எதிர்கால

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்ஒன்றும் தீர்க்கதரிசனங்களையும் விற்கவில்லை. அது உண்மைதான். ஒரு தேவாலயத்தில் அல்லது ஊழியத்தை ஒரு முட்டாள் இறையியல், ஒரு வேடிக்கையான கடத்திக்கு அறிவுப்பூர்வமாக கடுமையான விதிகள் இருக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் யார் நியாயமான நல்ல முடியும் பத்திரிகை பின்னர் ஒரு போதகர் இணைந்து, ஒரு சில உலக வரைபடங்கள், கத்தரிக்கோல் மற்றும் பத்திரிகைகளைப் ஒரு ஸ்டாக் இல்லை அது மக்கள் பக்கெட் பணம் அனுப்புமாறு எனத் தெரிகிறது. மக்கள் தெரியாத பயம் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கால தெரியாது. எனவே அது சேர்த்து வரும் அவர் எதிர்கால தெரியும் என்று கூறி சில பழைய தெரு வர்த்தகர், வரை அவர் வேத தனது கணிப்புகள் கடவுளின் கையொப்பம் பொய்ப்பதிவுரு போதுமான ஸ்மார்ட் என்றால், மிகவும் ஒரு பின்வரும் செழிப்பான தெரிகிறது நாம் ஒரு சர்க்கஸ் கலைஞர் கையாள்கிறார் ,

Aber einer Sache, der wir uns klar werden müssen, wenn wir nicht aufdringlichen Propheten auf den Leim gehen wollen, ist folgende: Bei der biblische Prophetie geht es nicht um die Zukunft. Es geht darum, dass wir Jesus Christus erkennen. Wenn Sie einen guten Fall für die Sucht nach Vorhersagen haben wollen, dann händigen sie Ihren Verstand nur den selbst ernannten Boten Gottes aus, sodass sie ihn mit Erfindungen darüber füllen können, welcher besondere Despot tatsächlich der «König des Südens» oder der «König des Nordens», oder «das Tier» oder «der falsche Prophet» oder das zehnte «Horn» ist. Es wird viel Spass machen, sehr aufregend sein, und beinahe geistlich so nützlich sein, wie wenn man für den Rest seines Lebens Dungeons and Dragons (நிலவறை மற்றும் டிராகன்) நாடகங்கள். அல்லது நீங்கள் அப்போஸ்தலன் பேதுருவிடமிருந்து ஒரு பாடம் எடுக்கலாம். தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றி அவருக்கு சில எண்ணங்கள் இருந்தன - அதன் தோற்றம், அதன் மதிப்பு மற்றும் நோக்கம். அது என்னவென்று அவருக்குத் தெரியும். இந்த தகவலை அவர் பேதுருவுக்கு எழுதிய முதல் கடிதத்தில் கொடுத்தார்.

«Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben durch den heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist» (1. பேதுரு 1,10: 12).

பேதுருவின் வாயிலிருந்து நேராக நமக்கு “உள் தகவல்” இங்கே:

  • Der Geist Christi, der Heilige Geist, ist die Quelle der Prophetie (வெளிப்படுத்துதல் 19,10 அதையே கூறுகிறது).
  • இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் முன்னறிவிப்பதே தீர்க்கதரிசனத்தின் நோக்கம்.
  • நீங்கள் நற்செய்தியை கேட்டபொழுது, தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றி எல்லாம் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

Und was hat Petrus von seinen Lesern, die diese Informationen erhielten, erwartet? Einfach dies: «Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi» (வி 13). Unseren Sinn auf die Gnade zu richten, bedeutet, dass man die «Wiedergeburt» (V. 3) durch den Glauben auslebt, während wir «einander beständig lieben aus reinem Herzen» (வி 22). Warten Sie einen Moment, sagen Sie. Wie steht es mit dem Buch der Offenbarung? Die Offenbarung sagt doch die Zukunft voraus, nicht wahr?

எண் தீர்க்கதரிசிகள் அடிமையாக இருப்பதாக நினைக்கவில்லை. எதிர்காலத்தைப் பற்றி வெளிப்பாடு படத்தை ஒரு நாள் இயேசு திரும்ப வருவேன் என்று, மற்றும் அதைச் சந்தோஷத்தோடே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் எவருக்கும், பங்கு தம் பேரரசில் வேண்டும், அவரை எதிர்க்கிறது யார் எவரையும் வெறும்கையுடன் விடப்படுகிறது. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் செய்தி, எங்கள் இறைவனின் சேவை ஒருபோதும் விட்டுவிடக் ஒரு அழைப்பு நாம் அவருடைய அன்பான கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளன ஏனெனில் நாம் இந்த கொல்லப்படுகின்றனர் கூட உள்ளது - பொருட்படுத்தாமல் என்ன தீய அமைப்புகள், அரசுகள் மற்றும் மக்களின் வெளித்தோற்றத்தில் என்றுமே முடிவுறாத அணிவகுப்பு யாராவது ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறீர்கள்.

Bibelprophetie, einschliesslich des Buches der Offenbarung dreht sich um Jesus Christus – wer er ist, was er getan hat und die einfache Tatsache, dass er zurückkehren wird. Im Lichte dieser Wahrheit – der Wahrheit des Evangeliums – schliesst die Prophetie einen Ruf nach einem «heiligen Wandel und frommen Wesen ein, während wir das Kommen des Tages Gottes erwarten» (2 பேதுரு 3,12). Falsche Darstellungen der Bibelprophetie lenken nur die Aufmerksamkeit von ihrer wahren Botschaft ab – von der «Einfalt und Lauterkeit, die in Christus ist» (2 கொரிந்தியர் 11,3). முன்கணிப்பு போதை நன்றாக விற்கப்படுகிறது, ஆனால் சிகிச்சை இலவசம் - அறியப்படாத நற்செய்தியின் ஒரு நல்ல அளவு.

மைக்கேல் பெஸல் எழுதியவர்