கடவுள், மகன்

கடவுள் மகன்

கடவுள் குமாரன் கடவுளின் இரண்டாவது நபர், நித்தியத்திலிருந்து தந்தையால் பிறந்தார். அவர் மூலம் தந்தையின் வார்த்தையும் உருவமும் ஆவார், அவருக்காக கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்தார். நாம் இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கு மாம்சத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவாக, பிதாவினால் அனுப்பப்பட்டவர். அவர் பரிசுத்த ஆவியால் கருவுற்றார் மற்றும் கன்னி மேரிக்கு பிறந்தார், அவர் முழு கடவுள் மற்றும் முழு மனிதராக இருந்தார், ஒரு நபரில் இரண்டு இயல்புகளை ஒன்றிணைத்தார். அவர், கடவுளின் மகன் மற்றும் அனைவருக்கும் இறைவன், மரியாதை மற்றும் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர். மனிதகுலத்தின் தீர்க்கதரிசன மீட்பராக, அவர் நம் பாவங்களுக்காக மரித்தார், உடல் ரீதியாக மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டார் மற்றும் பரலோகத்திற்கு உயர்ந்தார், அங்கு அவர் மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தராக செயல்படுகிறார். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ராஜாக்களின் ராஜாவாக எல்லா தேசங்களையும் ஆளுவதற்கு அவர் மீண்டும் மகிமையுடன் வருவார். (ஜோஹானஸ் 1,1.10.14; கோலோச்சியர்கள் 1,15-16; எபிரேயர்கள் 1,3; ஜான் 3,16; டைட்டஸ் 2,13; மத்தேயு 1,20; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 10,36; 1. கொரிந்தியர் 15,3-4; எபிரேயர்கள் 1,8; வெளிப்படுத்துதல் 19,16)

இந்த மனிதன் யார்?

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடம், "மனுஷகுமாரன் என்பவர் யார் என்று சொல்லுகிறாரோ, நாங்கள் இங்கே எதிர்ப்படுகிற அடையாளத்தைக் குறித்து விசாரித்துக் கேட்டேன். அவர் இன்று நம்மிடத்திலே இருக்கிறார்; இவர் யார்? அவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது? நாம் ஏன் அவரை நம்ப வேண்டும்? கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மையத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மிகவும் மனித - மேலும்

இயேசு சாதாரண முறையில் பிறந்தார், சாதாரணமாக வளர்ந்தார், பசியும் தாகமும் களைப்பும் அடைந்தார், சாப்பிட்டு குடித்து தூங்கினார். அவர் சாதாரணமாகத் தெரிந்தார், பேச்சு வார்த்தை பேசினார், சாதாரணமாக நடந்தார். அவருக்கு உணர்ச்சிகள் இருந்தன: பரிதாபம், கோபம், ஆச்சரியம், சோகம், பயம் (மத்தேயு 9,36; லூக்கா 7,9; ஜான் 11,38; மத்தேயு 26,37) மனிதர்கள் வேண்டும் என கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். அவர் தன்னை ஒரு மனிதன் என்று அழைத்தார் மற்றும் ஒரு மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் மனிதராக இருந்தார்.

ஆனால் அவர் மிகவும் அசாதாரணமான நபராக இருந்தார், அவருடைய விண்ணேற்றத்திற்குப் பிறகு சிலர் அவர் மனிதர் என்று மறுத்தனர் (2. ஜான் 7). இயேசு மிகவும் பரிசுத்தமானவர் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள், அவருக்கு மாம்சத்திற்கும், அழுக்கு, வியர்வை, செரிமான செயல்பாடுகள், சதையின் குறைபாடுகள் ஆகியவற்றுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. தேவதூதர்கள் சில சமயங்களில் மனிதனாக மாறாமல் மனிதனாகத் தோன்றுவது போல அவர் மனிதனாக மட்டுமே தோன்றியிருக்கலாம்.

இதற்கு மாறாக, புதிய ஏற்பாடு இயேசுவின் முழு அர்த்தத்தில் மனிதனாக இருந்தது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. ஜான் உறுதிப்படுத்தினார்:
"அந்த வார்த்தை மாம்சமானது..." (ஜான் 1,14) அவர் சதையாக மட்டுமே "தோன்றவில்லை" மற்றும் சதையை மட்டும் "உடுத்திக் கொள்ளவில்லை". அவர் மாம்சமானார். இயேசு கிறிஸ்து "மாம்சத்தில் வந்தார்" (1 யோவா. 4,2) நாங்கள் அவரைப் பார்த்ததாலும், அவரைத் தொட்டதாலும் எங்களுக்குத் தெரியும் என்று ஜோஹன்னஸ் கூறுகிறார் (1. ஜோஹான்னெஸ் 1,1-2).

பவுலின் கூற்றுப்படி, இயேசு "மனிதர்களைப் போல் ஆக்கப்பட்டார்" (பிலிப்பியர் 2,7), "சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்டது" (கலாத்தியர் 4,4), "பாவமான மாம்சத்தின் சாயலில்" (ரோமர் 8,3) மனிதனை மீட்க வந்தவன் அடிப்படையில் மனிதனாக மாற வேண்டும் என்று ஹீப்ருவின் ஆசிரியர் வாதிடுகிறார்: "குழந்தைகள் சதையும் இரத்தமும் கொண்டவர்கள் என்பதால், அவரும் அதை சமமாக ஏற்றுக்கொண்டார் ... எனவே அவர் எல்லாவற்றிலும் தனது சகோதரர்களைப் போல ஆக வேண்டும் " (ஹீப்ரு 2,14-17).

நம்முடைய இரட்சிப்பு நிற்கிறது அல்லது இயேசு உண்மையில் இருந்தாரா - இருக்கிறாரா என்பதில் விழுகிறது. நம்முடைய வழக்கறிஞராக, நமது பிரதான ஆசாரியராக அவர் வகிக்கும் பாத்திரம், அவர் உண்மையிலேயே மனித விஷயங்களை அனுபவித்திருக்கிறாரா என்பதில் நிற்கிறார் அல்லது விழுகிறார் (எபிரேயர்கள் 4,15) உயிர்த்தெழுந்த பின்னரும், இயேசுவுக்கு மாம்சமும் எலும்பும் இருந்தது (யோவான் 20,27:2; லூக்கா 4,39) பரலோக மகிமையிலும் அவர் மனிதனாகத் தொடர்ந்தார் (1. டிமோதியஸ் 2,5).

கடவுளைப் போல் செயல்படுங்கள்

இயேசு பாவங்களை மன்னிப்பதைப் பார்த்த பரிசேயர்கள் “அவர் யார்?” என்று கேட்டார்கள். “கடவுளைத் தவிர வேறு யாரால் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும்?” (லூக்கா 5,21.) பாவம் என்பது கடவுளுக்கு எதிரான குற்றம்; ஒரு நபர் கடவுளுக்காகப் பேசி, உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன, அழிக்கப்பட்டுவிட்டன என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்? அது தெய்வ நிந்தனை என்றார்கள். அதைப் பற்றி அவர்கள் எப்படி உணர்ந்தார்கள் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார், இன்னும் அவர் பாவங்களை மன்னித்தார். அவர் தாமே பாவத்திலிருந்து விடுபட்டவர் என்றும் மறைமுகமாகக் கூறினார் (ஜான் 8,46) அவர் சில அற்புதமான கூற்றுக்களை கூறினார்:

 • பரலோகத்தில் கடவுளின் வலது பாரிசத்தில் அமர்வேன் என்று இயேசு சொன்னார் - யூத பாதிரியார்களால் அவதூறாகப் பார்க்கப்பட்ட மற்றொரு கூற்று6,63-65).
 • அவர் தன்னை கடவுளின் குமாரன் என்று கூறிக்கொண்டார் - இதுவும் ஒரு தெய்வ நிந்தனை என்று கூறப்பட்டது, ஏனென்றால் அந்த கலாச்சாரத்தில் நடைமுறையில் கடவுளிடம் உயர வேண்டும் என்று பொருள் (ஜான் 5,18; 19,7).
 • கடவுள் விரும்பியதை மட்டுமே தாம் செய்ததாக இயேசு கடவுளுடன் முழுமையான உடன்பாட்டில் இருப்பதாகக் கூறினார் (யோவா. 5,19).
 • அவர் தந்தையுடன் ஒன்றாக இருப்பதாகக் கூறினார் (ஜான் 10,30), இது யூத பாதிரியார்களும் தூஷணமாகக் கருதினர் (ஜான் 10,33).
 • தம்மைக் காணும் எவரும் தந்தையைக் காண்பர் என்று அவர் மிகவும் தெய்வீகமானவர் என்று கூறினார்4,9; 1,18).
 • அவர் கடவுளின் ஆவியை அனுப்ப முடியும் என்று கூறினார்6,7).
 • அவர் தேவதைகளை அனுப்ப முடியும் என்று கூறினார்3,41).
 • கடவுள் உலகின் நியாயாதிபதி என்று அறிந்திருந்தார், அதே சமயத்தில் கடவுள் நியாயந்தீர்க்கிறார் என்று அவர் அறிந்திருந்தார்
  ஒப்படைக்கப்பட்டது (ஜோஹானஸ் 5,22).
 • அவர் தன்னை உட்பட இறந்தவர்களை எழுப்ப முடியும் என்று கூறினார் (ஜான் 5,21; 6,40; 10,18).
 • ஒவ்வொருவரின் நித்திய வாழ்வும் அவருடன், இயேசுவோடு உள்ள உறவைப் பொறுத்தது என்று அவர் கூறினார் (மத்தேயு 7,22-23).
 • மோசே சொன்ன வார்த்தைகள் போதாது என்று அவர் கூறினார் (மத்தேயு 5,21-48).
 • அவர் தன்னை ஓய்வுநாளின் இறைவன் என்று அழைத்தார் - கடவுள் கொடுத்த சட்டம்! (மத்தேயு 12,8.)

அவன் மனிதனாக மட்டும் இருந்தால், இவை ஆணவமான, பாவமான போதனைகளாக இருக்கும். ஆனால் இயேசு தம்முடைய வார்த்தைகளை அற்புதமான செயல்களால் ஆதரித்தார். “நான் தந்தையிலும், தந்தை என்னிலும் இருப்பதை நம்புங்கள்; இல்லையென்றால், கிரியைகளின் நிமித்தம் என்னை நம்புங்கள்" (யோவான் 14,11) அற்புதங்கள் யாரையும் நம்பும்படி கட்டாயப்படுத்த முடியாது, ஆனால் அவை இன்னும் வலுவான "சூழ்நிலை ஆதாரமாக" இருக்க முடியும்.

பாவங்களை மன்னிக்க தமக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதைக் காட்டுவதற்காக, முடக்குவாதமுற்ற ஒருவரை இயேசு குணப்படுத்தினார் (லூக்கா 5:17-26). அவர் தன்னைப் பற்றி கூறியது உண்மை என்பதை அவரது அற்புதங்கள் நிரூபிக்கின்றன. அவர் மனித சக்தியை விட அதிகமாக இருக்கிறார், ஏனென்றால் அவர் மனிதனை விட அதிகமாக இருக்கிறார். தன்னைப் பற்றிய கூற்றுக்கள் - மற்ற எல்லா நிந்தனைகளிலும் - இயேசுவுடனான உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அவர் மாம்சத்தில் கடவுள் என்பதால் அவர் கடவுளைப் போல் பேசலாம் மற்றும் கடவுளைப் போல செயல்பட முடியும்.

அவரது சுய படத்தை

இயேசு தனது அடையாளத்தை தெளிவாக அறிந்திருந்தார். பன்னிரண்டு வயதில், அவர் ஏற்கனவே பரலோகத் தந்தையுடன் ஒரு சிறப்பு உறவைக் கொண்டிருந்தார் (லூக்கா 2,49) அவருடைய ஞானஸ்நானத்தின் போது வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது: நீ என் அன்பு மகன் (லூக்கா 3,22) அவருக்கு சேவை செய்ய ஒரு பணி இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் (லூக்கா 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

இயேசு பேதுருவின் வார்த்தைகளுக்குப் பதிலளித்தார், "நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து!": "யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவே இதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார்" (மத்தேயு 16:16-17). இயேசு கடவுளின் மகன். அவர் கிறிஸ்து, மேசியா - ஒரு சிறப்பு பணிக்காக கடவுளால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்.

அவர் பன்னிரண்டு சீஷர்களை அழைத்தபோது, ​​இஸ்ரவேலின் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கும் ஒரு பன்னிரண்டு பேரை அவர் எண்ணவில்லை. அவன் இஸ்ரவேல் அனைத்தின்மேலும் நின்றான்; அவர் புதிய இஸ்ரேலின் படைப்பாளராகவும் கட்டடையாளராகவும் இருந்தார். இறைவனுடைய சர்ப்பத்தில் புதிய உடன்படிக்கையின் அஸ்திவாரமாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார், கடவுளுடன் ஒரு புதிய உறவு. உலகில் கடவுள் செய்ததைப் போலவே அவர் தன்னைக் கண்டார்.

மத அதிகாரங்களுக்கு எதிராக, கோவிலுக்கு எதிராக சட்டங்கள், சட்டங்கள் எதிராக இயேசு தைரியமாக மாறியது. எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, அவரைப் பின்பற்றுமாறு, அவருடைய வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடுக்க, அவருடைய முழுமையான உண்மையைக் காத்துக்கொள்ளும்படி தம் சீஷர்களைக் கோரினார். அவர் கடவுளின் அதிகாரத்துடன் பேசினார் - அதே நேரத்தில் தன்னுடைய அதிகாரத்தோடு பேசினார்.

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் தன்னில் நிறைவேறியதாக இயேசு நம்பினார். மக்களை அவர்களின் பாவங்களிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக இறக்க வேண்டிய துன்பகரமான வேலைக்காரன் அவர் (ஏசாயா 53,4-5 & 12; மத்தேயு 26,24; மார்கஸ் 9,12; லூக்கா 22,37; 24, 46). கழுதையின் மேல் எருசலேமுக்குள் நுழையவிருந்த சமாதான இளவரசன் (சகரியா 9,9- 10; மத்தேயு 21,1-9). அவர் மனுஷகுமாரன், அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் (டேனியல் 7,13-14; மத்தேயு 26,64).

அவரது முந்தைய வாழ்க்கை

இயேசு ஆபிரகாமுக்கு முன் வாழ்ந்ததாகக் கூறி, இந்த "காலமின்மையை" ஒரு உன்னதமான சொற்றொடரில் வெளிப்படுத்தினார்: "மிக உண்மையாக, நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், ஆபிரகாம் தோன்றுவதற்கு முன்பு, நான் இருக்கிறேன்" (ஜான் 8,58வது). மீண்டும் யூத பாதிரியார்கள் இயேசு தெய்வீக பொருட்களை அபகரித்துக் கொண்டிருப்பதாக நம்பி, அவரைக் கல்லெறிய விரும்பினார் (வச. 59). "நான்" என்ற சொற்றொடரில் ஒலிக்கிறது 2. மோஸ் 3,14 அங்கு கடவுள் மோசேக்கு தனது பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார்: "இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால்: [அவர்] 'நான்' என்னை உங்களிடம் அனுப்பினார்" (எல்பர்ஃபெல்ட் மொழிபெயர்ப்பு). இயேசு இந்தப் பெயரை இங்கே தனக்காக எடுத்துக்கொள்கிறார்.

"உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னே" தாம் பிதாவுடன் மகிமையைப் பகிர்ந்துகொண்டதாக இயேசு உறுதிப்படுத்துகிறார் (யோவான் 17,5) காலத்தின் தொடக்கத்தில் அவர் ஏற்கனவே இருந்ததாக ஜான் கூறுகிறார்: வார்த்தையாக (ஜான் 1,1) மேலும் யோவானிலும் நாம் "எல்லாம்" வார்த்தையால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று படிக்கலாம் (ஜான் 1,3) தந்தை திட்டமிடுபவர், வார்த்தை படைப்பவர், திட்டமிட்டதை நிறைவேற்றினார். அனைத்தும் அவருக்காகவும் அவருக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது (கொலோசெயர் 1,16; 1. கொரிந்தியர்கள் 8,6) எபிரேயர்கள் 1,2 மகன் மூலம் கடவுள் "உலகைப் படைத்தார்" என்று கூறுகிறார்.

எபிரேய மொழியில், கொலோசியர்களைப் போலவே, குமாரன் பிரபஞ்சத்தை "சுமந்திருக்கிறார்", அது அவனில் "இருக்கிறது" என்று கூறப்படுகிறது (எபிரேயர்கள் 1,3; கோலோச்சியர்கள் 1,17) அவர் "கண்ணுக்குத் தெரியாத கடவுளின் உருவம்" (கொலோசெயர் 1,15), "அவருடைய இயல்பின் உருவம்" (எபிரேயர் 1,3).

யார் இயேசு அவர் மாம்சமாக மாறிய கடவுள். அவர் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர், வாழ்க்கையின் இளவரசர் (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 3,15) அவர் கடவுளைப் போலவே தோற்றமளிக்கிறார், கடவுளைப் போலவே மகிமையும் இருக்கிறார், கடவுளுக்கு மட்டுமே இருக்கும் ஆற்றல் மிகுதியாக உள்ளது. அவர் தெய்வீகமானவர், மாம்சத்தில் கடவுள் என்று சீடர்கள் முடிவு செய்ததில் ஆச்சரியமில்லை.

வழிபாட்டுக்கு மதிப்பு

இயேசுவின் கருத்தரிப்பு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது (மத்தேயு 1,20; லூக்கா 1,35) அவர் பாவம் செய்யாமல் வாழ்ந்தார் (எபிரேயர் 4,15) அவர் பழுதற்றவர், பழுதற்றவர் (எபிரேயர் 7,26; 9,14) அவர் பாவம் செய்யவில்லை (1 பத்தி 2,22); அவருக்குள் எந்த பாவமும் இல்லை (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,5); அவருக்கு எந்த பாவமும் தெரியாது (2. கொரிந்தியர்கள் 5,21) சோதனை எவ்வளவு பலமாக இருந்தாலும், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற வலுவான விருப்பத்தை இயேசு எப்போதும் கொண்டிருந்தார். கடவுளின் சித்தத்தைச் செய்வதே அவருடைய பணியாக இருந்தது (எபிரேயர் 10,7).

மக்கள் பல சமயங்களில் இயேசுவை வணங்கினர்4,33; 28,9 u. 17; ஜான் 9,38) தேவதூதர்கள் தங்களை வழிபட அனுமதிப்பதில்லை (வெளிப்படுத்துதல் 1 கொரி9,10), ஆனால் இயேசு அதை அனுமதித்தார். ஆம், தேவதூதர்களும் கடவுளின் மகனை வணங்குகிறார்கள் (எபிரேயர் 1,6) சில ஜெபங்கள் இயேசுவை நோக்கி செலுத்தப்பட்டன (அப் 7,59-60; 2. கொரிந்தியர் 12,8; வெளிப்படுத்துதல் 22,20).

புதிய ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவை அசாதாரணமாக உயர்வாகப் புகழ்கிறது, பொதுவாக கடவுளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சூத்திரங்களுடன்: “அவருக்கு என்றென்றும் மகிமை! ஆமென் "(2. டிமோதியஸ் 4,18;
2. பீட்டர் 3,18; பேரறிவு 1,6) கொடுக்கப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஆட்சியாளர் பட்டத்தை அவர் தாங்குகிறார் (எபேசியர் 1,20-21) அவரைக் கடவுள் என்று அழைத்தால் அது மிகையாகாது.

வெளிப்படுத்தலில் கடவுளும் ஆட்டுக்குட்டியும் சமமாகப் போற்றப்படுகிறார்கள், இது சமத்துவத்தைக் குறிக்கிறது: "சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவருக்கும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் என்றென்றும் புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் அதிகாரமும் உண்டாவதாக!" (வெளிப்படுத்துதல் 5,13) தந்தையைப் போலவே மகனும் மதிக்கப்பட வேண்டும் (ஜான் 5,23) கடவுளும் இயேசுவும் சமமாக ஆல்பா மற்றும் ஒமேகா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், எல்லாவற்றின் ஆரம்பமும் முடிவும் (வெளிப்படுத்துதல் 1,8 & 17; 21,6; 22,13).

கடவுளைப் பற்றிய பழைய ஏற்பாட்டுப் பகுதிகள் பெரும்பாலும் புதிய ஏற்பாட்டில் எடுக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வழிபாட்டைப் பற்றிய இந்த பத்தி மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்: "ஆகையால் கடவுள் அவரை உயர்த்தினார், மேலும் எல்லா பெயர்களுக்கும் மேலாக அவருக்கு இயேசுவின் பெயரால் பெயரிட்டார்."

பரலோகத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் உள்ள ஒவ்வொரு முழங்கால்களும் பணிந்து, பிதாவாகிய கடவுளின் மகிமைக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று ஒவ்வொரு நாவும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ”(பிலிப்பியர் 2,9-11, ஏசாயா 4ல் இருந்து ஒரு மேற்கோள்5,23) ஏசாயா கடவுளுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் மரியாதையும் மரியாதையும் இயேசுவுக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது.

ஒரே ஒரு இரட்சகர் இருக்கிறார் என்று ஏசாயா கூறுகிறார் - கடவுள் (ஏசாயா 43:11; 45,21) கடவுள் இரட்சகர் என்று பவுல் தெளிவாகக் கூறுகிறார், ஆனால் இயேசுவே இரட்சகர் (தீத்1,3; 2,10 மற்றும் 13). இரட்சகர் அல்லது இருவர் இருக்கிறார்களா? ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் தந்தை கடவுள் மற்றும் இயேசு கடவுள் என்று முடிவு செய்தனர், ஆனால் ஒரே கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறார், எனவே ஒரே ஒரு இரட்சகர். தந்தையும் மகனும் அடிப்படையில் ஒன்று (கடவுள்), ஆனால் வெவ்வேறு நபர்கள்.

பல புதிய ஏற்பாட்டு பத்திகளும் இயேசுவை கடவுள் என்று அழைக்கின்றன. ஜான் 1,1: "கடவுள் வார்த்தையாக இருந்தார்." வசனம் 18: "ஒருவரும் கடவுளைக் கண்டதில்லை; ஒரே பேறானவர், கடவுளாகவும், பிதாவின் மடியில் இருப்பவராகவும் இருக்கிறார், அவரை நமக்கு அறிவித்தார். ”பிதாவை அடையாளம் காண அனுமதிக்கும் கடவுள் இயேசு. உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, தாமஸ் இயேசுவை கடவுளாக அங்கீகரித்தார்: "தாமஸ் பதிலளித்து, என் ஆண்டவரே, என் கடவுளே!" (யோவான் 20,28).

முற்பிதாக்கள் பெரியவர்கள் என்று பவுல் கூறுகிறார், ஏனென்றால் அவர்களிடமிருந்து கிறிஸ்து மாம்சத்திற்குப் பிறகு வந்தார், அவர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடவுள், என்றென்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். ஆமென்” (ரோமர் 9,5) எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், கடவுளே குமாரனை "கடவுள்" என்று அழைக்கிறார்: "கடவுளே, உமது சிம்மாசனம் என்றென்றும் உள்ளது..." (எபிரேயர்கள் 1,8).

“ஏனெனில், அவரில் [கிறிஸ்து] சரீரப்பிரகாரமான தேவத்துவத்தின் முழுமையும் வாழ்கிறார்” (கொலோசெயர்) பவுல் கூறினார். 2,9) இயேசு கிறிஸ்து முற்றிலும் கடவுள் மற்றும் இன்றும் "உடல் வடிவம்" உள்ளது. அவர் கடவுளின் சரியான உருவம் - கடவுள் மாம்சமாக செய்தார். இயேசு ஒரு மனிதராக இருந்தால், அவர் மீது நம்பிக்கை வைப்பது தவறு. ஆனால் அவர் தெய்வீகமானவர் என்பதால், அவரை நம்பும்படி கட்டளையிடப்பட்டுள்ளோம். அவர் கடவுள் என்பதால் நிபந்தனையின்றி நம்பகமானவர்.

நம்மைப் பொறுத்தவரை, இயேசுவின் தெய்வீகத்தன்மை மிகவும் முக்கியமானது, ஏனென்றால் அவர் தெய்வீகமாக இருக்கும்போது மட்டுமே கடவுளை துல்லியமாக நமக்கு வெளிப்படுத்த முடியும் (ஜான் 1,18; 14,9) ஒரு கடவுளால் மட்டுமே நம்மை மன்னிக்கவும், மீட்கவும், கடவுளுடன் சமரசம் செய்யவும் முடியும். ஒரு கடவுள் நபர் மட்டுமே நம் நம்பிக்கையின் பொருளாக மாற முடியும், நாம் முற்றிலும் உண்மையுள்ள இறைவனாக, பாடலிலும் ஜெபத்திலும் நாம் வணங்கும் இரட்சகராக இருக்க முடியும்.

உண்மையான மனிதர், உண்மையான கடவுள்

மேற்கோள் குறிப்புகளிலிருந்து காணப்படக்கூடியபடி, பைபிளின் "இயேசுவின் உருவம்" புதிய ஏற்பாட்டில் முழுவதும் மொசைக் கற்களில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. படம் சீரானது, ஆனால் ஒரே இடத்தில் சேகரிக்கப்படவில்லை. அசல் சர்ச் தற்போதுள்ள கட்டிடத் தொகுதிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். விவிலிய வெளிப்பாட்டிலிருந்து அவர் பின்வரும் முடிவுகளை எடுத்தார்:

 • தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு, தெய்வீகமானவர்.
 • கடவுளுடைய குமாரன் உண்மையான மனிதனாக ஆனார், ஆனால் பிதா இல்லை.
 • தேவனுடைய குமாரனும் பிதாவும் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல
 • ஒரே ஒரு கடவுள் இருக்கிறான்.
 • குமாரனும் பிதாவும் ஒரே கடவுளில்தான் இருவர்.

நைசியா கவுன்சில் (கி.பி. 325) கடவுளின் குமாரனாகிய இயேசுவின் தெய்வீகத்தன்மையையும், தந்தையுடனான அவரது அத்தியாவசிய அடையாளத்தையும் (நிசீன் க்ரீட்) நிறுவியது. சால்செடன் கவுன்சில் (கி.பி. 451) அவரும் ஒரு மனிதர் என்று கூறினார்:

“[அப்படியானால், பரிசுத்த பிதாக்களைப் பின்தொடர்ந்து, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஒப்புக்கொள்வது ஒரே குமாரன் என்று நாம் அனைவரும் ஒருமனதாகக் கற்பிக்கிறோம்; அதுவே தெய்வீகத்திலும் சரி, மனிதகுலத்திலும் சரி, அதே உண்மையான கடவுள் மற்றும் உண்மையான மனிதர்... தெய்வீகத்தின்படி தந்தையின் காலத்திற்கு முன் பிறந்தவர்... கன்னியும் கடவுளின் தாயுமான மேரி (தியோடோகோஸ்) [பிறந்தார்] , அவர் ஒரே மாதிரியானவர், கிறிஸ்து, குமாரன், ஒரே பேறானவர், இரு இயல்புகளில் கலக்கப்படாதவர் ... இயற்கையின் வேறுபாடு எந்த வகையிலும் ஒற்றுமைக்காக ஒழிக்கப்படவில்லை; மாறாக, இரண்டு இயல்புகளில் ஒவ்வொன்றின் தனித்துவமும் பாதுகாக்கப்பட்டு ஒரு நபராக இணைக்கப்படுகிறது ... "

கடைசி பகுதியாக சேர்க்கப்பட்டது, ஏனென்றால் கடவுளுடைய இயல்பு இயேசுவின் மனித இயல்பை பின்னணியில் தள்ளிவிட்டது என்று இயேசு சொன்னார், அது இயேசு மனிதனாக இருக்கவில்லை. மற்றவர்கள் இந்த இரு இயல்புகளும் மூன்றாவது இயல்புடன் இணைந்ததாகக் கூறினர், ஆகவே இயேசு தெய்வீக அல்லது மனிதராக இருக்கவில்லை. இல்லை, விவிலிய ஆதாரங்கள் இயேசு முழுமையாக மனிதனாகவும் முற்றிலும் கடவுளாகவும் இருக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. அந்த தேவாலயம் கற்பிக்க வேண்டும்.

இது எப்படி இருக்கும்?

நம்முடைய இரட்சிப்பு இயேசுவும் மனிதனும் கடவுளுமாக இருப்பதைப் பொறுத்தது. ஆனால் கடவுளுடைய பரிசுத்த குமாரன் மனிதனாக முடியும், பாவமுள்ள மாம்சத்தின் வடிவத்தை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம்?

கேள்வி இப்போது மனிதனைப் போல, நாம் இப்போது பார்க்கின்றோம், அது சிதைந்துவிட்டது. ஆனால் கடவுள் அதை எவ்வாறு படைத்தார் என்று சொல்லவில்லை. மனிதர் எப்படி உண்மையாக இருக்க வேண்டுமென்று இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். முதலாவதாக, அப்பாவை முற்றிலும் சார்ந்து இருக்கும் ஒரு நபரை அவர் காண்பார். எனவே அது மனிதத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்.

கடவுள் என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் தனது படைப்பின் ஒரு பகுதியாக மாற முடியும். அவர் உருவாக்கப்படாத மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட இடையே, புனித மற்றும் பாவம் இடையே இடைவெளியை குறைக்க முடியும். முடியாது என்று நாம் நினைக்கலாம்; கடவுளுக்கு அது சாத்தியம். புதிய படைப்பில் மனிதநேயம் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் திரும்பி, நாம் எழுப்பப்படும் போது, ​​நாம் அவரைப் போலவே இருப்போம் (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,2) அவருடைய உருமாறிய உடலைப் போன்ற ஒரு உடலைப் பெறுவோம் (1. கொரிந்தியர் 15,42-49).

இயேசு நம் பயனியராக இருக்கிறார், கடவுளுக்கு வழி இயேசுவே வழிநடத்துகிறார் என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் மனிதனாக இருப்பதால், அவர் நம் பலவீனங்களை உணருகிறார்; அவர் தேவனால் உண்டானவர்; அவர் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் உழைக்கிறார். நம்முடைய இரட்சகராக இயேசுவைக் கொண்டு, நம்முடைய இரட்சிப்பு பாதுகாப்பானது என்பதை நாம் நம்பலாம்.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFகடவுள், மகன்