பைபிள் பாடநெறி


பைபிள் - கடவுளின் வார்த்தையா?

பைபிளை வணக்கம்

“வேதம் என்பது கடவுளின் ஏவப்பட்ட வார்த்தை, நற்செய்தியின் உண்மையுள்ள சாட்சி மற்றும் மனிதனுக்கு கடவுள் வெளிப்படுத்திய உண்மையான மற்றும் துல்லியமான மறுஉருவாக்கமாகும். இது சம்பந்தமாக, அனைத்து கோட்பாட்டு மற்றும் வாழ்க்கை கேள்விகளிலும் பரிசுத்த வேதாகமம் பிழையற்றது மற்றும் சர்ச்சுக்கு அடிப்படையானது ”(2. டிம் 3,15-இரண்டு; 2. பீட்டர் 1,20-21; ஜோ 17,17).

பல நூற்றாண்டுகளாக மனித வாழ்வில் கடவுள் பேசிய விதத்தைப் பற்றி எபிரேயரின் ஆசிரியர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: “கடவுள் பல முறை மற்றும் பல வழிகளில் தீர்க்கதரிசிகளிடம் பேசிய பிறகு, இந்த கடைசி நாட்களில் அவர் நம்மிடம் பேசினார். மகன் மூலம்" (எபி 1,1-2).

பழைய ஏற்பாடு

"பல மற்றும் பல வழிகளில்" என்ற கருத்து முக்கியமானது, எழுதப்பட்ட வார்த்தை எப்போதும் கிடைக்காது, அவ்வப்போது...

மேலும் வாசிக்க ➜

கடவுள் எப்படி இருக்கிறார்?

தந்தை கடவுள் தந்தையின் கடவுள்

வேதத்தின் சாட்சியத்தின்படி, கடவுள் மூன்று நித்தியமான, ஒரே மாதிரியான ஆனால் வெவ்வேறு நபர்களில் ஒரு தெய்வீகமானவர் - தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர். அவர் மட்டுமே உண்மையான கடவுள், நித்தியமானவர், மாறாதவர், சர்வ வல்லமை படைத்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர், எங்கும் நிறைந்தவர். அவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர், பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பவர் மற்றும் மனிதனுக்கு இரட்சிப்பின் ஆதாரம். கடவுள் மிகைத்தவராக இருந்தாலும், மனிதர்கள் மீது நேரடியாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் செயல்படுகிறார். கடவுள் அன்பும் அளவற்ற நன்மையும் ஆவார் (மாற்கு 12,29; 1. டிமோதியஸ் 1,17; எபேசியர்கள் 4,6; மத்தேயு 28,19; 1. ஜோஹான்னெஸ் 4,8; 5,20; டைட்டஸ் 2,11; ஜான் 16,27; 2. கொரிந்தியர் 13,13; 1. கொரிந்தியர்கள் 8,4-6).

"தந்தையாகிய கடவுள் தெய்வத்தின் முதல் நபர், தோற்றமளிக்காதவர், அவரால் நித்தியத்திற்கு முன்பே மகன் பிறந்தார், மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் குமாரன் மூலம் நித்தியமாக செல்கிறார். தந்தை யார்...

மேலும் வாசிக்க ➜

இயேசு கிறிஸ்து யார்?

கிறிஸ்மஸ் வாழ்க!

கடவுள் மகன் தெய்வத்தின் இரண்டாவது நபர், நித்தியமாக தந்தையால் பிறந்தார். அவர் தந்தையின் வார்த்தையும் உருவமும் - அவர் மூலமாகவும் அவருக்காக கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்தார். நாம் இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கு, மாம்சத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவாக பிதாவினால் அனுப்பப்பட்டார். அவர் பரிசுத்த ஆவியால் கருவுற்றார் மற்றும் கன்னி மேரியில் பிறந்தார் - அவர் முழு கடவுள் மற்றும் முழு மனிதராக இருந்தார், ஒரு நபரில் இரண்டு இயல்புகளை இணைத்தார். அவர், கடவுளின் மகன் மற்றும் அனைவருக்கும் இறைவன், மரியாதை மற்றும் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர். மனிதகுலத்தின் தீர்க்கதரிசன மீட்பராக, அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், மரித்தோரிலிருந்து சரீரமாக உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டார், மேலும் மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்ய பரலோகத்திற்கு ஏறினார். ராஜாக்களின் ராஜாவாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அரசாளுவதற்கு அவர் மீண்டும் மகிமையுடன் வருவார் ...

மேலும் வாசிக்க ➜

இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தி என்ன?

இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி

நற்செய்தி என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் கடவுளின் கிருபையின் மூலம் இரட்சிப்பைப் பற்றிய நற்செய்தியாகும். கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார், வேதவாக்கியங்களின்படி, மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டார், பின்னர் அவருடைய சீடர்களுக்குத் தோன்றினார் என்பது செய்தி. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் மூலம் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கலாம் என்ற நற்செய்தி நற்செய்தியாகும் (1. கொரிந்தியர் 15,1-5; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 5,31; லூக்கா 24,46-48; ஜான் 3,16; மத்தேயு 28,19-20; மார்கஸ் 1,14-15; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 8,12; 28,30-31).

இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தி என்ன?

இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் ஜீவ வார்த்தைகள் என்றார் (யோவா 6,63) "அவருடைய போதனை" பிதாவாகிய கடவுளிடமிருந்து வந்தது (யோவா 3,34; 7,16; 14,10), மேலும் அவருடைய வார்த்தைகள் விசுவாசியில் குடியிருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம்.

ஜான், மற்றவர்கள் யார்...

மேலும் வாசிக்க ➜

யார் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர்?

பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர்

பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வீகத்தின் மூன்றாவது நபர் மற்றும் குமாரன் மூலம் பிதாவிலிருந்து என்றென்றும் செல்கிறார். எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் கடவுள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்துவால் வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதல் அளிப்பவர் அவர். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழ்கிறார், பிதா மற்றும் குமாரனுடன் நம்மை ஒன்றிணைத்து, மனந்திரும்புதல் மற்றும் பரிசுத்தமாக்குதல் மூலம் நம்மை மாற்றுகிறார், மேலும் தொடர்ந்து புதுப்பித்தலின் மூலம் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு நம்மை ஒத்துப்போகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் பைபிளில் உள்ள உத்வேகம் மற்றும் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆதாரமாகவும், சபையில் ஒற்றுமை மற்றும் கூட்டுறவுக்கான ஆதாரமாகவும் இருக்கிறார். அவர் நற்செய்தியின் பணிக்காக ஆவிக்குரிய வரங்களைத் தருகிறார், மேலும் எல்லா உண்மைகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்களின் நிலையான வழிகாட்டியாக இருக்கிறார் (யோவான் 14,16; 15,26; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 2,4.17-19.38; மத்தேயு 28,19; ஜான் 14,17-இரண்டு; 1. பீட்டர் 1,2; டைட்டஸ் 3,5; 2. பீட்டர் 1,21; 1. கொரிந்தியர் 12,13; 2. கொரிந்தியர் 13,13; 1. கொரிந்தியர் 12,1-11வது;...

மேலும் வாசிக்க ➜

பாவம் என்றால் என்ன?

021 Wkg bs suende

பாவம் என்பது அக்கிரமம், கடவுளுக்கு எதிரான கலகம். ஆதாம் ஏவாள் மூலம் பாவம் உலகிற்கு வந்த காலத்திலிருந்து, மனிதன் பாவத்தின் நுகத்தடியில் இருந்தான் - இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளின் கிருபையால் மட்டுமே அகற்றப்படும் நுகம். மனிதகுலத்தின் பாவ நிலை தன்னையும் தனது சொந்த நலன்களையும் கடவுளுக்கும் அவருடைய விருப்பத்திற்கும் மேலாக வைக்கும் போக்கில் தன்னைக் காட்டுகிறது. பாவம் கடவுளிடமிருந்து அந்நியப்படுவதற்கும் துன்பம் மற்றும் மரணத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது. எல்லா மக்களும் பாவிகளாக இருப்பதால், அவர்கள் அனைவருக்கும் கடவுள் தம் மகன் மூலம் அளிக்கும் மீட்பு தேவை1. ஜோஹான்னெஸ் 3,4; ரோமர்கள் 5,12; 7,24-25; மார்கஸ் 7,21-23; கலாத்தியர்கள் 5,19-21; ரோமர்கள் 6,23; 3,23-24).

நம்மை நேசித்து, நமக்காகத் தம்மையே ஒப்படைத்த நம் மீட்பருக்கு நம்பிக்கையும் அன்பான விசுவாசமும்தான் கிறிஸ்தவ நடத்தையின் அடித்தளம். நம்பிக்கை…

மேலும் வாசிக்க ➜

ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

ஞானஸ்நானம்

நீர் ஞானஸ்நானம் - விசுவாசியின் மனந்திரும்புதலின் அடையாளம், அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராகவும் இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதற்கான அடையாளம் - இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கேற்பதாகும். “பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும்” ஞானஸ்நானம் பெறுவது என்பது பரிசுத்த ஆவியின் புதுப்பித்தல் மற்றும் சுத்தப்படுத்தும் வேலையைக் குறிக்கிறது. உலகளாவிய தேவாலயம் முழுக்க முழுக்க ஞானஸ்நானத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறது (மத்தேயு 28,19; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 2,38; ரோமர்கள் 6,4-5; லூக்கா 3,16; 1. கோர் 12,13; 1. பீட்டர் 1,3-9; மத்தேயு 3,16).

சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முந்தைய நாள் மாலை, இயேசு ரொட்டியையும் திராட்சரசத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னார்: "...இது என் உடல். நமது மீட்பரின் நினைவாக மதுவை அவர் வரும்வரை அவரது மரணத்தை அறிவிக்கவும். கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் என்பது நமது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கேற்பதாகும்...

மேலும் வாசிக்க ➜

தேவாலயம் என்ன?

023 Wkg bs தேவாலயம்

கிறிஸ்துவின் உடலான திருச்சபை, இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பும் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வசிக்கும் அனைவரின் சமூகமாகும். சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கவும், ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்படி கிறிஸ்து கட்டளையிட்ட அனைத்தையும் கற்பிக்கவும், மந்தைக்கு உணவளிக்கவும் தேவாலயம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆணையை நிறைவேற்றுவதில், பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படும் திருச்சபை, பைபிளை ஒரு வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் அவரது உயிருள்ள தலைவரான இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துகிறது (1. கோர் 12,13; ரோம் 8,9; மலை 28,19-20; கர்னல் 1,18; எப் 1,22).

தேவாலயம் ஒரு புனித சபை

"...தேவாலயம் ஒரே மாதிரியான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதர்களின் கூட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல, மாறாக ஒரு தெய்வீக மாநாட்டால் [அசெம்பிளி]..." (பார்த், 1958:136). ஒரு நவீன முன்னோக்கின்படி, ஒருவர் தேவாலயத்தைப் பற்றி பேசும்போது, ​​​​அதேபோன்றவர்கள்…

மேலும் வாசிக்க ➜

யார் அல்லது சாத்தானே?

024 Wkg bs சாத்தான்

தேவதைகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆவிகள். அவர்கள் சுதந்திரம் பெற்றவர்கள். பரிசுத்த தேவதூதர்கள் கடவுளுக்கு தூதர்களாகவும் முகவர்களாகவும் சேவை செய்கிறார்கள், இரட்சிப்பைப் பெற வேண்டியவர்களுக்கு ஆவிகள் ஊழியம் செய்கிறார்கள், கிறிஸ்துவின் வருகையில் அவர்களுடன் வருவார்கள். கீழ்ப்படியாத தேவதூதர்கள் பேய்கள், தீய ஆவிகள் மற்றும் அசுத்த ஆவிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் (எபி 1,14; rev 1,1; 22,6; மலை 25,31; 2. பீட்டர் 2,4; குறி 1,23; மவுண்ட் 10,1).

சாத்தான் ஒரு வீழ்ந்த தேவதை, ஆவி உலகில் உள்ள தீய சக்திகளின் தலைவர். அவர் வேதத்தில் பல்வேறு வழிகளில் குறிப்பிடப்படுகிறார்: பிசாசு, எதிரி, பொல்லாதவர், கொலைகாரன், பொய்யர், திருடன், சோதனையாளர், நம் சகோதரர்களை குற்றம் சாட்டுபவர், டிராகன், இந்த உலகத்தின் கடவுள், முதலியன. அவர் கடவுளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து கலகம் செய்கிறார். அவரது செல்வாக்கின் மூலம் அவர் மக்களிடையே கருத்து வேறுபாடு, மாயை மற்றும் கீழ்ப்படியாமை ஆகியவற்றை விதைக்கிறார். கிறிஸ்துவில் உள்ளது...

மேலும் வாசிக்க ➜

புதிய உடன்படிக்கை என்ன?

புதிய கொத்து

ஒரு உடன்படிக்கை அதன் அடிப்படை வடிவத்தில், ஒரு சாதாரண உடன்படிக்கை அல்லது ஒப்பந்தம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையிலான உறவை நிர்வகிக்கும் அதே வழியில் கடவுளுக்கும் மனிதகுலத்திற்கும் இடையிலான பரஸ்பர உறவை நிர்வகிக்கிறது. புதிய உடன்படிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது, ஏனெனில் சோதனையாளர் இயேசு இறந்தார். விசுவாசிகளுக்கு இதைப் புரிந்துகொள்வது இன்றியமையாதது, ஏனென்றால் நாம் பெற்ற நல்லிணக்கம் "சிலுவையில் அவருடைய இரத்தம்," புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் இரத்தம் (கொலோ. 1,20).

யாருடைய யோசனை இது?

புதிய உடன்படிக்கை என்பது கடவுளின் யோசனை என்பதையும், அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கருத்து அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். கிறிஸ்து கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தை நிறுவியபோது தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அறிவித்தார்: "இது எனது புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம்"...

மேலும் வாசிக்க ➜

வழிபாடு என்றால் என்ன?

வணக்கம்

வழிபாடு என்பது கடவுளின் மகிமைக்கு தெய்வீகமாக உருவாக்கப்பட்ட பிரதிபலிப்பாகும். இது தெய்வீக அன்பினால் தூண்டப்பட்டு, தெய்வீக சுய வெளிப்பாட்டிலிருந்து அவரது படைப்பு வரை பாய்கிறது. வழிபாட்டில், விசுவாசி பரிசுத்த ஆவியானவரால் மத்தியஸ்தம் செய்யப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவாகிய கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்கிறார். ஆராதனை என்பது நாம் பணிவாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் எல்லாவற்றிலும் கடவுளுக்கு முதலிடம் கொடுப்பதையும் குறிக்கிறது. பிரார்த்தனை, பாராட்டு, கொண்டாட்டம், பெருந்தன்மை, செயலில் கருணை, மனந்திரும்புதல் (ஜோ 4,23; 1 ஜோ 4,19; Phil 2,5-11; 1pt 2,9-10; எப் 5,18-20; கர்னல் 3,16-17; ரோமன் 5,8-11; 12,1; ஹெப் 12,28; 13,15-16).

கடவுள் மரியாதை மற்றும் புகழ் தகுதியுடையவர்

"வணக்கம்" என்ற ஆங்கிலச் சொல் ஒருவருக்கு மதிப்பு மற்றும் மரியாதையைக் கூறுவதைக் குறிக்கிறது. இது…

மேலும் வாசிக்க ➜

பெரிய பணி கட்டளை என்ன?

027 Wkg BS பணி கட்டளை

நற்செய்தி என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் கடவுளின் கிருபையின் மூலம் இரட்சிப்பைப் பற்றிய நற்செய்தியாகும். கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார், வேதவாக்கியங்களின்படி, மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டார், பின்னர் அவருடைய சீடர்களுக்குத் தோன்றினார் என்பது செய்தி. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் மூலம் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கலாம் என்ற நற்செய்தி நற்செய்தியாகும் (1. கோர் 15,1-5; செயல்கள் 5,31; லூக்கா 24,46-48; ஜான் 3,16; மலை 28,19-20; குறி 1,14-15; செயல்கள் 8,12; 28,30-31).

உயிர்த்தெழுந்த பிறகு இயேசு தம் சீஷர்களிடம் சொன்ன வார்த்தைகள்

"பெரிய கமிஷன்" என்ற சொற்றொடர் பொதுவாக மத்தேயு 2 இல் உள்ள இயேசுவின் வார்த்தைகளைக் குறிக்கிறது8,18-20: "இயேசு வந்து அவர்களிடம், 'வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லா அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சென்று அனைவரையும் சீடர்களாக்குங்கள்...

மேலும் வாசிக்க ➜