காற்றை சுவாசித்தல்

காற்றை சுவாசிக்கவும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நகைச்சுவையான கருத்துக்களால் பிரபலமான ஒரு மேம்பட்ட நகைச்சுவை நடிகர் தனது 91 வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினார். இந்நிகழ்ச்சி அவரது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்ததுடன், செய்தி நிருபர்களும் கலந்து கொண்டனர். விருந்தில் ஒரு நேர்காணலின் போது, ​​அவருக்கு மிகவும் கணிக்கக்கூடிய மற்றும் மிக முக்கியமான கேள்வி: "உங்கள் நீண்ட ஆயுளை யார் அல்லது எதற்குக் காரணம்?" நகைச்சுவையாளர் தயக்கமின்றி பதிலளித்தார்: "சுவாசம்!" யார் உடன்பட முடியாது?

அதையே ஆன்மீக ரீதியில் சொல்லலாம். உடல் வாழ்க்கை காற்றின் சுவாசத்தைப் பொறுத்தது போலவே, எல்லா ஆன்மீக வாழ்க்கையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லது "பரிசுத்த சுவாசத்தை" சார்ந்துள்ளது. ஆவிக்கான கிரேக்க சொல் "நியூமா", இது காற்று அல்லது மூச்சு என்று மொழிபெயர்க்கப்படலாம்.
அப்போஸ்தலன் பவுல் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வாழ்க்கையை பின்வரும் வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார்: «சரீரமுள்ளவர்கள் சரீர மனப்பான்மை உடையவர்கள்; ஆனால் ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மீக சிந்தனையுள்ளவர்கள். ஆனால் சரீரமாக இருப்பது மரணம், ஆன்மீகமாக இருப்பது வாழ்க்கை மற்றும் அமைதி » (ரோமர் 8,5: 6).

சுவிசேஷமான நற்செய்தியை நம்புபவர்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழ்கிறார். இந்த ஆவி ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் பலனைத் தருகிறது: the ஆவியின் பலன் அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, இரக்கம், இரக்கம், விசுவாசம், மென்மை, கற்பு; இவை அனைத்திற்கும் எதிராக சட்டம் இல்லை » (கலாத்தியர் 5,22: 23).
இந்த பழம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழும்போது நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதை விவரிப்பது மட்டுமல்லாமல், கடவுள் எப்படிப்பட்டவர், அவர் நம்மை எப்படி நடத்துகிறார் என்பதையும் விவரிக்கிறது.

God கடவுள் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பை நாங்கள் அங்கீகரித்து நம்பினோம்: கடவுள் அன்பு; அன்பில் இருக்கிறவன் கடவுளிலும் கடவுளிலும் அவனிடத்தில் இருக்கிறான் » (1 யோவான் 4,16). இந்த பழத்தை வெளியே கொண்டு வரவும், நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்க நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம்.

நம்முடைய ஆன்மீக நீண்ட ஆயுளை யாருக்குக் காரணம் கூறுகிறோம்? கடவுளின் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கும். ஆவியிலுள்ள வாழ்க்கை - தேவனுடைய குமாரனை நம்பி வாழ்ந்த வாழ்க்கை.

நம்முடைய ஆவிக்குரிய சுவாசமாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழும்போது நமக்கு மிகவும் நிறைவான மற்றும் பலனளிக்கும் வாழ்க்கை இருக்கிறது. எனவே நாம் உயிருடன் இருப்பதை உணர முடியும்.

ஜோசப் தக்காச்