இறுதியில் புதிய ஆரம்பம்

இறுதியில் புதிய தொடக்கம்எந்த எதிர்காலமும் இல்லை என்றால், பவுல் எழுதுகிறார், அது கிறிஸ்துவை நம்புவதற்கு முட்டாள்தனமாக இருக்கும் (1Kor XX). தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் முக்கியமான மற்றும் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் பகுதியாகும். பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு அசாதாரண நம்பிக்கையை அறிவிக்கிறது. நாம் அதன் முக்கிய அறிக்கையில் கவனம் செலுத்துகின்றோமல்ல, விவாதிக்கக்கூடிய விவரங்களில் கவனம் செலுத்துவதால், நாம் அதிலிருந்து பெரும் வலிமையையும் தைரியத்தையும் பெறலாம்.

தீர்க்கதரிசன நோக்கம்

தீர்க்கதரிசனம் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை - அது அதிக உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. கடவுள் தம்மை மனிதருடன் இணைத்துக்கொள்கிறார் என்பதே; அவர் நமக்கு பாவங்களை மன்னிக்கிறார். அவர் நம்மை மீண்டும் கடவுளின் நண்பர்களாக ஆக்குகிறார். இந்த உண்மை தீர்க்கதரிசனத்தை அறிவிக்கிறது. தீர்க்கதரிசனம் நிகழ்வுகள் முன்னறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல், கடவுளை குறிக்கவும் உள்ளது. கடவுள் யார் என்று நமக்கு சொல்கிறது, அவர் என்ன செய்கிறார், அவர் என்ன செய்கிறார், எதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்பார். இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் கடவுளோடு சமாதானத்தை அடையும்படி தீர்க்கதரிசனம் அழைப்பு விடுகிறது.

பல குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள் ஏற்கெனவே பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் நிறைவேறியிருக்கின்றன, மற்றவர்களுடைய நிறைவேற்றத்திற்காக காத்திருக்கிறோம். ஆனால் எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களின் மையமும் வேறு ஒன்றில் உள்ளது: இரட்சிப்பு - பாவ மன்னிப்பு மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வரும் நித்திய ஜீவன். தீர்க்கதரிசனம் கடவுள் வரலாற்றின் இயக்கி என்று காட்டுகிறது (டான் 9); இது கிறிஸ்துவில் நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது (ஜுன் 9) மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை தருகிறது (4,14ThXXX-14,29).

மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் கிறிஸ்துவைப் பற்றி எழுதினார்கள், அவர் கொலை செய்யப்பட்டு, உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்ற உண்மையையும் உள்ளடக்கியது (லூக் XX மற்றும் 24,27). அவர்கள் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு நிகழ்ந்த சம்பவங்களை முன்னறிவித்தனர், அதாவது சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க (வசனம் 46).

தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைக் குறிக்கிறது. நாம் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களும் நமக்கு நன்மை செய்யாது. கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் முடிவில்லாதிருந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் (டான் -11 மற்றும் 9).

பைபிள் கிறிஸ்து இறுதியான நீதி திரும்ப, அவர்கள் நித்திய தண்டனைகளையும், வெகுமதிகளை பிரகடனம் பறைசாற்றுகிறது. இந்த இரட்சிப்பின் சுறுசுறுப்பான neces- என்று மனதில் மக்கள் வழிவகுக்கிறது, மற்றும் அதே நேரத்தில் அந்த இரட்சிப்பின் நிச்சயமாக வரும். தீர்க்கதரிசனம் கடவுள் (ஜூட் 14-15) அவர் எங்களுக்கு மீட்கப்பட்டது வேண்டும் (2Pt3,9) ஐ விரும்புகிறார் எல்லா கணக்கிலும் எங்களை அழைக்கலாம் அவர் ஏற்கனவே எங்களுக்கு (1Joh 2,1-2) மீட்கப்பட்டது என்று என்று சொல்கிறது. அவர்கள் எல்லாம் எல்லாவித அநியாயத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் ஒரு முடிவுக்கு (; ரெவ் 1 15,25Kor 21,4) வரும் என்று ஏற்றும் தீய வெல்லும் இருக்கும் என்று எங்களுக்கு உறுதியளித்தார்.

தீர்க்கதரிசனம் விசுவாசியை உறுதிப்படுத்துகிறது: அவனுடைய முயற்சி பயனற்றதல்ல என்று அவனிடம் சொல்கிறாள். நாம் துன்புறுத்துதலில் இருந்து இரட்சிக்கப்படுவோம், நாம் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு, வெகுமதி பெறுவோம். ப்ரோ phetie கடவுளுடைய காதல் மற்றும் விசுவாசத்தை நமக்கு நினைவுக்கு மற்றும் (2Pt 3,10-15, 1-3,2 3Joh) அவரை உண்மையாக இருக்க எங்களுக்கு உதவுகிறது. அனைத்து உடல் பொக்கிஷங்களை தற்காலிக என்பதை நமக்கு நினைவுறுத்துவது மூலம், எங்களுக்கு கடவுள் நம் நித்திய உறவு இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அவரை உயர்வாகக் கருதிக் என்று தீர்க்கதரிசனம் எச்சரிக்கிறார்.

Zechariah மனம் ஒரு அழைப்பு என தீர்க்கதரிசனம் குறிக்கிறது (சவால் XX - XX). கடவுள் தண்டனைக்கு எதிராக எச்சரிக்கிறார், ஆனால் வருத்தப்படுவதை எதிர்பார்க்கிறார். யோனாவின் கதைகளில் முன்மாதிரியாக, கடவுள் அவரை மாற்றும் போது அறிவிப்புகளை திரும்ப பெற தயாராக இருக்கிறார். தீர்க்கதரிசனத்தின் குறிக்கோள், நம்மை ஒரு அற்புதமான எதிர்காலம் கொண்ட கடவுளிடம் மாற்றியமைப்பதாகும்; "ரகசியங்களை" பின்தொடர்வதற்கு எங்கள் சோர்வைத் திருப்தி செய்ய வேண்டாம்.

அடிப்படை தேவை: எச்சரிக்கை

பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் எப்படி புரிந்துகொள்ள வேண்டும்? பெரிய எச்சரிக்கையுடன் மட்டும். தவறான கணிப்பு "ரசிகர்கள்" தவறான கணிப்புகள் மற்றும் தவறாக dogmatism கொண்டு நற்செய்தி இழிவுபடுத்தியுள்ளன. இந்தத் தீர்க்கதரிசனத்தைத் தவறாக பயன்படுத்துவதால், சிலர் பைபிளை பரிகாசம் செய்கிறார்கள், கிறிஸ்துவை மன்னித்துவிடுகிறார்கள். தோல்வியுற்ற முன்னறிவிப்புகளின் பட்டியல் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் இன்னமும் உண்மைக்கு உத்திரவாதம் அளிக்காத ஒரு நிதானமான எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தவறான கணிப்புகள் விசுவாசத்தை பலவீனப்படுத்தும் என்பதால், நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்வை ஆர்வத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் பெற ஊக்கமளிக்கும் முன்கணிப்பு நமக்கு தேவையில்லை. தேதிகள் மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றிய அறிவு (அவர்கள் சரியான நிரூபணமாக இருந்தாலும்) இரட்சிப்பின் உத்தரவாதம் அல்ல. இந்த மையம் "மிருகம்" என்று உலக வல்லரசாக இருக்கலாம் எனில், நமக்கு நன்மை, நன்மை எதுவுமே இல்லை.

தீர்க்கதரிசனம் என்பது சுவிசேஷத்திற்கு நாம் மிகக் குறைவான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்பதாகும். கிறிஸ்து மறுதலித்தாலும் இல்லையோ, ஒரு புத்தாயிரம் அல்லது இல்லையோ, அமெரிக்கா பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தில் உரையாற்றினாரா இல்லையா என்பதை மனிதன் மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவை நம்ப வேண்டும்.

தீர்க்கதரிசனம் விளக்குவது ஏன் கடினம்? ஒருவேளை மிக முக்கியமான காரணம், அவர் அடிக்கடி அடிக்கடி கூற்றுகளில் பேசுகிறார். அசல் வாசகர்கள் அடையாளங்களின்படி என்னவென்று அறியப்பட்டிருக்கலாம்; நாம் ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரம் மற்றும் காலத்திலேயே வாழ்கிறோம் என்பதால், விளக்கம் நமக்கு மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கிறது.

அடையாளங்கள் ஓர் எடுத்துக்காட்டு: 18. சங்கீதம். கவிதை வடிவத்தில், அவர் கடவுள் டிஏ ஆதிக்கம் அவரது எதிரிகளிடமிருந்து (1 வசனம்) எவ்வாறு காப்பாற்றினான் என்பதை விவரிக்கிறது. வானத்தில் (4-6) துயரத்தில் (8-10) இருந்து, சுய மீட்பு இறந்து (14-16) இருந்து தப்பிக்கும், பூகம்பங்கள் (17), அறிகுறிகள்: என்று டேவிட் வேறுபட்ட குறியீடுகள் பயன்படுத்துகிறது. இந்த விஷயங்களை உண்மையில் என்ன நடந்தது, ஆனால் அவர்களை "தெரியும்" செய்ய, அடையாள-கவிதை சில உண்மைகளை anschau- Lich அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது உள்ளன. எனவே தீர்க்கதரிசனம் ஆராய்கிறார்.

ஏசாயா 40,3-4 மலைகள் சீரழிந்ததாக கூறுகிறது, சாலைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன - அது அர்த்தமல்ல. இந்த தீர்க்கதரிசனம் ஜான் பாப்டிஸ்ட் நிறைவேறியது என்று லூக்கா XX-3,4 குறிக்கிறது. அது மலைகள் மற்றும் சாலைகள் பற்றி அல்ல.

யோவேல் XXX-3,1 கடவுளுடைய ஆவி "எல்லா மாம்சங்களிலும்" ஊற்றப்படும் என்று முன்னறிவிக்கிறது; பேதுருவின் கூற்றுப்படி, பெந்தேகொஸ்தே நாளில் ஒரு சில டஜன் மக்களுடன் ஏற்கனவே நிறைவேறியிருக்கிறது (சட்டம் -10-29). ஜோயாலால் முன்னறிவிக்கப்பட்ட கனவுகள் மற்றும் தரிசனங்கள் அவர்களுடைய உடல் கணக்குகளில் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பேதுருவுக்கு வெளிப்புற அறிகுறிகளின் கணக்கீட்டு துல்லியமான பூர்த்தி தேவை இல்லை - நாம் அதை செய்யக்கூடாது. நாம் கற்பனையை கையாளுகிறோமென்றால், தீர்க்கதரிசனத்தின் எல்லா விவரங்களையும் வாய்மொழியாகக் கேட்க எதிர்பார்க்க முடியாது.

மக்கள் இந்த பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தை விளக்குவதை வழிநடத்துகிறது. ஒரு வாசகர் ஒரு நேரடி விளக்கம், மற்றொரு அடையாளப்பூர்வமாக விரும்புவார், அது சரியானது என்பதை நிரூபிக்க இயலாது. இது ஒட்டுமொத்த படத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது, விவரங்கள் அல்ல. நாங்கள் பால் கண்ணாடி மூலம் பார்க்கிறோம், ஒரு பூதக்கண்ணாடி வழியாக அல்ல.

தீர்க்கதரிசனத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் கிறிஸ்தவ ஒற்றுமை இல்லை. இவ்வாறு z. உதாரணமாக, பேரானந்தம், கிரேட் கொடுந்துன்பங்களே, மில்லினியம், இடைநிலை மாநிலம் மற்றும் நரகத்தில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் பற்றிய தலைப்புகளில். தனிப்பட்ட கருத்து இங்கே மிகவும் முக்கியம் இல்லை. அவர்கள் எங்களுக்கு மாற்றுக்கருத்து இடையே வேறுபாடு விதைக்க குறிப்பாக இல்லை என்றால் - அவர்கள் தெய்வீக திட்டத்தின் மற்றும் கடவுள் முக்கியமான இடம்பெற்று வந்தாலும், அது நாம் இங்கே அனைத்து சரியான பதில்களை கிடைக்கும் என்று கட்டாயம் கிடையாது. தனித்தனியான புள்ளியியல்புகளை விட நமது அணுகுமுறை மிகவும் முக்கியமானது.

ஒரு பயணத்தின்போது தீர்க்கதரிசனத்தை ஒப்பிடலாம். எங்களுடைய இலக்கை எங்கு சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எவ்விதத்திலும் எந்த வேகத்தில் நாம் அங்கு செல்கிறோம். நாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது நம்முடைய "வழிகாட்டியாக" இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறது. அவர் மட்டுமே வழியை அறிந்தவர், அவரைத் தவிர நாங்கள் வழிகேட்டில் செல்கிறோம். அவரை கவனித்து கொள்வோம் - அவர் விவரங்களை கவனித்துக்கொள்வார். இந்த அடையாளங்கள் மற்றும் இட ஒதுக்கீட்டின்கீழ் நாம் இப்போது எதிர்காலத்தை சமாளிக்க சில அடிப்படை கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகளை பார்க்க வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் வருகை

எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நமது போதனைகளைத் தீர்மானிக்கும் பெரிய முக்கிய நிகழ்வு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை ஆகும். அவர் திரும்பி வருவார், கிட்டத்தட்ட முழுமையான ஒற்றுமை இருக்கிறது. இயேசு தம் சீஷர்களிடம், "மீண்டும் வருவார்" என்று அறிவித்தார் (ஜான். அதேசமயத்தில் சீடர்கள் தங்களது நேரத்தை வீணடிக்காதபடி எச்சரிக்கிறார் (மத் 18). அவர் நேரம் உடனடி (மவுண்ட் 14,3-24,36) நிற்க நம்பும் மக்கள் விமர்சித்தார், ஆனால் ஒரு நீண்ட தாமதம் (மவுண்ட் 25,1-13) நம்பிக்கை யார் அந்த. ஒழுக்கநெறிகள்: நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும், நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும், அது நமது பொறுப்பு.

தேவதூதர்கள் சீடர்களுக்கு அறிவிக்கிறார்கள்: இயேசு பரலோகத்திற்குச் சென்றபோதே, அவர் மீண்டும் வருவார் (சட்டம் 9). அவர் "தன்னை வெளிப்படுத்தினான் ... பரலோகத்திலிருந்து வானத்தின் அக்கினியினாலே அவருடைய வல்லமையின் தூதர்கள்" (1,11Th 2-1,7). பவுல், "மகா தேவனுடைய மகிமையும், நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் வெளிப்படுதல்" (தீத் 8) என்று அழைக்கிறார். பீட்டர் மேலும் டிஏ பேசுகிறது "இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு" என்று; ஜான் (2,13Joh 1) செய்தது போல் (1,7Pt 13 வசனங்கள் 1 என்பதையும் காணவும்). இதேபோல் எபிரெயர்: இயேசு இரட்சிப்பைக் காத்துக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு "இரண்டாவதாக" தோன்றும் (2,28). உரத்த பெரும் "கட்டளை" இருந்து பேச்சு "தேவதூதர் குரல்," "கடவுள் துருப்பு" (9,28Th 1) ஆகும். இரண்டாவது வரும் தெளிவாக இருக்கும், தெரியும் மற்றும் கேட்கக்கூடிய இருக்கும், தெளிவாக இருக்க முடியாது.

இது இரண்டு நிகழ்வுகள் சேர்ந்து: உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் தீர்ப்பு. பவுல் இறைவன் வரும் போது கிறிஸ்து இறந்து உயரும் என்று எழுதி, அவற்றுடன் அதே நேரத்தில் வாழும் நம்பிக்கை காற்றில் வரை பிடித்து இருக்கும், இறைவன் எதிர் (1Th 4,16-17) வரும் தரமிறக்குதல்கள். "எக்காள ஒலிக்கும் பொறுத்தவரை," பால் எழுதுகிறார்: "மற்றும் இறந்த சீர்குலையாதது திரட்ட முடியாது, நாம் மாற்ற செய்துவிடலாம்" (1Kor 15,52). நாம் ஒரு உருமாற்றமடையும் - (V 42-44) "புகழ்பெற்ற", சக்திவாய்ந்த, சீர்குலையாதது இறவாத மற்றும் ஆன்மீக உள்ளன.

மத்தேயு 24,31 பார்வையில் ஒரு வித்தியாசமான புள்ளியில் இருந்து அதை விவரிக்க தெரிகிறது: "அவன் [கிறிஸ்து] உரத்த எக்காள அழைப்பு தமது தூதர்களை அனுப்புவார்; அவர்கள் அவருடைய தேர்வு நாலு திசைகளிலுமிருந்து வானத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து, சேர்ப்பேன்." பற்றிய உவமையில் களைகள், இயேசு அவர் உலகத்தின் முடிவில் வேண்டும் "தமது தூதர்களை அனுப்புவார், அவர்கள் உங்களைப் பாவத்தில் ஏற்படுத்துகிறது என்று, அநீதியான உள்ளன மற்றும் அக்கினிச் சூளையிலே தள்ளிவிடுவார் தனது சாம்ராஜ்ஜியத்தை எல்லாம் வெளியே சேர்ப்பார்கள்." என்று கூறினார் (மத் 13,40-42).

"அப்பொழுது அவர்கள் நினைவுகளையும் அறிந்திருக்கிறேன்; மனுஷகுமாரன் தம்முடைய தேவதூதர்கள் தம் தந்தை நடத்திய மகிமை வரும் என்று, பின்னர் அவர் தனது படைப்புகளில் படி ஒவ்வொரு மனிதனும் வெகுமதி செய்துவிடலாம்" (மத்தேயு 16,27). விசுவாசமான வேலைக்காரன் லார்ட்ஸ் நீதிக்கதைகள் (மத்தேயு 24,45-51) வரும் மற்றும் திறமைகளை (மத்தேயு 25,14-30) நீதிமன்றம் நீதிக்கதைகள்.

இறைவன் வரும் போது, அவர் பவுல் எழுதுகிறார், "கூட வெளிச்சத்திற்கு" என்று இருள் மறைத்து மற்றும் இதயம் உடைகளில் வெளிக்காட்டுவோம் என்ன கொண்டு ". பின்னர் எல்லோரும் கடவுளால் போற்றப்படுவார்கள் "(1 कor 9). நிச்சயமாக, கடவுள் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்குத் தெரிந்த, இதுவரை நீதிமன்றம் நீண்ட கிறிஸ்துவின் திரும்பும் முன்னர் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆனால் அதை முதல் முறையாக "பொது செய்துவிட்டதாக" அனைத்து காதுகள் முன் அறிவிக்கப்படும் அவர்களைச் சந்திக்க வருகிறார். எங்களுக்கு புதிய வாழ்வை அளித்து வெகுமதி அளிக்கிறோம் என்பது மிகப்பெரிய உற்சாகம். "உயிர்த்தெழுதல் அத்தியாயம்" இறுதியில் பவுல் வியந்து: "நன்றி எங்களுக்கு எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் வெற்றியைக் கொடுக்கும் இறைவனுக்கு! எனவே, என் பிரியமான சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் தொழிலாளர் இறைவன் வீண் அல்ல என்று தெரியும் என்பதால், எப்போதும் இறைவனின் வேலை பெருகுகிறவர்களாயும், உறுதியான அசையா இருக்க "(4,5Kor 1-15,57).

கடைசி நாட்கள்

- அது 2000 ஆண்டுகள் முதல் சரியானதா "? நாங்கள் கடைசி நாட்களில் வாழ்கிறோமா" சரியான பதில் "ஆம்" இருக்கிறது: வட்டி உருவாக்க, தீர்க்கதரிசனம் ஆசிரியர்கள் கேட்க விரும்புகிறேன். பீட்டர் கடைசி நாட்களில் பற்றி ஒரு தீர்க்கதரிசனம் மேற்கோள் மற்றும் அதன் சொந்த நேரம் (சட்டங்கள் 2,16-17), எபிரேயர் ஆசிரியர் இதேபோல் (எபி 1,2) அவர்களை பொருந்தும். கடைசி நாட்களில் சிலர் நம்புவதைவிட மிக நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள். ஆயிரம் ஆண்டுகளாக, யுத்தம் மற்றும் துன்பங்கள் மனிதகுலத்தை பாதிக்கின்றன. அது மோசமா? ஒருவேளை. அதற்குப் பிறகு அது நல்லது, பின்னர் மீண்டும் மோசமாகிவிடும். அல்லது சிலருக்கு நல்லது, மற்றவர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் மோசமாக இருக்கும். முழு வரலாற்றில் தொடர்ந்து வரை நகர்ந்து "துன்பங்கள் குறியீட்டு" கீழே, அதனால் அது அநேகமாக தொடரும்.

மீண்டும் மீண்டும், சில கிறிஸ்தவர்கள் வெளிப்படையாக "போதுமான அளவுக்கு இல்லை". உலகில் நிகழும் மிக மோசமான அவசர காலமாக உலகின் பெரும் கொடூரத்திற்கு அவர்கள் ஏறக்குறைய தாகம் எடுத்திருக்கிறார்கள் (Mt 24,21). அவர்கள் ஆண்டிகிறிஸ்ட், "மிருகம்", "பாவம் மனிதன்" மற்றும் கடவுளின் மற்ற எதிரிகள் ஆட்கொண்டார். ஒவ்வொரு கொடூரமான நிகழ்விலும், கிறிஸ்து சீக்கிரத்தில் திரும்பி வருகிறார் என்பதற்கான அறிகுறியை அவர்கள் வழக்கமாக காண்கிறார்கள்.

அது இயேசு ஒரு முறை பயங்கரமான இன்னல்கள் (அல்லது பெரிய இன்னல்கள்) கணித்து விட்டது (மாட் 24,21), ஆனால் அவர் கணித்து என்ன மிக 70 உள்ள ஜெருசலேம் முற்றுகையின் போது ஏற்கனவே நனவாகிவிட்டது உண்மை. இயேசு அவர்கள் தன்னை பார்க்க கூடாது என்று விஷயங்கள் அவரது சீடர்கள் எச்சரிக்கிறது; அளவுமாற்று. அது யூதேயாவில் மக்கள் மலைகளில் (V 16) தப்பி அப்படிப் போக வேண்டிய அவசியம் என.

இயேசு திரும்புவதற்குமுன் நிலையான கஷ்டங்களை இயேசு முன்னறிவித்தார். "உலகில் உங்களுக்கு துன்பம் இருக்கிறது," என்று அவர் கூறினார் (ஜான் நூல், கூட்டல் மொழிபெயர்ப்பு). அவருடைய சீஷர்களில் அநேகர் இயேசுமீது விசுவாசம் வைக்க தங்கள் உயிரைப் பலியிட்டார்கள். தேர்வுகள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும்; கடவுள் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நம்மை பாதுகாக்கவில்லை (ஆனாலும், XXX, 16,33, XXX, XX). ஆண்டிகிறிஸ்ட் அப்போஸ்தலிக்க காலத்தில் சகாப்தத்தில் ஏற்கனவே இருந்தார் (14,22John XXX மற்றும் XXX JJ XX).

ஒரு பெரிய உபத்திரவம் எதிர்காலத்திற்காக முன்னறிவிக்கப்பட்டதா? பல கிரிஸ்துவர் என்று, ஒருவேளை அவர்கள் சரி. ஆனால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இன்று துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். பலர் கொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், துன்பம் ஏற்கனவே உள்ளது விட மோசமாக பெற முடியாது. இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கொடூரமான முறை மீண்டும் கிரிஸ்துவர் மீது வந்துவிட்டது. அநேக மக்களைக் காட்டிலும் மிகுந்த உபத்திரவம் ஒருவேளை நீடிக்கும்.

நம்முடைய கிறிஸ்தவ கடமைகளும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கின்றன, உபத்திரவம் நெருங்கியோ அல்லது தொலைவில் இருந்தாலும், அல்லது ஏற்கனவே ஆரம்பித்திருக்கிறதா இல்லையா. எதிர்காலத்தைப் பற்றி ஊகிப்பது நமக்கு இன்னும் கிறிஸ்துவைப் போல உதவுகிறது, மக்களை மனந்திரும்பும்படி ஒரு நெம்புகோலாக பயன்படுத்தினால் அது மோசமாக தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யார் துயரத்தை பற்றி ஊகிக்கிறார், அவரது நேரத்தை மோசமாக பயன்படுத்துகிறார்.

ஆயிரமாயிரம்

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கிறிஸ்துவின் ஆயிரவருட ஆட்சியையும் பரிசுத்தவான்களையும் பற்றி பேசுகிறது. சில கிரிஸ்துவர் உண்மையில் இது அவரது வருகை மீது கிறிஸ்து கட்டப்பட்ட ஆயிரம் ஆண்டு இராச்சியம் புரிந்து கொள்ள. பிற கிறிஸ்தவர்கள் "ஆயிரம் வருஷம்" கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் அடையாளமாக, திருச்சபையின் அடையாளமாக அடையாளப்படுத்துகிறார்கள்.

எண் ஆயிரம் ஆயிரம் பைபிளில் மிகவும் குறியீடாக பயன்படுத்தப்படலாம் (5Mo XX, Ps XX), மற்றும் அது வெளிப்படுத்துதல் உள்ள உண்மையில் எடுத்து வேண்டும் என்று எந்த ஆதாரமும் இல்லை. வெளிப்படுத்துதல் ஒரு அசாதாரணமாக நிறைந்த சித்திர எழுத்து வடிவத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது தற்காலிகமாக வரையறுக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தைப் பற்றி வேறு எந்த பைபிள் புத்தகம் சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு மாறாக, டேனியல் XXX போன்ற வசனங்களும் XXX ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் எந்தவொரு நெருக்கடியும் இன்றி, பேரரசு நிரந்தரமாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றன.

கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர், ஆயிரம் வருஷம் இராச்சியம் நிலவுகிறது என்றால், துன்மார்க்கர் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு நீதிமான் (வெளி. எனினும், இயேசுவின் உவமைகள் அத்தகைய ஒரு கால இடைவெளிக்கு அனுமதிக்காது (மத் 5-9, ஜான் -10, ஜான்). ஆயிரமாயிரம் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியின் பகுதியாக இல்லை. நீதிமானும் மாயமற்றவரும் ஒரே நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் (20,5Th 25,31-46).

இந்த தலைப்பில் பல தனிப்பட்ட கேள்விகள் விவாதிக்கப்படலாம், ஆனால் அது இங்கே தேவையில்லை. மேற்கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் வேதாகமத்தில் காணலாம். என்ன தனிநபர்கள் மில்லினியம் அடிப்படையில் நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி, ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்: வெளிப்படுத்துதல் 20 காலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கட்டத்தில், ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது, மற்றும் நீங்கள் ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் பின்பற்ற, நித்திய, ஒளிமிக்கதுமான பெரிய, மில்லினியம் விட சிறந்தவர்கள் நீண்ட. ஆகையால், நாளின் அருமையான உலகத்தை நாம் நினைக்கும் போது, ​​நாம் நித்திய, பரிபூரண ராஜ்யம் மீது கவனம் செலுத்த விரும்புகிறோம், ஒரு தற்காலிக கட்டமாக அல்ல. எதிர்நோக்குகிறோம் என்ற நித்தியம் நமக்கு இருக்கிறது!

மகிழ்ச்சியின் நித்தியம்

அது எப்படி இருக்கும் - நித்தியம்? இன்றைய உலகில் ஃபியுஸென் எங்கள் வார்த்தைகள் மற்றும் எண்ணங்கள் அனைத்து ஏனெனில்; நாம் இந்த மட்டுமே துண்டுக் (1Joh 13,9 1Kor 3,2) தெரியும். இயேசு பல வழிகளில் எங்கள் நித்திய வெகுமதி விளக்கப்பட்டுள்ளது: இது ஒரு பேரரசு பகுதியையும் பல பொருட்கள் அல்லது ஆட்சியின் ஒரு புதையல் அல்லது உடைமை கண்டுபிடித்து அல்லது ஒரு திருமண விருந்து பங்கேற்பவர்களின் போன்ற இருக்கும். ஒப்பிடத்தக்க ஒன்றுமில்லை என்பதால் இவை தோராயமான விளக்கங்கள் மட்டுமே. கடவுளோடு நாம் கொண்டுள்ள நித்தியம் வார்த்தைகள் சொல்லும் விட அழகாக இருக்கும்.

டேவிட் இதை இவ்வாறு செய்கிறார்: "உன் மகிழ்ச்சியின் முழு மகிழ்ச்சியும் நீதியும் மகிமைக்குமுன்னே" (சங் .11). நித்தியத்தின் சிறந்த பாகம் கடவுளுடன் வாழ வேண்டும்; அவரைப் போல இருக்க வேண்டும்; அவர் உண்மையில் அவரை பார்க்க; அவருக்கு நன்றாக தெரியும் மற்றும் அவரை அடையாளம் (16,11John XX). இது நம்முடைய இறுதி இலக்கு, கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட உணர்வு, இது நம்மை திருப்திப்படுத்துவதோடு நித்திய மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும்.

மற்றும் 10.000 ஆண்டுகளில், எங்களுக்கு முன் மில்லியன் கணக்கான கொண்டு, நாங்கள் மீண்டும் எங்கள் வாழ்வில் இன்று இருக்கும் நாங்கள் கொண்டிருந்த பிரச்சனைகள் மணிக்கு சிரிக்க, மற்றும் திகைத்திருக்கிறேன் எவ்வளவு விரைவாக நேரம் நாங்கள் மரண இருந்த போது கடவுள் அவரது வேலை செய்தார். இது ஆரம்பம் மட்டுமே அல்ல, முடிவும் இல்லை.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFஇறுதியில் புதிய ஆரம்பம்