கருணை சாரம்

கிருபையின் சாரம்சில நேரங்களில், கவலைகள் என் காதுகளுக்கு வருகின்றன, முன்புறத்தில் கிருபையை அதிகமாக்குவோம். ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தமாக, நாம் கருணை அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்ட கீழ்ப்படிதல், நீதி, மற்றும் மற்ற கடமைகளை, மற்றும் குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டில் கருணை கோட்பாடு ஒரு counterbalance என கருதுகின்றனர் என்று வாதிடுகின்றனர். "அதிகமாக வழங்கப்பட்ட கிருபையை" பற்றி கவலைப்படுபவர் எவரும் சட்டபூர்வமான கவலையை கொண்டிருக்கிறார். துரதிருஷ்டவசமாக, சிலர் கிருபையால் கிரியைகளால் காப்பாற்றப்படுகையில் நாம் எவ்வாறு வாழ்கிறோம் என்பதையும், படைப்புகளால் அல்ல. அவர்களுக்கு கருணை என்பது எந்த கடமைகளும், விதிகள் அல்லது எதிர்பார்ப்பு வடிவங்களும் தெரியாமல் ஒத்ததாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு, கிரேஸ் என்பது எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வதைக் காணலாம், ஏனெனில் எல்லாவற்றையும் முன்கூட்டியே மன்னிக்க வேண்டும். இந்த தவறான நம்பிக்கையின் படி, கருணை ஒரு இலவச டிக்கெட் - ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ஒரு விருப்பத்தை செய்ய ஒரு போர்வை அதிகாரம்.

antinomianism

ஆன்டினமிசம் என்பது ஒரு சட்டம் அல்லது எந்த விதிமுறைகளோ அல்லது விதிகளுக்கு எதிராகவோ வாழ்ந்து வருகின்ற ஒரு வாழ்க்கை வடிவமாகும். தேவாலய வரலாற்றில் முழுவதும், இந்த பிரச்சனை வேதத்தின் மற்றும் பிரசங்கத்தின் பொருள் வருகிறது. நாஜிக் ஆட்சியின் ஒரு தியாகியான டயட்ரிச் போன்ஹோபர், "மலிவான கிருபையின்" இந்த சூழலில் நாக்ஃபோக்கின் தனது புத்தகத்தில் பேசினார். புதிய ஏற்பாட்டில், ஆன்டினமிசம் உரையாற்றப்படுகிறது. பவுல் கருணை வலியுறுத்துவது ஆட்களை ஊக்குவிக்கும் குற்றச்சாட்டு கேட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்தபோது குறிப்பிடும் 'பாவத்தினால் உள்ள [வேண்டும்] என்று கருணை அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக வலியுறுத்துகின்றனர் "(ரோம் 6,1). அப்போஸ்தலரின் பதில் சுருக்கமாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தது: "அது வெகு தூரம்!" (V.2). ஒரு சில வாக்கியங்கள் கழித்து, அவர் மீது குற்றம் சாட்டுகிறார் மற்றும் பதிலளிப்பார்: "இப்பொழுது என்ன? நாம் பாவம் செய்யலாமா? ஏனென்றால் நாம் சட்டத்தின் கீழ் அல்ல, கிருபையின் கீழ் இருக்கின்றோமா? அது தொலைவில் உள்ளது! "(V.15).

ஆன்டினோமிக்ஸின் குற்றச்சாட்டுக்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் பதிலளித்தார் தெளிவாக இருந்தது. அருள் என்று வாதிடுபவர் எவரும் எல்லாவற்றையும் அனுமதிக்கிறார், ஏனென்றால் அது விசுவாசத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறது, அது தவறு. ஆனால் ஏன்? என்ன தவறு? பிரச்சனை உண்மையில் "மிகுந்த கிருபை" தானா? எந்தவொரு எதிர்மறையுடனும் மிகுந்த இரக்கத்தை எதிர்ப்பதற்கு அவருடைய தீர்வு உண்மையில் உள்ளதா?

உண்மையான பிரச்சனை எது?

உண்மையான பிரயோஜனம், கருணை, கட்டளை அல்லது பொறுப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு கடவுள் ஒரு விதிவிலக்கு செய்கிறார் என்று நம்புவதாகும். கிரேஸ் உண்மையில் ஆட்சி விதிவிலக்குகளை வழங்குவதாக மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகையில், மிகுந்த கிருபையுடன் பல விதிவிலக்குகள் இருக்கும். ஒருவன் கடவுளின் இரக்கத்தைச் சொன்னால், அவனது கடமை அல்லது பணிக்காக நாம் அவரை ஒரு தள்ளுபடி என்று எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் கருணை, மேலும் விதிவிலக்குகள், கீழ்ப்படிதல் அடிப்படையில். குறைந்த கருணை, குறைந்த விதிவிலக்குகள் வழங்கப்பட்டது, ஒரு நல்ல சிறிய ஒப்பந்தம்.

இதுபோன்ற ஒரு திட்டம், மனிதகுலத்தை எவ்வாறு சிறந்ததாக கருதுகிறது என்பதை சிறப்பாக விளக்குகிறது. ஆனால் இந்த அணுகுமுறை கீழ்ப்படிதலைக் கருதுகிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள், அதனாலேயே அது சமாதானத்தை வரவழைக்காத, ஒருபோதும் மாறாத கஜேரெருக்கு வருகிறது, ஏனென்றால் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் முரண்படுகிறார்கள். இரு தரப்பும் ஒருவருக்கொருவர் வெற்றியை அழிக்கின்றன. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக, அத்தகைய திட்டம் கடவுளால் செய்யப்படும் கிருபையை பிரதிபலிக்காது. கிருபை பற்றிய உண்மையை இந்த தவறான இக்கட்டிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது.

நபர் கடவுளின் கருணை

பைபிள் எவ்வாறு கிருபை வரையறுக்கிறது? "இயேசு கிறிஸ்துவே நம்மை நோக்கி கடவுளுடைய கிருபைக்காக நிற்கிறார்". இறுதியில் இறுதியில் பால் ஆசீர்வாதம் XXX. கொரிந்தியர் "நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை" குறிக்கிறது. கடவுள் தம்முடைய சொந்த ஏற்பாட்டின் கிருபையை நமக்கு அளித்திருக்கிறார்; அவருடைய அவதாரமான மகன், கடவுளுடைய அன்பை நமக்கு அருளப்பண்ணி, சர்வவல்லவரிடம் நம்மை ஒப்புக்கொள்கிறார். இயேசு நமக்கு என்ன செய்தார் என்பது பிதாவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் இயல்புக்கும் தன்மைக்கும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. கடவுளுடைய சரீரத்தின் உண்மையுள்ள அடையாளமாக இயேசு இருக்கிறார் என்று வேதவாக்கியங்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன (எபி. எல். எல்பர்ஃபெல்டர் பீபெல்). அது, "அவர் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளின் உருவம்" என்று கூறுகிறார், "அனைத்து முழுமையும் அவரோடு வாழ வேண்டும்" என்று கடவுளுக்குப் பிரியமாக இருந்தது (கொலோ. XX, 2). அவரைப் பார்க்கிறவன் பிதாவைக் காண்கிறான், அவரை அறிந்திருக்கிறோமென்றால், பிதாவை அறிந்திருப்போம் (யோவா 18,).

இயேசு வெறுமனே "தகப்பன் செய்கிறதை அவர் காண்கிறார்" என்று இயேசு கூறுகிறார் (யோவா. அவர் தந்தையை மட்டுமே அறிந்திருக்கிறார், அவர் மட்டுமே அவர் மட்டுமே அவரை வெளிப்படுத்துகிறார் (மத். ஜான் கடவுள் தொடங்கி இருந்து நீடித்து வருகிறது என்று தேவனுடைய இந்த வார்த்தை, மனித வடிவம் கிருபையும் சத்தியமும் முழு "அப்பா, [காட்டியது] இருப்பினும் இவை ஒரே மகனிடம் போன்ற மகிமை" எங்களுக்கு எடுத்து, என்று நமக்கு சொல்கிறது. " "சட்டம் கொடுக்கப்பட்டது [...] மோசே மூலம்; இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கிருபையும் சத்தியமும் [...]. "உண்மையில், அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாம் எல்லாரும் இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறோம்." நித்திய காலங்களிலிருந்து கடவுளுடைய இருதயத்தில் வாழ்கிற அவருடைய மகன் " அது எங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறது "(ஜான் ஜான் -83).

இயேசு நம்மை நோக்கி கடவுளின் கருணை உள்ளடக்கி - அவர் கடவுள் கருணை முழு என்று வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்களில் வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் தான் கருணை. அவர் நம்மிடம் இருந்து அதை நமக்கு கொடுக்கிறார் - இயேசுவில் நாம் சந்திக்கும் அதே ஒருவரே. அவர் நமக்கு நன்மையளிப்பதையோ அல்லது எந்த நன்மையையோ செய்ய எங்களுக்கு எந்தப் பொறுப்பையும் வழங்கவில்லை. கடவுள் தம்முடைய தாராள குணத்தின் மூலம் கிருபையை அருளுகிறார், அதாவது, அவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சுதந்திரமாக நமக்கு அளிக்கிறார். ரோமர் ரோமர் தனது கடிதத்தில் கடவுள் கருணை ஒரு தாராள பரிசு கொடுக்கிறது (5,15-XXIX). எபேசியர் அவர் மறக்கமுடியாத வார்த்தைகளில் அறிவிக்கிறார் அவரது கடிதத்தில்: "விசுவாசத்தின் மூலம் நீங்கள் அருளால் சேமிக்கப்படாமல்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய பரிசு, போகின்றீர் ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு, இல்லை படைப்புகளை உள்ளது" (17-6,23).

கடவுள் எங்களுக்குக் கொடுக் என்று எல்லாம் அவர் நற்குணம் நமக்கு பெருந்தன்மையான, ஆழமாக உணர்ந்தார் ஆசை இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு நல்ல செய்ய வேறுபடுகின்றது என்ன அவரை இருந்து குறைந்த கொடுக்கிறது. அவரது இரக்கம் அவரது இரக்கம், தாராள இயல்பு இருந்து நீரூற்றுகள். அவர் எங்களுக்கு சுதந்திரமாக அவரது நற்குணம் பங்கேற்க அனுமதிக்க நிறுத்த அவர் இவ்வாறு தன்னுடைய படைப்பை பகுதியில் எதிர்ப்பு, கலகம் மற்றும் ஒத்துழையாமை சந்திக்கிறார் கூட இல்லை. பாவம், அவர் அவரது மகன் பரிகார தியாகம் தகுதியினால் எங்களுக்கு வழங்க இது அனுசரித்து மன்னிப்பும் சமரசமும் எதிராக சுதந்திரமாக எங்களுக்கு கொண்டு பதிலளிக்கிறது. ஒளி மற்றும் யார் இருளில் எந்த இருப்பு வாழ்கிறார், தானாக பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தன்னை தனது மகன் எங்களுக்கு கொடுக்கிறது, நாம் அனைத்து அதன் முழுமையை வாழ்க்கை வழங்கப்படும் என்று (ஜான் ஜான், ஜான் ஜான்).

கடவுள் எப்போதும் இரக்கமுள்ளவராக இருந்தாரா?

துரதிர்ஷ்டவசமாக, கடவுள் முதலில் (வீழ்ச்சிக்கு முன்னர்) தன்னுடைய படைப்பு (அவருடைய ஆதாம் மற்றும் ஏவா மற்றும் பிற்பாடு இஸ்ரேல்) தனது படைப்புகளை நிறைவேற்றினார். அவள் அப்படி செய்யவில்லையென்றால், அவளுக்கு அவளது தயக்கம் இருக்காது. எனவே, அவளுக்கு மன்னிப்பும் நித்திய ஜீவனும் இல்லை.

இந்த தவறான கருத்துப்படி, கடவுள் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் "இருந்தால் ... ..." அவருடைய படைப்புடனான உறவு. அந்த ஒப்பந்தம் பின்னர் கடவுள் கூறுகிறது என்ன பெறுவது பொருட்டு மனித வேண்டும் என்று நிலைமைகள் அல்லது கடமைகள் (விதிகள் அல்லது சட்டங்கள்) அடங்கும். இந்த கருத்துப்படி, சர்வ வல்லமையின் முதல் முன்னுரிமை அவர் நிறுவிய விதிகள் இணங்குவதாகும். நாம் அதை நீதிபீடமாக செய்யாவிட்டால், அவர் சிறப்பாக செயல்படுவார். நன்மை எது நமக்கு நன்மை தரமாட்டாது, உயிர்களுக்கு என்ன ஆயிற்று, ஆனால் இறப்போம்; இப்போது மற்றும் எப்போதும்.

இந்த தவறான கண்ணோட்டம், கடவுளுடைய மிக முக்கியமான பண்பு என சட்டம் காண்கிறது, இதனால் அவருடைய படைப்புக்கு மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது. இந்த கடவுள் அவசியம் ஒரு ஒப்பந்தம் கடவுள் அவரது உருவாக்கம் சட்டங்கள் மற்றும் நிலைமைகள் அடிப்படையில் ஒரு உறவு உள்ளது. அவர் "மாஸ்டர் மற்றும் அடிமை" கொள்கையின்படி இந்த உறவை வழிநடத்துகிறார். இந்த கருத்தின்படி, கடவுளுடைய தாராள குணம், மன்னிப்பு உட்பட, அவருடைய நற்குணம் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களைப் பொறுத்தவரை, கடவுளுடைய உருவத்தின் சாராம்சத்திலிருந்து அவர் பரப்பி வருகிறார்.

கொள்கை அடிப்படையில், கடவுள் தூய சித்தத்திற்கு அல்லது சுத்தமான சட்டப்பூர்வமாக நிற்கவில்லை. நாம் பிதாவைக் காண்பிப்பதோடு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புகிற இயேசுவையும் பார்க்கும்போது இது தெளிவாகிறது. அவருடைய பிதாவுடனும் பரிசுத்த ஆவியுடனும் நித்திய உறவைப் பற்றி இயேசுவிடம் இருந்து கேட்கும்போது இது தெளிவாகிறது. அவரது இயல்பு மற்றும் தன்மை பிதாவின் ஒற்றுமைக்கு ஒத்திருக்கிறது என்பதை அவர் நமக்குத் தெரிவிக்கிறார். இந்த வழியில் நன்மைகளை பெறுவதற்காக தந்தை-மகன் உறவு விதிகள், கடமைகள் அல்லது நிலைமைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதில்லை. தந்தை மற்றும் மகன் சட்ட உறவுகளில் இல்லை. நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒப்பந்தத்தில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை, அதன்படி, ஒரு பக்கத்தின் சார்பற்ற தன்மை அல்லாத செயல்திறனுடன் பொருந்தாத வகையில். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம், சட்ட அடிப்படையிலான உறவு பற்றிய கருத்து அபத்தமானது. இயேசுவால் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை, அவர்கள் உறவு பரிசுத்த அன்பு, விசுவாசம், தன்னம்பிக்கை, பரஸ்பர மகிமை ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறது. இயேசுவின் பிரார்த்தனை மூலம் நாம் ஜான்ஸ் நற்செய்தி அதிகாரம் 17 படிக்க அது தெளிவான உயிரோட்டமான அந்த திரியேக உறவு ஒவ்வொரு மரியாதை கடவுளின் நடவடிக்கை அடித்தளமிடவும் ஆதாரமாக விளங்குவதாகவும் வழி செய்கிறது; அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறபடியால் அவர் எப்பொழுதும் தம்மைத்தாமே நடத்துவார்.

வேதவசனங்களை கவனமாக படிப்பதன் மூலம், கடவுளோடுள்ள உறவு, கடவுளோடு வீழ்ச்சியுற்றபோதும் கூட, ஒப்பந்தம் செய்யப்படவில்லை என்பது தெளிவாகிறது: அது கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டிய நிபந்தனைகளில் கட்டப்படவில்லை. இஸ்ரேலுடனான கடவுளின் உறவு அடிப்படையிலேயே சட்ட அடிப்படையல்ல, ஒரு என்றால்-பின் ஒப்பந்தம் அல்ல என்பதை உணர முக்கியம். பவுலும் இதை அறிந்திருந்தார். இஸ்ரேலுடனான அனைத்து உறவுகளும் ஒரு உடன்படிக்கையுடன், ஒரு வாக்குறுதியுடன் தொடங்கியது. உடன்படிக்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மோசேயின் சட்டம் (டோரா) நடைமுறைக்கு வந்தது. மனதில் காலப்போக்கில், சட்டம் இஸ்ரேலுடன் கடவுளின் உறவு அடிப்படையாக இருக்க சாத்தியமில்லை.
கடவுள் உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதியாக சுதந்திரமாக மற்றும் அனைத்து அவரது நன்மை இஸ்ரேல் ஒப்பு. நீங்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்வது போலவே, இஸ்ரவேலரே கடவுளைத் தாராளமாக செய்ய முடிந்ததைக் கொண்டு எதுவும் செய்யவில்லை (5, Mo-XXX). ஆபிரகாம் அவரை ஆசீர்வதிக்கவும், சகல ஜனங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் வாக்களித்தபோது அவரை அறியாமலிருப்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது (7,6, Mo 8-1). உடன்படிக்கை என்பது ஒரு வாக்குறுதியாகும்: இது சுதந்திரமாக தேர்ந்தெடுத்து வழங்கப்பட்டது. "நான் என் மக்களிடம் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வேன், உங்கள் கடவுளாய் இருப்பேன்" என்று இஸ்ரவேலுக்கு சர்வவல்லவர் கூறுகிறார் (12,2, Mo 3). கடவுளின் ஆசீர்வாதம் ஒரு பக்கமாக இருந்தது, அவர் தனியாக இருந்து வந்தார். அவருடைய தன்மை மற்றும் இயற்கையின் தன்மையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உடன்படிக்கைக்குள் நுழைந்தார். இஸ்ரேலுடனான அவரது நிறைவு கருணை செயல் - ஆமாம், இரக்கம்!

ஆதியாகமத்தின் முதல் அதிகாரங்களில் மறுபடியும் பார்க்கும்போது, ​​ஒரு ஒப்பந்த ஒப்பந்தத்தின் படி தேவன் தம்முடைய படைப்புகளோடு கூட்டுறவு கொள்வதில்லை என்பது தெளிவாகிறது. முதலில், படைப்பு தானாகவே தானாகவே கொடுக்கும் செயல். இருப்பதற்கான உரிமை எதுவுமே கிடையாது, மிகக் குறைந்த நல்ல இருப்பு. கடவுள் தன்னை விளக்குகிறார்: "அது நல்லது", ஆம், "மிகவும் நல்லது". தேவன் தம்முடைய படைப்புக்கு இலவசமாகத் தெரிந்துகொள்ளும் நன்மைகளைத் தருகிறார்; அது அவருக்கு மிகவும் தாழ்ந்ததாக இருக்கிறது; அவர் தனது வாழ்க்கையைத் தருகிறார். ஏவாள் தனியாக இருக்க மாட்டார் என்று ஆதாமிடம் கருணை காட்டினார். அவ்வாறே, சர்வவல்லமையுள்ள ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்தை அளித்து, நல்வாழ்வைப் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அதைப் பலப்படுத்தினார்கள், அது பயனுள்ளதாகவும், உயிருக்கு ஆபத்தாகவும் இருந்தது. ஆதாமும் ஏவாளும் தங்களின் சுயாதீன சிந்தையுடைய கடவுளுடைய நல்ல நற்காரியங்களை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் முன் நிலைமைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

வீழ்ச்சியடைந்த பின், எப்படி நுழைந்தது? கடவுள் தமது நற்குணத்தை தானாகவும், நிபந்தனையற்ற விதத்திலும் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை அது மாறிவிடும். ஆதாமும் ஏவாளும் தங்கள் கீழ்ப்படியாமையின் பின்னர் மனந்திரும்புதலின் வாயிலாக, கிருபையின் செயல்க்குப் பதிலாக அவருடைய நோக்கம் இல்லையா? கடவுளுக்கு ஆடைகளைத் தோலுரித்துக் கொடுத்தார் என்பதைக் கவனியுங்கள். ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வந்த நிராகரிப்பும்கூட கிருபையின் ஒரு செயலாக இருந்தது, அவளுடைய பாவத்தில் வாழ்வின் மரத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பதற்காக அவளால் தடுக்க முடிந்தது. கடவுளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கெய்ன் நோக்கி வாழ்வு ஒரே ஒளி மட்டுமே காண முடியும். மேலும், பாதுகாப்பில் அவர் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் கொடுத்தார், அதேபோல் வானவில் உறுதிப்பாடு, கடவுளின் கிருபையை நாம் காண்கிறோம். கிருபையின் எல்லா செயல்களும் கடவுளுடைய நற்குணத்தின் பெயரில் தானாகவே கொடுக்கப்பட்ட பரிசு. அவர்களில் யாரும் எந்த, சிறிய, சட்டபூர்வமாக கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு வெகுமதி அளிக்கவில்லை.

கிருபை தகுதியற்ற இரக்கம் என?

கடவுள் தம்முடைய படைப்புகளை தமது நற்குணத்துடன் எப்போதும் பகிர்ந்துகொள்கிறார். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என இவரது உள்ளார்ந்த அனுபவத்தை அவர் எப்போதும் செய்தார். இந்தத் திரித்துவத்தை உருவாக்கிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய அனைத்தும் அதன் உள்நாட்டு சமூகத்தின் மிகுதியாக இருந்து வருகிறது. கடவுளோடு சட்டப்பூர்வமாகவும் ஒப்பந்தமாகவும் உறவு கொண்டிருந்த உறவு உடன்படிக்கையின் தெய்வீக படைப்பாளராகவும் படைப்பாளராகவும் மதிக்கப்பட மாட்டாது, ஆனால் அது ஒரு தூய்மையான விக்கிரகத்தை உண்டாக்கும். அடையாளங்கள் எப்போதும் தங்கள் பசியை அங்கீகரிப்பதற்காக திருப்திபடுத்தும் நபருடன் ஒப்பந்த உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றன, ஏனெனில் அவற்றின் பின்தொடர்பவர்களை அவர்கள் அவற்றின் செயல்களைச் செய்ய வேண்டும். இருவரும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவர்கள். அதனால்தான் அவர்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காக ஒருவரையொருவர் நன்மை அடைகிறார்கள். கடவுளுடைய தகுதியற்ற இரக்கம் கிரெடிட் என்ற வார்த்தையில் உள்ள சத்தியத்தின் தெய்வம் நாம் தகுதியற்றது அல்ல.

கடவுளுடைய நற்குணம் தீமையைக் கடக்கிறது

எந்த சட்டத்திற்கோ அல்லது பொறுப்புக்கோ விதிவிலக்காக பாவம் செய்தால் மட்டுமே கிரேஸ் நாடகத்திற்கு வரமாட்டார். பாவத்தின் உண்மை தன்மையைப் பொருட்படுத்தாமல் கடவுள் இரக்கமுள்ளவர். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இரக்கமுள்ளவராய் இருப்பதற்கான நிரூபணமான பாவத்திற்கு அவசியமில்லை. மாறாக, பாவம் எப்போதுமே அவருடைய கிருபையால் நீடிக்கும். ஆகையால், கடவுள் தன் நற்குணத்தைத் தன் சொந்த சுயநலத்திற்காக படைக்கவில்லை, அது தகுதியற்றவராய் இருந்தாலும் கூட, கடவுள் அதை விட்டுவிடவில்லை. அவர் தானாக தனது சொந்த சமரசம் தியாகம் தியாகம் விலை அவரது மன்னிப்பு கொடுக்கிறது.

நாம் பாவம் கூட, கடவுள் நம்பிக்கை, அவர் தன்னை மறுக்க முடியாது, ஏனெனில், "[...] நாங்கள் உள்ளன விசுவாசமற்ற அவர் உண்மையும் உள்ளது" என்று பால் போன்ற (2. 2,13 டிம்) இருந்து வருகிறது. தன்னை நோக்கி கடவுள் என்பதால் எப்போதும் உண்மை, அதன் பின்னர் அவர் தனது காதலும் எதிரெதிரானது எங்களுக்கு கொண்டு மற்றும் எங்களுக்கு அதன் பரிசுத்த திட்டம் பராமரிக்கிறது, நாங்கள் அதற்கு எதிராக கிளர்ச்சி கூட உள்ளது. கடவுள் நமக்கு அளித்த அருளால் இந்த உறுதியானது, அவருடைய படைப்புக்கு எவ்வளவு நன்றியுடையவராக இருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது. "நாங்கள் கிறிஸ்து ஏற்கனவே நேரம் அதிகமாக உள்ளது இன்னும் பலவீனமான, இருந்த போது ஆனால் பாவகரமான [...] க்கான இறந்தார் கடவுள் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் எங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்து மரித்தார், நம்மை நோக்கி அவரது சொந்த காதல் நிரூபிக்கிறது" (ரோம் 5,6; 8). கருணை சிறப்பு தன்மை மிகவும் கவனிக்கப்படுகிறது துல்லியமாக அங்கு, இது இருட்டில் ஒளிரும் எங்கே. அதனால் நாம் பெரும்பாலும் கிருபையைப் பற்றி பாவத்தின் பின்னணியில் பேசுகிறோம்.

நம்முடைய பாவங்களைப் பொறுத்தவரையில் கடவுள் இரக்கமுள்ளவர். அவர் தம்முடைய படைப்புக்கு உண்மையுள்ளவராக இருப்பதை நிரூபிக்கிறார், அவருடைய வாக்குறுதிக்கு உறுதியளிக்கிறார். நாம் இயேசுவை முழுமையாக அறிகிறோம். அவருடைய பாவநிவிர்த்தி முடிந்தபின், பொல்லாத பொல்லாரின் வல்லமையிலிருந்து விலகிவிட முடியாது. தீமையின் சக்திகள் நம்மைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்குத் தம் உயிரை கொடுக்காமல் தடுக்க முடியாது. வேதனையோ, துன்பத்தையோ அல்லது கடுமையான அவமானத்தையோ, அவரது புனிதமான, அன்பான பிறப்பிடம் மற்றும் கடவுளுடன் சமாதானமான மனிதனைப் பின்தொடர்வதைத் தடுக்க முடியாது. கடவுளுடைய நற்குணம் கெட்ட நன்மைக்குத் தேவையில்லை. ஆனால் அது தீமைக்கு வந்தால், நன்மை செய்வது சரியாக என்னவென்று அறிவது: அதைப் பிடிப்பது, அதைத் தோற்கடிப்பது, அதை வெல்லுவது என்பதாகும். எனவே அதிக கருணை இல்லை.

கிரேஸ்: சட்டம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல்?

நாங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் சட்டம் புதிய உடன்படிக்கையில் கிரிஸ்துவர் கீழ்ப்படிதல் கிருபை தொடர்பாக பாருங்கள் என? நாங்கள் வழிவகுக்கும் என்றால் எங்களுக்கு மீண்டும் கடவுளின் உடன்படிக்கை ஒருதலைப்பட்சமான வாக்குறுதி கொண்டிருக்கிறது என்று நினைவில், கிட்டத்தட்ட தானாகவே பதில் எதுவும் இல்லை. ஒரு வாக்குறுதி உற்பத்தியில் ஒரு பகுதியை ஒரு எதிர்வினை ஏற்படுகிறது, அதற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த வாக்குறுதியைப் பொறுத்து, இந்த எதிர்வினை மீது நம்பிக்கை இல்லை. இந்த சூழலில் இரண்டு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன: கடவுள் மீது முழு நம்பிக்கையுடனான வாக்குறுதியையும் நம்புவதையும் நம்புங்கள். வாக்களிக்கப்பட்ட வாக்குறுதி (அதாவது, இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை) இறுதி வாக்குறுதிக்கு முன்பாக, இந்த கட்டத்தில் கடவுளின் உடன்படிக்கைக்கு எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது என்பதை மோசேயின் சட்டம் டோரா தெளிவாக விளக்கியது. அவருடைய இரக்கத்தில், சர்வவல்லமையுள்ள இஸ்ரவேலர், அதன் உடன்படிக்கைக்குள் (பழைய உடன்படிக்கை) வாழ்வதற்கான வழியை வெளிப்படுத்தினார்.

தோரா தேவன் இஸ்ரவேலருக்கு தாராளமான பரிசாகக் கொண்டுவரப்பட்டார். அவர் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். பால் அவளுக்கு ஒரு "கல்வியாளர்" என்று அழைக்கிறது (கலாத்தியர் XX - XXL, ஜனத்தொகை பைபிள்). எனவே, அது சர்வவல்லமையுள்ள இஸ்ரேலுக்கு இரக்கம் காட்டும் ஒரு அருமையான பரிசு என கருதப்பட வேண்டும். பழைய உடன்படிக்கையின் கட்டமைப்பிற்குள் இந்த சட்டம் பிரசுரிக்கப்பட்டது, இது அவருடைய வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட கட்டத்தில் கிருபையின் ஒரு ஒப்பந்தமாக இருந்தது (புதிய உடன்படிக்கையில் கிறிஸ்துவின் வடிவில் நிறைவேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது). இது கடவுளால் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட உடன்படிக்கையின் நோக்கம், இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கவும், எல்லா ஜனங்களுக்கும் அருளும் முன்னுதாரணமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

புதிய உடன்படிக்கையில் உள்ள மக்களுடன் அதே ஒப்பந்தம் அல்லாத உறவு வைத்திருக்க விரும்புகிறார். அவர் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பூர்த்திசெய்வார். அவர் நம்மை அவரது பாவநிவிர்த்தி மற்றும் நல்லிணக்க, அவரது மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் அசென்சன் அனைத்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறது. அவருடைய எதிர்கால ராஜ்யத்தின் எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு அளிக்கப்படும். கூடுதலாக, நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் வாழ்கின்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறோம். ஆனால் புதிய உடன்படிக்கைக்கு இந்த அருமை வழங்கல் ஒரு பிரதிபலிப்பைக் கேட்கிறது - இஸ்ரேல் காட்டிய அதே எதிர்வினை: நம்பிக்கை (நம்பிக்கை). ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் சூழலில், அதன் வாக்குறுதியை விட அதன் நிறைவேற்றத்தை நாம் நம்புகிறோம்.

கடவுளுடைய நற்குணத்திற்கு நம் பிரதிபலிப்பு?

நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபையை எப்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும்? பதில்: "வாக்குத்தத்தத்தின் விசுவாசத்தின் வாழ்க்கை". இது "விசுவாசத்தில் வாழ்வு" என்பதன் பொருள். பழைய ஏற்பாட்டின் "பரிசுத்தவான்களில்" (எபிரெயுவில் உள்ள எபிரெயுவில்) இத்தகைய வாழ்க்கையின் எடுத்துக்காட்டுகள் காணப்படுகின்றன. வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட அல்லது உண்மையான உடன்படிக்கையில் நம்பிக்கை வைத்திருக்காவிட்டால் அது விளைவுகளாகும். கூட்டாட்சி அரசாங்கத்திலிருந்தும் அதன் படைப்பாளர்களிடமிருந்தும் நம்பிக்கை இல்லாமை அதன் நன்மைகளைப் பற்றி நம்மைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. உணவு, நல்வாழ்வு மற்றும் கருவுறுதல் - இஸ்ரேலின் நம்பிக்கை இல்லாமை அதன் வாழ்வின் ஆதாரமாக இருந்தது. கடவுளோடு இருந்த உறவுகளின் மீது அவநம்பிக்கை இருந்தது. சர்வவல்லமையுள்ள எல்லா அருமையான அன்பளிப்புகளிலிருந்தும் அவர் பங்கெடுத்ததை மறுத்தார்.

கடவுளுடைய உடன்படிக்கை பவுல் நமக்கு சொல்கிறபடி, மாற்ற முடியாதது. ஏன்? ஏனென்றால், சர்வவல்லவர் தம்மைப் பற்றிக்கொண்டு, அவரைத் தாங்குகிறார்; கடவுள் தம் வார்த்தையை விட்டு ஒருபோதும் செல்லமாட்டார்; அவர் தனது படைப்புக்கு அல்லது அவரது மக்களுக்கு அன்னியராக நடந்துகொள்ள வற்புறுத்த முடியாது. வாக்குத்தத்தத்தில் விசுவாசம் இல்லாதபோதும், நாம் அவரைப் பற்றிக்கொள்ள முடியாது. இதுதான் "கடவுள் பெயரின் நிமித்தம்" செயல்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வழிமுறைகளும் கட்டளைகளும், கடவுளிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து, சுதந்திரமாகவும் சுதந்திரமாகவும் கிருபையின் கீழ்ப்படிதலைக் கீழ்ப்படிகிறோம். அந்த கிருபையானது இயேசுவைக் குறித்த பக்தி மற்றும் வெளிப்பாடாக அதன் நிறைவேற்றத்தைக் கண்டது. அவர்களைப் பிரியப்படுத்த, சர்வவல்லவரின் வரங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவற்றை நிராகரிக்கவோ அல்லது புறக்கணிக்கவோ கூடாது. புதிய ஏற்பாட்டின் அடித்தளத்திற்குப் பிறகு, கடவுளுடைய கிருபையைப் பெறுவதற்கும் நம்புவதற்கும் கடவுளின் மக்களுக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் காணும் கட்டளைகள் (கற்பனைகள்).

கீழ்ப்படிதல் வேர்கள் என்ன?

ஆகவே கீழ்ப்படிதலின் ஆதாரத்தை எங்கு கண்டறிவோம்? அது இயேசு கிறிஸ்துவை உணர்ந்து, அவருடைய உடன்படிக்கையின் நோக்கங்களுக்காக கடவுளின் விசுவாசத்தின் நம்பிக்கையிலிருந்து ஊற்றுகிறது. கீழ்ப்படிதல் மட்டுமே வடிவம், நம்பிக்கை வழிபட்டு யார் தன்னை நோக்கி எல்லாம் வல்ல எதிர்ப்பு, சொல் நம்பக மற்றும் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினார் (ரோம் 1,5, 16,26) நம்பிக்கை கடவுள் காரணமாக உள்ளது. கீழ்ப்படிதல் அவருடைய கிருபையின் பதில். பவுல் இது சம்பந்தமாக எந்த சந்தேகமும் உள்ளது - இந்த தோரா சில முறையான தேவைகளைச் சந்திக்க ஏனெனில் இஸ்ரேலியர்கள் தோல்வி தன்னுடைய வாக்கு மூலத்தில் குறிப்பாக தெளிவாக உள்ளது, ஆனால் அவர்கள் "நம்பிக்கை பாதை abwiesen தங்கள் கீழ்ப்படிதல் நன்மைகள் எண்ணிய காரணத்தால் அவற்றின் இலக்கை வேண்டும் கொண்டுவருதல் "(ரோம புத்தகம், நல்ல செய்தி பைபிள்). கடவுள் அவர் சட்டம் வைத்து தன்னை மூலம் நீதி பெற்ற ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் ஒரு சட்டத்தை மதிக்கும் பரிசேயரும் வேலைநிறுத்தம் உண்மை அங்கீகரித்தனர். தயாராக கடவுள் அருளால் அவருக்கு உயிர்ப்பிச்சை அருள்வீராக என்று நீதி, கிறிஸ்து அவருக்கு வழங்கப்பட்டது கடவுளின் சொந்த நீதியின், அதன் பங்கு ஒப்பிடும்போது ஒப்பிடுகையில், அவர்கள் (சொல்ல குறைந்தது வேண்டும்!) கருதப்படுகிறது என்று முடியும் என பயனற்ற அழுக்கு ( பில் 9,32-3,8).

அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தம் மக்களை ஒரு பரிசாகப் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு எப்போதும் கடவுளுடைய சித்தமாக இருக்கிறார். ஏன்? ஏனென்றால் அவர் இரக்கமுள்ளவர் (பல்லாயிரம்- 3,8). எனவே, இந்த பரிசை நாம் தானாகவே வழங்கலாமா? கடவுளை நம்புவதன் மூலம், அதை நமக்குக் கொடுக்கும் அவருடைய வாக்குறுதியில் நம்பிக்கை வைப்பதன் மூலம். நாம் விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு ஆகியவற்றின்மீது உணவைப் பெற வேண்டுமென்று கடவுள் எதிர்பார்க்கிற கீழ்ப்படிதல். பழைய மற்றும் புதிய உடன்படிக்கை வசந்த காலத்தில் நாம் காணும் வேதவாக்கியங்கள் மற்றும் கற்பனைகளை நாம் காணும் கீழ்ப்படிதலைக் கடைப்பிடிப்பதற்கான அழைப்புகள் கிருபையிலிருந்து கிடைக்கும். நாம் கடவுளின் வாக்குறுதிகளை நம்புகிறோம் என்றால், அவர்கள் கிறிஸ்துவிலிருந்தும் பின்னர் நம்மில் இருப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்று நம்பினால், அவர்கள் உண்மையிலேயே உண்மையாகவும் உண்மையாகவும் வாழ்வதற்கு உண்மையிலேயே விரும்புவார்கள். கீழ்ப்படியாமையின் வாழ்க்கை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இல்லை, மேலும் உறுதியளிக்கப்பட்டதை ஏற்க மறுக்க முடியாது (இன்னும்). விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, கீழ்ப்படிதல் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் கடவுள் மட்டுமே மகிமைப்படுத்துகிறார்; இயேசு கிறிஸ்துவில் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, கடவுள் யார் என்பதைக் கீழ்ப்படிதலின் இந்த வடிவம் மட்டுமே சாட்சி கொடுக்கிறது.

சர்வவல்லவர் நமக்கு இரக்கம் காட்டுவார், நாம் அவருடைய அருளை ஏற்றுக்கொள்வோ அல்லது மறுக்கவோ செய்கின்றோமா. அவருடைய நற்பெயர் அவருடைய கிருபையின் எதிர்ப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனவே மூலம் கடவுளின் கோபத்திற்கு நாம் கிறிஸ்து வடிவில் வழங்கப்பட்ட ஒரு இந்த வழியில் "இல்லை" இருக்க உறுதிப்படுத்த, "ஆம்" (2. 1,19 Kor) பதிலுக்கு அவருக்கு எதிராக அது எதிர்க்கிறது எங்கள் "இல்லை". மற்றும் எல்லாம் வல்ல "இல்லை" போல் சக்திவாய்ந்த அது அவரது "யாக்" வெளிப்பாடு ஏனெனில் திறம்பட "ஆம்" இருக்க உள்ளது.

கருணைக்கு விதிவிலக்குகள் இல்லை!

கடவுள் தம்முடைய உயர்ந்த குறிக்கோள்களிலும் விதிமுறைகளிலும் கடவுள் தம் மக்களுக்கு விதிவிலக்கல்ல என்பதை உணர முக்கியம். அவருடைய விசுவாசத்தின் காரணமாக அவர் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார். அவர் நம்மை பரிபூரணமாக நேசிக்கிறார் - அவருடைய மகனின் பரிபூரணத்தில். கடவுள் நம்மால் அனைவரையும் நேசிப்பவராகவும், நேசிப்பவராகவும் நம்மால் அவரை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார். அவருடைய கிருபையினால் எமது வாழ்நாளின் வாழ்க்கையில் பரிபூரணமாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார். அதோடு, நமது அவிசுவாசம் பின்னணியில் மங்கிப்போய், நம்முடைய வாழ்வில் கடவுளுடைய சுதந்திரமான பரிசுத்தத்தன்மையைக் குறித்த நமது நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கின்றன. அவருடைய பரிபூரண அன்பானது, நம்மை முழுமையான நியாயத்தீர்ப்பையும், இறுதியில், மகிமைப்படுத்துவதன் மூலமும் அன்பின் பரிபூரணத்தை தருவார். "உன்னில் நற்செய்தியை ஆரம்பித்தவன், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் வரைக்கும் அதை நிறைவேற்றுவான்" (பக்.

கடவுள் நம்மீது இரக்கம் காட்டினார், இறுதியில் நம்மை அபூரணத்திலிருந்து விடுவிப்பாரா? இங்கே நம்பிக்கை இல்லாததும், அங்கே அன்புகாட்டுவதாக, இங்கே ஒரு சிறிய விட்டுக் கொடுக்காத பிடிவாதக்காரர் என்றும் கசப்பான ஒரு பிட் மற்றும் சீற்றத்தை, இங்கே ஒரு சிறிய பொறாமை எதுவும் சுய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிட் கணக்கில் என்றால் - ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு பரலோகத்தில் விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்றால் எப்படி அது இருக்கும்? அப்படியானால் நமக்கு என்ன நிலை? சரி, இங்கேயும் இப்பொழுதும், ஆனால் எப்போதும் என்று ஒத்திருக்கிறது! கடவுள் உண்மையில் கான் தான் அவ்வாறு ஒரு "அவசரகால நிலை" எங்களுக்கு விட்டால் இரக்கமும் வகையான இருந்தால்? இல்லை! இறுதியில், தேவனின் கிருபை விதிவிலக்குகள் அனுமதிக்காது - அன்றி அவரது தெய்வீக அன்பு ஆட்சி குறித்து அதன் நிலவும் கருணை தன்னை அடிப்படையில் அவருடைய ஈகைக் குணம் குறிக்கப்பட்டது மட்டும் நெருங்க வேண்டாம்; இல்லையெனில் அவர் இரக்கமுள்ளவராக இருக்க மாட்டார்.

கடவுளுடைய கிருபையை துஷ்பிரயோகம் செய்தவர்களை நாம் எப்படி எதிர்க்கிறோம்?

இயேசுவைப் பின்தொடர மக்களைக் கற்பிப்பதன் மூலம், கடவுளுடைய கிருபையை புரிந்துகொண்டு அதைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், அதை தவறாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும், பெருமையோடு எதிர்த்து நிற்பதற்கும் நாம் அவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். கடவுள் அவர்களை இங்கே மற்றும் இப்போது அவர்களிடம் கொண்டு வருகின்ற கிருபையில் வாழ நாம் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். சர்வவல்லவர், அவர் செய்ததைப் பொருட்படுத்தாமல், தம்மையும் தம்முடைய நன்மையையும் உண்மையென நம்புவார் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும். அவர்களிடம் உள்ள அன்பை, அவர்களின் இரக்கம், அவர்களுடைய இயல்பு, சுயநிர்ணய நோக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்திருப்பது, அவருடைய கிருபையினால் எந்த எதிர்ப்பையும் தாங்கமுடியாது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக, ஒரு நாள், நாம் எல்லோரும் முழு கிருபையினால் பயனடைவோம், இரக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். எனவே, நம் அண்ணன் இயேசு கிறிஸ்துவில் கடவுளின் குழந்தை என்ற பாக்கியத்தைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கும் "கடமைகளை" நாம் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்வோம்.

டாக்டர் இருந்து. கேரி டெடி


PDFகருணை சாரம்