நாங்கள் அசென்சன் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம்

நாம் கிறிஸ்டி ஹோம்மெல்ஹார்ட்ஜெட்டைக் கொண்டாடுகிறோம் கிறிஸ்துமஸ் நாட்காட்டியில் கிறிஸ்துமஸ், புனித வெள்ளி மற்றும் ஈஸ்டர் போன்ற பெரிய கொண்டாட்டங்களில் அசென்ஷன் தினம் ஒன்றல்ல. இந்த நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தை நாம் குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம். சிலுவையில் அறையப்பட்ட அதிர்ச்சி மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் வெற்றிக்குப் பிறகு, அது பொருத்தமற்றதாகத் தெரிகிறது. எனினும், அது தவறாக இருக்கும். உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட இயேசு வெறுமனே 40 நாட்கள் தங்கியிருக்கவில்லை, பின்னர் பூமியில் வேலை செய்யப்படுவதால், பரலோகத்தின் பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்குத் திரும்பினார். உயிர்த்தெழுந்த இயேசு மனிதராகவும் கடவுளாகவும் நம்முடைய வக்கீலாக முழுமையாக உறுதியுடன் இருக்கிறார் (1 தீமோத்தேயு 2,5: 1; 2,1 யோவான்).

அப்போஸ்தலர் 1,9-12 அசென்சன் சொல்கிறது. அவர் பரலோகத்திற்குச் சென்றபின், சீடருடன் வெள்ளைக் கருவிகளில் இரண்டு ஆண்கள் இருந்தனர். அவர்கள், "நீ அங்கே நிற்கிறாய், வானத்தை நோக்குகிறாயா?" என்று கேட்டார். அவர் பரலோகத்திற்குப் போவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இது இரண்டு விஷயங்களை மிகவும் தெளிவாக்குகிறது. இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார், அவர் திரும்பி வருகிறார்.

எபேசியர் 2,6-ல் பவுல் எழுதுகிறார்: "தேவன் நம்மை எழுப்பி, கிறிஸ்து இயேசுவில் பரலோகத்தில் வைத்தார்." கிறிஸ்துவில் "பலமுறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இது கிறிஸ்துவுடனான நமது அடையாளத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது. நாம் அவருடன் கிறிஸ்துவில் மரித்தோம், புதைக்கப்பட்டு எழுந்தது, ஆனால் இப்போது அவருடன் பரலோகத்தில் ".

ஜான் ஸ்டாட் தனது புத்தகமான எபேசியரின் புத்தகத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்: “பவுல் கிறிஸ்துவைப் பற்றி அல்ல, நம்மைப் பற்றி எழுதுகிறார். கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவுடன் கிறிஸ்துவுக்குள் வைத்தார். கிறிஸ்துவுடனான கடவுளுடைய மக்கள் கூட்டுறவு என்பது தீர்க்கமான காரணியாகும் ».

கொலோசெயர், X-XXX பவுல் இந்த உண்மையை வலியுறுத்துகிறார்:
Dead நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள், உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கடவுளில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், உங்கள் ஜீவனாகிய கிறிஸ்து தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டால், நீங்களும் அவருடன் மகிமையுடன் வெளிப்படுவீர்கள் ». "கிறிஸ்துவில்" என்பது இரண்டு உலகங்களில் வாழ வேண்டும்: உடல் மற்றும் ஆன்மீகம். இப்போது நாம் அதை உணர முடியாது, ஆனால் அது உண்மையானது என்று பவுல் கூறுகிறார். கிறிஸ்து திரும்பும்போது, ​​நம்முடைய புதிய அடையாளத்தின் முழுமையை அனுபவிப்போம். கடவுள் நம்மை நம்மிடம் விட்டுவிட விரும்பவில்லை (யோவான் 14,18), ஆனால் கிறிஸ்துவுடன் ஒற்றுமையாக அவர் எல்லாவற்றையும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார்.

கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியப்படுத்தியிருக்கிறார், ஆகவே பிதாவுடனும் பரிசுத்த ஆவியுடனும் கிறிஸ்துவுடன் உள்ள உறவை நாம் சேர்க்கலாம். கடவுளுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை எப்போதும் என்றென்றும், அவருடைய மகிழ்ச்சியின் பிள்ளைகளே. நாங்கள் அசென்சன் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். இந்த நற்செய்தியை நினைவில் வைப்பது நல்லது.

ஜோசப் தக்காச்