நிக்கோடெமஸ் யார்?

நிகோடெமஸ் யார் 554 இயேசு பூமியில் வாழ்ந்த காலத்தில், பல முக்கியமான மனிதர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். அந்த நபர்களில் மிகவும் நினைவுகூரப்பட்டவர்களில் ஒருவர் நிக்கோடெமஸ். ரோமானியர்களின் பங்களிப்புடன் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த முன்னணி அறிஞர்களின் குழுவான உயர் கவுன்சில் உறுப்பினராக இருந்தார். நிக்கோடெமஸ் நம்முடைய இரட்சகருடன் மிகவும் வேறுபட்ட உறவைக் கொண்டிருந்தார் - அந்த உறவு அவரை முற்றிலும் மாற்றியது. இயேசுவோடு முதல் மல்கியாவைச் சந்தித்தபோது, ​​அது இரவில் இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். ஏன்? ஏனென்றால், அவருடைய கவுன்சிலர்களின் போதனைகளை முற்றிலும் எதிர்க்கும் ஒரு போதனையுடன் அவர் காணப்பட்டிருந்தால் அவர் இழக்க நேரிடும். அவருடன் காண வெட்கப்பட்டார்.

சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, இரவு நேர பார்வையாளரிடமிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்த ஒரு நிக்கோடெமஸைக் காண்கிறோம். இயேசுவை சக கவுன்சிலர்களிடமிருந்து அவர் பாதுகாத்தது மட்டுமல்லாமல், இயேசுவின் மரணத்திற்குப் பிறகு உடலை ஒப்படைக்கும்படி பிலாத்துவிடம் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்ட இரண்டு மனிதர்களில் இவரும் ஒருவர் என்று பைபிள் சொல்கிறது. கிறிஸ்துவைச் சந்தித்தபின் நிக்கோடெமஸுக்கும் நிக்கோடெமஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உண்மையில் பகல் மற்றும் இரவு வித்தியாசம். என்ன மாறிவிட்டது? சரி, நாம் இயேசுவைச் சந்தித்து அவருடன் உறவு வைத்த பிறகு நம் அனைவருக்கும் நிகழும் அதே மாற்றம் தான்

நிக்கோடெமஸைப் போலவே, நம்மில் பலரும் ஆன்மீக நல்வாழ்வில் மட்டுமே நம்மை நம்பினோம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, நிக்கோடெமஸ் அங்கீகரித்தபடி, நாங்கள் இதை மிகவும் வெற்றிகரமாக கொண்டிருக்கவில்லை. வீழ்ந்தவர்களாகிய நம்மை நாமே காப்பாற்றும் திறன் இல்லை. ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கிறது. இயேசு அவருக்கு விளக்கினார் - «உலகத்தை நியாயந்தீர்க்க கடவுள் தம் மகனை உலகத்திற்கு அனுப்பவில்லை, ஆனால் உலகம் அவனால் காப்பாற்றப்பட்டது. அவரை நம்புகிறவன் நியாயந்தீர்க்கப்பட மாட்டான் » (யோவான் 3,17-18).
நிக்கோடெமஸ் தேவனுடைய குமாரனை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு அவர்மீது நம்பிக்கை வைத்த பிறகு, கிறிஸ்துவுடன் அவர் இப்போது கடவுளுக்கு முன்பாக களங்கமற்றவர், தூய்மையானவர் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். அவர் வெட்கப்பட வேண்டிய எதுவும் இல்லை. இயேசு தனக்கு அறிவித்ததை அவர் கற்றுக்கொண்டார் - "ஆனால் யார் சத்தியம் செய்கிறாரோ அவர் வெளிச்சத்திற்கு வருகிறார், இதனால் அவருடைய செயல்கள் கடவுளில் செய்யப்படுகின்றன என்பதைக் காணலாம்" (யோவான் 3,21).

இயேசுவோடு ஒரு உறவில் நுழைந்த பிறகு, இயேசுவின் மீதான நம்பிக்கைக்காக நம்மீதுள்ள நம்பிக்கையை பரிமாறிக்கொள்கிறோம், இது கிருபையின் வாழ்க்கையை வாழ நம்மை விடுவிக்கிறது. நிக்கோடெமஸைப் போலவே, வித்தியாசமும் பகலுக்கும் இரவுக்கும் இடையில் இருக்கும்.

ஜோசப் தக்காச்