ஒரு கற்பனையான மரபு

ஒரு கற்பனையான மரபுயாராவது உங்கள் கதவை தட்டுங்கள் மற்றும் ஒரு பணக்கார மாமா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் என்று நீங்கள் எப்போதாவது இறந்த மற்றும் நீங்கள் ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் விட்டு என்று விரும்புகிறீர்களா? பணம் எங்கும் எழவில்லை என்ற யோசனை உற்சாகமானது, பல மக்கள் ஒரு கனவு மற்றும் பல புத்தகங்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் ஒரு முன்மாதிரி. உங்கள் புதிதாகப் பணத்தை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செல்வாக்கு இருக்கிறது? அவர் உங்கள் பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்து, நீங்கள் செழிப்புக்கான பாதையில் நடக்கட்டும்?

இந்த விருப்பம் உங்களுக்கு தேவையற்றது. இது ஏற்கனவே நடந்தது. இறந்த பணக்கார உறவினர் உங்களிடம் இருக்கிறார். அவர் உங்களுடைய பிரதான பயனாளியாக உங்களைப் பயன்படுத்தினார். எந்தவொரு நீதிமன்றத்திலும் இது சவால் செய்யப்படவோ அல்லது ரத்து செய்யப்படவோ முடியாது. இது ஒன்றும் வரி அல்லது வழக்கறிஞர்கள் செலவழிக்க வேண்டும். இது உங்களுடையது.

கிறிஸ்து எங்கள் அடையாளத்தை இறுதி உறுப்பு அவருடைய வாரிசுரிமையை உள்ளது. இவ்வாறு எங்கள் அடையாளத்தை குறுக்கு மேல் இறுதியில் வரும் - நாம் பெரிய இறுதியில் இப்போது (கலா 4,6-7 மற்றும் 8,17 ரோம் ..) "நாங்கள் கடவுளின் குழந்தைகள் மற்றும் எங்களுடன் அவருடைய வாரிசுரிமையை பகிர்ந்து கொள்ளும் கிறிஸ்து, சக வாரிசுகள் உள்ளன".

புதிய உடன்படிக்கை இயேசுவின் மரணத்திற்கு உதவியது. நாங்கள் அவருடைய வாரிசுகள், ஆபிரகாமுக்குக் கொடுத்த எல்லா வாக்குறுதிகளும் உங்களுக்கு சொந்தமானவை (கலா. இயேசுவின் ஏற்பாட்டில் உள்ள வாக்குறுதிகளில், மாமிச பணம், வீடு அல்லது கார், படங்கள் அல்லது பழம்பொருட்கள் ஆகியவற்றின் விருப்பப்படி பூமிக்குரிய வாக்குறுதியோடு ஒப்பிட முடியாது. ஒரே ஒரு கற்பனை மட்டுமே சிறந்த மற்றும் பிரகாசமான எதிர்காலம் எங்களுக்கு சொந்தமானது. ஆனால் கடவுளுடைய முன்பாக வாழ்ந்து, நித்தியத்தை ஆராய்ந்து, தைரியமாக எங்கும் செல்லாத ஒரு இடத்திற்கு செல்ல அது எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது என்பது நமக்கு புரியவில்லை.

விருப்பத்திற்கு வாசிப்பை, நாம் திறம்பட எங்களுக்கு இடது என்பதை எங்களிடம் கேட்க இல்லை. நாங்கள் எங்கள் மரபு பாதுகாப்பான இருக்க முடியும். நாம் பரிசுத்த ஆவியின் உத்திரவாதமாக அமைகிறது வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் (அரசன்) அவரை "(யாக். 3,7) நேசிக்கின்ற வாக்களிக்கப்பட்டுள்ள தேவனுடைய இராச்சியம் நித்திய வாழ்க்கை (டைடஸ் 2,5) பெறுவார் என்று எனக்கு தெரியும். நாம் அனைவரும் விருப்பத்திற்கு எங்களுக்கு உத்திரவாதமளித்தனர் என்ன பெறுகின்றனர் முறை என்று; அது (எபே 1,14.) இருக்கும் பவுல் எபே கூறினார் மகா பெரிய மற்றும் புகழ்பெற்ற பரம்பரை 1,18 (எபே 1,13.): யாரை இருந்திருந்தாஅவள் பிறகு .. உண்மையை சொல், உங்கள் இரட்சிப்பின் ஸ்தோத்திர, சொந்தமானது யாரை நீங்களும் நம்பி வாக்குறுதி புனித ஆவி கொண்டு மூடப்பட்டிருந்த. ஒரு பொருளில், நாம் சுபிட்சம் சாலையில் ஏற்கனவே உள்ளன. வங்கி கணக்குகள் நன்கு நிரப்பப்பட்டுள்ளன.

இது போன்ற செல்வங்களைப் பெற விரும்புகிறீர்கள் என்று நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்கலாமா? நாம் கஷ்டமான McDuck டிஸ்னி பாத்திரம் கற்பனை செய்யும் போது ஒருவேளை நாம் அதை ஒரு உணர்வு பெற முடியும். இந்த கார்ட்டூன் பாத்திரம் அவரது கருவூலத்திற்கு செல்ல விரும்பும் ஒரு இழிந்த செல்வந்தர். அவரது விருப்பமான செயல்களில் ஒன்று தங்க முழு மலைகள் வழியாக நீச்சல். ஆனால் கிறிஸ்துவோடு நமது சுதந்தரம் அந்த கெட்ட மகத்தான செல்வத்தை விட மிகவும் அருமையாக இருக்கும்.

நாங்கள் யார்? நம்முடைய அடையாளங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உள்ளன. நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பாகவும், அவருடைய கிருபையினால் மூடியதாகவும் இருக்கிறது. நாம் கனிகளைக் கொடுப்பதற்கும், கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்துவதற்கும், இறுதியில் நம் வாழ்வில் உள்ள எல்லா செல்வங்களையும், மகிழ்ச்சியையும் சுதந்தரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். நாங்கள் யார் என்று நாங்கள் மீண்டும் கேட்கக்கூடாது. மேலும், எதை அல்லது எவரையும் நம்மால் அடையாளம் காணக்கூடாது.

தமி த்காச் மூலம்


PDFஒரு கற்பனையான மரபு