ஒற்றுமை மூன்று

மூன்று ஒன்று மூன்றுமூன்று ஒற்றுமை, பைபிள் "கடவுள்" என்று குறிப்பிடுகிறது, கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் "நீண்ட, வெள்ளைத் தாடியுடன் கூடிய முதியவர்" என்ற பொருளில் ஒரு தனி மனிதனைக் குறிக்கவில்லை. பைபிளில் ஒருவர், நம்மைப் படைத்த கடவுளை, பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவி ஆகிய மூன்று வேறுபட்ட அல்லது "வேறுபட்ட" நபர்களின் ஒற்றுமையாக அங்கீகரிக்கிறார். தந்தை மகன் அல்ல, மகன் தந்தை அல்ல. பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தையோ குமாரனோ அல்ல. அவர்கள் வெவ்வேறு ஆளுமைகளைக் கொண்டுள்ளனர், ஆனால் அதே நோக்கங்கள், நோக்கங்கள் மற்றும் அதே அன்பு, மற்றும் அதே சாராம்சம் மற்றும் ஒரே இருப்பு (1. மோசே 1:26; மத்தேயு 28:19, லூக்கா 3,21-22) மூன்று கடவுள் நபர்களும் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் நெருக்கமாகவும், மிகவும் பரிச்சயமானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள், கடவுளின் ஒரு நபரை நாம் அறிந்தால், மற்ற நபர்களையும் நாம் அறிவோம். அதனால்தான் கடவுள் ஒருவரே என்று இயேசு வெளிப்படுத்துகிறார், கடவுள் ஒருவரே என்று சொல்லும்போது அதைத்தான் மனதில் கொள்ள வேண்டும் (மாற்கு 12,29) கடவுளின் மூன்று நபர்களும் ஒன்றுக்கு குறைவானவர்கள் என்று நினைப்பது கடவுளின் ஒற்றுமைக்கும் நெருக்கத்திற்கும் துரோகம் ஆகும்! கடவுள் அன்பு, அதாவது கடவுள் நெருங்கிய உறவுகளைக் கொண்டவர் (1. ஜோஹான்னெஸ் 4,16) கடவுளைப் பற்றிய இந்த உண்மையின் காரணமாக, கடவுள் சில சமயங்களில் "திரித்துவம்" அல்லது "மூன்று கடவுள்" என்று அழைக்கப்படுகிறார். திரித்துவம் மற்றும் திரித்துவம் இரண்டும் "ஒன்றில் மூன்று" என்று பொருள்படும். "கடவுள்" என்ற வார்த்தையை நாம் உச்சரிக்கும் போது, ​​நாம் எப்போதும் மூன்று வெவ்வேறு நபர்களைப் பற்றி பேசுகிறோம் - தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவி (மத்தேயு. 3,16-17; 28,19) "குடும்பம்" மற்றும் "குழு" என்ற சொற்களை நாம் எவ்வாறு புரிந்துகொள்கிறோமோ அதைப் போன்றது. வேறுபட்ட ஆனால் சமமான நபர்களைக் கொண்ட ஒரு "குழு" அல்லது "குடும்பம்". மூன்று கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை, ஏனென்றால் கடவுள் ஒரே கடவுள், ஆனால் கடவுளின் ஒரே இருப்பில் மூன்று வெவ்வேறு நபர்கள் (1. கொரிந்தியர் 12,4-இரண்டு; 2. கொரிந்தியர் 13:14).

தத்தெடுப்பு

திரித்துவ தேவன் ஒருவரோடொருவர் அத்தகைய பரிபூரண உறவை அனுபவித்து மகிழ்கிறார்கள், அவர்கள் இந்த உறவை தங்களுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தனர். அதற்கு அவள் மிகவும் நல்லவள்! மூவொரு தேவன் மற்றவர்களை அன்பின் உறவுக்குள் வரவேற்க விரும்பினார், இதனால் மற்றவர்கள் இந்த வாழ்க்கையை என்றென்றும் ஏராளமாக அனுபவிக்க வேண்டும், ஒரு இலவச பரிசாக. தம்முடைய மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதே மூவொரு கடவுளின் நோக்கம் அனைத்து படைப்புகளுக்கும் குறிப்பாக மனிதகுலத்தின் உருவாக்கத்திற்கும் காரணமாக இருந்தது (சங்கீதம் 8, எபிரேயர் 2,5-8வது!). இதைத்தான் புதிய ஏற்பாடு "தத்தெடுப்பு" அல்லது "தத்தெடுப்பு" (கலாத்தியர் 4,4-7; எபேசியர்கள் 1,3-6; ரோமர்கள் 8,15-17.23). மூவொரு கடவுள், கடவுளின் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் அனைத்து படைப்புகளையும் சேர்க்க எண்ணினார்! தத்தெடுப்பு என்பது படைக்கப்பட்ட அனைத்துப் பொருட்களுக்கும் இறைவனின் முதல் மற்றும் ஒரே காரணம்! கடவுளின் நற்செய்தியை திட்டம் “A” என்று நினைத்துப் பாருங்கள், அங்கு “A” என்பது “தத்தெடுப்பு” என்பதைக் குறிக்கிறது!

அவதாரம்

சிருஷ்டி என்று அழைக்கப்படுவதற்கு முன்பே திரித்துவக் கடவுள் இருந்ததால், அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கடவுள் முதலில் படைப்பை உருவாக்க வேண்டும். ஆனால் கேள்வி எழுந்தது: "மூவொரு கடவுளின் உறவில் படைப்பையும் மனிதநேயத்தையும் எவ்வாறு சேர்க்க முடியும்?" எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நீங்கள் கடவுள் இல்லை என்றால், நீங்கள் எந்த வகையிலும் கடவுளாக முடியாது! உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று உருவாக்கப்படாத ஒன்றாக மாற முடியாது. ஏதோ ஒரு விதத்தில் மூவொரு கடவுள் ஒரு சிருஷ்டியாக மாறுவார், மேலும் கடவுள் நம்மை நிரந்தரமாக தனது பொதுவான உறவில் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் (கடவுளாக இருக்கும் போது) ஒரு சிருஷ்டியாகவே இருக்க வேண்டும். கடவுள்-மனிதனாகிய இயேசுவின் அவதாரம் இங்குதான் வருகிறது. குமாரனாகிய கடவுள் மனிதரானார் - இதன் பொருள், கடவுளுடன் ஒரு உறவில் நம்மைக் கொண்டுவருவது நமது சொந்த முயற்சி அல்ல. மூவொரு தேவன் தம்முடைய கிருபையில் எல்லாப் படைப்புகளையும் தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசுவில் தன் உறவில் சேர்த்துக்கொண்டார். மூவொரு கடவுளின் உறவுக்குள் படைப்பைக் கொண்டுவருவதற்கான ஒரே வழி, கடவுள் தன்னை இயேசுவில் தாழ்த்தி, தன்னார்வ மற்றும் விருப்பமான செயலின் மூலம் படைப்பை தனக்குள் எடுத்துக்கொள்வதுதான். சுதந்திரமான விருப்பமுள்ள இயேசுவின் மூலம் நம்மைத் தங்கள் உறவில் சேர்த்துக்கொள்ள மூவொரு கடவுளின் இந்தச் செயல் "அருள்" (எபேசியர்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1,2; 2,4-இரண்டு; 2. பீட்டர் 3,18) நம் தத்தெடுப்புக்கு மனிதனாக மாற வேண்டும் என்ற மூவொரு கடவுளின் திட்டம், நாம் ஒருபோதும் பாவம் செய்யாவிட்டாலும், இயேசு நமக்காக வந்திருப்பார்! மூன்று ஒரு கடவுள் நம்மை தத்தெடுக்க படைத்தார்! கடவுள் நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகப் படைக்கவில்லை, உண்மையில் கடவுள் நம்மை பாவத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இயேசு கிறிஸ்து "திட்டம் பி" அல்லது கடவுளிடமிருந்து வந்த பின் சிந்தனை அல்ல. நமது பாவப் பிரச்சனையை பூசுவதற்கு இது வெறும் பூச்சு அல்ல. திகைப்பூட்டும் உண்மை என்னவென்றால், கடவுளுடன் நம்மை ஒரு உறவில் கொண்டு வருவதற்கு இயேசுவே கடவுளின் முதல் மற்றும் ஒரே எண்ணமாக இருந்தார். உலகத்தை உருவாக்குவதற்கு முன் இயக்கப்பட்ட “திட்டம் A” இன் நிறைவேற்றம் இயேசுவாகும் (எபேசியர்) 1,5-6; வெளிப்படுத்துதல் 13,8) தேவன் ஆரம்பத்திலிருந்தே திட்டமிட்டபடி மூவொரு கடவுளின் உறவில் நம்மை ஈடுபடுத்த இயேசு வந்தார், அந்தத் திட்டத்தைத் தடுக்க எதுவும் இல்லை, நம் பாவம் கூட! நாம் அனைவரும் இயேசுவில் இரட்சிக்கப்பட்டோம் (1. டிமோதியஸ் 4,9-10) ஏனெனில் கடவுள் தனது தத்தெடுப்புத் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் நோக்கத்தில் இருந்தார்! நாம் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பே இயேசுவில் நம்முடைய தத்தெடுப்பு திட்டத்தை மூவொரு கடவுள் நிறுவினார், மேலும் நாம் ஏற்கனவே கடவுளின் தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் (கலாத்தியர்) 4,4-7; எபேசியர்கள் 1,3-6; ரோமர்கள் 8,15-17.23).

இரகசிய மற்றும் அறிவுறுத்தல்

இந்த மூவொரு கடவுளின் திட்டம், இயேசுவின் மூலம் அனைத்து படைப்புகளையும் தன்னுடன் ஒரு உறவில் ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு காலத்தில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு மர்மமாக இருந்தது (கொலோசெயர் 1: 24-29). ஆனால் இயேசு பரலோகத்திற்குச் சென்ற பிறகு, கடவுளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வரவேற்பையும் உள்ளடக்கத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்த சத்தியத்தின் பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பினார் (யோவான் 16: 5-15). பரிசுத்த ஆவியானவரின் போதனையின் மூலம், அவர் இப்போது அனைத்து மனிதகுலத்தின் மீதும் ஊற்றப்பட்டுள்ளார் (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 2,17) மற்றும் இந்த உண்மையை நம்பும் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் விசுவாசிகள் மூலம் (எபேசியர் 1,11-14), இந்த மர்மம் உலகம் முழுவதும் அறியப்படுகிறது (கொலோசியர் 1,3-6)! இந்த உண்மையை இரகசியமாக வைத்திருந்தால், அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதன் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க முடியாது. அதற்கு பதிலாக, நாங்கள் பொய்களை நம்புகிறோம் மற்றும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை உறவு சிக்கல்களையும் அனுபவிக்கிறோம் (ரோமர் 3: 9-20, ரோமர்கள் 5,12-19!). இயேசுவிடம் நம்மைப் பற்றிய உண்மையைக் கற்றுக் கொள்ளும்போதுதான், உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து மக்களுடனும் இயேசுவை சரியாகப் பார்க்காதது எவ்வளவு பாவம் என்பதை நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம்.4,20; 1. கொரிந்தியர்கள் 5,14-16; எபேசியர்கள் 4,6!). கடவுள் உண்மையில் அவர் யார் என்பதையும், அவரில் நாம் யார் என்பதையும் அனைவரும் அறிய விரும்புகிறார் (1. டிமோதியஸ் 2,1-8வது)! இதுவே இயேசுவில் அவர் அருளும் நற்செய்தி (அப் 20:24).

சுருக்கம்

இயேசுவின் நபரை மையமாகக் கொண்ட இந்த இறையியலைப் பொறுத்தவரை, மக்களை "காப்பாற்றுவது" எங்கள் வேலை அல்ல. இயேசு யார், அவர்கள் ஏற்கனவே அவரிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அடையாளம் காண அவர்களுக்கு உதவ நாங்கள் விரும்புகிறோம் - கடவுளின் வளர்ப்பு குழந்தைகள்! சாராம்சத்தில், நீங்கள் ஏற்கனவே இயேசுவில் கடவுளைச் சேர்ந்தவர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம், நீங்கள் ஒழுங்காக நடந்துகொள்கிறீர்கள், இரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று நம்ப இது உங்களை ஊக்குவிக்கும்!

டிம் ப்ராஸ்ஸல் எழுதியுள்ளார்


PDFஒற்றுமை மூன்று