இயேசு - சிறந்த தியாகம்


இயேசு நல்லவர்இயேசு துன்பப்படுவதற்கு முன் ஒரு கடைசி முறை எருசலேமுக்கு வந்தார். அங்கு பனை கிளைகளைச் சேர்ந்த மக்கள் அவரைப் பற்றிக்கொண்டிருந்தனர். அவர் நம் பாவங்களுக்காக தியாகம் செய்வதற்குத் தயாராக இருந்தார். எபிரெயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தை இந்த அற்புதமான சத்தியத்தில் நாம் இன்னும் நெருக்கமாகப் பார்ப்போம்; அவரின் தலைமை ஆசாரியத்துவம் ஆரோனிச ஆசாரியத்துவத்திற்கு மேலானதாக இருப்பதை காட்டுகிறது.

1. இயேசுவின் தியாகம் பாவத்தைப் போக்குகிறது

இயற்கையால், நாம் மனிதர்கள் பாவிகள், நம்முடைய செயல்கள் அதை நிரூபிக்கின்றன. தீர்வு என்ன? பழைய உடன்படிக்கையின் தியாகங்கள் பாவம் மற்றும் புள்ளியை ஒரே தீர்வுக்கு, இயேசு சரியான மற்றும் இறுதி தியாகத்தை வெளிப்படுத்த உதவியது. இயேசு மூன்று வழிகளில் சிறந்த தியாகம்:

இயேசுவின் பலியின் தேவை

"சட்டத்திற்கு வரவிருக்கும் பொருட்களின் நிழல் மட்டுமே உள்ளது, பொருட்களின் சாராம்சம் இல்லை. எனவே, தியாகம் செய்பவர்களை அது எப்போதும் பரிபூரணமாக்க முடியாது, ஏனென்றால் ஆண்டுதோறும் அதே தியாகங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். வழிபாடு செய்பவர்கள் ஒருமுறையாவது சுத்திகரிக்கப்பட்டு, தங்கள் பாவங்களைப் பற்றி மனசாட்சி இல்லாமல் இருந்திருந்தால், பலிகள் நின்றுவிடாதா? மாறாக, அது ஒவ்வொரு வருடமும் பாவங்களை நினைவூட்டுவதாகும். ஏனெனில் காளைகள் மற்றும் வெள்ளாடுகளின் இரத்தத்தால் பாவங்களைப் போக்க இயலாது" (எபி. 10,1-4, LUT).

பழைய உடன்படிக்கையின் தியாகங்களை நிர்வகிக்கும் தெய்வீகத்தால் நியமிக்கப்பட்ட சட்டங்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்தன. பாதிக்கப்பட்டவர்களை எப்படி கீழ்த்தரமாக கருத முடியும்? பதில், மோசேயின் சட்டத்தில் "வரவிருக்கும் பொருட்களின் நிழல்" மட்டுமே இருந்தது, பொருட்களின் சாராம்சம் இல்லை. மோசேயின் சட்டத்தின் தியாக அமைப்பு (பழைய உடன்படிக்கை) இயேசு செய்யும் தியாகத்தின் ஒரு வகை. பழைய உடன்படிக்கையின் அமைப்பு தற்காலிகமானது, அது நிரந்தரமாக எதையும் உருவாக்கவில்லை, அவ்வாறு வடிவமைக்கப்படவில்லை.தியாகங்களை தினம் தினம் திரும்பத் திரும்பச் செய்வதும், வருடா வருடம் பாவநிவிர்த்தி நாள் செய்வதும் அதன் உள்ளார்ந்த பலவீனத்தைக் காட்டுகிறது. முழு அமைப்பு.

விலங்கு தியாகங்கள் ஒருபோதும் மனித குற்றத்தை முற்றிலுமாக அகற்ற முடியாது. தியாகங்களை நம்புவதற்கு பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ் கடவுள் மன்னிப்பு அளிப்பதாக வாக்குறுதியளித்த போதிலும், அது தற்காலிகமாக பாவத்தை மூடிமறைப்பதே தவிர மனிதர்களின் இதயங்களிலிருந்து குற்றத்தை நீக்குவது அல்ல. அது நடந்திருந்தால், பாவத்தை நினைவில் கொள்வதற்காக தியாகங்கள் கூடுதல் தியாகங்களை செய்ய வேண்டியதில்லை. பாவநிவாரண நாளில் வழங்கப்பட்ட தியாகங்கள் தேசத்தின் பாவங்களை உள்ளடக்கியது; ஆனால் இந்த பாவங்கள் "கழுவப்படவில்லை", மேலும் மக்கள் மன்னிப்பு மற்றும் கடவுளிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கான உள் சாட்சியைப் பெறவில்லை. பாவங்களை நீக்க முடியாத காளைகள் மற்றும் ஆடுகளின் இரத்தத்தை விட சிறந்த தியாகத்தின் தேவை இருந்தது. இயேசுவின் சிறந்த தியாகத்தால் மட்டுமே அதைச் செய்ய முடியும்.

தன்னை தியாகம் செய்ய இயேசுவின் விருப்பம்

“ஆகையால் அவர் உலகத்திற்கு வரும்போது கூறுகிறார்: நீங்கள் பலிகளையும் வரங்களையும் விரும்பவில்லை; ஆனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு உடலை தயார் செய்துள்ளீர்கள். சர்வாங்க தகனபலிகளையும் பாவநிவாரணபலிகளையும் நீங்கள் விரும்புவதில்லை. அதற்கு நான்: இதோ, தேவனே, உமது சித்தத்தைச் செய்ய வருகிறேன் (புத்தகத்தில் என்னைப் பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது). முதலில் அவர் சொன்னார்: "பலிகளும் காணிக்கைகளும், சர்வாங்க தகனபலிகளும், பாவநிவாரணபலிகளும் நீங்கள் விரும்பவில்லை, அவைகள் உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்லை," அவை நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செலுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் பின்னர் அவர் கூறினார்: "இதோ, நான் உங்கள் விருப்பத்தை செய்ய வருகிறேன்". எனவே அவர் இரண்டாவது அமைக்க முதல் எடுக்கிறார்" (எபிரெயர் 10,5-9).

தேவன், எந்த மனிதனும் மட்டுமல்ல, தேவையான தியாகத்தை செய்தார். பழைய உடன்படிக்கையின் தியாகங்களின் நிறைவேற்றமே இயேசுவே என்பதை மேற்கோள் தெளிவுபடுத்துகிறது. விலங்குகள் பலியிடப்பட்டபோது, ​​அவை தியாகங்கள் என்றும், வயலின் பழங்களின் தியாகங்கள் உணவு மற்றும் பான பிரசாதம் என்றும் அழைக்கப்பட்டன. அவை அனைத்தும் இயேசுவின் தியாகத்தை அடையாளப்படுத்துகின்றன, மேலும் நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக அவர் செய்த வேலையின் சில அம்சங்களைக் காட்டுகின்றன.

"நீ எனக்காக ஆயத்தம் செய்திருக்கிற ஒரு சரீரம்" என்ற சொற்றொடர் சங்கீதம் 40,7ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் இது: "என் காதுகளைத் திறந்தாய்" என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. "திறந்த காதுகள்" என்ற சொற்றொடர், கடவுள் தம் மகனுக்குக் கொடுத்த கடவுளின் சித்தத்தைக் கேட்டு அதற்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான விருப்பத்தைக் குறிக்கிறது. மனித உடல் அதனால் அவர் பூமியில் தந்தையின் சித்தத்தை செய்ய முடியும்.

இரண்டு முறை, பழைய உடன்படிக்கையின் தியாகங்களில் கடவுளின் அதிருப்தி வெளிப்படுகிறது. இந்த தியாகங்கள் தவறானவை அல்லது நேர்மையான விசுவாசிகள் அவர்களிடமிருந்து எந்த நன்மையும் பெறவில்லை என்று அர்த்தமல்ல. தியாகம் செய்வோரின் கீழ்ப்படிதலுள்ள இதயங்களைத் தவிர, இதுபோன்ற தியாகங்களில் கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை. எந்த தியாகமும், எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், கீழ்ப்படிதலுள்ள இதயத்தை மாற்ற முடியாது!

பிதாவின் சித்தத்தைச் செய்ய இயேசு வந்தார். புதிய உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கையை மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவரது விருப்பம். இயேசு தனது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலம், இரண்டாவது உடன்படிக்கையை நிறுவுவதற்காக முதல் உடன்படிக்கையை "ரத்து செய்தார்". இந்த கடிதத்தின் அசல் யூடியோ-கிறிஸ்தவ வாசகர்கள் இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் அறிக்கையின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டனர் - பறிக்கப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு ஏன் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும்?

இயேசுவின் பலியின் செயல்திறன்

"இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து, தம்முடைய சரீரத்தை பலியாக ஒப்புக்கொடுத்தபடியினால், நாம் இப்பொழுது ஒருமுறை பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம்" (எபி. 10,10 புதிய ஜெனீவா மொழிபெயர்ப்பு).

விசுவாசிகள் "பரிசுத்தம்" (புனிதப்படுத்தப்பட்ட பொருள் "தெய்வீக பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட") அனைவருக்கும் ஒருமுறை அளிக்கப்பட்ட இயேசுவின் உடல் பலியாகும். பழைய உடன்படிக்கையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் அவ்வாறு செய்யவில்லை. பழைய உடன்படிக்கையில், தியாகிகள் தங்கள் சம்பிரதாய அசுத்தத்திலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் "புனிதப்படுத்தப்பட வேண்டும்" ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் "புனிதர்கள்" இறுதியாகவும் முழுமையாகவும் "ஒதுக்கப்படுகிறார்கள்" - அவர்களின் தகுதி அல்லது செயல்களால் அல்ல, மாறாக இயேசுவின் சரியான தியாகம்.

2. இயேசுவின் தியாகம் மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டியதில்லை

“ஒவ்வொரு ஆசாரியனும் நாளுக்கு நாள் பலிபீடத்தில் நின்று ஊழியம் செய்கிறார்கள், எண்ணற்ற முறை பாவங்களைப் போக்க முடியாத அதே பலிகளைச் செலுத்துகிறார்கள். மறுபுறம், கிறிஸ்து, பாவங்களுக்காக ஒரே ஒரு பலியைச் செலுத்தி, கடவுளின் வலது பாரிசத்தில் மரியாதைக்குரிய இடத்தில் தன்னை என்றென்றும் அமர்ந்துகொண்டார், அன்றிலிருந்து தனது எதிரிகள் தம்முடைய பாதங்களுக்குப் பாதபடியாகக் காத்திருக்கிறார். இந்த ஒரு தியாகத்தின் மூலம் அவர் தன்னை புனிதப்படுத்த அனுமதிக்கும் அனைவரையும் அவர்களின் குற்றங்களிலிருந்து முழுமையாகவும் என்றென்றும் விடுவித்தார். பரிசுத்த ஆவியானவரும் இதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார். வேதத்தில் (எரே. 31,33-34) இது முதலில் கூறுகிறது: "நான் அவர்களுடன் செய்துகொள்ளும் எதிர்கால உடன்படிக்கை இப்படி இருக்கும்: நான் என் சட்டங்களை அவர்களின் இதயங்களில் வைப்பேன் - கர்த்தர் கூறுகிறார் - அவர்களின் உள்ளத்தில் அவற்றை எழுதுவேன்". பின்னர் அது தொடர்கிறது: "அவர்களின் பாவங்களையும் என் கட்டளைகளுக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியாமையையும் நான் ஒருபோதும் நினைக்க மாட்டேன்." ஆனால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் இடத்தில், மேலும் பலி தேவையில்லை" (எபி. 10,11-18 புதிய ஜெனிவா மொழிபெயர்ப்பு).

எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் எழுத்தாளர், புதிய உடன்படிக்கையின் மாபெரும் பிரதான ஆசாரியரான இயேசுவோடு பழைய உடன்படிக்கையின் பிரதான ஆசாரியருடன் முரண்படுகிறார். பரலோகத்திற்கு ஏறிய பிறகு இயேசு தன்னை பிதாவாக்கினார் என்பது அவருடைய பணி முடிந்தது என்பதற்கு சான்றாகும். இதற்கு நேர்மாறாக, பழைய உடன்படிக்கை ஆசாரியர்களின் ஊழியம் ஒருபோதும் நிறைவடையவில்லை, ஒரே தியாகங்களை நாள்தோறும் செய்துகொண்டது.இந்த தியாகங்கள் உண்மையில் பாவங்களை நீக்கவில்லை என்பதற்கு சான்றாகும். பல்லாயிரக்கணக்கான விலங்கு தியாகங்களை எதை அடைய முடியவில்லை, இயேசு என்றென்றும் அனைவருக்கும் தனது ஒரு முழுமையான தியாகத்தால் சாதித்தார்.

"[கிறிஸ்து]... அமர்ந்திருக்கிறார்" என்ற சொற்றொடர் சங்கீதம் 1ஐக் குறிக்கிறது10,1: "உன் எதிரிகளை உனது பாதபடியாக மாற்றும் வரை என் வலது பாரிசத்தில் உட்காரும்!" இயேசு இப்போது மகிமையடைந்து வெற்றியாளரின் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவர் திரும்பி வரும்போது, ​​அவர் எல்லா எதிரிகளையும் வெல்வார் மற்றும் ராஜ்யத்தின் முழுமையைத் தம்மிடம் அடைவார். தகப்பனை நம்புகிறவர்கள் இப்போது பயப்படத் தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் "என்றென்றும் பூரணப்படுத்தப்பட்டவர்கள்" (எபி. 10,14) உண்மையில், விசுவாசிகள் "கிறிஸ்துவில் முழுமையை" அனுபவிக்கிறார்கள் (கொலோ. 2,10) இயேசுவோடு இணைந்ததன் மூலம் நாம் கடவுளுக்கு முன்பாக பரிபூரணமாக நிற்கிறோம்.

கடவுளுக்கு முன்பாக நமக்கு இந்த நிலைப்பாடு உள்ளது என்பதை எப்படி அறிவது? பழைய உடன்படிக்கை தியாகம் செய்பவர்கள் "தங்கள் பாவங்களைப் பற்றி இனி மனசாட்சி தேவையில்லை" என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கை விசுவாசிகள் இயேசு செய்ததன் காரணமாக, கடவுள் தங்கள் பாவங்களையும் தவறான செயல்களையும் நினைவுகூர விரும்பவில்லை என்று கூறலாம். எனவே "பாவத்திற்கு இனி தியாகம் இல்லை". ஏன்? ஏனெனில் "பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் இடத்தில்" இனி தியாகம் தேவையில்லை.

நாம் இயேசுவை நம்பத் தொடங்கும் போது, ​​நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் அவர் மூலமாகவும் அவர் மூலமாகவும் மன்னிக்கப்படுகின்றன என்ற உண்மையை உணர்கிறோம். இந்த ஆன்மீக விழிப்புணர்வு, ஆவியானவர் நமக்கு அளித்த வரம், எல்லா குற்றங்களையும் நீக்குகிறது. விசுவாசத்தினால் பாவத்தின் பிரச்சினை என்றென்றும் தீர்க்கப்பட்டு, அதன்படி வாழ சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் என்பதை அறிவோம். இந்த வழியில் நாம் "பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிறோம்".

3. இயேசுவின் தியாகம் கடவுளுக்கு வழி திறக்கிறது

பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ், எந்த விசுவாசியும் கூடாரத்திலோ அல்லது ஆலயத்திலோ உள்ள பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நுழையும் அளவுக்கு தைரியமாக இருந்திருக்க மாட்டார்கள். பிரதான பூசாரி கூட வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே இந்த அறைக்குள் நுழைந்தார். புனிதத் தலத்தை புனிதத்திலிருந்து பிரிக்கும் தடித்த திரை மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையே ஒரு தடையாக செயல்பட்டது. கிறிஸ்துவின் மரணம் மட்டுமே இந்த திரையை மேலிருந்து கீழாக கிழிக்க முடியும்5,38) மற்றும் கடவுள் வசிக்கும் பரலோக சரணாலயத்திற்கான வழியைத் திறக்கவும். இந்த உண்மைகளை மனதில் கொண்டு, எபிரேயருக்கு கடிதம் எழுதியவர் பின்வரும் அன்பான அழைப்பை அனுப்புகிறார்:

“எனவே, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, கடவுளின் சரணாலயத்திற்கு நாம் தடையின்றி இலவசமாக அணுகலாம்; இயேசு தம் இரத்தத்தின் மூலம் அதை நமக்குத் திறந்தார். திரைச்சீலை வழியாக - அதாவது உறுதியான பொருள்: அவரது உடல் தியாகத்தின் மூலம் - அவர் இதுவரை யாரும் நடக்காத ஒரு வழியை, வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு வழியை வகுத்துள்ளார். மேலும், தேவனுடைய ஆலயம் அனைத்திற்கும் பொறுப்பான ஒரு பிரதான ஆசாரியர் எங்களிடம் இருக்கிறார். அதனால்தான் நாம் கடவுளை பிரிக்காத பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் அணுக விரும்புகிறோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நாம் இயேசுவின் இரத்தத்தால் உள்நோக்கி தெளிக்கப்படுகிறோம், அதன் மூலம் நம் குற்றமுள்ள மனசாட்சியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறோம்; நாம் - அடையாளப்பூர்வமாகச் சொன்னால் - தூய நீரில் கழுவப்பட்டுள்ளோம். மேலும், நாம் கூறும் நம்பிக்கையை அசைக்காமல் பிடித்துக் கொள்வோம்; ஏனென்றால், கடவுள் உண்மையுள்ளவர், அவர் வாக்குறுதியளித்ததைக் கடைப்பிடிக்கிறார். நாமும் ஒருவர் மற்றவருக்குப் பொறுப்பாளிகளாக இருப்பதால், ஒருவரையொருவர் அன்பைக் காட்டவும், ஒருவருக்கு ஒருவர் நன்மை செய்யவும் ஊக்குவிப்போம். ஆகவே, சிலர் செய்வதைப் போல நாம் நமது கூட்டங்களில் கலந்துகொள்ளாமல் இருக்காமல், ஒருவரையொருவர் ஊக்கப்படுத்துவது முக்கியம், மேலும் நீங்கள் பார்க்கிறபடி, கர்த்தர் செய்யும் நாள் நெருங்குகிறது. மீண்டும் வாருங்கள்" (எபி. 10,19-25 புதிய ஜெனிவா மொழிபெயர்ப்பு).

நாம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும், தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு வருவதற்கும் அனுமதிக்கப்படுகிறோம் என்ற நம்முடைய நம்பிக்கை, நம்முடைய பெரிய பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசுவின் முடிக்கப்பட்ட வேலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பாவநிவிர்த்தி நாளில், பழைய உடன்படிக்கையின் பிரதான ஆசாரியன் பலியின் இரத்தத்தைச் செலுத்தினால் மட்டுமே ஆலயத்தில் உள்ள மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நுழைய முடியும் (எபி. 9,7) ஆனால் நாம் கடவுளின் பிரசன்னத்திற்குள் நுழைவதற்கு ஒரு மிருகத்தின் இரத்தத்திற்கு கடன்பட்டிருக்கவில்லை, மாறாக இயேசுவின் சிந்தப்பட்ட இரத்தத்திற்கு கடன்பட்டுள்ளோம். கடவுளின் முன்னிலையில் இந்த இலவச நுழைவு புதியது மற்றும் பழைய உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதி அல்ல, இது "காலாவதியானது மற்றும் காலாவதியானது" மற்றும் "விரைவில்" முற்றிலும் மறைந்துவிடும், AD 70 இல் ஆலயம் அழிக்கப்படுவதற்கு முன்பு எபிரேயர்கள் எழுதப்பட்டதாகக் கூறுகிறது. புதிய உடன்படிக்கையின் புதிய வழி "வாழ்க்கைக்கு வழிநடத்தும் வழி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது (எபி. 10,22) ஏனென்றால் இயேசு "என்றென்றும் வாழ்கிறார், நமக்காக நிற்க மாட்டார்" (எபி. 7,25) இயேசுவே புதிய மற்றும் வாழும் வழி! அவர் தனிப்பட்ட முறையில் புதிய உடன்படிக்கை.

"கடவுளின் இல்லத்தின்" பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசுவின் மூலம் நாம் சுதந்திரமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் கடவுளிடம் வருகிறோம். "கடவுள் நமக்குக் கொடுத்த நம்பிக்கையில் நாம் உறுதியாக இருந்தால், அது நம்மை மகிழ்ச்சியினாலும் பெருமையினாலும் நிரப்புகிறது" (எபி. 3,6 புதிய ஜெனீவா மொழிபெயர்ப்பு). அவரது உடல் சிலுவையில் தியாகம் செய்யப்பட்டு, அவரது உயிர் தியாகம் செய்யப்பட்டபோது, ​​​​கடவுள் ஆலயத்தின் திரையை வாடகைக்கு எடுத்தார், இது இயேசுவை நம்பும் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும் புதிய மற்றும் வாழும் வழியைக் குறிக்கிறது. எபிரேய எழுத்தாளர் மூன்று பகுதிகளாக ஒரு அழைப்பாக கோடிட்டுக் காட்டியது போல், மூன்று வழிகளில் பதிலளிப்பதன் மூலம் இந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம்:

மேலே செல்லலாம்

பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ், பூசாரிகள் கோவிலில் கடவுளின் பிரசன்னத்தை பல்வேறு சடங்கு துப்புரவுகளுக்குப் பிறகுதான் அணுக முடியும். புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ், இயேசுவின் வாழ்வு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் விண்ணேற்றம் ஆகியவற்றின் மூலம் மனிதகுலத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட உள்ளம் (இதயம்) சுத்திகரிக்கப்படுவதால், நாம் அனைவரும் இயேசுவின் மூலம் கடவுளை இலவசமாக அணுகுகிறோம். இயேசுவில் நாம் "இயேசுவின் இரத்தத்தால் உள்நோக்கி தெளிக்கப்படுகிறோம்", மேலும் நமது "உடல்கள் தூய நீரில் கழுவப்படுகின்றன". இதன் விளைவாக, நாம் கடவுளுடன் முழுமையான ஒற்றுமையைப் பெற்றுள்ளோம், எனவே நாம் "மூட" அழைக்கப்படுகிறோம் - யாரை அணுக, கிறிஸ்துவில் நம்முடையது, எனவே நாம் தைரியமாகவும், தைரியமாகவும், விசுவாசத்துடனும் இருப்போம்!

உறுதியாகப் பிடிப்போம்

எபிரேயரின் அசல் யூத-கிறிஸ்தவ வாசகர்கள், யூத விசுவாசிகளை வழிபடும் பழைய ஏற்பாட்டு முறைக்குத் திரும்புவதற்காக, இயேசுவுக்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டை கைவிட ஆசைப்பட்டனர். "பற்றாகப் பற்றிக் கொள்ள" அவர்களுக்கு சவாலானது, கிறிஸ்துவில் நிச்சயமான தங்கள் இரட்சிப்பைப் பற்றிக் கொள்ளாமல், அவர்கள் "உறுதியாக" இருக்கும் "நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருங்கள்". நீங்கள் நம்பிக்கையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் இதைச் செய்யலாம், ஏனென்றால் நமக்குத் தேவையான உதவி சரியான நேரத்தில் வரும் என்று வாக்களித்த கடவுள் (எபி. 4,16), "விசுவாசமானவர்" மற்றும் அவர் வாக்குறுதியளித்ததைக் காப்பாற்றுகிறார். விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, கடவுளின் உண்மைத்தன்மையில் நம்பிக்கை வைத்தால், அவர்கள் அசைய மாட்டார்கள். கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் எதிர்நோக்குவோம்!

எங்கள் கூட்டங்களை விட்டு வெளியேற வேண்டாம்

கடவுளின் முன்னிலையில் நுழைய கிறிஸ்துவை விசுவாசிகளாகிய நம்முடைய நம்பிக்கை தனிப்பட்ட முறையில் மட்டுமல்ல, ஒன்றாகவும் வெளிப்படுகிறது. யூத கிறிஸ்தவர்கள் ஓய்வுநாளில் மற்ற யூதர்களுடன் ஜெப ஆலயத்தில் கூடி, பின்னர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவ சமூகத்தில் சந்தித்திருக்கலாம். கிறிஸ்தவ சமூகத்திலிருந்து விலக அவர்கள் ஆசைப்பட்டனர். எபிரேயரின் எழுத்தாளர் இதை செய்யக்கூடாது என்று கூறி, கூட்டங்களில் தொடர்ந்து கலந்துகொள்ள ஒருவருக்கொருவர் ஊக்குவிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.

கடவுளுடனான நமது கூட்டுறவு ஒருபோதும் சுயநலமாக இருக்கக்கூடாது. உள்ளூர் தேவாலயங்களில் (நம்மைப் போன்ற) மற்ற விசுவாசிகளுடன் கூட்டுறவு கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம். எபிரேயருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இங்கு வலியுறுத்தப்படுவது, ஒரு விசுவாசி தேவாலயத்தில் கலந்துகொள்வதன் மூலம் எதைப் பெறுகிறார் என்பதல்ல, ஆனால் மற்றவர்களைக் கருத்தில் கொண்டு அவர் என்ன பங்களிக்கிறார் என்பதாகும். கூட்டங்களில் தொடர்ந்து கலந்துகொள்வது கிறிஸ்துவில் உள்ள நம் சகோதர சகோதரிகளை "ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செய்து நன்மை செய்ய" ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் தூண்டுகிறது. இந்த விடாமுயற்சிக்கான ஒரு வலுவான நோக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை. புதிய ஏற்பாட்டில் "சந்திப்பு" என்ற கிரேக்க வார்த்தையைப் பயன்படுத்தும் ஒரே ஒரு இரண்டாவது பத்தி மட்டுமே உள்ளது, அது 2. தெசலோனியர்கள் 2,1, இது "கூடி (NGU)" அல்லது "கூடுதல் (LUT)" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் யுகத்தின் முடிவில் இயேசுவின் இரண்டாவது வருகையைக் குறிக்கிறது.

முடிவுக்கு

விசுவாசத்திலும் விடாமுயற்சியிலும் முன்னேற எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்க எல்லா காரணங்களும் உள்ளன. ஏன்? ஏனென்றால், நாம் சேவிக்கிற இறைவன் நம்முடைய மிக உயர்ந்த தியாகம் - நமக்காக அவர் செய்த தியாகம் நமக்குத் தேவையான எதற்கும் போதுமானது. நம்முடைய பரிபூரண மற்றும் சர்வவல்லமையுள்ள பிரதான ஆசாரியன் நம்மை எங்கள் இலக்கை நோக்கி கொண்டு வருவார் - அவர் எப்போதும் நம்முடன் இருப்பார், நம்மை முழுமையாக்குகிறார்.

வழங்கியவர் டெட் ஜான்சன்


PDFஇயேசு - சிறந்த தியாகம்