ஒரு கற்பனையான மரபு

ஒரு கற்பனையான மரபு யாராவது உங்கள் கதவை தட்டுங்கள் மற்றும் ஒரு பணக்கார மாமா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் என்று நீங்கள் எப்போதாவது இறந்த மற்றும் நீங்கள் ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் விட்டு என்று விரும்புகிறீர்களா? பணம் எங்கும் எழவில்லை என்ற யோசனை உற்சாகமானது, பல மக்கள் ஒரு கனவு மற்றும் பல புத்தகங்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் ஒரு முன்மாதிரி. உங்கள் புதிதாகப் பணத்தை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செல்வாக்கு இருக்கிறது? அவர் உங்கள் பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்து, நீங்கள் செழிப்புக்கான பாதையில் நடக்கட்டும்?

இந்த விருப்பம் உங்களுக்கு தேவையற்றது. இது ஏற்கனவே நடந்தது. இறந்த பணக்கார உறவினர் உங்களிடம் இருக்கிறார். அவர் உங்களுடைய பிரதான பயனாளியாக உங்களைப் பயன்படுத்தினார். எந்தவொரு நீதிமன்றத்திலும் இது சவால் செய்யப்படவோ அல்லது ரத்து செய்யப்படவோ முடியாது. இது ஒன்றும் வரி அல்லது வழக்கறிஞர்கள் செலவழிக்க வேண்டும். இது உங்களுடையது.

கிறிஸ்துவில் நம்முடைய அடையாளத்தின் இறுதி உறுப்பு ஒரு வாரிசாக இருக்க வேண்டும். நாங்கள் இப்போது எங்கள் அடையாள சிலுவையின் உச்சியை அடைந்துவிட்டோம் - நாங்கள் இப்போது பெரும் முடிவில் இருக்கிறோம்: "நாங்கள் கடவுளின் பிள்ளைகள் மற்றும் கிறிஸ்துவின் கூட்டு வாரிசுகள், அவருடைய பரம்பரை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்" (கலா. 4,6-7 மற்றும் ரோமர் 8,17).

இயேசுவின் மரணத்தோடு புதிய உடன்படிக்கை நடைமுறைக்கு வந்தது. நாங்கள் அவருடைய வாரிசுகள், கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் உங்களுடையது (கலா .3,29). இயேசுவின் சித்தத்திலுள்ள வாக்குறுதிகளை மாமாவின் விருப்பப்படி பூமிக்குரிய வாக்குறுதிகளுடன் ஒப்பிட முடியாது: பணம், வீடு அல்லது கார், படங்கள் அல்லது பழம்பொருட்கள். எவரும் கற்பனை செய்யக்கூடிய சிறந்த மற்றும் பிரகாசமான எதிர்காலம் எங்களிடம் உள்ளது. ஆனால் நித்தியத்தை ஆராய்வதற்காக, முன்னதாக யாரும் சென்றிராத ஒரு இடத்திற்கு தைரியமாக செல்வதற்கு கடவுளின் முன்னிலையில் தங்கியிருப்பதன் அர்த்தம் என்னவென்று நமக்கு நினைத்துப் பார்க்க முடியாது!

நாம் ஒரு விருப்பத்தைத் திறக்கும்போது, ​​எங்களுக்கு திறம்பட என்ன இருக்கிறது என்று கேட்க வேண்டியதில்லை. நம்முடைய பரம்பரை குறித்து நாம் உறுதியாக இருக்க முடியும். நாம் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவோம் என்பதை அறிவோம் (டைட்டஸ் 3,7), அதோடு அவரை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வாக்குறுதி அளித்தது " (ஜாக். 2,5). விருப்பத்தில் நமக்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் ஒரு நாள் பெறுவோம் என்பதற்கான உத்தரவாதமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளார் (எபே 1,14); இது மிகப் பெரிய மற்றும் அற்புதமான பரம்பரை (எபே 1,18). பவுல் எபேவில் கூறினார். 1,13: அவரிடத்தில் நீங்களும், சத்திய வார்த்தையைக் கேட்டபின், உங்கள் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி, அவரிடத்தில் நீங்களும், நீங்கள் நம்பியபோது, ​​வாக்குறுதியின் பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரையிடப்பட்டீர்கள். ஒரு வகையில் பார்த்தால், நாம் ஏற்கனவே செழிப்புக்கான பாதையில் சென்றுள்ளோம். வங்கி கணக்குகள் நிரம்பியுள்ளன.

இது போன்ற செல்வங்களைப் பெற விரும்புகிறீர்கள் என்று நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்கலாமா? நாம் கஷ்டமான McDuck டிஸ்னி பாத்திரம் கற்பனை செய்யும் போது ஒருவேளை நாம் அதை ஒரு உணர்வு பெற முடியும். இந்த கார்ட்டூன் பாத்திரம் அவரது கருவூலத்திற்கு செல்ல விரும்பும் ஒரு இழிந்த செல்வந்தர். அவரது விருப்பமான செயல்களில் ஒன்று தங்க முழு மலைகள் வழியாக நீச்சல். ஆனால் கிறிஸ்துவோடு நமது சுதந்தரம் அந்த கெட்ட மகத்தான செல்வத்தை விட மிகவும் அருமையாக இருக்கும்.

நாங்கள் யார்? நம்முடைய அடையாளங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உள்ளன. நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பாகவும், அவருடைய கிருபையினால் மூடியதாகவும் இருக்கிறது. நாம் கனிகளைக் கொடுப்பதற்கும், கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்துவதற்கும், இறுதியில் நம் வாழ்வில் உள்ள எல்லா செல்வங்களையும், மகிழ்ச்சியையும் சுதந்தரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். நாங்கள் யார் என்று நாங்கள் மீண்டும் கேட்கக்கூடாது. மேலும், எதை அல்லது எவரையும் நம்மால் அடையாளம் காணக்கூடாது.

தமி த்காச் மூலம்


PDFஒரு கற்பனையான மரபு