உங்கள் கண்களுக்கு மட்டுமே

மாறாக, எழுதப்பட்டிருப்பது போல்: "எந்தக் கண்ணும் காணாதது, காது கேட்காதது, மனிதனின் இருதயம் இல்லை, கடவுள் தன்னை நேசிப்பவர்களுக்கு என்ன தயார் செய்துள்ளார்" (1 கொரிந்தியர் 2:9).
 
என் கண்களை பரிசோதிக்க என் முறை காத்திருக்கையில், எங்கள் கண்கள் எவ்வளவு அற்புதமானவை என்று எனக்கு ஏற்பட்டது. கண்களின் அதிசயங்களைப் பற்றி நான் நினைத்தபோது, ​​பார்வையற்றவர்களைப் பார்க்க வைத்த இயேசுவின் சக்தியை அங்கீகரிக்க என் கண்களைத் திறந்த பல வசனங்கள் என் நினைவுக்கு வந்தன. பல அற்புதங்கள் பைபிளில் நமக்காக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, இதனால் அவற்றை உன்னிப்பாகக் கவனிக்க முடியும். பிறப்பிலிருந்து குருடனாகவும், கிறிஸ்துவால் குணமாகவும் இருந்த மனிதன் சொன்னான்: “அவர் ஒரு பாவியா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை; நான் குருடனாக இருந்தேன், இப்போது நான் பார்க்கிறேன் " (யோவான் 9:25).

நாம் அனைவரும் ஆன்மீக குருடர்களாக இருந்தோம், ஆனால் வேதவசனங்களில் உள்ள உண்மையை அறிய கடவுள் நம் கண்களைத் திறந்தார். ஆம் நான் பிறப்பிலிருந்தே ஆன்மீக ரீதியில் பார்வையற்றவனாக இருந்தேன், ஆனால் இப்போது நான் விசுவாசத்தின் மூலம் பார்க்கிறேன், ஏனென்றால் கடவுள் அதை என் இதயத்தில் பிரகாசமாக்கியுள்ளார். கடவுளின் மகிமையின் முழு மகிமையை இயேசு கிறிஸ்துவின் நபரில் நான் காண்கிறேன் (2 கொரிந்தியர் 4: 6). கண்ணுக்குத் தெரியாதவனை மோசே கண்டது போல (எபிரெயர் 11:27).

நம்மைப் பாதுகாக்க கடவுள் நம்மைக் கவனித்து வருகிறார் என்பதை அறிவது மிகவும் ஆறுதலளிக்கிறது. "கர்த்தருடைய கண்கள் தம்மீது பிரிக்கப்படாதவர்களில் தங்களை வலிமைமிக்கவர்களாக நிரூபிக்க பூமியெங்கும் சுற்றுகின்றன." (2 நாளாகமம் 16: 9). நீதிமொழிகள் புத்தகத்தையும் பார்ப்போம்: "ஏனென்றால், கர்த்தருடைய கண்களுக்கு முன்பாக எல்லா வழிகளும் உள்ளன, அவர் தம்முடைய எல்லா வழிகளையும் கவனித்துக்கொள்கிறார்." (நீதிமொழிகள் 5:21). “கர்த்தருடைய கண்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றன, தீமையையும் நன்மையையும் தேடுகின்றன” (நீதிமொழிகள் 15: 3). கர்த்தருடைய கண்களில் இருந்து யாரும் தப்ப முடியாது!
 
கடவுள் நம் கண்களைக் கட்டியவர். ஒவ்வொரு முறையும் நம் கண்களை சிறந்த பார்வைக்கு ஒளியியல் நிபுணர் பரிசோதிக்க வேண்டும். நம்மைச் சுற்றியுள்ள அவரது அற்புதமான படைப்பைக் காண எங்களுக்கு கண்பார்வை அளித்த கடவுளுக்கு நன்றி. கடவுளின் மகிமையான சத்தியத்தைப் புரிந்துகொள்ள நம்முடைய ஆன்மீகக் கண்களைத் திறந்தமைக்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஞானம் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் ஆவியின் மூலம் கடவுள் நம்மை அழைத்தபோது கடவுள் நமக்கு அளித்த நம்பிக்கையை நாம் காண்கிறோம்; அவருடைய பரிசுத்த மக்களுக்கு சொந்தமான ஒரு பணக்கார மற்றும் அற்புதமான பரம்பரை அவருக்கு உள்ளது (எபேசியர் 1:17 - 18).

உங்கள் கண்களைப் பரிசோதிக்க நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தால், உங்கள் கண்பார்வையின் அதிசயத்தைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். எதையும் பார்க்க கண்களை மூடு. பின்னர் கண்களைத் திறந்து உங்களைச் சுற்றியுள்ள விஷயங்களைப் பாருங்கள். அற்புதங்களுக்குப் பிறகு அற்புதங்கள், "ஒரு நொடியில், ஒரு நொடியில், கடைசி எக்காளத்துடன், ஏனென்றால் அது எக்காளம் கொடுக்கும், மேலும் இறந்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள், அழியாதவர்கள், நாங்கள் மாற்றப்படுவோம்" (1 கொரிந்தியர் 15:52). நாம் இயேசுவை அவருடைய மகிமையில் காண்போம், அவரைப் போலவே இருப்போம், அவர் உண்மையில் இருப்பதைப் போலவே அவருடைய கண்களால் அவரைப் பார்ப்போம் (1 யோவான் 3: 1-3). சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளைத் துதியுங்கள், அவருடைய எல்லா அற்புதங்களுக்கும் நன்றி.

பிரார்த்தனை

பரலோகத் தகப்பனே, உமது சாயலில் பக்தியுடனும் பிரமாதமாகவும் நம்மை உருவாக்கியதற்காக நன்றி. உங்கள் மகன் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையில் எப்படி ஒரு நாள் பார்ப்போம். எங்கள் இரட்சகராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் இது உம்மைத் துதிக்கிறேன். ஆமென்

நட்டு மோடி


PDFஉங்கள் கண்களுக்கு மட்டுமே