இயேசு கிறிஸ்து யார்?

கிறிஸ்மஸ் வாழ்க!

கடவுள், மகன், கடவுளின் இரண்டாவது நபர், பிதாவால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டது. அவர் பிதாவின் வார்த்தையும் ஒற்றுமையும் - அவர் மூலமாகவும் அவருக்காகவும் கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்தார். இரட்சிப்பை அடைய நமக்கு உதவுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து, தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டதால் இது பிதாவிடமிருந்து அனுப்பப்பட்டது. அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் வரவேற்றார் மற்றும் கன்னி மரியாவிலிருந்து பிறந்தார் - அவர் அனைவரும் கடவுள் மற்றும் அனைத்து மனிதர்களும், ஒரு நபரில் இரண்டு இயல்புகளை ஒன்றிணைத்தார். அவர், கடவுளின் குமாரன் மற்றும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆண்டவர், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டுக்கு தகுதியானவர். மனிதகுலத்தின் தீர்க்கதரிசன இரட்சகராக, அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், உடலில் இருந்து எழுப்பப்பட்டு சொர்க்கம் வரை சென்றார், அங்கு அவர் மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தராக செயல்படுகிறார். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லா தேசங்களையும் ராஜாக்களின் ராஜாவாக ஆள அவர் மகிமையுடன் திரும்பி வருவார் (யோவான் 1,1.10.14; கொலோசெயர் 1,15-16; எபிரெயர் 1,3; யோவான் 3,16; தீத்து 2,13; மத்தேயு 1,20; அப்போஸ்தலர் 10,36; 1 கொரிந்தியர் 15,3-4; எபிரேயர். 1,8; வெளிப்படுத்துதல் 19,16).

கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்துவைப் பற்றியது

"கிறித்துவம் என்பது ப Buddhism த்தம் போன்ற ஒரு அழகான, சிக்கலான அமைப்பு அல்ல, இஸ்லாம் போன்ற அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய தார்மீக நெறிமுறை அல்லது சில தேவாலயங்கள் காட்டியுள்ள சிறந்த சடங்குகள் அல்ல. இந்த தலைப்பில் எந்தவொரு விவாதத்திற்கும் முக்கியமான தொடக்க புள்ளியாக 'கிறிஸ்தவம்' - வார்த்தை குறிப்பிடுவது போல - முற்றிலும் இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு நபரைப் பற்றியது (டிக்சன் 1999: 11).

கிறிஸ்தவம், முதலில் யூத பிரிவாகக் கருதப்பட்டாலும், யூத மதத்திலிருந்து வேறுபட்டது. யூதர்கள் கடவுள்மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள், ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் இயேசுவை கிறிஸ்துவாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்றொரு குழு, புறமத "கடவுளுக்குப் பயந்தவர்", அதில் கொர்னேலியஸ் உறுப்பினராக இருந்தார் (அப்போஸ்தலர் 10,2), கடவுள் மீதும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார், ஆனால் மீண்டும், அனைவரும் இயேசுவை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

Jesus இயேசு கிறிஸ்துவின் நபர் கிறிஸ்தவ இறையியலில் மையமாக உள்ளார். 'இறையியல்' என்பது 'கடவுளைப் பற்றி பேசுவது' என்று வரையறுக்கப்படலாம், 'கிறிஸ்தவ இறையியல்' கிறிஸ்துவின் பாத்திரத்தை ஒரு முக்கிய பாத்திரத்தை அளிக்கிறது » (மெக்ராத் 1997: 322).

«கிறிஸ்தவம் என்பது தன்னிறைவு பெற்ற அல்லது சுதந்திரமான கருத்துக்களின் தொகுப்பு அல்ல; இது இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு தொடர்ச்சியான பதிலை வழங்குகிறது. கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு வரலாற்று மதமாகும், இது இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர் நிகழ்வுகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் எழுந்தது ».

இயேசு கிறிஸ்து இல்லாமல் கிறிஸ்தவம் இல்லை. யார் இந்த இயேசு அவரைப் பற்றி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்னவென்றால், சாத்தான் அவரை அழிக்கவும், அவன் பிறந்த கதையை அடக்கவும் விரும்பினான் (வெளிப்படுத்துதல் 12,4: 5-2,1; மத்தேயு 18)? உலகத்தை தலைகீழாக மாற்றியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவரது சீடர்களை மிகவும் தைரியமாக்கியது அவரைப் பற்றி என்ன? 

கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவன் நம்மிடம் வருகிறார்

இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே நாம் கடவுளை அறிய முடியும் என்பதை வலியுறுத்துவதன் மூலம் கடைசி ஆய்வு முடிந்தது (மத்தேயு 11,27), இது கடவுளின் உள்ளத்தின் உண்மையான பிரதிபலிப்பாகும் (எபிரெயர் 1,3). கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை இயேசுவின் மூலமாக மட்டுமே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும், ஏனென்றால் இயேசு மட்டுமே பிதாவின் வெளிப்படுத்தப்பட்ட உருவம் (கொலோசெயர் 1,15).

இயேசு கிறிஸ்துவின் நபர் மூலமாக கடவுள் மனித பரிமாணத்தில் நுழைந்தார் என்று சுவிசேஷங்கள் விளக்குகின்றன. அப்போஸ்தலன் யோவான் எழுதினார்: "ஆரம்பத்தில் வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை கடவுளோடு இருந்தது, கடவுள் வார்த்தை" (யோவான் 1,1). வார்த்தை "மாம்சமாகி நம்மிடையே வாழ்ந்த" இயேசு என்று அடையாளம் காணப்பட்டது (யோவான் 1,14).

இயேசு, வார்த்தை, தெய்வத்தின் இரண்டாவது நபர், அவற்றில் "தெய்வத்தின் முழுமை அவதாரமாக வாழ்கிறது" (கொலோசெயர் 2,9). இயேசு மனிதராகவும் கடவுளாகவும் இருந்தார், மனுஷகுமாரன், கடவுளின் மகன். «ஏனென்றால், எல்லா வளங்களும் அவரிடத்தில் வாழ வேண்டும் என்று கடவுள் மகிழ்ந்தார்» (கொலோசெயர் 1,19), «அதன் முழுமையிலிருந்து நாம் அனைவரும் அருளைப் பெற்றிருக்கிறோம்» (யோவான் 1,16).

"தெய்வீக வடிவத்தில் இருந்த கிறிஸ்து இயேசு, இது கடவுளுக்கு சமமான ஒரு கொள்ளை என்று கருதவில்லை, ஆனால் தன்னைத் தாழ்த்தி, ஒரு ஊழியரின் வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார், மனிதராக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெளிப்படையாக மனிதராக அங்கீகரிக்கப்பட்டார்" (பிலிப்பியர் 2,5: 7). தெய்வீகத்தின் தனிமனிதர்களிடமிருந்து இயேசு தன்னை விடுவித்து, நம்மில் ஒருவரானார், இதனால் "அவருடைய பெயரை நம்புபவர்களுக்கு கடவுளின் பிள்ளைகளாக ஆக உரிமை உண்டு" என்று இந்த பகுதி விளக்குகிறது. (யோவான் 1,12). நாசரேத்தைச் சேர்ந்த இந்த குறிப்பிட்ட நபரின் இயேசுவின் மனிதநேயத்தில் கடவுளின் தெய்வீகத்தன்மையை நாம் தனிப்பட்ட முறையில், வரலாற்று ரீதியாக மற்றும் விரிவாக எதிர்கொண்டுள்ளோம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். (ஜிங்கின்ஸ் 2001: 98).

நாம் இயேசுவைச் சந்திக்கும்போது, ​​கடவுளைச் சந்திக்கிறோம். இயேசு கூறுகிறார்: "நீங்கள் என்னை அறிந்திருந்தால், நீங்கள் பிதாவையும் அறிந்தீர்கள்" (யோவான் 8,19).

இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் படைத்தவர், பராமரிப்பவர்

“வார்த்தை” குறித்து, யோவான் நமக்கு விளக்குகிறார் “ஆரம்பத்தில் அது கடவுளிடம் இருந்தது. எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரியாக உருவாக்குகின்றன, அதே இல்லாமல், எதுவும் செய்யப்படவில்லை » (யோவான் 1,2-3).

பவுல் இந்த யோசனையைத் தொடர்கிறார்: "... எல்லாமே அவரிடமிருந்தும் அவரிடமிருந்தும் உருவாக்கப்பட்டது" (கொலோசெயர் 1,16). எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் “தேவதூதர்களை விட சற்று தாழ்ந்த இயேசு” பற்றியும் பேசுகிறது. (அதாவது அவர் மனிதரானார்) "யாருக்காக எல்லாம் இருக்கிறது, அதன் மூலம் எல்லாமே உள்ளன" (எபிரெயர் 2,9: 10). இயேசு கிறிஸ்து "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இருக்கிறார், அவற்றில் எல்லாம் இருக்கிறது" (கொலோசெயர் 1,17). அவர் "எல்லாவற்றையும் தனது வலுவான வார்த்தையால் சுமக்கிறார்" (எபிரெயர் 1,3).

அவருடைய தெய்வீகத் தன்மையை யூதத் தலைவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இயேசு அவர்களிடம் சொன்னார்: "நான் கடவுளிடமிருந்து ஆரம்பித்தேன்", "ஆபிரகாம் ஆவதற்கு முன்பு நான்" (யோவான் 8,42.58). மோசேயுடன் பேசியபோது கடவுள் தனக்காகப் பயன்படுத்திய பெயரை "நான்" என்று குறிப்பிடுகிறார் (யாத்திராகமம் 2:3,14), பரிசேயரும் வக்கீல்களும் தெய்வீகமாகக் கூறப்பட்டதால் அவரை அவதூறு செய்ததற்காக கல்லெறிய முயன்றனர் (யோவான் 8,59).

இயேசு தேவனுடைய குமாரன்

யோவான் இயேசுவைப் பற்றி எழுதினார்: "அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம், பிதாவின் ஒரே குமாரனாக ஒரு மகிமை, கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தது" (யோவான் 1,14). இயேசு தந்தையின் ஒரே மகன்.

இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது, ​​கடவுள் அவரை அழைத்தார்: "நீ என் அன்பு மகன், நான் உன்னைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடைகிறேன்" (மாற்கு 1,11:3,22; லூக்கா).

பேதுருவும் யோவானும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய தரிசனத்தைப் பெற்றபோது, ​​இயேசு மோசேயையும் எலியாவையும் போலவே இயேசுவைக் கருதினார். இயேசு "மோசேயை விட மரியாதைக்குரியவர்" என்பதை அவர் உணரவில்லை (எபிரெயர் 3,3), தீர்க்கதரிசிகளை விட பெரியவர் அவர்கள் மத்தியில் நின்றார். மறுபடியும் வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் வந்து, “இது என் அன்பான மகன், அவரிடத்தில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்; நீங்கள் அதைக் கேட்க வேண்டும்! " (மத்தேயு 17,5). இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்பதால், அவர் சொல்வதை நாம் கேட்க வேண்டும்.

கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பின் நற்செய்தியை பரப்பிய அப்போஸ்தலர்களின் பிரகடனத்தின் மைய பத்தியாக இது இருந்தது. அப்போஸ்தலர் 9,20-ஐ கவனியுங்கள், சவுல் பவுல் என்று அறியப்படுவதற்கு முன்பு, “உடனே அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று ஜெப ஆலயங்களில் இயேசுவுக்குப் பிரசங்கித்தார்.” இயேசு “பரிசுத்தமாக்கும் ஆவியின் படி, கடவுளின் குமாரனாக, மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலின் மூலம் சக்தியுடன் நிறுவப்பட்டார் (ரோமர் 1,4).

தேவனுடைய குமாரனின் தியாகம் விசுவாசிகளைக் காப்பாற்ற உதவுகிறது. «ஏனென்றால், கடவுள் தம்முடைய ஒரேபேறான மகனைக் கொடுத்த உலகத்தை நேசித்தார், இதனால் அவரை நம்புகிற அனைவருமே தொலைந்து போகாமல், நித்திய ஜீவனைப் பெறுவார்கள்» (யோவான் 3,16). "தந்தை இரட்சகராக மகனை அனுப்பினார்" (1 யோவான் 4,14).

இயேசு ஆண்டவரும் அரசருமாக இருக்கிறார்

கிறிஸ்துவின் பிறப்பில் தேவதூதர் மேய்ப்பர்களுக்கு பின்வரும் செய்தியை அறிவித்தார்: «ஏனெனில், இரட்சகர் இன்று உங்களுக்கு பிறந்தார், தாவீது நகரத்தில் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து யார்» (லூக்கா 2,11).

யோவான் ஸ்நானகனுக்கான பணி "கர்த்தருடைய வழியைத் தயாரிப்பது" (மார்க் 1,1-4; யோவான் 3,1-6).

பவுல், ஜேம்ஸ், பேதுரு மற்றும் யோவான் பல்வேறு கடிதங்களில் தனது அறிமுகக் குறிப்புகளில் “கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து” என்று குறிப்பிட்டார் (1 கொரிந்தியர் 1,2: 3-2; 2,2 கொரிந்தியர் 1,2: 1,1; எபேசியர் 1: 1,3; யாக்கோபு 2: 3; பேதுரு; யோவான்; போன்றவை)

இறைவன் என்ற சொல் விசுவாசியின் நம்பிக்கை மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் இறையாண்மையைக் குறிக்கிறது. கடவுளின் வார்த்தையான இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல் 19,16 நமக்கு நினைவூட்டுகிறது

«கிங்ஸ் கிங் மற்றும் லார்ட்ஸ் ஆண்டவர்»

உள்ளது.

இறையியலுக்கான அழைப்பிதழ் என்ற தனது புத்தகத்தில் (இறையியலுக்கான அழைப்பு) நவீன இறையியலாளர் மைக்கேல் ஜின்கின்ஸ் இதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: us அவர் நமக்கு அளித்த கூற்று முழுமையானது மற்றும் விரிவானது. நாம் உடலையும் ஆன்மாவையும், வாழ்க்கையிலும் மரணத்திலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்கள் » (2001: 122).

இயேசு தீர்க்கதரிசியான மேசியா, இரட்சகராக இருக்கிறார்

மேசியா இளவரசர் தம் மக்களை விடுவிக்க வருவார் என்று தானியேல் 9,25 ல் கடவுள் அறிவிக்கிறார். மேசியா என்றால் எபிரேய மொழியில் "அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்" என்று பொருள். இயேசுவின் ஆரம்பகால சீடரான ஆண்ட்ரூ, அவரும் மற்ற சீஷர்களும் இயேசுவில் "மேசியாவைக் கண்டுபிடித்தார்கள்" என்பதை உணர்ந்தனர், இது கிரேக்க மொழியில் இருந்து "கிறிஸ்து" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. (அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்) இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறார் (யோவான் 1,41).

பல பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் இரட்சகரின் வருகையைப் பற்றி பேசின. கிறிஸ்துவின் பிறப்பு பற்றிய தனது கணக்கில், மேசியாவைப் பற்றிய இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் தேவனுடைய குமாரனின் வாழ்க்கையிலும் வேலையிலும் எவ்வாறு நிறைவேற்றப்பட்டன என்பதை மத்தேயு அடிக்கடி விரிவாகக் கூறுகிறார், அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் அற்புதமாக மரியா என்ற கன்னிப் பெண்ணில் வரவேற்றார், அவர் மனிதனாக ஆனபோது இயேசுவை அழைத்தார் மீட்பர் என்றால் என்ன ஆனது. "ஆனால் இவை அனைத்தும் நடந்தன, இதனால் நபி மூலம் இறைவன் கூறியது நிறைவேறும் (மத்தேயு 1,22).

லூக்கா எழுதினார்: “என்னால் எழுதப்பட்ட அனைத்தும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும், தீர்க்கதரிசிகளிலும், சங்கீதத்திலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்» (லூக்கா 24,44). அவர் மேசியானிய கணிப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டியிருந்தது. மற்ற சுவிசேஷகர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்று சாட்சியமளிக்கிறார்கள் (மாற்கு 8,29; லூக்கா 2,11; 4,41; 9,20; யோவான் 6,69; 20,31).

முதல் கிறிஸ்தவர்கள் "கிறிஸ்து துன்பப்பட வேண்டும், மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்து, அவருடைய மக்களுக்கும் புறஜாதியினருக்கும் ஒளியை அறிவிக்க வேண்டும்" என்று கற்பித்தார். (அப்போஸ்தலர் 26,23). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசு "உண்மையிலேயே உலகின் மீட்பர்" (யோவான் 4,42).

இயேசு இரக்கமும் நியாயத்தோடும் திரும்பி வருகிறார்

கிரிஸ்துவர், முழு கதை செல்கிறது மற்றும் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் இருந்து பாய்கிறது. அவரது வாழ்க்கையின் கதை நம் விசுவாசத்திற்கு மையமாக இருக்கிறது.

ஆனால் இந்த கதை முடிந்துவிட்டது. இது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலிருந்து நித்தியத்திற்கு தொடர்கிறது. இயேசு நம் வாழ்வில் நம்மை வழிநடத்துவார் என்று பைபிள் விளக்குகிறது, அவர் எப்படி செய்வார் என்பது பின்வரும் பாடத்தில் விவாதிக்கப்படும்.

இயேசுவும் திரும்பி வருவார் (யோவான் 14,1: 3-1,11; அப்போஸ்தலர் 2:4,13; 18 தெசலோனிக்கேயர் 2: 3,10-13; பேதுரு, முதலியன). அவர் பாவத்தை சமாளிக்காமல் திரும்புகிறார் (அவர் ஏற்கனவே தனது தியாகத்தின் மூலம் இதைச் செய்துள்ளார்) ஆனால் இரட்சிப்புக்காக (எபி. 9,28). அவரது "கிருபையின் சிம்மாசனத்தில்" (எபிரெயர் 4,16) "அவர் உலகை நீதியுடன் நியாயந்தீர்ப்பார்" (அப்போஸ்தலர் 17,31). “ஆனால் எங்கள் சிவில் உரிமைகள் சொர்க்கத்தில் உள்ளன; இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எங்கிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் " (பிலிப்பியர் 3,20).

முடிவுக்கு

வேதாகமம் இயேசுவை இறைவனுடைய குமாரனாகவும், கடவுளுடைய குமாரனாகவும், ராஜாவாகவும், மேசியாவாகவும், மேசியாவாகவும், உலகத்தின் இரட்சகராகவும், இரக்கத்தையும் நியாயத்தீர்ப்பையும் காண்பிக்க இரண்டாவது முறையாக வருவார் என இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிறார். கிறிஸ்து இல்லாமல் கிறிஸ்தவம் இல்லாததால் அவர் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்கு மையமாக இருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும்.

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்