கிறிஸ்துவின் அடையாளங்கள்

கிறிஸ்துவில் 198 அடையாளம் Die meisten, die über 50 Jahre alt sind werden sich an Nikita Chruschtschow erinnern. Er war ein farbiger, stürmischer Charakter, der als Führer der früheren Sowjetunion seinen Schuh auf das Rednerpult knallte, als er zur Generalversammlung der Vereinten Nationen sprach. Er war auch bekannt für seine Erklärung, dass der erste Mensch im Weltraum, der russische Kosmonaut Juri Gagarin «in den Weltraum flog, aber dort keinen Gott sah». Was Gagarin selbst anbelangt, gibt es keine Aufzeichnung, dass er jemals eine solche Aussage gemacht hat. Aber Chruschtschow hatte sicher Recht, aber nicht aus den Gründen, die er im Sinn hatte.

Denn die Bibel selbst erzählt uns, dass kein Mensch Gott jemals gesehen hat, ausser Einer, nämlich Gottes eigener Sohn Jesus. In Johannes lesen wir: «Niemand hat Gott je gesehen; der Erstgeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoss ist, der hat ihn uns verkündigt» (யோவான் 1,18).

Anders als Matthäus, Markus und Lukas, die über die Geburt Jesu schrieben, beginnt Johannes mit Jesu Göttlichkeit, und er sagt uns, dass Jesus von Anfang an Gott war. Er würde der «Gott mit uns» sein, wie die Prophezeiungen vorhersagten. Johannes erklärt, dass der Sohn Gottes Mensch wurde und als Einer von uns unter uns wohnte. Als Jesus starb und zum Leben auferweckt wurde und sich zur Rechten des Vaters setzte, blieb er menschlich, der verherrlichte Mensch, voll Gott und voll Mensch. Jesus selber, so lehrt uns die Bibel, ist die höchste Gemeinschaft Gottes mit der Menschheit.

அன்பின் காரணமாக, மனிதகுலத்தை அவருடைய சொந்த தோற்றத்தில் உருவாக்குவதற்கும், நம் மத்தியில் நம் கூடாரத்தை உண்டாக்குவதற்கும் கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். கடவுள் மனிதனைப் பற்றி மிகவும் அக்கறையுடன் இருக்கிறார், உலகம் முழுவதையும் நேசிப்பார் என்று நற்செய்தியின் மர்மம் இதுதான் - நீயும் நானும் எங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களாகவும் அன்புடையவர்களாகவும் உள்ளோம். மர்மத்தின் இறுதி விளக்கம் என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்துவின் நபரில் நம் ஒவ்வொருவருடனும் மனிதநேயத்தை சந்திப்பதன் மூலம் மனிதகுலத்தின் அன்பை நிரூபிக்கிறார்.

In Johannes 5,39 wird Jesus wie folgt zitiert: «Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist’s, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet.» Die Bibel ist dazu da, um uns zu Jesus zu führen, um uns zeigen, dass Gott sich in Jesus durch seine Liebe so stark gebunden hat, dass er uns niemals loslassen wird. Im Evangelium sagt Gott zu uns: «Jesus ist mit der Menschheit eins und eins mit dem Vater, was bedeutet, dass die Menschheit die Liebe des Vaters für Jesus und Jesu Liebe für den Vater teilt. Das Evangelium sagt uns also: Weil Gott Sie so vollständig und unwiderstehlich liebt, und weil Jesus bereits alles getan hat, was Sie nicht für sich selber tun konnten, können Sie jetzt mit Freude bereuen, an Jesus als ihren Herrn und Erlöser glauben, sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen.

ஸ்தோத்திர இறுதியாக ஓய்வு எதிர்க்கும் கோபமுள்ள தேவனுடைய விடப்படப் ஒரு அழைப்பு அல்ல, அது பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் தவறாத காதல் ஏற்று கடவுள் நிபந்தனையற்று உங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியும் விரும்புவதாகவும், அது அனுபவிக்க ஒரு அழைப்பு எப்போதும் உன்னை நேசிப்பதில்லை.

பிரபஞ்சத்தில் கடவுளை நாம் உடல்ரீதியாக பார்க்க முடியாது, உடல் எதார்த்தமாக பூமியில் இங்கே காணப்படுவதைவிட, இது இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது என்று நம்பிக்கை கண்கள் மூலம் ஆகிறது.

ஜோசப் தக்காச்


PDFகிறிஸ்துவின் அடையாளங்கள்