மீடியாப்

சுவிசேஷம் - கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள்

கடவுளின் இராச்சியத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தது

அனைவருக்கும் சரியான மற்றும் தவறான யோசனை உள்ளது, எல்லோரும் ஏற்கனவே தங்கள் சொந்த கருத்துப்படி, ஏதோ தவறு செய்துவிட்டனர். "தவறான மனிதர்" என்று நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. எல்லோரும் ஒருமுறை ஒரு நண்பரை ஏமாற்றி, ஒரு வாக்குறுதியை உடைத்து, வேறு ஒருவரின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தியுள்ளனர். எல்லோரும் குற்றத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள்.

ஆகையால் தேவனுடன் ஒன்றும் செய்ய விரும்புவதில்லை. ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு நாள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை, ஏனென்றால் கடவுளுக்கு முன்பாக ஒரு தெளிவான மனசாட்சியுடன் நிற்க முடியாது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வெட்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் குற்றவாளிகள். அவர்களின் கடன் எப்படி மீட்கப்படும்? நனவை சுத்தப்படுத்துவது எப்படி? "மன்னிப்பு தெய்வம்," முடிக்கிறார் ...

மேலும் வாசிக்க ➜

கடவுளின் அன்பில் வாழ்வது

கடவுளின் அன்பில் வாழ்கிறார்ரோமருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பவுல் சொல்லாட்சிக் கேள்வி கேட்கிறார், "கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க விரும்புகிறவர் யார்? உபத்திரவம் அல்லது பயம் அல்லது துன்புறுத்தல் அல்லது பசி அல்லது நிர்வாணம் அல்லது ஆபத்து அல்லது வாள்? "(ரோம் XX).

கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்மை உண்மையில் பிரித்துவிட முடியாது, இது நமக்கு இங்கே தெளிவாகத் தெரியும், பின்வரும் வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் போது: "மரணத்தோடும் ஜீவனுக்கோ அல்ல, தேவதூதர்களோ, வல்லமையோ, வல்லமையோ, நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான தேவபக்தியைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டமாட்டார். "(ரோமர் 9: 8).

அவர் எப்போதும் நம்மை நேசிப்பதால் நாம் கடவுளின் அன்பிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. நாம் நன்றாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை அவர் நேசிக்கிறார் ...

மேலும் வாசிக்க ➜

நல்ல பரிசுகள்

அழகான அழகான பரிசுகளை(ஜேம்ஸ் 1,17 LUT) "ஒவ்வொரு நல்ல பரிசு மற்றும் ஒவ்வொரு சரியான பரிசு யாருடன் ஒளி மற்றும் இருள் எந்த மாறுபாடு மாற்றம் உள்ளது, விளக்குகள் தந்தையின் இருந்து கீழே வரும், மேலே இருந்து": தூதர் ஜேம்ஸ் தனது கடிதத்தில் எழுதுகிறார்.

கடவுளுடைய வரங்களை நான் பார்க்கும்போது, ​​அவர் உயிரைக் கொண்டு வருகிறார் என்பதை நான் உணர்கிறேன். ஒளி, மகிமையின் மகிமை, தங்க சூரிய உதயங்கள், பனி மூடிய சிகரங்களின் மீது சூரிய ஒளி பிரகாசமான நிறங்கள், காடுகளின் பசுமையான பச்சை நிறங்கள், மலர்கள் நிறைந்த புல்வெளிகளில் நிற்கும் கடல். இன்னும் பல விஷயங்களை நாம் பார்க்கிறோம், நாம் அவர்களுக்கு சில நேரம் எடுத்துக் கொண்டால் மட்டும் தான். கடவுள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு மிகுதியாக அளிக்கிறார், நீங்கள் எதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறாரோ அதைப் பொருட்படுத்தாது. யார் நம்பிக்கை ...

மேலும் வாசிக்க ➜