ்துவில் பரிபூரணராகவும் நம்மைக் காண்போம் (கொலோசெயர் 3,3-4). இந்த காரணத்திற்காக, நாம் ஏற்கனவே இறந்து கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பதால், நம்மில் பூமிக்குரியவைகளை "கொல்லுகிறோம்" (வசனம் 5).

நாம் சாத்தானையும் பாவத்தையும் மரணத்தையும் ஒரே ஒரு வழியில் ஜெயிக்கிறோம் - ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தின் மூலம் (வெளிப்படுத்துதல் 1 கொரி2,11) சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து பெற்ற வெற்றியின் மூலம் தான் நாம் பாவம் மற்றும் மரணத்தின் மீது வெற்றி பெறுகிறோம், பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டங்களால் அல்ல. பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டங்கள் நாம் கிறிஸ்துவில் இருக்கிறோம் என்பதன் வெளிப்பாடாகும் நல்ல மகிழ்ச்சி (பிலிப்பியர்கள் 2,13).

பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டம் கிறிஸ்துவில் நமது நீதிக்குக் காரணம் அல்ல. அவர் பரிசுத்தத்தை உண்டாக்குவதில்லை. கிறிஸ்துவில் நம்மீது கடவுளுடைய சொந்த அன்பும் நற்குணமும் மட்டுமே நம் நீதிக்கான காரணம், ஒரே காரணம். நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம், கிறிஸ்துவின் மூலம் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் தேவபக்தியிலிருந்தும் கடவுளால் மீட்கப்பட்டோம், ஏனென்றால் கடவுள் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்தவர் - வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டம் கிறிஸ்துவின் மூலம் நமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட புதிய மற்றும் நீதியான சுயத்தின் விளைபொருளாகும், அதற்கான காரணம் அல்ல. நாம் பாவிகளாக இருந்தபோதே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் (ரோமர் 5,8).

நாம் பாவத்தை வெறுக்கிறோம், பாவத்திற்கு எதிராகப் போராடுகிறோம், பாவம் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படுத்தும் வலியையும் துன்பத்தையும் தவிர்க்க விரும்புகிறோம், ஏனென்றால் கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவில் வாழ வைத்தார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் செயல்படுகிறார். நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதால், "நம்மை எளிதில் சிக்கவைக்கும்" பாவத்திற்கு எதிராக போராடுகிறோம் (எபி. 12,1) ஆனால் நாம் நமது சொந்த முயற்சிகளால் வெற்றியை அடைவதில்லை, நமது சொந்த பரிசுத்த ஆவியால் செயல்படுத்தப்பட்ட முயற்சிகளாலும் கூட. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலம், அவருடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூலம் நாம் வெற்றியைப் பெறுகிறோம், கடவுளின் அவதாரமான குமாரனாக, நமக்காக மாம்சத்தில் கடவுள்.

கிறிஸ்துவில் உள்ள கடவுள் ஏற்கனவே நம் இரட்சிப்புக்குத் தேவையான அனைத்தையும் செய்துள்ளார், மேலும் கிறிஸ்துவில் அவரை அறிய நம்மை அழைப்பதன் மூலம் அவர் ஏற்கனவே நமக்கு வாழ்க்கை மற்றும் பக்திக்குத் தேவையான அனைத்தையும் கொடுத்துள்ளார். அவர் மிகவும் நல்லவர் என்பதால் இதைச் செய்தார் (2. பீட்டர் 1: 2-3).

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம், இனிமேலும் கத்தாதலும், கண்ணீரும், துயரமும் இல்லை, இனிமேலும் பாவம் இருக்காது என்பதற்கான ஒரு காலம் வரும் என்று நமக்கு சொல்கிறது - அது பாவம், துன்பம் ஏற்படும். திடீரென்று, ஒரு சுருக்கமான நேரத்தில், இருள் முடிவுக்கு வந்து பாவம் இனி நாம் கைதிகளாய் இருப்பதாக நினைத்து நம்மை கவர்ந்திழுக்க முடியாது. நம்முடைய உண்மையான சுதந்திரம், கிறிஸ்துவின் புதிய வாழ்வு, அவருடன் எல்லா மகிமையிலும் அவருடன் பிரகாசிக்கும். இதற்கிடையில், அவருடைய வாக்குறுதியின் வார்த்தையை நாங்கள் நம்புகிறோம் - அதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று.

ஜோசப் தக்காச்