எதிர்கால

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்ஒன்றும் தீர்க்கதரிசனங்களையும் விற்கவில்லை. அது உண்மைதான். ஒரு தேவாலயத்தில் அல்லது ஊழியத்தை ஒரு முட்டாள் இறையியல், ஒரு வேடிக்கையான கடத்திக்கு அறிவுப்பூர்வமாக கடுமையான விதிகள் இருக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் யார் நியாயமான நல்ல முடியும் பத்திரிகை பின்னர் ஒரு போதகர் இணைந்து, ஒரு சில உலக வரைபடங்கள், கத்தரிக்கோல் மற்றும் பத்திரிகைகளைப் ஒரு ஸ்டாக் இல்லை அது மக்கள் பக்கெட் பணம் அனுப்புமாறு எனத் தெரிகிறது. மக்கள் தெரியாத பயம் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கால தெரியாது. எனவே அது சேர்த்து வரும் அவர் எதிர்கால தெரியும் என்று கூறி சில பழைய தெரு வர்த்தகர், வரை அவர் வேத தனது கணிப்புகள் கடவுளின் கையொப்பம் பொய்ப்பதிவுரு போதுமான ஸ்மார்ட் என்றால், மிகவும் ஒரு பின்வரும் செழிப்பான தெரிகிறது நாம் ஒரு சர்க்கஸ் கலைஞர் கையாள்கிறார் ,

ஆனால், நாம் உபதேசிக்கிற தீர்க்கதரிசிகளின் விளிம்பில் இருக்க விரும்பவில்லை என்றால், இது தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் எதிர்காலத்தைப் பற்றி அல்ல. இது இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கீகரிக்கிறது. நீங்கள் கணிப்புகள் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு நல்ல வழக்கு வேண்டும் விரும்பினால், பின்னர் அவர்கள் மீது உங்கள் மனதில் கடவுள் மட்டுமே சுயமாக அறிவித்துக்கொண்ட தூதுவரும் அவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் அதை நிரப்ப முடியும் என்று கையில் குறிப்பிட்ட கொடுங்கோலன் உண்மையில் "தெற்கின் கிங்" அல்லது "அரசன் பற்றிய நார்டன்ஸ் "அல்லது" மிருகம் "அல்லது" பொய்யான தீர்க்கதரிசி "அல்லது பத்தாவது" கொம்பு "ஆகும். அது நிம்மதியாக, மிகுந்த உற்சாகமாகவும், ஆன்மீக ரீதியாகவும், உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நிலவறைகள் மற்றும் டிராகன்களை விளையாடுவது போன்றது. அல்லது அப்போஸ்தலன் பேதுருவிடமிருந்து ஒரு பாடத்தைக் கற்றுக்கொள்ளலாம். தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய சில எண்ணங்கள்-அதன் தோற்றம், மதிப்பு, நோக்கம். இது பற்றி அவர் அறிந்திருந்தார். அவர் எங்களுக்கு இந்த தகவல் கொடுத்தார். பேதுருவின் கடிதம் தொடர்கிறது.

"என்பதானது இரட்சிப்பின் முயன்றது மற்றும் உங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது என்று கருணை தீர்க்கதரிசனமாக யார் விடாமுயற்சியுடன் தீர்க்கதரிசிகள் தேடியது, என்ன ஆராய்ச்சி, அல்லது நேரம் என்ன முறையில் தங்களிலுள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியின் துன்பங்கள் முன்னதாகவே சாட்சியம் அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளும் மகிமையின்மேல் வரும். அவர்கள் தங்களை கூடாது ஆனால் இப்போது பரலோகத்தில் (1Pt 1,10-12) இருந்து அனுப்பப்படும் பரிசுத்த ஆவியினால் ஸ்தோத்திர "உங்களுக்கு போதித்திருக்கலாம் செய்வோருக்குக்காக உங்களுக்கு தான் போதிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு பணியாற்ற தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

இங்கே பேதுருவின் வாயிலிருந்து நேரடியாக நமக்கு "உள்ளேயுள்ள தகவல்" இருக்கிறது:

  • கிறிஸ்துவின் ஆவி, பரிசுத்த ஆவியானவர், தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆதாரமாக இருக்கிறது (வெளிப்பாடு XXI அதே விஷயம் கூறுகிறது).
  • இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் முன்னறிவிப்பதே தீர்க்கதரிசனத்தின் நோக்கம்.
  • நீங்கள் நற்செய்தியை கேட்டபொழுது, தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றி எல்லாம் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

இந்த தகவலைப் பெற்ற தன்னுடைய வாசகர்களிடம் பேதுரு என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? வெறுமனே இந்த: "எனவே உங்கள் மனதில் இடுப்புகளை, கட்டிக்கொண்டு குடிக்காமல் இருக்க இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்று கருணை மீது முழுமையாக நம்பிக்கை வையுங்கள்" (V 13). கிருபையால் எங்கள் மனதை திருப்புவது "மறுபிறப்பு" (v. 3), விசுவாசத்தின் மூலம் வாழ்கிறது, அதே நேரத்தில் "ஒருவருக்கொருவர் சுத்தமான இருதயத்துடன் நேசிக்கிறோம்" (v. ஒரு கணம் காத்திரு, நீ சொல்வாய். வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் என்ன? வெளிப்படுத்துதல் எதிர்காலத்தை முன்னறிவிக்கிறது, இல்லையா?

எண் தீர்க்கதரிசிகள் அடிமையாக இருப்பதாக நினைக்கவில்லை. எதிர்காலத்தைப் பற்றி வெளிப்பாடு படத்தை ஒரு நாள் இயேசு திரும்ப வருவேன் என்று, மற்றும் அதைச் சந்தோஷத்தோடே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் எவருக்கும், பங்கு தம் பேரரசில் வேண்டும், அவரை எதிர்க்கிறது யார் எவரையும் வெறும்கையுடன் விடப்படுகிறது. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் செய்தி, எங்கள் இறைவனின் சேவை ஒருபோதும் விட்டுவிடக் ஒரு அழைப்பு நாம் அவருடைய அன்பான கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளன ஏனெனில் நாம் இந்த கொல்லப்படுகின்றனர் கூட உள்ளது - பொருட்படுத்தாமல் என்ன தீய அமைப்புகள், அரசுகள் மற்றும் மக்களின் வெளித்தோற்றத்தில் என்றுமே முடிவுறாத அணிவகுப்பு யாராவது ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறீர்கள்.

பைபிள் தீர்க்கதரிசனம், வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் உட்பட, இயேசு கிறிஸ்துவை சுற்றியுள்ளது - அவர் யார், அவர் என்ன செய்தார், அவர் திரும்புவார் என்பதே எளிய உண்மை. ஸ்தோத்திர உண்மை - - இந்த உண்மையை வெளிச்சத்தில் ஒரு (2Pt 3,12) ஒரு அழைப்பு "கடவுள், நாள் வரும் நாம் காத்திருங்கள் போது, ஒரு புனித வாழ்க்கை மற்றும் தயாள வடிவங்களை" தீர்க்கதரிசனம் நிறைவடைகிறது. பைபிள் தீர்க்கதரிசனங்களின் தவறான பிரதிநிதித்துவம் அவர்களுடைய மெய்யான செய்தியிலிருந்து கவனத்தை திசைதிருப்பும் - "கிறிஸ்துவில் உள்ள எளிமையும் நேர்மையும்" (2Kor XX). கணிப்புகள் பழக்கத்தை நன்றாக விற்பனை, ஆனால் சிகிச்சை இலவசம் - unvarnished நற்செய்தி ஒரு நல்ல டோஸ்.

மைக்கேல் பெஸல் எழுதியவர்