கருணை சாரம்

கிருபையின் சாரம் சில சமயங்களில் நாம் கருணைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்ற கவலைகளை நான் கேட்கிறேன். பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தமாக, அருள் கோட்பாட்டின் எதிர் சமநிலையாக, கீழ்ப்படிதல், நீதி மற்றும் வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற கடமைகள் மற்றும் குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம் என்று வாதிடப்படுகிறது. "அதிகப்படியான கருணை" பற்றி கவலைப்படுபவர்களுக்கு முறையான கவலைகள் உள்ளன. துரதிர்ஷ்டவசமாக, வேலைகளை விட அருளால் காப்பாற்றப்பட்டால் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பது பொருத்தமற்றது என்று சிலர் கற்பிக்கிறார்கள். அவர்களைப் பொறுத்தவரை, கருணை என்பது எந்தவொரு கடமைகள், விதிகள் அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் உறவு முறைகளை அறியாமல் இருப்பதற்கு ஒப்பாகும். அவர்களைப் பொறுத்தவரை, அருள் என்பது எல்லாவற்றையும் ஏற்கெனவே மன்னித்துவிட்டதால், எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வதாகும். இந்த தவறான கருத்தின்படி, கருணை ஒரு இலவச டிக்கெட் - ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நீங்கள் விரும்பியதைச் செய்ய ஒரு வழக்கறிஞரின் வெற்று அதிகாரம்.

antinomianism

ஆன்டினோமிசம் என்பது எந்தவொரு சட்டங்கள் அல்லது விதிகள் இல்லாமல் அல்லது எதிராக ஒரு வாழ்க்கையை பரப்புகின்ற ஒரு வாழ்க்கை வடிவமாகும். சர்ச் வரலாறு முழுவதும், இந்த பிரச்சினை வேதத்திற்கும் பிரசங்கத்திற்கும் உட்பட்டது. நாஜி ஆட்சியின் தியாகியான டீட்ரிச் போன்ஹோஃபர் தனது வாரிசு புத்தகத்தில் "மலிவான கருணை" பற்றி பேசினார். புதிய ஏற்பாட்டில் ஆன்டினோமிசம் உரையாற்றப்படுகிறது. தனது பதிலில், கிருபையை வலியுறுத்துவது "பாவத்தில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க மக்களை ஊக்குவிக்கிறது, இதனால் கிருபை இன்னும் சக்திவாய்ந்ததாக மாறும்" என்ற குற்றச்சாட்டை பவுல் குறிப்பிட்டார். (ரோமர் 6,1). அப்போஸ்தலரின் பதில் குறுகிய மற்றும் உறுதியானது: "தொலைவில் இருங்கள்!" (வி .2). சில வாக்கியங்களுக்குப் பிறகு அவர் தனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை மீண்டும் கூறி பதிலளித்தார்: now இப்போது எப்படி? நாம் கிருபையின் கீழ் இருப்பதால், பாவமா? அது வெகு தொலைவில் உள்ளது! » (வி .15).

பெயரளவிற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் அளித்த பதில் தெளிவாக இருந்தது. கருணை என்று வாதிடும் எவரும், அது விசுவாசத்தால் மூடப்பட்டிருப்பதால் எல்லாம் அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஏன்? அங்கு என்ன தவறு ஏற்பட்டது? பிரச்சினை உண்மையில் "அதிக கருணை" தானா? அவருடைய தீர்வு உண்மையில் இந்த கிருபையை சமநிலைப்படுத்துவதைக் கொண்டிருக்கிறதா?

உண்மையான பிரச்சனை எது?

உண்மையான பிரயோஜனம், கருணை, கட்டளை அல்லது பொறுப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு கடவுள் ஒரு விதிவிலக்கு செய்கிறார் என்று நம்புவதாகும். கிரேஸ் உண்மையில் ஆட்சி விதிவிலக்குகளை வழங்குவதாக மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகையில், மிகுந்த கிருபையுடன் பல விதிவிலக்குகள் இருக்கும். ஒருவன் கடவுளின் இரக்கத்தைச் சொன்னால், அவனது கடமை அல்லது பணிக்காக நாம் அவரை ஒரு தள்ளுபடி என்று எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் கருணை, மேலும் விதிவிலக்குகள், கீழ்ப்படிதல் அடிப்படையில். குறைந்த கருணை, குறைந்த விதிவிலக்குகள் வழங்கப்பட்டது, ஒரு நல்ல சிறிய ஒப்பந்தம்.

இதுபோன்ற ஒரு திட்டம், மனிதகுலத்தை எவ்வாறு சிறந்ததாக கருதுகிறது என்பதை சிறப்பாக விளக்குகிறது. ஆனால் இந்த அணுகுமுறை கீழ்ப்படிதலைக் கருதுகிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள், அதனாலேயே அது சமாதானத்தை வரவழைக்காத, ஒருபோதும் மாறாத கஜேரெருக்கு வருகிறது, ஏனென்றால் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் முரண்படுகிறார்கள். இரு தரப்பும் ஒருவருக்கொருவர் வெற்றியை அழிக்கின்றன. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக, அத்தகைய திட்டம் கடவுளால் செய்யப்படும் கிருபையை பிரதிபலிக்காது. கிருபை பற்றிய உண்மையை இந்த தவறான இக்கட்டிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது.

நபர் கடவுளின் கருணை

கிருபையை பைபிள் எவ்வாறு வரையறுக்கிறது? "இயேசு கிறிஸ்துவே நம்மை நோக்கி கடவுளின் கிருபையைக் குறிக்கிறார்". கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்தின் முடிவில் பவுலின் ஆசீர்வாதம் “நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை” குறிக்கிறது. கிரேஸ் தனது மாம்சத்தில் பிறந்த மகனின் வடிவத்தில் நமக்கு சுதந்திரமான விருப்பத்தைத் தருகிறார், அவர் கடவுளின் அன்பை தயவுசெய்து நமக்கு உணர்த்துகிறார், சர்வவல்லமையுள்ளவருடன் நம்மை சரிசெய்கிறார். இயேசு நமக்கு என்ன செய்கிறார் என்பது பிதாவின் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் தன்மையையும் தன்மையையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. கடவுளின் இயல்பின் உண்மையுள்ள முத்திரை இயேசு என்று வேதம் சொல்கிறது (எபிரெயர் 1,3 எல்பெர்பெல்ட் பைபிள்). அதில், "அவர் கண்ணுக்குத் தெரியாத கடவுளின் உருவம்" என்றும், "எல்லா வளங்களும் அவரிடத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தது" என்றும் அது கூறுகிறது (கொலோசெயர் 1,15:19;). அவரைப் பார்க்கும் எவரும் தந்தையைப் பார்ப்பார்கள், நாங்கள் அவரை அடையாளம் கண்டால், தந்தையையும் அடையாளம் காண்போம் (யோவான் 14,9:7;).

"பிதா செய்வதை அவர் காண்கிறார்" என்று மட்டுமே செய்கிறார் என்று இயேசு விளக்குகிறார் (யோவான் 5,19). அவர் மட்டுமே தந்தையை அறிவார், அவர் மட்டுமே அவரை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை அவர் நமக்குத் தெரியப்படுத்துகிறார் (மத்தேயு 11,27). ஆரம்பத்தில் இருந்தே கடவுளோடு இருந்த இந்த கடவுளுடைய வார்த்தை மனித வடிவத்தை எடுத்து, "பிதாவின் ஒரே குமாரனாக," கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்த "ஒரு மகிமையை எங்களுக்குக் காட்டியது என்று ஜான் சொல்கிறார். மோசேயால் சட்டம் கொடுக்கப்பட்டது; கிருபையும் சத்தியமும் [...] இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆனது. » உண்மையில், "அதன் முழுமையிலிருந்து நாம் அனைவரும் அருளுக்குப் பிறகு அருளைப் பெற்றிருக்கிறோம்." கடவுளின் இருதயத்தில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அவருடைய மகன், "அவரை எங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார்" (யோவான் 1,14-18).

இயேசு நம்மீது கடவுளின் கிருபையை உள்ளடக்குகிறார் - மேலும் வார்த்தையிலும் செயலிலும் கடவுளே கிருபை நிறைந்தவர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. அவரே அருள். இயேசுவில் நாம் சந்திக்கும் ஒருவரிடமிருந்து அவர் அவற்றை நமக்குக் கொடுக்கிறார். அவர் நம்மைச் சார்ந்து இருப்பதையோ அல்லது நமக்கு நன்மைகளைத் தருவதற்கான எந்தவொரு கடமையையும் கொடுக்கவில்லை. கடவுள் தாராளமான தன்மையால் கிருபையைத் தருகிறார், அதாவது, இயேசு கிறிஸ்துவில் அதை அவர் நமக்கு இலவசமாகக் கொடுக்கிறார். ரோமர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், பவுல் கிருபையை கடவுளிடமிருந்து ஒரு தாராளமான பரிசு என்று கூறுகிறார் (5,15-17; 6,23). எபேசியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அவர் மறக்கமுடியாத வார்த்தைகளில் அறிவித்தார்: "கிருபையினாலே நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், உங்களிடமிருந்து அல்ல: இது கடவுளின் பரிசு, செயல்களிலிருந்து அல்ல, அதனால் யாரும் பெருமை கொள்ள முடியாது" (2,8-9).

கடவுள் நமக்குக் கொடுக்கும் ஒவ்வொன்றும், அவரிடமிருந்து தாராளமாக இரக்கத்தைத் தருகிறது, அவரிடமிருந்து வேறுபட்ட அனைவருக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற இதயப்பூர்வமான விருப்பத்திலிருந்து. அவரது கருணைச் செயல்கள் அவரது நற்பண்புள்ள, தாராளமான தன்மையிலிருந்து எழுகின்றன. அவர் தனது படைப்பின் ஒரு பகுதியிலுள்ள எதிர்ப்பையும், கிளர்ச்சியையும், கீழ்ப்படியாமையையும் சந்தித்தாலும், அவருடைய நற்குணத்தில் நாம் சுதந்திரமாக பங்கேற்க அனுமதிப்பதில்லை. இலவச மன்னிப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்காக அவர் நம்முடன் பாவத்தை எதிர்கொள்கிறார், இது அவருடைய மகனின் பிராயச்சித்தத்தின் காரணமாக நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. கடவுள், வெளிச்சம் மற்றும் இருள் இல்லாதவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக தானாகவே தம்முடைய குமாரனில் நமக்குத் தானே கொடுக்கிறார், இதனால் உயிர் அதன் முழுமையில் நமக்கு வழங்கப்படும் (1 யோவான் 1,5; ஜான் 10,10).

கடவுள் எப்போதும் இரக்கமுள்ளவராக இருந்தாரா?

துரதிர்ஷ்டவசமாக, கடவுள் முதலில் இருந்தார் என்று பெரும்பாலும் வாதிடப்பட்டது (வீழ்ச்சிக்கு முன்பே) அவரது நன்மைக்கு உறுதியளித்தார் (ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் மற்றும் பின்னர் இஸ்ரேல்) அவருடைய படைப்பு சில நிபந்தனைகளை பூர்த்திசெய்து, அவர் அவள் மீது சுமத்தும் கடமைகளை நிறைவேற்றினால் மட்டுமே. அவள் அதனுடன் பொருந்தவில்லை என்றால், அவன் அவளிடம் மிகவும் கருணை காட்ட மாட்டான். எனவே அவர் அவளுக்கு மன்னிப்பையும் நித்திய ஜீவனையும் வழங்க மாட்டார்.

இந்த தவறான பார்வையின் படி, கடவுள் தனது படைப்புடன் "என்றால் ... பின்னர் ..." உறவில் இருக்கிறார். அந்த ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனைகள் அல்லது கடமைகள் உள்ளன (விதிகள் அல்லது சட்டங்கள்) கடவுள் அவர்களுக்கு முன்மொழிகிறதைப் பெறுவதற்கு மனிதகுலம் கட்டுப்பட வேண்டும். இந்த பார்வையின் படி, சர்வவல்லமையுள்ளவருக்கு முதல் முன்னுரிமை, அவர் நிறுவிய விதிகளை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். நாம் அதை நீதி செய்யாவிட்டால், அவர் தனது சிறந்ததைத் தடுத்து நிறுத்துவார். அதைவிட மோசமானது, எது நல்லதல்ல, வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்காததைத் தவிர மரணத்தைத் தரும்; இப்போது மற்றும் எப்போதும்.

இந்த தவறான பார்வை சட்டத்தை கடவுளின் இயல்பின் மிக முக்கியமான பண்பு என்று கருதுகிறது, இதனால் அவரது படைப்புடனான அவரது உறவின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். இந்த கடவுள் அடிப்படையில் ஒரு ஒப்பந்த கடவுள், அவர் சட்டங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் தனது படைப்போடு உறவு வைத்திருக்கிறார். அவர் "எஜமானர் மற்றும் அடிமை" கொள்கையின் படி இந்த உறவை வழிநடத்துகிறார். இந்த கருத்தாக்கத்தின்படி, கடவுளின் தாராள மனப்பான்மை, மன்னிப்பு உள்ளிட்ட அவரது நன்மை மற்றும் ஆசீர்வாதங்களைப் பொறுத்தவரை, அது பரப்புகின்ற கடவுளின் அந்த உருவத்தின் சாரத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது.

கொள்கை அடிப்படையில், கடவுள் தூய சித்தத்திற்கு அல்லது சுத்தமான சட்டப்பூர்வமாக நிற்கவில்லை. நாம் பிதாவைக் காண்பிப்பதோடு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புகிற இயேசுவையும் பார்க்கும்போது இது தெளிவாகிறது. அவருடைய பிதாவுடனும் பரிசுத்த ஆவியுடனும் நித்திய உறவைப் பற்றி இயேசுவிடம் இருந்து கேட்கும்போது இது தெளிவாகிறது. அவரது இயல்பு மற்றும் தன்மை பிதாவின் ஒற்றுமைக்கு ஒத்திருக்கிறது என்பதை அவர் நமக்குத் தெரிவிக்கிறார். இந்த வழியில் நன்மைகளை பெறுவதற்காக தந்தை-மகன் உறவு விதிகள், கடமைகள் அல்லது நிலைமைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதில்லை. தந்தை மற்றும் மகன் சட்ட உறவுகளில் இல்லை. நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒப்பந்தத்தில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை, அதன்படி, ஒரு பக்கத்தின் சார்பற்ற தன்மை அல்லாத செயல்திறனுடன் பொருந்தாத வகையில். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம், சட்ட அடிப்படையிலான உறவு பற்றிய கருத்து அபத்தமானது. இயேசுவால் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை, அவர்கள் உறவு பரிசுத்த அன்பு, விசுவாசம், தன்னம்பிக்கை, பரஸ்பர மகிமை ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறது. இயேசுவின் பிரார்த்தனை மூலம் நாம் ஜான்ஸ் நற்செய்தி அதிகாரம் 17 படிக்க அது தெளிவான உயிரோட்டமான அந்த திரியேக உறவு ஒவ்வொரு மரியாதை கடவுளின் நடவடிக்கை அடித்தளமிடவும் ஆதாரமாக விளங்குவதாகவும் வழி செய்கிறது; அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறபடியால் அவர் எப்பொழுதும் தம்மைத்தாமே நடத்துவார்.

வேதவசனங்களை கவனமாகப் படிப்பதன் மூலம், இஸ்ரவேலுடனான வீழ்ச்சிக்குப் பிறகும், அவருடைய படைப்புடனான கடவுளின் உறவு ஒரு ஒப்பந்தமல்ல என்பது தெளிவாகிறது: இது பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்படவில்லை. இஸ்ரேலுடனான கடவுளின் உறவு அடிப்படையில் சட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதல்ல, அப்படியானால் ஒப்பந்தம் அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். பவுலும் இதை அறிந்திருந்தார். இஸ்ரேலுடனான சர்வவல்லமையுள்ள உறவு ஒரு உடன்படிக்கை, ஒரு வாக்குறுதியுடன் தொடங்கியது. மோசேயின் சட்டம் (தோரா) மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 430 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைமுறைக்கு வந்தது. காலவரிசையை மனதில் கொண்டு, இஸ்ரேலுடனான கடவுளின் உறவுக்கு சட்டம் அடிப்படையாக இல்லை.
உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, கடவுள் தம்முடைய தயவுடன் இஸ்ரவேலிடம் சுதந்திரமாக ஒப்புக்கொண்டார். நீங்கள் நினைவில் வைத்திருப்பதைப் போல, இஸ்ரேல் கடவுளுக்கு வழங்கக்கூடியவற்றுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை (உபாகமம் 5-7,6). ஆபிரகாம் அவரை ஆசீர்வதிப்பார் என்றும் எல்லா தேசங்களுக்கும் அவரை ஆசீர்வதிப்பார் என்றும் உறுதியளித்தபோது கடவுளை அவர் அறியவில்லை என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது (யாத்திராகமம் 1: 12,2-3). ஒரு உடன்படிக்கை ஒரு வாக்குறுதியாகும்: அது சுதந்திரமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. "நான் உன்னை என் மக்களிடம் அழைத்துச் செல்வேன், நான் உன் கடவுளாக இருப்பேன்" என்று சர்வவல்லமையுள்ளவர் இஸ்ரவேலுக்கு கூறினார் (உபாகமம் 2). கடவுளின் ஆசீர்வாதம் ஒருதலைப்பட்சமாக இருந்தது, அவர் தனது பக்கத்திலிருந்து தனியாக வந்தார். அவர் தனது சொந்த இயல்பு, தன்மை மற்றும் இயற்கையின் வெளிப்பாடாக உடன்படிக்கையில் நுழைந்தார். இஸ்ரேலுடனான அவரது மூடல் கிருபையின் செயல் - ஆம், அருள்!

ஆதியாகமத்தின் முதல் அத்தியாயங்களை உன்னிப்பாகப் பார்த்தால், ஒரு வகையான ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் படி கடவுள் படைத்ததில் தவறில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. முதலாவதாக, படைப்பு தானாக முன்வந்து கொடுக்கும் செயலாகும். இருப்பதற்கான உரிமையைப் பெற்ற எதுவும் இல்லை, நல்ல இருப்பைக் காட்டிலும் மிகக் குறைவு. கடவுளே விளக்குகிறார்: «அது நல்லது», ஆம், «மிகவும் நல்லது». கடவுள் தனது நற்குணத்தை தனது படைப்பிலிருந்து தாராளமாக பயனடைய அனுமதிக்கிறார், அது அவரை விட மிகவும் தாழ்ந்ததாகும்; அவன் அவளுக்கு உயிரைக் கொடுக்கிறான். ஆதாம் இனி தனியாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஏவாள் கடவுளின் தயவின் பரிசு. அதேபோல், சர்வவல்லவர் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஏதேன் தோட்டத்தைக் கொடுத்து, அதை வளமாக மாற்றி, வாழ்க்கையை ஏராளமாகக் கொட்டும் வகையில் அதைக் கவனித்துக்கொள்வது ஒரு லாபகரமான பணியாக அமைந்தது. இந்த நல்ல பரிசுகளை கடவுளால் இலவசமாக வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு ஆதாமும் ஏவாளும் எந்த நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை.

வீழ்ச்சியடைந்த பின், எப்படி நுழைந்தது? கடவுள் தமது நற்குணத்தை தானாகவும், நிபந்தனையற்ற விதத்திலும் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை அது மாறிவிடும். ஆதாமும் ஏவாளும் தங்கள் கீழ்ப்படியாமையின் பின்னர் மனந்திரும்புதலின் வாயிலாக, கிருபையின் செயல்க்குப் பதிலாக அவருடைய நோக்கம் இல்லையா? கடவுளுக்கு ஆடைகளைத் தோலுரித்துக் கொடுத்தார் என்பதைக் கவனியுங்கள். ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வந்த நிராகரிப்பும்கூட கிருபையின் ஒரு செயலாக இருந்தது, அவளுடைய பாவத்தில் வாழ்வின் மரத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பதற்காக அவளால் தடுக்க முடிந்தது. கடவுளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கெய்ன் நோக்கி வாழ்வு ஒரே ஒளி மட்டுமே காண முடியும். மேலும், பாதுகாப்பில் அவர் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் கொடுத்தார், அதேபோல் வானவில் உறுதிப்பாடு, கடவுளின் கிருபையை நாம் காண்கிறோம். கிருபையின் எல்லா செயல்களும் கடவுளுடைய நற்குணத்தின் பெயரில் தானாகவே கொடுக்கப்பட்ட பரிசு. அவர்களில் யாரும் எந்த, சிறிய, சட்டபூர்வமாக கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு வெகுமதி அளிக்கவில்லை.

கிருபை தகுதியற்ற இரக்கம் என?

கடவுள் தம்முடைய படைப்புகளை தமது நற்குணத்துடன் எப்போதும் பகிர்ந்துகொள்கிறார். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என இவரது உள்ளார்ந்த அனுபவத்தை அவர் எப்போதும் செய்தார். இந்தத் திரித்துவத்தை உருவாக்கிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய அனைத்தும் அதன் உள்நாட்டு சமூகத்தின் மிகுதியாக இருந்து வருகிறது. கடவுளோடு சட்டப்பூர்வமாகவும் ஒப்பந்தமாகவும் உறவு கொண்டிருந்த உறவு உடன்படிக்கையின் தெய்வீக படைப்பாளராகவும் படைப்பாளராகவும் மதிக்கப்பட மாட்டாது, ஆனால் அது ஒரு தூய்மையான விக்கிரகத்தை உண்டாக்கும். அடையாளங்கள் எப்போதும் தங்கள் பசியை அங்கீகரிப்பதற்காக திருப்திபடுத்தும் நபருடன் ஒப்பந்த உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றன, ஏனெனில் அவற்றின் பின்தொடர்பவர்களை அவர்கள் அவற்றின் செயல்களைச் செய்ய வேண்டும். இருவரும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவர்கள். அதனால்தான் அவர்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காக ஒருவரையொருவர் நன்மை அடைகிறார்கள். கடவுளுடைய தகுதியற்ற இரக்கம் கிரெடிட் என்ற வார்த்தையில் உள்ள சத்தியத்தின் தெய்வம் நாம் தகுதியற்றது அல்ல.

கடவுளுடைய நற்குணம் தீமையைக் கடக்கிறது

எந்த சட்டத்திற்கோ அல்லது பொறுப்புக்கோ விதிவிலக்காக பாவம் செய்தால் மட்டுமே கிரேஸ் நாடகத்திற்கு வரமாட்டார். பாவத்தின் உண்மை தன்மையைப் பொருட்படுத்தாமல் கடவுள் இரக்கமுள்ளவர். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இரக்கமுள்ளவராய் இருப்பதற்கான நிரூபணமான பாவத்திற்கு அவசியமில்லை. மாறாக, பாவம் எப்போதுமே அவருடைய கிருபையால் நீடிக்கும். ஆகையால், கடவுள் தன் நற்குணத்தைத் தன் சொந்த சுயநலத்திற்காக படைக்கவில்லை, அது தகுதியற்றவராய் இருந்தாலும் கூட, கடவுள் அதை விட்டுவிடவில்லை. அவர் தானாக தனது சொந்த சமரசம் தியாகம் தியாகம் விலை அவரது மன்னிப்பு கொடுக்கிறது.

நாம் பாவம் செய்தாலும், பவுல் சொல்வது போல் கடவுள் தன்னை மறுக்க முடியாது என்பதால் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார்: "[...] நாங்கள் விசுவாசமற்றவர்கள், ஆனால் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார்". (2 தீமோத்தேயு 2,13). கடவுள் எப்பொழுதும் தனக்கு உண்மையாக இருப்பதால், அவர் தம்முடைய அன்பை நமக்குக் காட்டுகிறார், அதற்காக நாம் எழுந்தாலும் கூட, நமக்கான அவருடைய புனிதமான திட்டத்தை அவர் பிடித்துக் கொள்கிறார். நமக்கு வழங்கப்பட்ட கிருபையின் உறுதியானது கடவுளின் படைப்புக்கு நன்மையைக் காண்பிப்பது எவ்வளவு தீவிரமானது என்பதைக் காட்டுகிறது. "நாத்திகர்களாகிய நாம் இன்னும் பலவீனமாக இருந்தபோது கிறிஸ்து இறந்துவிட்டார் ... நாம் பாவிகளாக இருந்தபோது கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்பதில் கடவுள் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பைக் காட்டுகிறார்" (ரோமர் 5,6). கருணையின் சிறப்புத் தன்மை இருளை ஒளிரும் இடத்தில் இன்னும் தெளிவாக உணர முடியும். எனவே நாம் பெரும்பாலும் கிருபையைப் பற்றி பேசுகிறோம் பாவத்தின் சூழலில்.

நம்முடைய பாவங்களைப் பொறுத்தவரையில் கடவுள் இரக்கமுள்ளவர். அவர் தம்முடைய படைப்புக்கு உண்மையுள்ளவராக இருப்பதை நிரூபிக்கிறார், அவருடைய வாக்குறுதிக்கு உறுதியளிக்கிறார். நாம் இயேசுவை முழுமையாக அறிகிறோம். அவருடைய பாவநிவிர்த்தி முடிந்தபின், பொல்லாத பொல்லாரின் வல்லமையிலிருந்து விலகிவிட முடியாது. தீமையின் சக்திகள் நம்மைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்குத் தம் உயிரை கொடுக்காமல் தடுக்க முடியாது. வேதனையோ, துன்பத்தையோ அல்லது கடுமையான அவமானத்தையோ, அவரது புனிதமான, அன்பான பிறப்பிடம் மற்றும் கடவுளுடன் சமாதானமான மனிதனைப் பின்தொடர்வதைத் தடுக்க முடியாது. கடவுளுடைய நற்குணம் கெட்ட நன்மைக்குத் தேவையில்லை. ஆனால் அது தீமைக்கு வந்தால், நன்மை செய்வது சரியாக என்னவென்று அறிவது: அதைப் பிடிப்பது, அதைத் தோற்கடிப்பது, அதை வெல்லுவது என்பதாகும். எனவே அதிக கருணை இல்லை.

கிரேஸ்: சட்டம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல்?

கிருபை தொடர்பான புதிய உடன்படிக்கையில் பழைய ஏற்பாட்டுச் சட்டத்தையும் கிறிஸ்தவ கீழ்ப்படிதலையும் நாம் எவ்வாறு கருதுகிறோம்? கடவுளின் உடன்படிக்கை ஒருதலைப்பட்ச வாக்குறுதியாகும் என்பதை நாம் மனதில் வைத்திருந்தால், பதில் கிட்டத்தட்ட சுயமாகவே தெரிகிறது. ஒரு வாக்குறுதி யாருக்கு எதிராக செய்யப்பட்டது என்பது ஒரு நபரின் தரப்பில் ஒரு எதிர்வினையைத் தூண்டுகிறது. இருப்பினும், வாக்குறுதியைக் கடைப்பிடிப்பது இந்த பதிலைப் பொறுத்தது அல்ல. இந்த தொடர்பில் இரண்டு வழிகள் மட்டுமே உள்ளன: கடவுள்மீது நம்பிக்கை நிறைந்த வாக்குறுதியை நம்புவது அல்லது இல்லை. மோசேயின் சட்டம் (தோரா) இஸ்ரவேலுக்கு அவர் அளித்த வாக்குறுதியின் இறுதி நிறைவேற்றத்திற்கு முன்னர் கடவுளின் உடன்படிக்கையில் என்ன அர்த்தம் என்பதை தெளிவுபடுத்தினார் (அதாவது, இயேசு கிறிஸ்துவின் தோற்றத்திற்கு முன்). அவருடைய கிருபையினால், சர்வவல்லமையுள்ள இஸ்ரேல் அதன் உடன்படிக்கைக்குள் வாழ்க்கை முறையை வெளிப்படுத்தியது (பழைய உடன்படிக்கை) வழிநடத்த வேண்டும்.

தோரா ஒரு அனுமதிக்கப்பட்ட பரிசாக கடவுளால் இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். பவுல் அவளை ஒரு "கல்வியாளர்" என்று அழைக்கிறார் (கலாத்தியர் 3,24: 25; கூட்டம் பைபிள்). எனவே இது சர்வவல்லமையுள்ள இஸ்ரவேலரின் அருளின் அன்பான பரிசாக பார்க்கப்பட வேண்டும். பழைய உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது, இது அதன் வாக்குறுதியளிக்கும் கட்டத்தில் உள்ளது (புதிய உடன்படிக்கையில் கிறிஸ்துவின் வடிவத்தில் பூர்த்தி செய்யக் காத்திருக்கிறது) என்பது அருளின் ஒப்பந்தமாகும். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதற்கும், எல்லா மக்களுக்கும் கிருபையின் முன்னோடியாக மாற்றுவதற்கும் இது கடவுளுடைய சித்தத்தின் உடன்படிக்கைக்கு சேவை செய்ய வேண்டும்.

இயேசு கிறிஸ்துவில் நிறைவேற்றப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கையில் உள்ள மக்களுடன் அதே ஒப்பந்தமற்ற உறவை வைத்திருக்க கடவுள் விரும்புகிறார். அவர் தனது பிராயச்சித்தம் மற்றும் நல்லிணக்க வாழ்க்கை, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஏறுதல் ஆகியவற்றின் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்குத் தருகிறார். அவரது எதிர்கால சாம்ராஜ்யத்தின் அனைத்து நன்மைகளும் எங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் குடியிருப்பதும் நமக்கு அதிர்ஷ்டம். ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில் இந்த அருள் பரிசுகளை வழங்குவது ஒரு எதிர்வினையைக் கேட்கிறது - இஸ்ரேல் காட்டியிருக்க வேண்டிய எதிர்வினை: நம்பிக்கை (நம்பிக்கை). ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் கட்டமைப்பிற்குள், அதன் வாக்குறுதியைக் காட்டிலும் அதன் நிறைவேற்றத்தை நாங்கள் நம்புகிறோம்.

கடவுளுடைய நற்குணத்திற்கு நம் பிரதிபலிப்பு?

நமக்குக் காட்டப்படும் அருளைப் பற்றிய நமது எதிர்வினை என்னவாக இருக்க வேண்டும்? பதில்: "வாக்குறுதியில் நம்பிக்கை கொண்ட வாழ்க்கை". "விசுவாச வாழ்க்கை" என்பதன் அர்த்தம் இதுதான். அத்தகைய ஏற்பாட்டின் உதாரணங்களை பழைய ஏற்பாட்டின் "புனிதர்கள்" இல் காணலாம் (எபி. 11). வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட அல்லது உணரப்பட்ட உடன்படிக்கையில் ஒருவர் நம்பிக்கையுடன் வாழவில்லை என்றால் விளைவுகள் உள்ளன. கூட்டமைப்பு மற்றும் அதன் ஆசிரியர் மீதான நம்பிக்கையின்மை அதன் பயனைக் குறைத்தது. இஸ்ரேலின் நம்பிக்கையின்மை அதன் வாழ்க்கை மூலத்தை - அதன் உணவு, நல்வாழ்வு மற்றும் கருவுறுதல் ஆகியவற்றை இழந்தது. கடவுளுடனான தனது உறவின் வழியில் அவநம்பிக்கை நின்றது, சர்வவல்லவரின் எல்லா பரிசுகளிலும் அவர் பங்கேற்க மறுக்கப்பட்டார்.

பவுல் நமக்கு விளக்குவது போல கடவுளின் உடன்படிக்கை மாற்ற முடியாதது. ஏன்? ஏனென்றால், சர்வவல்லவர் அவரை உண்மையாகப் பிடித்து பராமரிக்கிறார், அது ஒரு செலவில் வந்தாலும் கூட. கடவுள் ஒருபோதும் தனது வார்த்தையிலிருந்து விலகிச் செல்ல மாட்டார்; அவர் தனது படைப்பு அல்லது அவரது மக்களிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்த முடியாது. வாக்குறுதியின் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாதிருந்தாலும், அவரைத் தானே விசுவாசமற்றவராக்க முடியாது. கடவுள் "அவருடைய பெயருக்காக" செயல்படுகிறார் என்று கூறப்படும் போது இதுதான் பொருள்.

கடவுள்மீதுள்ள நம்பிக்கையில், அவருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து அறிவுறுத்தல்களும் கட்டளைகளும் சுதந்திரமாக வழங்கப்பட்ட கருணை மற்றும் கிருபையை நமக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அந்த கிருபை இயேசுவில் கடவுளின் பக்தியிலும் வெளிப்பாட்டிலும் நிறைவேறியது. அவற்றில் இன்பம் காண, சர்வவல்லவரின் பரிசுகளை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவற்றை நிராகரிக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. வழிமுறைகள் (கட்டளைகள்) புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் காணும் புதிய உடன்படிக்கை அறக்கட்டளைக்குப் பிறகு கடவுளுடைய மக்களுக்கு கடவுளின் கிருபையைப் பெறுவதும் நம்புவதும் என்ன அர்த்தம்.

கீழ்ப்படிதல் வேர்கள் என்ன?

கீழ்ப்படிதலின் மூலத்தை நாம் எங்கே காணலாம்? இது இயேசு கிறிஸ்துவில் உணரப்பட்டபடி, கடவுளின் உண்மையுள்ள நம்பிக்கையிலிருந்து அவருடைய உடன்படிக்கையின் குறிக்கோள்களுக்கு எழுகிறது. கடவுள் ஒப்புக்கொண்ட கீழ்ப்படிதலின் ஒரே வடிவம் கீழ்ப்படிதல், இது சர்வவல்லமையுள்ள நிரந்தர நம்பிக்கை, வார்த்தைக்கு விசுவாசம், தனக்கு உண்மையாக இருப்பது போன்றவற்றில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது (ரோமர் 1,5; 16,26). கீழ்ப்படிதல் என்பது அவருடைய அருளுக்கு நம்முடைய பதில். பவுல் இதைப் பற்றி எந்த சந்தேகமும் இல்லை - இஸ்ரவேலர்கள் தோராவின் சில சட்டத் தேவைகளுக்கு இணங்கத் தவறிவிட்டார்கள் என்ற அவருடைய கூற்றிலிருந்து இது தெளிவாகத் தெரிகிறது, ஆனால் அவர்கள் “விசுவாசத்தின் பாதையை நிராகரித்தார்கள், கீழ்ப்படிதல் அடையப்பட வேண்டும் என்று நம்பினார்கள் கொண்டு வாருங்கள் » (ரோமர் 9,32; நற்செய்தி பைபிள்). அப்போஸ்தலன் பவுல், சட்டத்தை மதிக்கும் பரிசேயர், நியாயப்பிரமாணத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் தன்னை நியாயப்படுத்த கடவுள் ஒருபோதும் விரும்பவில்லை என்ற வேலைநிறுத்த உண்மையை உணர்ந்தார். கிறிஸ்துவால் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கடவுளின் சொந்த நீதியில் அவர் பங்கேற்பதை ஒப்பிடுகையில், கடவுள் கிருபையால் அவருக்கு வழங்க தயாராக இருந்த நீதியுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​அது (குறைந்தது சொல்ல!) பயனற்ற அழுக்கு (பிலிப்பியர் 3,8: 9).

தம்முடைய நீதியை தம்முடைய ஜனங்களுடன் ஒரு பரிசாகப் பகிர்ந்துகொள்வது கடவுளுடைய சித்தம். ஏன்? ஏனென்றால் அவர் கருணையுள்ளவர் (பிலிப்பியர் 3,8: 9). நாம் சுதந்திரமாக தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த பரிசை எவ்வாறு பெறுவது? இந்த விஷயத்தில் கடவுளை நம்புவதன் மூலமும், நமக்கு வழங்கப்படும் வாக்குறுதியை நம்புவதன் மூலமும். நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்பும் கீழ்ப்படிதல் நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் அவர்மீது அன்பு ஆகியவற்றால் ஊட்டப்படுகிறது. எல்லா வேதங்களிலும் நாம் சந்திக்கும் கீழ்ப்படிதலைக் கடைப்பிடிப்பதற்கான அழைப்புகளும், பழைய மற்றும் புதிய உடன்படிக்கைகளுக்குள் நாம் காணும் கட்டளைகளும் கிருபையிலிருந்து வந்தவை. கடவுளின் வாக்குறுதிகளை நாம் நம்புகிறோம், அவை கிறிஸ்துவிலும் பின்னர் நம்மிலும் உணரப்படும் என்று நம்பினால், அவற்றிற்கு ஏற்ப அவற்றை உண்மையாகவும் உண்மையாகவும் வாழ விரும்புகிறோம். கீழ்ப்படியாத வாழ்க்கை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இல்லை அல்லது தடுக்கப்படலாம் அவருக்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எதிராக (இன்னும்). விசுவாசம், நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் கீழ்ப்படிதல் மட்டுமே கடவுளை மகிமைப்படுத்துகிறது; ஏனென்றால், இயேசு கிறிஸ்துவில் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டபடி, கடவுள் உண்மையில் யார் என்பதற்கு இந்த கீழ்ப்படிதல் மட்டுமே சாட்சி.

சர்வவல்லவர் அவருடைய கிருபையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோமா அல்லது மறுக்கிறோமோ என்று தொடர்ந்து நமக்கு கருணை காட்டுவார். அவருடைய கிருபையை எதிர்ப்பதற்கு அவர் பதிலளிக்கவில்லை என்பதில் அவருடைய நன்மை ஓரளவு பிரதிபலிக்கிறது. கிறிஸ்துவின் வடிவத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்ட "ஆம்" என்பதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு, நம்முடைய "இல்லை" என்பதை எதிர்ப்பதன் மூலம் கடவுளின் கோபம் இவ்வாறு காட்டப்படுகிறது (2 கொரிந்தியர் 1,19). சர்வவல்லமையுள்ள "இல்லை" என்பது அவரது "ஆம்" போலவே சக்தி வாய்ந்தது, ஏனெனில் அது அவருடைய "ஜாஸ்" இன் வெளிப்பாடு.

கருணைக்கு விதிவிலக்குகள் இல்லை!

கடவுள் தம்முடைய மக்களுக்கான உயர்ந்த குறிக்கோள்களுக்கும் புனிதமான கட்டளைகளுக்கும் விதிவிலக்கு அளிக்கவில்லை என்பதை அங்கீகரிப்பது முக்கியம். அவருடைய விசுவாசத்தின் காரணமாக, அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். மாறாக, அவர் நம்மை பரிபூரணமாக நேசிக்கிறார் - அவருடைய மகனின் பரிபூரணத்தில். கடவுள் நம்மை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார், இதனால் நம்முடைய ஈகோவின் ஒவ்வொரு இழைகளிலும் நாம் அவரை நம்புகிறோம், அவரை நேசிக்கிறோம், இது அவருடைய கிருபையால் செயல்படுத்தப்படும் நம் வாழ்க்கை முறையிலும் முழுமையை வெளிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் நம்முடைய நம்பமுடியாத இதயம் ஒரு பின் இருக்கை எடுக்கும், நம் வாழ்க்கை கடவுள்மீதுள்ள நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது, தூய்மையான வடிவத்தில் நன்மையை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. அவருடைய பரிபூரண அன்பு, முழுமையான நியாயத்தையும் இறுதியில் மகிமைப்படுத்துதலையும் அளிப்பதன் மூலம் பரிபூரணத்திற்கு அன்பைக் கொடுக்கும். "உங்களில் நல்ல வேலையைத் தொடங்கியவர் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாள் வரை அதை முடிப்பார்" (பிலிப்பியர் 1,6).

கடவுள் நம்மீது கருணை காட்டுவார், பின்னர் நம்மை அபூரணராக விட்டுவிடுவாரா? பரலோக ஆட்சிக்கு விதிவிலக்குகள் மட்டுமே இருந்திருந்தால் - இங்கே நம்பிக்கை இல்லாமை, அங்கே அன்பின் பற்றாக்குறை, இங்கே கொஞ்சம் சமரசம் செய்யமுடியாத தன்மை மற்றும் கொஞ்சம் கசப்பு மற்றும் அதிருப்தி, இங்கே கொஞ்சம் மனக்கசப்பு மற்றும் கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கை ஆகியவை தேவையில்லை? அப்போது நமக்கு என்ன நிலை இருக்கும்? சரி, இங்கே மற்றும் இப்போது அதை ஒத்த ஒருவர், ஆனால் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பார்! இதுபோன்ற ஒரு "அவசரகால நிலையில்" என்றென்றும் நம்மை விட்டுவிட்டால் கடவுள் உண்மையிலேயே இரக்கமுள்ளவராகவும் கருணையாளராகவும் இருப்பாரா? இல்லை! இறுதியில், கடவுளின் கிருபை விலக்குகளை அனுமதிக்காது - அவருடைய ஆதிக்க கிருபையைப் பொறுத்தவரையிலோ, அல்லது அவருடைய தெய்வீக அன்பின் ஆட்சியையோ, அவருடைய கருணை விருப்பத்தையோ கருத்தில் கொள்ளாது; இல்லையெனில் அவர் கருணையாக இருக்க மாட்டார்.

கடவுளுடைய கிருபையை துஷ்பிரயோகம் செய்தவர்களை நாம் எப்படி எதிர்க்கிறோம்?

இயேசுவைப் பின்தொடர மக்களுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலம், கடவுளின் கிருபையை தவறாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பெருமையுடன் எதிர்ப்பதற்கும் பதிலாக அவற்றைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பெறுவதற்கும் நாம் அவர்களுக்குக் கற்பிக்க வேண்டும். இங்கேயும் இப்பொழுதும் கடவுள் அவர்களுக்குக் கொண்டு வரும் கிருபையோடு வாழ அவர்களுக்கு நாம் உதவ வேண்டும். அவர்கள் என்ன செய்தாலும், சர்வவல்லவர் தமக்கும் அவர்களின் நோக்கத்திற்கும் உண்மையாக இருப்பார் என்பதை நாம் அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். கடவுள், அவர்மீது வைத்திருக்கும் அன்பு, இரக்கம், இயல்பு மற்றும் அவரது சுயநிர்ணய நோக்கம் ஆகியவற்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் கடவுள், அவருடைய கிருபைக்கு எதிரான எந்தவொரு எதிர்ப்பையும் எதிர்த்து நிற்கமுடியாது என்ற அறிவில் நாம் அவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும். இதன் விளைவாக, ஒரு நாள் நாம் அனைவரும் கிருபையின் முழுமையில் பங்குகொண்டு கருணை வாழ்வோம். இந்த வழியில், இதனுடன் தொடர்புடைய "கடமைகளை" நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்வோம் - நம்முடைய மூத்த சகோதரரான இயேசு கிறிஸ்துவில் கடவுளின் பிள்ளையாக இருப்பதற்கான பாக்கியத்தை முழுமையாக அறிவோம்.

டாக்டர் இருந்து. கேரி டெடி


PDFகருணை சாரம்