இறுதியில் புதிய ஆரம்பம்

இறுதியில் புதிய தொடக்கம் எதிர்காலம் இல்லையென்றால், கிறிஸ்துவை நம்புவது முட்டாள்தனம் என்று பவுல் எழுதுகிறார் (1 கொரிந்தியர் 15,19). தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் இன்றியமையாத மற்றும் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் பகுதியாகும். பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் மிகவும் நம்பிக்கையூட்டும் ஒன்றை நமக்கு சொல்கிறது. சர்ச்சைக்குரிய விவரங்களில் அல்ல, அதன் முக்கிய செய்திகளில் கவனம் செலுத்தினால், அதிலிருந்து நாம் பலத்தையும் தைரியத்தையும் பெற முடியும்.

தீர்க்கதரிசன நோக்கம்

தீர்க்கதரிசனம் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை - அது அதிக உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. கடவுள் தம்மை மனிதருடன் இணைத்துக்கொள்கிறார் என்பதே; அவர் நமக்கு பாவங்களை மன்னிக்கிறார். அவர் நம்மை மீண்டும் கடவுளின் நண்பர்களாக ஆக்குகிறார். இந்த உண்மை தீர்க்கதரிசனத்தை அறிவிக்கிறது. தீர்க்கதரிசனம் நிகழ்வுகள் முன்னறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல், கடவுளை குறிக்கவும் உள்ளது. கடவுள் யார் என்று நமக்கு சொல்கிறது, அவர் என்ன செய்கிறார், அவர் என்ன செய்கிறார், எதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்பார். இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் கடவுளோடு சமாதானத்தை அடையும்படி தீர்க்கதரிசனம் அழைப்பு விடுகிறது.

பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பல குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள் நிறைவேறியுள்ளன, மேலும் பல வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களுடனும், கவனம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று: மீட்பு - பாவ மன்னிப்பு மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வரும் நித்திய ஜீவன். கடவுள் வரலாற்றின் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார் என்று தீர்க்கதரிசனம் நமக்குக் காட்டுகிறது (தானியேல் 4,14); அது கிறிஸ்து மீதான நம் நம்பிக்கையை பலப்படுத்துகிறது (யோவான் 14,29) மேலும் எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை நமக்குத் தருகிறது (2 தெசலோனிக்கேயர் 4,13: 18).

மற்றவற்றுடன், மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் கிறிஸ்துவைப் பற்றி அவர் எழுதப்பட்டு எழுப்பப்படுவார் என்று எழுதினார் (லூக்கா 24,27:46 மற்றும்). இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பது போன்ற நிகழ்வுகளையும் அவர்கள் கணித்தனர் (வசனம் 47).

கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பை தீர்க்கதரிசனம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதை நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால், எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களும் நமக்கு பயனில்லை. கிறிஸ்துவின் மூலம்தான் நாம் முடிவில்லாத ராஜ்யத்தில் நுழைய முடியும் (தானியேல் 7,13: 14-27 மற்றும்).

கிறிஸ்துவின் வருகையையும் கடைசி நியாயத்தீர்ப்பையும் பைபிள் அறிவிக்கிறது, அது நித்திய தண்டனைகளையும் வெகுமதிகளையும் அறிவிக்கிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​இரட்சிப்பு அவசியம் என்றும் அதே நேரத்தில் இரட்சிப்பு பாதுகாப்பாக வரும் என்றும் அவர் மக்களுக்குக் காட்டுகிறார். கடவுள் நமக்கு பொறுப்புக் கூறுவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது (யூதாஸ் 14-15) நாம் மீட்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் (2Pt3,9) மற்றும் அவர் ஏற்கனவே நம்மை மீட்டுக்கொண்டார் (1 யோவான் 2,1: 2). எல்லா தீமையும் வெல்லப்படும், எல்லா அநீதிகளும் துன்பங்களும் முடிவுக்கு வரும் என்று அது நமக்கு உறுதியளிக்கிறது (1 கொரிந்தியர் 15,25:21,4; வெளிப்படுத்துதல்).

தீர்க்கதரிசனம் விசுவாசியை பலப்படுத்துகிறது: அவருடைய முயற்சி வீண் இல்லை என்று அது அவரிடம் கூறுகிறது. துன்புறுத்தலிலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்படுவோம், எங்களுக்கு நியாயமும் வெகுமதியும் கிடைக்கும். தீர்க்கதரிசனம் கடவுளின் அன்பையும் உண்மையையும் நினைவூட்டுகிறது, மேலும் அவருக்கு உண்மையாக இருக்க நமக்கு உதவுகிறது (2 பேதுரு 3,10: 15-1; 3,2 யோவான் 3). எல்லா பொருள் பொக்கிஷங்களும் காலமற்றவை என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுவதன் மூலம், கடவுளின் இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களையும் அவருடனான நம்முடைய நித்திய உறவையும் பாராட்ட தீர்க்கதரிசனம் எச்சரிக்கிறது.

சகரியா தீர்க்கதரிசனத்தை மனந்திரும்புதலுக்கான அழைப்பு என்று குறிப்பிடுகிறார் (சகரியா 1,3-4). கடவுள் தண்டனையை எச்சரிக்கிறார், ஆனால் வருத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறார். யோனாவின் கதையில் எடுத்துக்காட்டுவது போல், மக்கள் அவரிடம் மாறும்போது கடவுள் தனது அறிவிப்புகளைத் திரும்பப் பெறத் தயாராக இருக்கிறார். தீர்க்கதரிசனத்தின் குறிக்கோள், நமக்கு அற்புதமான எதிர்காலம் உள்ள கடவுளிடம் நம்மை மாற்றுவது; "ரகசியங்களை" கண்டுபிடிக்க, எங்கள் கூச்சத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடாது.

அடிப்படை தேவை: எச்சரிக்கை

பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் மட்டுமே. நல்ல அர்த்தமுள்ள தீர்க்கதரிசனம் "ரசிகர்கள்" சுவிசேஷத்தை தவறான கணிப்புகள் மற்றும் தவறான வழிகாட்டுதல்களால் இழிவுபடுத்தியுள்ளனர். இதுபோன்ற தீர்க்கதரிசன துஷ்பிரயோகம் காரணமாக, சிலர் பைபிளை கேலி செய்கிறார்கள், கிறிஸ்துவைக் கேலி செய்கிறார்கள். தோல்வியுற்ற கணிப்புகளின் பட்டியல் தனிப்பட்ட நம்பிக்கை சத்தியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது என்ற ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தவறான கணிப்புகள் நம்பிக்கையை பலவீனப்படுத்தக்கூடும் என்பதால், நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கும் தீவிரமாக பாடுபடுவதற்கு நமக்கு பரபரப்பான கணிப்புகள் தேவையில்லை. நேரங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களின் அறிவு (அவை சரியானவை என்று மாறினாலும்) இரட்சிப்பின் உத்தரவாதம் இல்லை. இந்த அல்லது அந்த உலக சக்தியை "விலங்கு" என்று பொருள் கொள்ளலாமா, நமக்கு கவனம் கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும், நன்மை தீமைகள் அல்ல.

தீர்க்கதரிசனம் என்பது சுவிசேஷத்திற்கு நாம் மிகக் குறைவான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்பதாகும். கிறிஸ்து மறுதலித்தாலும் இல்லையோ, ஒரு புத்தாயிரம் அல்லது இல்லையோ, அமெரிக்கா பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தில் உரையாற்றினாரா இல்லையா என்பதை மனிதன் மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவை நம்ப வேண்டும்.

தீர்க்கதரிசனம் விளக்குவது ஏன் கடினம்? ஒருவேளை மிக முக்கியமான காரணம், அவர் அடிக்கடி அடிக்கடி கூற்றுகளில் பேசுகிறார். அசல் வாசகர்கள் அடையாளங்களின்படி என்னவென்று அறியப்பட்டிருக்கலாம்; நாம் ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரம் மற்றும் காலத்திலேயே வாழ்கிறோம் என்பதால், விளக்கம் நமக்கு மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கிறது.

குறியீட்டு மொழியின் எடுத்துக்காட்டு: 18 வது சங்கீதம். கடவுள் தனது எதிரிகளிடமிருந்து தாவீதை எவ்வாறு காப்பாற்றுகிறார் என்பதை ஒரு கவிதை வடிவத்தில் விவரிக்கிறார் (வசனம் 1). இதற்கு டேவிட் வெவ்வேறு சின்னங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்: இறந்தவர்களின் உலகத்திலிருந்து தப்பிக்க (4-6), பூகம்பம் (8), வானத்தில் உள்நுழைக (10-14), துன்பத்திலிருந்து மீட்பது கூட (16-17). இந்த விஷயங்கள் உண்மையில் நடக்கவில்லை, ஆனால் சில உண்மைகளை காட்சிப்படுத்தவும் அவற்றை “காணக்கூடியதாக” மாற்றவும் அடையாள அர்த்தத்தில் அடையாளமாகவும் கவிதை ரீதியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தீர்க்கதரிசனம் இதைத்தான் செய்கிறது.

ஏசாயா 40,3-4 மலைகள் சீரழிந்ததாக கூறுகிறது, சாலைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன - அது அர்த்தமல்ல. இந்த தீர்க்கதரிசனம் ஜான் பாப்டிஸ்ட் நிறைவேறியது என்று லூக்கா XX-3,4 குறிக்கிறது. அது மலைகள் மற்றும் சாலைகள் பற்றி அல்ல.

கடவுளின் ஆவியானவர் "எல்லா மாம்சங்களுக்கும் மேலாக" கொட்டப்படுவார் என்று ஜோயல் 3,1: 2 கணித்துள்ளது; பேதுருவின் கூற்றுப்படி, இது ஏற்கனவே பெந்தெகொஸ்தே நாளில் ஒரு சில டஜன் மக்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது (அப்போஸ்தலர் 2,16-17). ஜோயல் தீர்க்கதரிசனம் கூறிய கனவுகளும் தரிசனங்களும் அவற்றின் உடல் விளக்கங்களில் ஒவ்வொரு விவரத்திற்கும் செல்கின்றன. ஆனால் வெளி அறிகுறிகளை கணக்கியல் அடிப்படையில் சந்திக்க வேண்டும் என்று பீட்டர் தேவையில்லை - நாங்கள் அதைச் செய்யக்கூடாது. நாம் கற்பனைகளைக் கையாளுகிறீர்களானால், தீர்க்கதரிசனத்தின் அனைத்து விவரங்களுக்கும் சொற்களஞ்சியம் இல்லை என்று எதிர்பார்க்க முடியாது.

மக்கள் இந்த பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தை விளக்குவதை வழிநடத்துகிறது. ஒரு வாசகர் ஒரு நேரடி விளக்கம், மற்றொரு அடையாளப்பூர்வமாக விரும்புவார், அது சரியானது என்பதை நிரூபிக்க இயலாது. இது ஒட்டுமொத்த படத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது, விவரங்கள் அல்ல. நாங்கள் பால் கண்ணாடி மூலம் பார்க்கிறோம், ஒரு பூதக்கண்ணாடி வழியாக அல்ல.

தீர்க்கதரிசனத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் கிறிஸ்தவ ஒற்றுமை இல்லை. இவ்வாறு z. உதாரணமாக, பேரானந்தம், கிரேட் கொடுந்துன்பங்களே, மில்லினியம், இடைநிலை மாநிலம் மற்றும் நரகத்தில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் பற்றிய தலைப்புகளில். தனிப்பட்ட கருத்து இங்கே மிகவும் முக்கியம் இல்லை. அவர்கள் எங்களுக்கு மாற்றுக்கருத்து இடையே வேறுபாடு விதைக்க குறிப்பாக இல்லை என்றால் - அவர்கள் தெய்வீக திட்டத்தின் மற்றும் கடவுள் முக்கியமான இடம்பெற்று வந்தாலும், அது நாம் இங்கே அனைத்து சரியான பதில்களை கிடைக்கும் என்று கட்டாயம் கிடையாது. தனித்தனியான புள்ளியியல்புகளை விட நமது அணுகுமுறை மிகவும் முக்கியமானது.

ஒருவேளை நாம் தீர்க்கதரிசனத்தை ஒரு பயணத்துடன் ஒப்பிடலாம். எங்கள் இலக்கு எங்கே, எப்படி, எந்த வேகத்தில் நாம் அங்கு செல்கிறோம் என்பதை நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ள தேவையில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமக்குத் தேவையானது நம்முடைய “பயண வழிகாட்டியான” இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புவதாகும். அவர் மட்டுமே வழி அறிந்தவர், அது இல்லாமல் நாம் வழிதவறுகிறோம். அவருடன் ஒட்டிக்கொள்வோம் - அவர் விவரங்களை கவனித்துக்கொள்கிறார். இந்த சகுனங்கள் மற்றும் இட ஒதுக்கீடுகளை மனதில் கொண்டு, எதிர்காலத்தை கையாளும் சில அடிப்படை கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகளை இப்போது நாம் பரிசீலிக்க விரும்புகிறோம்.

கிறிஸ்துவின் வருகை

எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நமது போதனைகளை தீர்மானிக்கும் மிகப் பெரிய முக்கிய நிகழ்வு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையாகும். அவர் திரும்பி வருவார் என்று கிட்டத்தட்ட முழுமையான உடன்பாடு உள்ளது. இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு "மீண்டும் வருவார்" என்று அறிவித்தார் (யோவான் 14,3). அதே சமயம், தேதி கணக்கீடுகளுடன் சீடர்கள் நேரத்தை வீணடிப்பதை எதிர்த்து எச்சரிக்கிறார் (மத்தேயு 24,36). நேரம் நெருங்கிவிட்டது என்று நம்புபவர்களை அவர் விமர்சிக்கிறார் (மத்தேயு 25,1: 13), ஆனால் நீண்ட தாமதத்தை நம்புபவர்களும் (மத்தேயு 24,45: 51). அறநெறிகள்: நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும், நாங்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும், அது எங்கள் பொறுப்பு.

தேவதூதர்கள் சீஷர்களுக்கு அறிவித்தனர்: இயேசு பரலோகத்திற்குச் சென்றது போல, அவர் மீண்டும் வருவார் (அப்போஸ்தலர் 1,11). அவர் «தன்னை வெளிப்படுத்துவார் ... பரலோகத்திலிருந்து தனது சக்தியின் தேவதூதர்களுடன் நெருப்புச் சுடர்களில்» (2 தெசலோனிக்கேயர் 1,7: 8). பவுல் அதை "பெரிய கடவுளின் மகிமையின் தோற்றம் மற்றும் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து" என்று அழைக்கிறார் (டைட்டஸ் 2,13). "இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறார்" என்றும் பேதுரு பேசுகிறார் (1 பேதுரு 1,7: 13; வது வசனத்தையும் காண்க), யோவானைப் போலவே (1 யோவான் 2,28). இதேபோல் எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்திலும்: இயேசு "இரண்டாவது முறையாக" இரட்சிப்புக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு "தோன்றுவார்" (9,28). சத்தமாக ஒலிக்கும் “கட்டளை”, “தூதரின் குரல்”, “கடவுளின் எக்காளம்” பற்றி பேசப்படுகிறது. (2 தெசலோனிக்கேயர் 4,16). இரண்டாவது வருகை தெளிவாகிறது, தெரியும் மற்றும் கேட்கக்கூடியதாக மாறும், தெளிவற்றதாக இருக்கும்.

இது மேலும் இரண்டு நிகழ்வுகளுடன் இருக்கும்: உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் தீர்ப்பு. கர்த்தர் வரும்போது இறந்தவர்கள் கிறிஸ்துவில் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்றும், அதே சமயம் உயிருள்ள விசுவாசிகள் இறங்குகிற இறைவனைச் சந்திக்க காற்றில் எழுப்பப்படுவார்கள் என்றும் பவுல் எழுதுகிறார் (2 தெசலோனிக்கேயர் 4,16: 17). "ஏனென்றால், எக்காளம் ஒலிக்கும், மேலும் இறந்தவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள், நாங்கள் மாற்றப்படுவோம்" என்று பவுல் எழுதுகிறார். (1 கொரிந்தியர் 15,52). நாங்கள் ஒரு மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறோம் - நாங்கள் "புகழ்பெற்றவர்கள்", சக்திவாய்ந்தவர்கள், அழியாதவர்கள், அழியாதவர்கள் மற்றும் ஆன்மீகம் (வி. 42-44).

மத்தேயு 24,31 இதை இன்னொரு கண்ணோட்டத்தில் விவரிக்கத் தோன்றுகிறது: "மேலும், அவர் [கிறிஸ்து] தனது தேவதூதர்களை பிரகாசமான எக்காளங்களுடன் அனுப்புவார், மேலும் அவர் தேர்ந்தெடுத்தவர்களை நான்கு காற்றிலிருந்து, வானத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொன்றுக்குச் சேர்ப்பார்." களைகளின் உவமையில், யுகத்தின் முடிவில் அவர் "தம்முடைய தேவதூதர்களை அனுப்புவார், அவர்கள் வீணடிக்க வழிவகுக்கும் எல்லாவற்றையும் அவருடைய ராஜ்யத்திலிருந்து சேகரிப்பார்கள், தவறு செய்பவர்கள் அவற்றை உலைக்குள் எறிவார்கள்" என்று இயேசு கூறுகிறார். (மத்தேயு 13,40: 42).

«ஏனென்றால், மனுஷகுமாரன் தன் தேவதூதர்களுடன் தன் தந்தையின் மகிமையில் வருவார், பின்னர் அவர் செய்யும் செயலுக்காக அனைவருக்கும் வெகுமதி அளிப்பார்» (மத்தேயு 16,27). உண்மையுள்ள வேலைக்காரனின் உவமையில் கர்த்தருடைய வருகைக்கு சொந்தமானது (மத்தேயு 24,45: 51) மற்றும் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களின் உவமையிலும் (மத்தேயு 25,14: 30) தீர்ப்பும்.

கர்த்தர் வரும்போது, ​​இருளில் மறைந்திருப்பதை "அவர் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருவார்" என்று பவுல் எழுதுகிறார், மேலும் இருதயத்தின் முயற்சியை வெளிப்படுத்துவார். பின்னர் அனைவரும் கடவுளால் புகழப்படுவார்கள் » (1 கொரிந்தியர் 4,5). நிச்சயமாக, கடவுள் ஒவ்வொரு நபரையும் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார், ஆகவே, கிறிஸ்து திரும்புவதற்கு முன்பே தீர்ப்பு நடந்தது. ஆனால் அது முதல் முறையாக "பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டு" அனைவருக்கும் அறிவிக்கப்படும். எங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கை வழங்கப்படுகிறது, எங்களுக்கு வெகுமதி கிடைக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஊக்கமாகும். “உயிர்த்தெழுதல் அத்தியாயத்தின்” முடிவில் பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “ஆனால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நமக்கு வெற்றியைத் தரும் கடவுளுக்கு நன்றி! ஆகையால், என் அன்பான சகோதரர்களே, கர்த்தருடைய வேலையை வீணாகக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பதால், உறுதியுடன், உறுதியுடன், கர்த்தருடைய வேலையில் எப்போதும் அதிகமாயிருங்கள் » (1 கொரிந்தியர் 15,57: 58).

கடைசி நாட்கள்

ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதற்கு, தீர்க்கதரிசன ஆசிரியர்கள் கேட்க விரும்புகிறார்கள்: "நாங்கள் கடந்த சில நாட்களில் வாழ்கிறோமா?" சரியான பதில் "ஆம்" - இது 2000 ஆண்டுகளாக சரியானது. கடந்த சில நாட்களைப் பற்றிய ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை பேதுரு மேற்கோள் காட்டி அதை தனது சொந்த நேரத்திற்கும் பயன்படுத்துகிறார் (அப்போஸ்தலர் 2,16: 17), எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தைப் போலவே (எபிரெயர் 1,2). சிலர் நினைப்பதை விட கடைசி நாட்கள் மிக நீண்டவை. போரும் தேவையும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனிதகுலத்தை பாதித்துள்ளன. இது மோசமாகுமா? பெரும்பாலும். அதன் பிறகு அது நன்றாக வந்து மீண்டும் மோசமாகிவிடும். அல்லது இது சிலருக்கு சிறப்பாகவும் மற்றவர்களுக்கு மோசமாகவும் இருக்கும். வரலாறு முழுவதும், "துயரக் குறியீடு" மேலும் கீழும் நகர்கிறது, இது தொடரக்கூடும்.

ஆயினும், மீண்டும் மீண்டும், சில கிறிஸ்தவர்கள் "போதுமான அளவு மோசமாக" இருக்க முடியவில்லை. உலகில் இதுவரை இல்லாத மிக பயங்கரமான அவசர நேரம் என்று விவரிக்கப்படும் பெரும் துயரத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் கிட்டத்தட்ட தாகமாக இருக்கிறார்கள் (மத்தேயு 24,21). அவர்கள் ஆண்டிகிறிஸ்ட், "விலங்கு", "பாவத்தின் மனிதன்" மற்றும் கடவுளின் பிற எதிரிகளால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு பயங்கரமான நிகழ்விலும், கிறிஸ்து விரைவில் திரும்பி வருவார் என்பதற்கான அடையாளத்தை அவர்கள் வழக்கமாகக் காண்கிறார்கள்.

இயேசு பயங்கரமான உபத்திரவத்தின் காலம் என்பது உண்மைதான் (அல்லது: பெரும் துன்பம்) கணிக்கப்பட்டுள்ளது (மத்தேயு 24,21:70), ஆனால் அவர் கணித்தவற்றில் பெரும்பாலானவை இல் எருசலேம் முற்றுகையின்போது நிறைவேற்றப்பட்டன. தம்முடைய சீஷர்கள் தங்களை இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயங்களைப் பற்றி இயேசு எச்சரிக்கிறார்; எ.கா. பி. யூதேயா மக்கள் மலைகளுக்கு தப்பி ஓடுவது அவசியம் என்று (வி. 16).

அவர் திரும்பும் வரை அவசர காலங்களை இயேசு முன்னறிவித்தார். "நீங்கள் உலகில் சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்," என்று அவர் கூறினார் (யோவான் 16,33, கூட்டம் மொழிபெயர்ப்பு). அவருடைய சீடர்களில் பலர் இயேசுவை நம்புவதற்காக தங்கள் உயிரைத் தியாகம் செய்தனர். சோதனைகள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி; நம்முடைய எல்லா பிரச்சினைகளிலிருந்தும் கடவுள் நம்மைப் பாதுகாக்கவில்லை (அப்போஸ்தலர் 14,22:2; 3,12 தீமோத்தேயு 1:4,12; பேதுரு). அப்போஸ்தலிக் காலத்தில் கூட, ஆண்டிகிறிஸ்டுகள் பணியில் இருந்தனர் (1 ஜான் 2,18: 22-2; 7 ஜான்).

ஒரு பெரிய உபத்திரவம் எதிர்காலத்திற்காக முன்னறிவிக்கப்பட்டதா? பல கிரிஸ்துவர் என்று, ஒருவேளை அவர்கள் சரி. ஆனால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இன்று துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். பலர் கொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், துன்பம் ஏற்கனவே உள்ளது விட மோசமாக பெற முடியாது. இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கொடூரமான முறை மீண்டும் கிரிஸ்துவர் மீது வந்துவிட்டது. அநேக மக்களைக் காட்டிலும் மிகுந்த உபத்திரவம் ஒருவேளை நீடிக்கும்.

நம்முடைய கிறிஸ்தவ கடமைகளும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கின்றன, உபத்திரவம் நெருங்கியோ அல்லது தொலைவில் இருந்தாலும், அல்லது ஏற்கனவே ஆரம்பித்திருக்கிறதா இல்லையா. எதிர்காலத்தைப் பற்றி ஊகிப்பது நமக்கு இன்னும் கிறிஸ்துவைப் போல உதவுகிறது, மக்களை மனந்திரும்பும்படி ஒரு நெம்புகோலாக பயன்படுத்தினால் அது மோசமாக தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யார் துயரத்தை பற்றி ஊகிக்கிறார், அவரது நேரத்தை மோசமாக பயன்படுத்துகிறார்.

ஆயிரமாயிரம்

வெளிப்படுத்துதல் 20 கிறிஸ்துவின் மற்றும் பரிசுத்தவான்களின் ஆயிர வருட ஆட்சியைப் பற்றி பேசுகிறது. சில கிறிஸ்தவர்கள் இதை ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீடிக்கும் ஒரு ராஜ்யமாக புரிந்துகொள்கிறார்கள், அவர் திரும்பி வரும்போது கிறிஸ்துவால் நிறுவப்பட்டார். மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் "ஆயிரம் ஆண்டுகள்" குறியீடாக, தேவாலயத்தில் கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கான அடையாளமாக, அவர் திரும்புவதற்கு முன்பு பார்க்கிறார்கள்.

ஆயிரம் எண்ணை பைபிளில் அடையாளமாக பயன்படுத்தலாம் (உபா 5; சங்கீதம் 7,9), அது வெளிப்படுத்துதலில் உண்மையில் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. வெளிப்பாடு ஒரு அசாதாரண சித்திர பாணியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. வேறு எந்த பைபிள் புத்தகமும் கிறிஸ்துவின் திரும்பி வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கால ராஜ்யத்தைப் பற்றி பேசவில்லை. மாறாக, டேனியல் 50,10:2,44 போன்ற வசனங்கள் 1000 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் எந்த நெருக்கடியும் இல்லாமல் பேரரசு நித்தியமாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றன.

கிறிஸ்து திரும்பி வந்தபின் ஒரு ஆயிர வருட ராஜ்யம் இருந்தால், பொல்லாதவர்கள் எழுப்பப்பட்டு நீதிமான்களுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தீர்ப்பளிக்கப்படுவார்கள் (வெளிப்படுத்துதல் 20,5). இருப்பினும், இயேசுவின் உவமைகள் காலப்போக்கில் அத்தகைய இடைவெளி இருப்பதாகக் கூறவில்லை (மத்தேயு 25,31: 46-5,28; யோவான் 29). மில்லினியம் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. நீதிமான்களும் தேவபக்தியற்றவர்களும் ஒரே நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்படுகிறார்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் (2 தெசலோனிக்கேயர் 1,6: 10).

இந்த தலைப்பில் பல தனிப்பட்ட கேள்விகள் விவாதிக்கப்படலாம், ஆனால் அது இங்கே தேவையில்லை. மேற்கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் வேதாகமத்தில் காணலாம். என்ன தனிநபர்கள் மில்லினியம் அடிப்படையில் நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி, ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்: வெளிப்படுத்துதல் 20 காலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கட்டத்தில், ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது, மற்றும் நீங்கள் ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் பின்பற்ற, நித்திய, ஒளிமிக்கதுமான பெரிய, மில்லினியம் விட சிறந்தவர்கள் நீண்ட. ஆகையால், நாளின் அருமையான உலகத்தை நாம் நினைக்கும் போது, ​​நாம் நித்திய, பரிபூரண ராஜ்யம் மீது கவனம் செலுத்த விரும்புகிறோம், ஒரு தற்காலிக கட்டமாக அல்ல. எதிர்நோக்குகிறோம் என்ற நித்தியம் நமக்கு இருக்கிறது!

மகிழ்ச்சியின் நித்தியம்

அது எப்படி இருக்கும் - நித்தியம்? துண்டுகளாக மட்டுமே நமக்குத் தெரியும் (1 கொரிந்தியர் 13,9: 1; 3,2 யோவான்) ஏனென்றால், நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றும் எண்ணங்கள் அனைத்தும் இன்றைய உலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இயேசு நம் நித்திய வெகுமதியை பல வழிகளில் விளக்கினார்: இது புதையலைக் கண்டுபிடிப்பது அல்லது பல பொருட்களை வைத்திருப்பது, அல்லது ஒரு ராஜ்யத்தை ஆள்வது அல்லது ஒரு திருமண விருந்துக்கு வருவது போன்றது. இது போன்ற எதுவும் இல்லாததால் இவை தோராயமான விளக்கங்கள் மட்டுமே. கடவுளுடனான நமது நித்தியம் வார்த்தைகளை விட அழகாக இருக்கும்.

டேவிட் இதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: joy உங்களுக்கு முன் மகிழ்ச்சி முழுமையும், உங்கள் வலதுபுறத்தில் ஆனந்தமும் என்றென்றும் இருக்கும் » (சங்கீதம் 16,11). நித்தியத்தின் சிறந்த பகுதி கடவுளோடு வாழ்வதே; அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்; அவர் உண்மையில் என்னவென்று அவரைப் பார்க்க; அவரை நன்கு அறிந்து கொள்ளவும் அங்கீகரிக்கவும் (1 யோவான் 3,2). இது எங்கள் இறுதி குறிக்கோள் மற்றும் கடவுள் விரும்பும் உணர்வு, அது நம்மை திருப்திப்படுத்தி நித்திய மகிழ்ச்சியைத் தரும்.

மற்றும் 10.000 ஆண்டுகளில், எங்களுக்கு முன் மில்லியன் கணக்கான கொண்டு, நாங்கள் மீண்டும் எங்கள் வாழ்வில் இன்று இருக்கும் நாங்கள் கொண்டிருந்த பிரச்சனைகள் மணிக்கு சிரிக்க, மற்றும் திகைத்திருக்கிறேன் எவ்வளவு விரைவாக நேரம் நாங்கள் மரண இருந்த போது கடவுள் அவரது வேலை செய்தார். இது ஆரம்பம் மட்டுமே அல்ல, முடிவும் இல்லை.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFஇறுதியில் புதிய ஆரம்பம்