விரிவடைந்த பிரபஞ்சம்

கடவுளின் கிருபை எப்பொழுதும் விரிவடைந்து வரும் பிரபஞ்சத்தைவிட அதிகமாகும்.
நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போல (1916 இல்) தனது பொதுவான சார்பியல் கோட்பாட்டை வெளியிட்டார், அவர் அறிவியல் உலகத்தை என்றென்றும் மாற்றினார். அவர் செய்த மிக அற்புதமான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று பிரபஞ்சத்தின் நிலையான விரிவாக்கத்துடன் தொடர்புடையது. இந்த வியக்க வைக்கும் உண்மை, பிரபஞ்சம் எவ்வளவு பெரியது என்பதை மட்டுமல்ல, சங்கீதக்காரரின் ஒரு அறிக்கையையும் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது: ஏனென்றால் பூமிக்கு மேலே வானம் உயரமாக இருப்பதால், அவரைப் பயப்படுபவர்களுக்கு அவர் அருளைக் காட்டுகிறார். கிழக்கு மேற்கிலிருந்து வந்தவரை, அது நம் மீறல்களை நம்மிடமிருந்து விலக்குகிறது (சங்கீதம் 103,11: 12).

ஆமாம், அவருடைய ஒரே மகன், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவைப் பலி செலுத்துவதால் கடவுளுடைய கிருபை மிகவும் நம்பமுடியாத உண்மை. சங்கீதக்காரனின் சொற்றொடரை, "மேற்கில் இருந்து கிழக்கில் இருந்து தொலைவில் உள்ளது", புலனுணர்வுள்ள பிரபஞ்சத்தை கடந்து செல்லும் அளவிற்கு நம் கற்பனையை நனவுகிறது. இதன் விளைவாக, கிறிஸ்துவில் நம்முடைய இரட்சிப்பின் அளவை யாரும் கற்பனை செய்யமுடியாது.

நம்முடைய பாவங்கள் நம்மை தேவனிடமிருந்து பிரிக்கின்றன. ஆனால் சிலுவையில் கிறிஸ்து மரணம் எல்லாம் மாறிவிட்டது. கடவுளுக்கும் நம்மிடையே உள்ள இடைவெளி மூடப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவில் தம்மை உலகிற்கு ஒப்புரவாக்கினார். நாம் ஒரு குடும்பத்தில் தனது கூட்டுறவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறோம், நித்திய தேவதூதனுடன் பரிபூரண உறவு வைத்துள்ளோம். அவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புகிறார், அவரை அணுகுவதற்கு நமக்கு உதவுகிறது, கிறிஸ்துவைப் போல நாம் அவரைப் பாதுகாப்போம்.

அடுத்த முறை நீங்கள் இரவு வானத்தில் பார்க்கிறீர்கள், கடவுளுடைய கிருபை பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து பரிமாணங்களையும் கடந்து செல்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும், நமக்குத் தெரிந்த தொலைதூரத்தில்கூட அவருடைய அன்பின் அளவைவிட சிறியதாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் வையுங்கள்.

நான் ஜோசப் Tkach இருக்கிறேன்
இது "ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் லைஃப்" தொடரின் பங்களிப்பாகும் (வாழ்க்கை வார்த்தைகள்).


PDFவிரிவடைந்த பிரபஞ்சம்