எதிர்கால

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்ஒன்றும் தீர்க்கதரிசனங்களையும் விற்கவில்லை. அது உண்மைதான். ஒரு தேவாலயத்தில் அல்லது ஊழியத்தை ஒரு முட்டாள் இறையியல், ஒரு வேடிக்கையான கடத்திக்கு அறிவுப்பூர்வமாக கடுமையான விதிகள் இருக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் யார் நியாயமான நல்ல முடியும் பத்திரிகை பின்னர் ஒரு போதகர் இணைந்து, ஒரு சில உலக வரைபடங்கள், கத்தரிக்கோல் மற்றும் பத்திரிகைகளைப் ஒரு ஸ்டாக் இல்லை அது மக்கள் பக்கெட் பணம் அனுப்புமாறு எனத் தெரிகிறது. மக்கள் தெரியாத பயம் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கால தெரியாது. எனவே அது சேர்த்து வரும் அவர் எதிர்கால தெரியும் என்று கூறி சில பழைய தெரு வர்த்தகர், வரை அவர் வேத தனது கணிப்புகள் கடவுளின் கையொப்பம் பொய்ப்பதிவுரு போதுமான ஸ்மார்ட் என்றால், மிகவும் ஒரு பின்வரும் செழிப்பான தெரிகிறது நாம் ஒரு சர்க்கஸ் கலைஞர் கையாள்கிறார் ,

ஆனால், ஊடுருவும் தீர்க்கதரிசிகளிடம் நாம் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்க ஒரு விஷயம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் எதிர்காலத்தைப் பற்றியது அல்ல. இது இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவது பற்றியது. தீர்க்கதரிசன போதைக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல வழக்கை விரும்பினால், உங்கள் மனதை கடவுளின் சுயமாக நியமித்த தூதரிடம் மட்டும் திருப்புங்கள், இதன் மூலம் எந்த குறிப்பிட்ட சர்வாதிகாரி உண்மையில் "தெற்கின் ராஜா" அல்லது "ராஜா" பற்றிய கண்டுபிடிப்புகளால் அதை நிரப்ப முடியும். "வடக்கு", அல்லது" மிருகம் "அல்லது" தவறான தீர்க்கதரிசி "அல்லது பத்தாவது" கொம்பு ". இது உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் டன்ஜியன்கள் மற்றும் டிராகன்களை விளையாடுவது போல் மிகவும் வேடிக்கையாகவும், மிகவும் உற்சாகமாகவும், ஆன்மீக ரீதியாகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அல்லது அப்போஸ்தலன் பேதுருவிடம் இருந்து பாடம் எடுக்கலாம். அவர் தீர்க்கதரிசனம் பற்றிய சில எண்ணங்களைக் கொண்டிருந்தார் - அதன் தோற்றம், அதன் மதிப்பு மற்றும் அதன் நோக்கம். அது என்னவென்று அவருக்குத் தெரியும். மேலும் இந்த தகவலை அவர் நமக்கு அளித்துள்ளார் 1. பீட்டர் தொடர்கிறார்.

"உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கிருபையைப் பற்றி முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசிகள், இந்த பேரின்பத்தைத் தேடி, தேடினார்கள், கிறிஸ்துவின் ஆவி எந்த நேரத்தில், எந்த நேரத்திற்காகத் தேடினார், அவர் அவர்களுக்குள் இருந்தவர் மற்றும் துன்பங்களுக்கு முன்பு சாட்சியமளித்தார். கிறிஸ்துவின் மீது வாருங்கள் மற்றும் அதன் பிறகு மகிமை. பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் உங்களுக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தவர்கள் மூலம் இப்போது உங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கப்பட்டதைக் கொண்டு அவர்கள் தங்களை அல்ல, உங்களுக்குச் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது »(1. பீட்டர் 1,10-12).

பேதுருவின் வாயிலிருந்து நேராக நமக்கு “உள் தகவல்” இங்கே:

  • கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர், தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆதாரம் (வெளிப்படுத்துதல் 19,10 அதையே கூறுகிறது).
  • இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் முன்னறிவிப்பதே தீர்க்கதரிசனத்தின் நோக்கம்.
  • நீங்கள் நற்செய்தியை கேட்டபொழுது, தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றி எல்லாம் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

இந்தத் தகவலைப் பெற்ற தனது வாசகர்களிடமிருந்து பீட்டர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? இதை எளிமையாகச் சொல்லுங்கள்: "ஆகையால், உங்கள் மனதின் இடுப்பைக் கட்டிக்கொண்டு, நிதானமாக இருங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாட்டின் மூலம் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையில் உங்கள் நம்பிக்கையை முழு மனதுடன் வைத்திருங்கள்" (வச. 13). கிருபையில் நம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதென்றால், விசுவாசத்தினால் "மீண்டும் பிறப்பது" (வ. 3), அதே சமயம் "ஒருவரையொருவர் தூய இருதயத்திலிருந்து தொடர்ந்து நேசிப்பது" (வச. 22). நீங்கள் சொல்லும் ஒரு கணம் பொறுங்கள். வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தைப் பற்றி என்ன? வெளிப்படுத்துதல் எதிர்காலத்தை முன்னறிவிக்கிறது, இல்லையா?

எண் தீர்க்கதரிசிகள் அடிமையாக இருப்பதாக நினைக்கவில்லை. எதிர்காலத்தைப் பற்றி வெளிப்பாடு படத்தை ஒரு நாள் இயேசு திரும்ப வருவேன் என்று, மற்றும் அதைச் சந்தோஷத்தோடே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் எவருக்கும், பங்கு தம் பேரரசில் வேண்டும், அவரை எதிர்க்கிறது யார் எவரையும் வெறும்கையுடன் விடப்படுகிறது. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் செய்தி, எங்கள் இறைவனின் சேவை ஒருபோதும் விட்டுவிடக் ஒரு அழைப்பு நாம் அவருடைய அன்பான கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளன ஏனெனில் நாம் இந்த கொல்லப்படுகின்றனர் கூட உள்ளது - பொருட்படுத்தாமல் என்ன தீய அமைப்புகள், அரசுகள் மற்றும் மக்களின் வெளித்தோற்றத்தில் என்றுமே முடிவுறாத அணிவகுப்பு யாராவது ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறீர்கள்.

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் உட்பட பைபிள் தீர்க்கதரிசனம், இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியது - அவர் யார், அவர் என்ன செய்தார், அவர் திரும்பி வருவார் என்ற எளிய உண்மை. இந்த உண்மையின் வெளிச்சத்தில் - நற்செய்தியின் உண்மை - தீர்க்கதரிசனத்தில் "கடவுளின் நாளுக்காக நாம் காத்திருக்கும்போது புனித நடை மற்றும் பக்தியுள்ள மனிதர்கள்" (2. பீட்டர் 3,12) பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தின் தவறான விளக்கங்கள் அதன் உண்மையான செய்தியிலிருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் - "கிறிஸ்துவில் இருக்கும் எளிமை மற்றும் தூய்மை" (2. கொரிந்தியர்கள் 11,3) தொலைவில். தீர்க்கதரிசன போதை நன்றாக விற்கிறது, ஆனால் சிகிச்சை இலவசம் - unvarnished நற்செய்தி ஒரு நல்ல டோஸ்.

மைக்கேல் பெஸல் எழுதியவர்