நல்ல பரிசு என்ன?

நல்ல பரிசுகள்அப்போஸ்தலன் ஜேம்ஸ் தனது நிருபத்தில் எழுதுகிறார்: "ஒவ்வொரு நல்ல பரிசும் மற்றும் ஒவ்வொரு பரிபூரண பரிசும் மேலிருந்து வருகிறது, ஒளியின் தந்தையிடமிருந்து வருகிறது, அவரில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, ஒளி மற்றும் இருள் மாற்றமும் இல்லை" (ஜேம்ஸ் 1,17).

கடவுளுடைய வரங்களை நான் பார்க்கும்போது, ​​அவர் உயிரைக் கொண்டு வருகிறார் என்பதை நான் உணர்கிறேன். ஒளி, மகிமையின் மகிமை, தங்க சூரிய உதயங்கள், பனி மூடிய சிகரங்களின் மீது சூரிய ஒளி பிரகாசமான நிறங்கள், காடுகளின் பசுமையான பச்சை நிறங்கள், மலர்கள் நிறைந்த புல்வெளிகளில் நிற்கும் கடல். இன்னும் பல விஷயங்களை நாம் பார்க்கிறோம், நாம் அவர்களுக்கு சில நேரம் எடுத்துக் கொண்டால் மட்டும் தான். கடவுள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு மிகுதியாக அளிக்கிறார், நீங்கள் எதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறாரோ அதைப் பொருட்படுத்தாது. விசுவாசி, நாத்திகர், அஸ்னோஸ்டிக், நம்பாதவர் மற்றும் வேறுபட்ட விசுவாசி, இவையனைத்தும் நல்ல பரிசுகளை அனுபவிக்கலாம். கடவுள் நீதியுள்ளவர்களுக்கும் அநீதியுள்ளவர்களுக்கும் மேலாக மழை பெய்யச் செய்கிறார். அவர் எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நல்ல பரிசுகளை தருகிறார்.

தொழில்நுட்பம், கட்டுமானம், விளையாட்டு, இசை, இலக்கியம், கலைகளில் அற்புதமான திறமைகளைப் பற்றி யோசித்துப் பாருங்கள் - பட்டியல் முடிவில் இல்லை. கடவுள் ஒவ்வொரு நபர் திறமைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார். அனைத்து பின்னணியிலிருந்தும் மக்கள் பெரிதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டனர். இந்த திறமைகள் எங்கிருந்து வந்தன, இல்லையென்றால், எல்லா நல்ல பரிசல்களினாலும், ஒளியின் பிதாவிடமிருந்து வந்ததா?

மறுபுறம், உலகில் துன்பமும் துக்கமும் அதிகம். வெறுப்பு, பேராசை, பொறுப்பற்ற தன்மை, பெரும் துன்பத்தை உண்டாக்குகிற விஷயங்கள் ஆகியவற்றுக்கு மக்கள் இழுக்கப்பட்டுள்ளனர். உலகில் மற்றும் அதன் அரசியல் நோக்குநிலைகள் எவ்வளவு தீவிரமானவை என்பதைப் பார்ப்பதற்கு மட்டும் தான். உலகில் நன்மையும் கெட்டதும் மனித இயல்பிலும் நாம் காண்கிறோம்.

இந்த உலகில் நன்மை தீமைகள் நிறைந்த விசுவாசிக்கு என்ன அழகான பரிசுகளை கடவுள் அருளினார்? இவை யாவும் துல்லியமாக ஜாக்சன் உரையாற்றுவதால், எல்லா வகையான சோதனையையும் அனுபவிக்கும்போது மகிழ்ச்சியடைவதற்கு அது ஒரு சிறப்பு காரணியாக இருப்பதை ஊக்குவிக்க அவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறது.

இரட்சிப்பு

முதலாவதாக, தேவனுடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான் என்று இயேசு சொன்னார். எதிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டது? அவன் அல்லது அவள் பாவத்தின் சம்பளத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள், அது நித்திய மரணம். தேவாலயத்தில் நின்று தன் மார்பில் அடித்துக் கொண்டிருந்த வரி வசூலிப்பவரைப் பற்றியும் இயேசு சொன்னார்: "கடவுளே, பாவியான எனக்கு இரங்கும்!" நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், அவர் நியாயமானவராகத் தம் வீட்டிற்குச் சென்றார் (லூக்கா 1.8,1314).

மன்னிப்பு உறுதி

துரதிருஷ்டவசமாக, நம் தவறு காரணமாக, நாம் வாழ்க்கையின் மூலம் குற்றவாளியாக முயல்கிறோம். சிலர் தங்கள் குற்றத்தை நியாயப்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

நமது கடந்த காலத் தோல்விகள் நம்மைத் தனித்து விடாமல் இருப்பதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. இதனாலேயே சிலர் உளவியலாளர்களிடம் தீர்வுகளை நாடுகிறார்கள். எந்த மனித ஆலோசனையும் இயேசுவின் சிந்தப்பட்ட இரத்தம் செயல்படுத்துவதைச் செய்ய முடியாது. நம்முடைய கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும் கூட, நாம் மன்னிக்கப்படுகிறோம் என்பதை இயேசுவின் மூலமாக மட்டுமே உறுதியாக நம்ப முடியும். கிறிஸ்துவில் மட்டுமே நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். பவுல் கூறியது போல், கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்களுக்கு எந்த கண்டனமும் இல்லை (ரோமர் 8,1).

கூடுதலாக, நாம் மீண்டும் பாவம் செய்து, "நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால், அவர் நம் பாவங்களை மன்னித்து, எல்லா அநியாயங்களிலிருந்தும் நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு உண்மையும் நீதியும் உள்ளவர்" (1. ஜோஹான்னெஸ் 1,9).

பரிசுத்த ஆவியானவர்

ஒளியின் தந்தை, நல்ல வரங்களைக் கொடுப்பவர், பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை நமக்குத் தருவார் என்றும் இயேசு கூறினார் - நமது மனிதப் பெற்றோர் நமக்காகச் செய்யக்கூடியதை விட அதிகம். அவர் தனது சீடர்களுக்கு அவர் சென்று வருவதாக உறுதியளித்தார், ஆனால் ஜோயலில் இருந்ததைப் போலவே அவரது தந்தையின் வாக்குறுதியும் இருந்தது 3,1 தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டது, பெந்தெகொஸ்தே நாளில் நடந்தது நிறைவேறும். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மீது இறங்கி, விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் அனைவருடனும் இருந்து வருகிறார்.

நாம் கிறிஸ்துவைப் பெற்று, பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றிருந்தால், நாம் பயத்தின் ஆவியைப் பெறவில்லை, மாறாக வல்லமை, அன்பு மற்றும் விவேகத்தின் ஆவியைப் பெற்றோம் (2. டிமோதியஸ் 1,7) இந்த சக்தி தீயவனின் தாக்குதல்களைத் தாங்கி, அவனை எதிர்க்க நமக்கு உதவுகிறது, அதனால் அவன் நம்மை விட்டு ஓடிப்போவான்.  

காதல்

கலாத்தியர்கள் 5,22-23 பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் என்ன பலனை உண்டாக்குகிறார் என்பதை விவரிக்கிறது. இந்த பழத்தின் ஒன்பது அம்சங்கள் காதலில் தொடங்கி அதில் பொதிந்துள்ளன. கடவுள் முதலில் நம்மை நேசித்ததால், “நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் நம்முடைய முழு இருதயத்தோடும் அன்புகூரவும், நம்மைப் போலவே நமக்கு அடுத்திருப்பவர்களிடமும் அன்புகூரவும்” நமக்கு உதவுகிறது. காதல் மிகவும் முக்கியமானது பால் 1. கொரிந்தியர் 13 அவர்களைப் பற்றி ஒரு வரையறையை எழுதி, அவற்றின் மூலம் நாம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்பதை விவரித்தது. நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு ஆகிய மூன்று விஷயங்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன, ஆனால் அன்புதான் அவற்றில் பெரியது என்று அவர் முடிக்கிறார்.

ஆரோக்கியமான மனது

இரட்சிப்பு, இரட்சிப்பு, நித்திய ஜீவன் ஆகியவற்றின் நம்பிக்கையில் வாழும் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக வாழ இது நமக்கு உதவுகிறது. கஷ்டங்கள் எழுந்தால், நாம் குழப்பமடையலாம், நம்பிக்கையையும் இழக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருக்காக காத்திருந்தால், அவர் நம்மை வழிநடத்துவார்.

ஒரு நல்ல எழுபது வருடங்கள் உறுதியான கிறிஸ்தவராக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்த பிறகு, தாவீது மன்னனின் வார்த்தைகளுடன் நான் உடன்பட முடியும்: "நீதிமான்கள் மிகவும் துன்பப்படுகிறார்கள், ஆனால் கர்த்தர் அனைத்திலிருந்தும் அவர்களுக்கு உதவுவார்" (சங்கீதம் 34,20) சில சமயங்களில் ஜெபிக்கத் தெரியாததால் அமைதியாகக் காத்திருக்க வேண்டியதாயிற்று, பிறகு திரும்பிப் பார்த்தபோது நான் தனியாக இல்லை என்பதைக் காண முடிந்தது. நான் கடவுளின் இருப்பை கேள்விக்குட்படுத்தியபோதும், அவர் எனக்கு ஜாமீன் வழங்க பொறுமையாக காத்திருந்தார், அவருடைய மகிமை மற்றும் படைப்பின் அளவைக் காண என்னைப் பார்க்க வைத்தார். அத்தகைய சூழ்நிலையில், அவர் யோபுவிடம், "நான் பூமியை நிறுவியபோது நீ எங்கே இருந்தாய்?" (யோபு 38,4).

அமைதி

இயேசு மேலும் சொன்னார்: “சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன். […] உங்கள் இதயங்கள் கலங்க வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம்" (யோவான் 14,27) மிக மோசமான தேவையின்போது, ​​புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவர் நமக்கு அமைதியைத் தருகிறார்.

நம்பிக்கை

கூடுதலாக, அவர் நமக்கு மிக உயர்ந்த பரிசாக நித்திய ஜீவனையும், அவருடன் என்றென்றும் இருப்பதற்கான மகிழ்ச்சியான நம்பிக்கையையும் தருகிறார், அங்கு துன்பமும் வலியும் இருக்காது, எல்லா கண்ணீரும் துடைக்கப்படும் (வெளிப்படுத்துதல் 21,4).

இரட்சிப்பு, மன்னிப்பு, சமாதானம், நம்பிக்கை, அன்பு, மற்றும் நல்ல மனது ஆகியவை விசுவாசிகளுக்கு வாக்குறுதியளிக்கும் சில நல்ல பரிசுகள். அவர்கள் மிகவும் உண்மையானவர்கள். அவர்கள் அனைவரையும்விட உண்மையானவர் இயேசு. அவர் நம்முடைய இரட்சிப்பு, நம் மன்னிப்பு, நம் சமாதானம், நம் நம்பிக்கை, அன்பு மற்றும் நம் மனம் - பிதாவிடமிருந்து வரும் மிகச் சிறந்த மற்றும் பரிபூரண பரிசு.

நம்பிக்கையாளர்களுடன் இல்லாத மக்கள் நாத்திகர்கள், மத நம்பிக்கை அல்லது மற்ற மதங்களை என்பதை, இந்த நல்ல பரிசுகளை அனுபவிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலம் இரட்சிப்பின் வாய்ப்பை ஏற்று மற்றும் கடவுள் அவர்களை பரிசுத்த ஆவியை நமக்குத் என்ற நம்பிக்கையோடு மூலம், அவர்கள் ஒரு புதிய வாழ்க்கை மற்றும் அனைத்து நல்ல பரிசுகளை கொடுப்பவர் யார் ஒருமையில் கடவுள் தெய்வீக உறவு அனுபவிப்பார்கள். உனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது.

வழங்கியவர் எபன் டி. ஜேக்கப்ஸ்


PDFநல்ல பரிசு என்ன?