கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார்

கடவுள் எங்களுடன் இருக்கிறார்கிறிஸ்துமஸ் பருவம் நமக்கு பின்னால் தான் இருக்கிறது. மூடியைப் போலவே, கிறிஸ்மஸ் அனைத்து அறிகுறிகளும் எங்கள் செய்தித்தாள்களில், தொலைக்காட்சியில், கடை ஜன்னல்களில் தெருவில் வீடுகளில் மறைந்து விடும்.

"கிறிஸ்துமஸ் வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடக்கிறது" என்ற பழமொழியை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். கிறிஸ்துமஸ் கதை ஒரு கடவுளிடமிருந்து ஒரு நல்ல செய்தி, அவர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு செய்ததைப் போல அவ்வப்போது வருவதில்லை. இது இம்மானுவேலைப் பற்றிய ஒரு கதை, "கடவுள் எங்களுடன்" - இது எப்போதும் இருக்கும்.

வாழ்க்கையின் புயல்கள் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் நம்மீது விழும்போது, ​​கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பதை உணர்வது கடினம். இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடன் படகில் இருந்ததைப் போல, கடவுள் தூங்குகிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கலாம்: "அவர் படகில் ஏறினார், அவருடைய சீடர்கள் அவரைப் பின்தொடர்ந்தனர். மேலும், இதோ, ஏரியில் ஒரு பயங்கரமான புயல் எழுந்தது, அதனால் படகும் அலைகளால் மூடப்பட்டது. ஆனால் அவர் தூங்கினார். அவர்கள் அவரிடம் வந்து, அவரை எழுப்பி, சொன்னார்கள்: ஆண்டவரே, உதவி செய், நாங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோம்! (மத்தேயு 8,23-25).

இயேசுவின் பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அது ஒரு புயல் நிலை. எருசலேம் தாக்கப்பட்டது: “தாவீதின் வீட்டாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது: அரேமியர்கள் எப்ராயீமில் பாளயமிறங்கினார்கள். காட்டில் உள்ள மரங்கள் காற்றின் முன் நடுங்குவது போல அவருடைய மக்களின் இதயமும் இதயமும் நடுங்கியது »(ஏசாயா 7,2) ஆகாஸ் ராஜாவும் அவனுடைய மக்களும் எவ்வளவு பயமுறுத்துகிறார்கள் என்பதை கடவுள் பார்த்தார். அதனால், தன் எதிரிகள் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என்பதால், ராஜாவுக்கு பயப்பட வேண்டாம் என்று ஏசாயாவை அனுப்பினார். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் நம்மில் பெரும்பாலோரைப் போலவே, ஆகாஸ் ராஜாவும் நம்பவில்லை. கடவுள் ஏசாயாவை மீண்டும் மற்றொரு செய்தியுடன் அனுப்பினார்: "உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் ஒரு அடையாளத்தைக் கோருங்கள் [வாக்களித்தபடி நான் உங்கள் எதிரிகளை அழிப்பேன் என்பதை நிரூபிக்க], அது கீழே ஆழமாக இருந்தாலும் சரி, மேலே இருந்தாலும் சரி!" (ஏசாயா 7,10-11). ஒரு அடையாளத்தைக் கேட்டு தன் கடவுளை முயற்சி செய்ய அரசன் வெட்கப்பட்டான். அதனால்தான் கடவுள் ஏசாயா மூலம் கூறினார்: "ஆகையால் கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைத் தருவார்: இதோ, ஒரு கன்னிப்பெண் குழந்தை பெற்றிருக்கிறாள், ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவள் அவனுக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள்" (ஏசாயா 7,14) அவர் அவர்களை விடுவிப்பார் என்பதை நிரூபிக்க, கடவுள் கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் அடையாளத்தைக் கொடுத்தார், அதை ஒருவர் இம்மானுவேல் என்று அழைப்பார்.

கிறிஸ்துமஸ் கதை நமக்கு தினமும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். நிலைமை இருண்ட தெரிகிறது என்றாலும் நீங்கள் உங்கள் வேலை, ஒரு அன்பான மனிதன் காலமானார் கூட, நீங்கள் உங்கள் போக்கில் தோல்வி கூட, உங்கள் மனைவி நீங்கள் விட்டு கூட இழந்துள்ளனர் கூட - தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார்!

உங்கள் நிலைமை எவ்வளவு இறந்தாலும் பரவாயில்லை, கடவுள் உங்களிடத்தில் வாழ்கிறார், உங்கள் இறந்த நிலைமைக்கு அவர் உயிரைக் கொடுக்கிறார். "நீங்கள் அதை நம்புகிறீர்களா"? இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்பட்டு சொர்க்கத்திற்குத் திரும்புவதற்கு சற்று முன்பு, அவருடைய சீஷர்கள் மிகுந்த அக்கறை கொண்டார்கள், ஏனென்றால் அவர் இனி அவர்களுடன் இருக்க மாட்டார். இயேசு அவர்களை நோக்கி:

“ஆனால் இதை நான் உங்களிடம் பேசியதால், உங்கள் இதயம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு உண்மையைச் சொல்கிறேன்: நான் போவது உங்களுக்கு நல்லது. ஏனென்றால் நான் போகவில்லையென்றால், தேற்றரவாளன் உங்களிடம் வரமாட்டார். ஆனால் நான் போகும்போது அவரை உங்களிடம் அனுப்புவேன் »(யோவான் 16,6 -8வது). அந்த தேற்றரவாளரே உங்களில் வாசம் செய்யும் பரிசுத்த ஆவியானவர். "இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார்" (ரோமர். 8,11).

கடவுள் எப்போதும் உன்னுடன் இருக்கிறார். இன்றும் என்றும் என்றென்றும் இயேசுவின் இருப்பை நீங்கள் அனுபவிக்கட்டும்!

தாகலனி மியூஸெக்வா


PDFகடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார்