வழிபாடு என்றால் என்ன?

வணக்கம்

வழிபாடு என்பது கடவுளின் மகிமைக்கான தெய்வீக பதில். இது தெய்வீக அன்பினால் தூண்டப்பட்டு, தெய்வீக சுய வெளிப்பாட்டிலிருந்து அவரது படைப்பு வரை எழுகிறது. வழிபாட்டில், விசுவாசி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவாகிய கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்கிறார், பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் மத்தியஸ்தம் செய்கிறார். வழிபாடு என்பது எல்லாவற்றிலும் கடவுளுக்கு மனத்தாழ்மையும் மகிழ்ச்சியான முன்னுரிமையும் கொடுப்பதாகும். இது மனப்பான்மை மற்றும் செயல்களில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது: பிரார்த்தனை, புகழ், கொண்டாட்டம், தாராளம், செயலில் கருணை, மனந்திரும்புதல் (ஜான் 4,23:1; 4,19 ஜான் 2,5:11; பிலிப்பியர் 1: 2,9-10; 5,18 பீட்டர் 20: 3,16-17; எபேசியர் 5,8: 11-12,1; கொலோசெயர் 12,28: 13,15-16; ரோமர்;,; எபிரெயர்;).

கடவுள் மரியாதை மற்றும் புகழ் தகுதியுடையவர்

"வழிபாடு" என்ற ஆங்கில வார்த்தை ஒருவருக்கு மதிப்பு மற்றும் மரியாதை என்று குறிப்பிடுகிறது. வழிபாட்டுடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பல எபிரேய மற்றும் கிரேக்க சொற்கள் உள்ளன, ஆனால் முக்கியமாக சேவை மற்றும் கடமை பற்றிய அடிப்படை யோசனை அடங்கும், ஒரு வேலைக்காரன் தனது எஜமானருக்குக் காண்பிப்பது போன்றவை. மத்தேயு 4,10-ல் சாத்தானுக்கு கிறிஸ்து அளித்த பதிலில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, கடவுள் மட்டுமே நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இறைவன் என்ற கருத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள்: Satan சாத்தானே, உன்னுடன் விலகு! ஏனெனில், "உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை வணங்கி, அவருக்கு மட்டும் சேவை செய்ய வேண்டும்» (மத்தேயு 4,10; லூக்கா 4,8; உபா 5).

தியாகம், வில், ஒப்புதல் வாக்குமூலம், மரியாதை, பக்தி போன்றவை பிற கருத்துகளில் அடங்கும். Div தெய்வீக வழிபாட்டின் சாராம்சம் கொடுக்கிறது - கடவுளால் அவருக்குக் கொடுப்பதைக் கொடுப்பதன் மூலம் » (பராக்மேன் 1981: 417).
கிறிஸ்து சொன்னார் “உண்மையான வழிபாட்டாளர்கள் பிதாவை ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் வணங்குவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது; ஏனெனில் தந்தை அத்தகைய வணக்கத்தாரைக் கொண்டிருக்க விரும்புகிறார். கடவுள் ஆவி, அவரை வணங்குபவர்கள் அவரை ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் வணங்க வேண்டும் » (யோவான் 4,23-24).

வழிபாடு பிதாவிடம் வழிநடத்தப்படுவதாகவும் அது விசுவாசியின் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் என்றும் மேற்கண்ட பத்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுள் ஆவியானவர் போலவே, நம்முடைய வழிபாடும் உடல் ரீதியானது மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய முழுமையையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும் (வார்த்தையான இயேசு உண்மை என்பதை நினைவில் கொள்க - யோவான் 1,1.14; 14,6; 17,17 ஐக் காண்க).

விசுவாசத்தின் முழு வாழ்க்கையும் கடவுளின் செயலுக்கு பதிலளிக்கும் வழிபாடாகும், "நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும், நம்முடைய முழு ஆத்துமாவோடும், முழு மனதுடனும், நம்முடைய எல்லா சக்திகளுடனும் நேசிப்பதன் மூலம்" (மாற்கு 12,30). உண்மையான வழிபாடு மரியாளின் வார்த்தைகளின் ஆழத்தை பிரதிபலிக்கிறது: "என் ஆத்துமா கர்த்தரை உயர்த்துகிறது" (லூக்கா 1,46). 

«வழிபாடு என்பது திருச்சபையின் முழு வாழ்க்கையாகும், இதன் மூலம் விசுவாசிகளின் சமூகம், பரிசுத்த ஆவியின் சக்தியின் மூலம், கடவுளுக்கும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவுக்கும் ஆமென் (அப்படியே இருங்கள்!) கூறுகிறது » (ஜிங்கின்ஸ் 2001: 229).

ஒரு கிறிஸ்தவர் எதைச் செய்தாலும் நன்றியுணர்வோடு வழிபடுவதற்கான வாய்ப்பாகும். "நீங்கள் வார்த்தைகளால் அல்லது செயல்களால் செய்கிற அனைத்தும், கர்த்தராகிய இயேசுவின் பெயரால் எல்லாவற்றையும் செய்கின்றன, மேலும் அவர் மூலமாக பிதாவாகிய கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகின்றன" (கொலோசெயர் 3,17:1; 10,31 கொரிந்தியர் ஐயும் காண்க).

இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் வழிபாடு

இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் என்று மேலே உள்ள பகுதி குறிப்பிடுகிறது. "ஆவியானவர்" என்ற கர்த்தராகிய இயேசு என்பதால் (2 கொரிந்தியர் 3,17), நம்முடைய மத்தியஸ்தரும் வக்கீலும் யார், நம்முடைய வழிபாடு அவர் மூலமாக பிதாவிடம் பாய்கிறது.
வழிபாட்டிற்கு ஆசாரியர்களைப் போன்ற மனித மத்தியஸ்தர்கள் தேவையில்லை, ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலமாகவும், அவர் மூலமாக "ஒரே ஆவியால் பிதாவை அணுகக்கூடியவர்" மூலமாகவும் மனிதகுலம் கடவுளுடன் சமரசம் செய்யப்பட்டது. (எபேசியர் 2,14-18). இந்த போதனை "அனைத்து விசுவாசிகளின் ஆசாரியத்துவத்தை" பற்றிய மார்ட்டின் லூதரின் பார்வையின் அசல் உரை. «... தேவாலயம் சரியான வழிபாட்டில் உள்ளவரை கடவுளை வணங்குகிறது (leiturgia) கிறிஸ்து கடவுள் நமக்கு வழங்குகிறார்.

இயேசு கிறிஸ்து தனது வாழ்க்கையின் முக்கியமான நிகழ்வுகளில் வணங்கப்பட்டார். அத்தகைய ஒரு நிகழ்வு அவரது பிறந்த கொண்டாட்டமாகும் (மத்தேயு 2,11) தேவதூதர்களும் மேய்ப்பர்களும் மகிழ்ந்தபோது (லூக்கா 2,13: 14-20,), மற்றும் அவரது உயிர்த்தெழுதலில் (மத்தேயு 28,9, 17; லூக்கா 24,52). அவருடைய பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் போது கூட, அவர் செய்த வேலைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மக்கள் அவரை வணங்கினர் (மத்தேயு 8,2; 9,18; 14,33; மார்க் 5,6, முதலியன). வெளிப்படுத்துதல் 5,20 கிறிஸ்துவைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது: "படுகொலை செய்யப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி தகுதியானது."

பழைய ஏற்பாட்டில் கூட்டு வணக்கம்

Children குழந்தைகள் குழந்தைகள் உங்கள் படைப்புகளைப் புகழ்ந்து, உங்கள் மகத்தான செயல்களை அறிவிப்பார்கள். அவர்கள் உன்னுடைய உயர்ந்த, அற்புதமான மகிமை மற்றும் உங்கள் அற்புதங்களைப் பற்றி பேசுவார்கள்; அவர்கள் உமது மகத்தான செயல்களைப் பற்றிப் பேசுவார்கள், உமது மகிமையைப் பற்றிச் சொல்வார்கள்; அவர்கள் உங்கள் சிறந்த நன்மையைப் புகழ்ந்து உங்கள் நீதியைப் புகழ வேண்டும் » (சங்கீதம் 145,4: 7).

கூட்டு பாராட்டு மற்றும் வழிபாடு நடைமுறையில் வேதாகம பாரம்பரியத்தில் உறுதியாக வேரூன்றி உள்ளது.
தனிப்பட்ட தியாகம் மற்றும் மரியாதை மற்றும் பேகன் கலாச்சார நடவடிக்கைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இருந்தாலும், இஸ்ரேல் ஒரு தேசமாக நிறுவப்படுவதற்கு முன்பு உண்மையான கடவுளின் கூட்டு வழிபாட்டின் தெளிவான முறை இல்லை. கர்த்தருடைய விருந்தைக் கொண்டாட இஸ்ரவேலர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மோசே பார்வோனிடம் கோரியது கூட்டு வழிபாட்டிற்கான அழைப்பின் முதல் அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும் (யாத்திராகமம் 2).
வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு செல்லும் வழியில், இஸ்ரவேலர் உடல் ரீதியாக கொண்டாட வேண்டிய சில விடுமுறை நாட்களை மோசே பரிந்துரைத்தார். இவை யாத்திராகமம் 2, லேவியராகமம் 23 மற்றும் பிற இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பொருளைப் பொறுத்தவரை, அவை எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய நினைவு மற்றும் பாலைவனத்தில் அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்களை மீண்டும் குறிப்பிடுகின்றன. உதாரணமாக, கூடார விருந்து அமைக்கப்பட்டது, இதனால் இஸ்ரவேலரின் சந்ததியினர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அவர்களை வெளியேற்றும்போது "கடவுள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை குடிசைகளில் வாழவைத்தார்" என்பதை அறிந்து கொள்வார். (யாத்திராகமம் 3).

இந்த புனித சபைகளின் அவதானிப்பு இஸ்ரேலியர்களுக்கான ஒரு மூடிய வழிபாட்டு நாட்காட்டியை உருவாக்கவில்லை என்பது வேதவசனங்களின் உண்மைகளிலிருந்து தெளிவாகிறது, தேசிய விடுதலையின் இரண்டு கூடுதல் ஆண்டு விழாக்கள் பின்னர் இஸ்ரேலின் வரலாற்றில் சேர்க்கப்பட்டன. ஒன்று பூரிம் திருவிழா, "மகிழ்ச்சி மற்றும் மகிழ்ச்சி, ஒரு விருந்து மற்றும் ஒரு விருந்து நாள்" (எஸ்தர் [விண்வெளி]] 8,17; ஜான் 5,1 பூரிம் விழாவையும் குறிக்கலாம்). மற்றொன்று கோவில் பிரதிஷ்டை பண்டிகை. இது எட்டு நாட்கள் நீடித்தது மற்றும் எபிரேய நாட்காட்டியின் படி 25 கிஸ்லேவில் தொடங்கியது (டிசம்பர்), மற்றும் ஒளி காட்சி கோவிலை சுத்தம் செய்ததையும் கிமு 164 இல் யூதாஸ் மக்காபியஸால் அந்தியோகஸ் எபிபேன்ஸை வென்றதையும் கொண்டாடியது. "உலகத்தின் ஒளி" இயேசுவே அன்றைய ஆலயத்தில் இருந்தார் (யோவான் 1,9; 9,5; 10,22-23).

பல்வேறு வேகமான நாட்களும் நிலையான நேரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டன (சகரியா 8,19), புதிய நிலவுகள் காணப்பட்டன (எஸ்ரா [விண்வெளி] 3,5, முதலியன). தினசரி மற்றும் வாராந்திர பொது ஆணைகள், சடங்குகள் மற்றும் தியாகங்கள் இருந்தன. வாராந்திர சப்பாத் ஒரு "புனித சபை" (லேவியராகமம் 3: 23,3) பழைய உடன்படிக்கையின் அடையாளம் (யாத்திராகமம் 2: 31,12-18) கடவுளுக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் இடையில், அவர்கள் ஓய்வெடுப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் கடவுளிடமிருந்து ஒரு பரிசு (யாத்திராகமம் 2: 16,29-30). லேவிய புனித நாட்களோடு, சப்பாத்தும் பழைய உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பட்டது (யாத்திராகமம் 2: 34,10-28).

பழைய ஏற்பாட்டு வழிபாட்டு முறைகளின் வளர்ச்சியில் இந்த கோயில் மற்றொரு முக்கிய காரணியாக இருந்தது. எருசலேம் அதன் ஆலயத்துடன், பல்வேறு விடுமுறை நாட்களைக் கொண்டாட விசுவாசிகள் பயணித்த மைய இடமாக மாறியது. That நான் அதைப் பற்றி சிந்திக்க விரும்புகிறேன், என் இதயத்தை நானே ஊற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்: நான் அவர்களுடன் கடவுளுடைய வீட்டிற்கு மகிழ்ச்சியுடன் அலைவதற்கு அதிக எண்ணிக்கையில் சென்றேன்
அங்கு கொண்டாடுபவர்களின் கூட்டத்தில் நன்றி » (சங்கீதம் 42,4; 1Chr 23,27-32; 2Chr 8,12-13; யோவான் 12,12; அப்போஸ்தலர் 2,5-11, முதலியன பார்க்கவும்).

பழைய உடன்படிக்கையில் பொது வழிபாட்டில் முழு பங்கேற்பு தடைசெய்யப்பட்டது. கோவில் மாவட்டத்திற்குள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பொதுவாக பிரதான வழிபாட்டுத் தலத்திற்கு செல்ல மறுக்கப்பட்டனர். அழிக்கப்பட்ட மற்றும் சட்டவிரோத பிறப்புகளும், மோவாபியர்கள் போன்ற பல்வேறு இனத்தவர்களும் சபையில் “ஒருபோதும்” நுழையக்கூடாது (உபாகமம் 5: 23,1-8). "ஒருபோதும்" என்ற எபிரேய கருத்தை பகுப்பாய்வு செய்வது சுவாரஸ்யமானது. தாயின் பக்கத்தில், இயேசு ஒரு மோவாபிய பெண்ணான ரூத் என்பவரிடமிருந்து வந்தான் (லூக்கா 3,32; மத்தேயு 1,5).

புதிய ஏற்பாட்டில் கூட்டு வணக்கம்

வழிபாடு தொடர்பாக பரிசுத்தம் பற்றிய பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, பழைய ஏற்பாட்டில், சில இடங்களில், முறைகளிலும் மக்களாலும் மிகவும் புனிதமானதாக கருதப்பட்டது, எனவே மற்றவர்களை விட நடைமுறைகளை வணங்குவதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

பரிசுத்தமும், வணக்கமும், புதிய ஏற்பாட்டோடு புதிய ஏற்பாட்டின் ஒரு புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து, சில இடங்களிலிருந்தும் மக்களிடமிருந்தும் எல்லா இடங்களுக்கும், நேரங்களுக்கும் மக்களுக்கும்.

உதாரணமாக, எருசலேமில் கூடாரமும் ஆலயமும் "வணங்க வேண்டிய இடம்" (யோவான் 4,20), அதேசமயம், நியமிக்கப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டில் அல்லது யூத வழிபாட்டுத் தலங்களில் மட்டுமல்ல, "எல்லா இடங்களிலும்" ஆண்கள் பரிசுத்தக் கைகளை உயர்த்தக்கூடாது என்று பவுல் கட்டளையிடுகிறார். (1 தீமோத்தேயு 2,8: 134,2; சங்கீதம்).

புதிய ஏற்பாட்டில், வீடுகளில், மேல் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில், ஆற்றங்கரையில், ஏரிகளின் விளிம்பில், மலை சரிவுகளில், பள்ளிகளில் சமூக கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. (மாற்கு 16,20). விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழும் ஆலயமாக மாறுகிறார்கள் (1 கொரிந்தியர் 3,15: 17) பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட்டங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் இடமெல்லாம் அவர்கள் கூடிவருகிறார்கள்.

பழைய ஏற்பாட்டின் புனித நாட்களைப் பொருத்தவரை, "ஒரு குறிப்பிட்ட விடுமுறை, அமாவாசை அல்லது சப்பாத் நாள்" போன்றவை, இவை "எதிர்காலத்தின் நிழலை" குறிக்கின்றன, இதன் உண்மை கிறிஸ்து (கொலோசெயர் 2,16: 17). ஆகையால், விசேஷ வழிபாட்டு நேரங்கள் என்ற கருத்து கிறிஸ்துவின் முழுமையின் மூலம் அகற்றப்படுகிறது.

தனிப்பட்ட, சமூகம் மற்றும் கலாச்சார சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வழிபாட்டு நேரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சுதந்திரம் உள்ளது. "ஒருவர் ஒரு நாள் மற்றதை விட உயர்ந்தது என்று நினைக்கிறார்; இருப்பினும், மற்றொன்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே மாதிரியாகவே கருதுகிறது. எல்லோரும் அவருடைய கருத்தில் உறுதியாக உள்ளனர் » (ரோமர் 14,5). புதிய ஏற்பாட்டில், கூட்டங்கள் வெவ்வேறு நேரங்களில் நடைபெறுகின்றன. திருச்சபையின் ஒற்றுமை இயேசுவை விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக வெளிப்படுத்தியது, மரபுகள் மற்றும் வழிபாட்டு நாட்காட்டிகள் மூலம் அல்ல.

மக்களைப் பொறுத்தவரை, பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் மக்கள் மட்டுமே கடவுளின் பரிசுத்த மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர்.புதிய ஏற்பாட்டில், எல்லா இடங்களிலும் உள்ள எல்லா மக்களும் கடவுளின் ஆன்மீக, புனித மக்களின் ஒரு பகுதியாக அழைக்கப்படுகிறார்கள் (1 பேதுரு 2,9: 10).

புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து எந்த இடமும் மற்றவர்களை விட புனிதமானதல்ல, எந்த நேரமும் மற்றவர்களை விட புனிதமானதல்ல, எந்த மக்களும் மற்றவர்களை விட புனிதமானவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். கடவுள் "நபரைப் பார்க்காதவர்" என்று அறிகிறோம் (அப்போஸ்தலர் 10,34: 35) நேரங்களையும் இடங்களையும் பார்ப்பதில்லை.

புதிய ஏற்பாட்டில், சேகரிக்கும் நடைமுறை தீவிரமாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறது (எபிரெயர் 10,25).
சபைகளில் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றி அப்போஸ்தலர்களின் கடிதங்களில் நிறைய எழுதப்பட்டுள்ளது. "இது அனைத்தும் திருத்தத்திற்காக நடக்கட்டும்!" (1 கொரிந்தியர் 14,26) பவுல் மேலும் கூறுகிறார்: «ஆனால் எல்லாமே நேர்மையாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்கட்டும்» (1 கொரிந்தியர் 14,40).

கூட்டு வழிபாட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் வார்த்தையின் பிரசங்கம் (அப்போஸ்தலர் 20,7; 2 தீமோத்தேயு 4,2), புகழ் மற்றும் நன்றி (கொலோசெயர் 3,16:2; 5,18 தெசலோனிக்கேயர்), நற்செய்திக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பரிந்துரை (கொலோசெயர் 4,2-4; ஜேம்ஸ் 5,16), சுவிசேஷத்தின் வேலை பற்றிய செய்திகளைப் பகிர்ந்துகொள்கிறார் (அப்போஸ்தலர் 14,27) மற்றும் தேவாலயத்தில் தேவைப்படுபவர்களுக்கு பரிசு (1 கொரிந்தியர் 16,1: 2-4,15; பிலிப்பியர் 17).

வணக்கத்திற்கான சிறப்பு நிகழ்வுகள் கிறிஸ்து தியாகத்தின் நினைவை உள்ளடக்கியிருந்தது. இயேசு இறப்பதற்கு சற்று முன்பு, பழைய ஏற்பாட்டின் பஸ்கா சடங்குகளை முற்றிலும் மாற்றுவதன் மூலம் இறைவன் சர்ப்பத்தை நிறுவினார். நம்மை ஆட்டிப்படைத்த அவருடைய உடலை சுட்டிக்காட்டும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வெளிப்படையான கருத்தை பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, நமக்கு உடைந்த ரொட்டியைத் தேர்ந்தெடுத்தார்.

அவர் மதுவின் சின்னத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினார், இது அவருடைய இரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டதைக் குறிக்கிறது, இது பாசரிட்டுவலின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. அவர் பழைய ஏற்பாட்டின் பாஸ்போர்ட்டை புதிய உடன்படிக்கையின் வணக்க நடைமுறையுடன் மாற்றினார். இந்த ரொட்டியை நாம் சாப்பிட்டு, இந்த மதுவைக் குடிக்கும்போதெல்லாம், கர்த்தர் திரும்பும் வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கிறோம் (மத்தேயு 26,26: 28-1; 11,26 ​​கொரிந்தியர்).

வழிபாடு என்பது வார்த்தைகள் மற்றும் கடவுளைப் புகழ்வது மற்றும் மரியாதை செலுத்துவது மட்டுமல்ல. இது மற்றவர்களிடம் நம்முடைய அணுகுமுறையைப் பற்றியது. எனவே, நல்லிணக்க உணர்வு இல்லாமல் ஒரு சேவையில் கலந்துகொள்வது பொருத்தமற்றது (மத்தேயு 5,23: 24).

வழிபாடு என்பது உடல், மன, உணர்ச்சி மற்றும் ஆன்மீகம். இது நம் வாழ்நாள் முழுவதையும் உள்ளடக்கியது. நாம் "ஒரு ஜீவ தியாகமாகவும், பரிசுத்தமாகவும், கடவுளுக்குப் பிரியமாகவும்" கொடுக்கிறோம், இது நம்முடைய விவேகமான வழிபாடு (ரோமர் 12,1).

இறுதி

வழிபாடு விசுவாசியின் வாழ்க்கை மூலம் விசுவாசியின் சமூகத்தில் பங்குபெற்றதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படும் கடவுளின் கண்ணியத்தையும் கௌரவத்தையும் பற்றிய அறிவிப்பு ஆகும்.

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்