தேவாலயத்தின் பணி

மனித உத்திகள் வரையறுக்கப்பட்ட மனித புரிதல் மற்றும் மக்கள் செய்யக்கூடிய சிறந்த மதிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. மறுபுறம், கடவுளின் மூலோபாயம், நம் வாழ்வில் அவரது அழைப்பு, அடிப்படை மற்றும் இறுதி யதார்த்தத்தின் ஒரு முற்றிலும் சரியான புரிதலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது உண்மையில் கிறிஸ்தவத்தின் பெருமை ஆகும்: அவை உண்மையிலேயே இருப்பதால் விஷயங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. உலகில் உள்ள அனைத்து நோய்களுக்கும் கிறிஸ்தவ நோயறிதல், நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள மோதல்களில் இருந்து மனித ஆத்மாவில் உள்ள பதட்டங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் இது மனிதனின் ஒரு உண்மையான புரிதலை பிரதிபலிக்கிறது.

என்.டி.யின் கடிதங்கள் எப்போதும் உண்மையோடு தொடங்குகின்றன, நாங்கள் அதை "கோட்பாடு" என்று அழைக்கிறோம். என்.டி எழுத்தாளர்கள் எப்போதும் எங்களை மீண்டும் உண்மைக்கு அழைக்கிறார்கள். சத்தியத்தின் இந்த அடிப்படை அமைக்கப்பட்டால் மட்டுமே, அவை நடைமுறை பயன்பாட்டின் குறிப்புகளுக்குச் செல்கின்றன. உண்மையைத் தவிர வேறு எதையாவது தொடங்குவது எவ்வளவு முட்டாள்தனம்.

எபேசியர்களின் அறிமுக அத்தியாயத்தில், பவுல் சர்ச்சின் நோக்கம் குறித்து பல தெளிவான அறிக்கையை வெளியிடுகிறார். இது நித்தியத்திற்கான நோக்கம் அல்ல, சில தவறான எதிர்கால கற்பனை, ஆனால் இங்கே மற்றும் இப்போது நோக்கம். 

தேவாலயம் கடவுளின் பரிசுத்தத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும்

"நாம் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் அவருடைய முகத்திற்கு முன்பாக நிற்கும்படி, உலகம் உண்டானதற்கு முன்பே அவர் நம்மைத் தெரிந்துகொண்டார்" (எபேசியர். 1,4) தேவாலயம் என்பது கடவுளைப் பற்றிய சிந்தனை மட்டுமல்ல என்பதை இங்கே நாம் தெளிவாகக் காண்கிறோம். உலகம் உருவாவதற்கு முன்பே இது திட்டமிடப்பட்டது.

சர்ச்சில் கடவுளுடைய முதல் ஆர்வம் என்ன? திருச்சபை என்ன செய்கிறதென்பது முதன்மையானது அல்ல, ஆனால் சர்ச் என்ன. நடவடிக்கை முன்னதாகவே இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறோம். கடவுளுடைய மக்களின் ஒழுக்க நெறியைப் புரிந்துகொள்ள, திருச்சபையின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். கிரிஸ்துவர் போன்ற நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் தூய பாத்திரம் மற்றும் புனிதத்தன்மை பிரதிபலிக்கும், உலகின் தார்மீக உதாரணங்கள் இருக்க வேண்டும்.

ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவர், அது ஒரு பேராயராக இருந்தாலும், சாதாரண லேபர்சனாக இருந்தாலும், அவர் வாழ்ந்த, பேசும், செயல்படும் மற்றும் வினைபுரியும் விதத்தில் தனது கிறிஸ்தவத்தை தெளிவாகவும் உறுதியுடனும் விளக்க வேண்டும். கிறிஸ்தவர்களான நாம் கடவுளுக்கு முன்பாக "பரிசுத்தமாகவும் தண்டிக்கப்படாமலும்" நிற்க அழைக்கப்பட்டோம். அவருடைய பரிசுத்தத்தை நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும், அதுவும் திருச்சபையின் நோக்கம்.

தேவாலயம் கடவுளின் மகிமையை வெளிப்படுத்துவதாகும்

எபேசியரின் முதல் அத்தியாயத்தில் பவுல் தேவாலயத்திற்கான மற்றொரு நோக்கத்தை நமக்குத் தருகிறார் "அவருடைய கிருபையின் மகிமையை புகழ்வதற்காக அவருடைய சித்தத்தின் இன்பத்தின்படி, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நம்மை அன்பில் நியமித்தார்" (வ. 5 ) "ஆரம்பத்தில் இருந்தே கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்த நாம் அவருடைய மகிமையை புகழ்ந்து சேவை செய்ய வேண்டும்" (வ. 12).

நினைவில்! தண்டனை: «ஆரம்பத்திலிருந்தே கிறிஸ்துவில் எங்கள் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறோம்,» அவருடைய மகிமையின் புகழுக்காக வாழ விதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களைக் குறிக்கிறது. தேவாலயத்தின் முதல் பணி மக்களின் நல்வாழ்வு அல்ல. நல்வாழ்வு நிச்சயமாக கடவுளுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஆனால் அது திருச்சபையின் முதல் பணி அல்ல. மாறாக, நம்முடைய மகிமை அவருடைய மகிமையை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று அவருடைய மகிமையைப் புகழ்வதற்காக நாம் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம். இது "அனைவருக்கும் நம்பிக்கை" என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது: "இப்போது நாம் கடவுளின் மகிமையை நம் வாழ்வில் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும்."

கடவுளின் மகிமை என்ன? அது கடவுள் தானே, கடவுள் என்ன செய்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த உலகில் உள்ள பிரச்சனை கடவுளை அறியாமையே. அவளுக்கு அவனைப் புரியவில்லை. அவள் தேடுதல் மற்றும் உண்மையைக் கண்டறியும் தேடலில் அலைந்து திரிவதில் அவள் கடவுளை அறியவில்லை. ஆனால் கடவுளின் மகிமை கடவுளை வெளிப்படுத்த வேண்டும், அவர் உண்மையில் என்ன என்பதை உலகுக்குக் காட்ட வேண்டும். தேவாலயத்தின் மூலம் கடவுளின் செயல்களும் கடவுளின் இயல்பும் காட்டப்படும்போது, ​​அவர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். பால் போல 2. கொரிந்தியர் 4:6 விவரிக்கிறது:

ஏனெனில் கட்டளையிட்ட கடவுள்: "ஒளி இருளிலிருந்து பிரகாசிக்கிறது!" தேவனுடைய மகிமையைப் பற்றிய அறிவு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் பிரகாசிக்கும்படி நம் இருதயங்களில் ஒளி பிரகாசிக்க அனுமதித்தவர் அவர்தான்.

கிறிஸ்துவின் முகத்தில், அவருடைய குணத்தில் கடவுளின் மகிமையை மக்கள் பார்க்க முடியும். இந்த மகிமை, பவுல் சொல்வது போல், "நம் இதயங்களிலும்" காணப்படுகிறது. கிறிஸ்துவின் முகத்தில் காணப்படும் அவருடைய குணத்தின் மகிமையை உலகுக்கு வெளிப்படுத்த தேவன் திருச்சபையை அழைக்கிறார். இது எபேசியர் 1, 22-23 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: "ஆம், அவர் எல்லாவற்றையும் தனது காலடியில் வைத்து, சமூகத்திற்கு எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரைத் தலைவராக்கினார், இது அவரது சரீரம், எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக நிரப்புகிறது." அது ஒரு மகத்தான கூற்று! இங்கே பவுல் இயேசுவாக இருக்கிறாரோ (அவருடைய முழுமை) அவருடைய சரீரத்தில் காணப்படுவதாகவும், அதுதான் சபை என்றும் கூறுகிறார்! தேவாலயத்தின் மர்மம் என்னவென்றால், கிறிஸ்து அவளில் வாழ்கிறார், அவரைப் பிரசங்கிப்பதும் இயேசுவைப் பற்றி பேசுவதும் திருச்சபையின் செய்தியை உலகுக்குச் சொல்கிறது. தேவாலயத்தைப் பற்றிய உண்மையின் இந்த மர்மத்தை பவுல் மீண்டும் எபேசியரில் விவரிக்கிறார் 2,19-22

ஆகையால், நீ இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல், நீ பரிசுத்தவான்களோடுங்கூட இருந்து, தேவ ஊழியக்காரரோடும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடும், அப்போஸ்தலராலும் தீர்க்கதரிசிகளுடைய நிலத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; அவரில் உள்ள ஒவ்வொரு கிண்ணமும் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக வளருகிறது. இதனாலேயே நீங்கள் கடவுளுடைய ஆவிக்குரிய இடத்தில் வாழ்கிறீர்கள்.

தேவாலயத்தின் புனிதமான மர்மம் இங்கே, அது கடவுளின் தங்குமிடம். அவர் தனது மக்களில் வாழ்கிறார். கண்ணுக்குத் தெரியாத கிறிஸ்துவைக் காணும்படி திருச்சபையின் பெரிய அழைப்பு இது. பவுல் தனது சொந்த ஊழியத்தை எபேசியர் 3.9-10-ல் ஒரு கிறிஸ்தவரின் முன்மாதிரியாக விவரிக்கிறார்: “மேலும், எல்லாவற்றையும் படைத்த கடவுளான ஆதிகாலத்தில் இருந்து தடைசெய்யப்பட்ட மர்மத்தை உணர்ந்து கொள்வதன் பொருத்தத்தைப் பற்றி அனைவருக்கும் அறிவொளி அளிக்க வேண்டும், எனவே இப்போது கடவுளின் பன்முக ஞானம் அதிகாரிகளுக்கும் பரலோக பிராந்தியங்களில் உள்ள சக்திகளுக்கும் சமூகத்தின் மூலம் தெரியப்படுத்தப்படலாம். "

தெளிவாக. தேவாலயத்தின் பணி என்னவென்றால், "கடவுளின் பன்முக ஞானம் தெரியப்படுத்தப்படும்." அவை மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, திருச்சபையைப் பார்க்கும் தேவதூதர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை "வானத்தில் உள்ள சக்திகள் மற்றும் சக்திகள்." மக்களைத் தவிர, தேவாலயத்தை கவனித்து, அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் பிற மனிதர்களும் உள்ளனர்.

நிச்சயமாக மேற்கண்ட வசனங்கள் ஒரு விஷயத்தை மிகத் தெளிவுபடுத்துகின்றன: திருச்சபைக்கான அழைப்பு, நம்மில் வாழும் கிறிஸ்துவின் தன்மையை வார்த்தைகளில் விளக்கி, அதை நம் மனப்பான்மை மற்றும் செயல்களின் மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும். உயிருள்ள கிறிஸ்துவுடனான வாழ்க்கை மாறும் சந்திப்பின் யதார்த்தத்தை நாம் அறிவிக்க வேண்டும், தன்னலமற்ற, அன்பு நிறைந்த வாழ்க்கை மூலம் இந்த மாற்றத்தை தெளிவாக விளக்க வேண்டும். நாம் இதைச் செய்யும் வரை, நாம் செய்யும் வேறு எதுவும் கடவுளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது. பவுல் எபேசியர் 4: 1-ல் எழுதுகையில் பேசும் திருச்சபையின் தொழில் இதுதான்: "ஆகவே நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன் ... உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தொழிலுக்கு தகுதியுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள்."

அப்போஸ்தலர் 8 ஆம் வசனத்தின் ஆரம்ப அத்தியாயத்தில் கர்த்தராகிய இயேசுவே இந்த அழைப்பை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தினார் என்பதைக் கவனியுங்கள். இயேசு தம்முடைய தகப்பனிடம் ஏறுவதற்கு சற்று முன்பு, அவர் தம்முடைய சீஷர்களிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார்: «ஆயினும், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மீது வரும்போது நீங்கள் பலம் பெறுவீர்கள், எருசலேமிலும் யூதேயா மற்றும் சமாரியாவிலும் பூமியின் முடிவிலும் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். . »
நோக்கம் எண். 3: திருச்சபை கிறிஸ்துவின் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும்.

தேவாலயத்தின் விசேஷம் ஒரு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும், ஒரு சாட்சி தெளிவாக விவரிக்கிறார் மற்றும் சித்தரிக்கிறார் ஒருவர். திருத்தூதர் பீட்டர் அவரது முதல் கடிதத்தில் திருச்சபை சாட்சியம் பற்றி ஒரு அற்புதமான வார்த்தை உள்ளது: "மறுபுறம், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைமுறை, அரச ஆசாரியத்துவம், புனித தேசிய சமூகம், சொத்துக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள், மேலும் இருளிலிருந்து உங்களை அழைத்தவரின் நற்பண்புகளை (புகழ்ச்சியின் செயல்களை) நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். அவரது அற்புதமான ஒளி." (1. பீட்டர் 2,9)

"நீங்கள் ..... மற்றும் வேண்டும்" என்ற கட்டமைப்பைக் கவனியுங்கள். கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்முடைய முன்னுரிமை அதுதான். இயேசு கிறிஸ்து நம்மில் வாழ்கிறார், இதனால் ஒருவரின் வாழ்க்கையையும் தன்மையையும் தெளிவாகக் குறிக்க முடியும். இந்த அழைப்பை திருச்சபைக்கு பகிர்ந்து கொள்வது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் பொறுப்பாகும். அனைவரும் அழைக்கப்படுகிறார்கள், அனைவரும் கடவுளுடைய ஆவியால் வாழ்கிறார்கள், அனைவரும் உலகில் தங்கள் அழைப்பை நிறைவேற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவே எபேசியருக்கு எழுதிய கடிதம் முழுவதும் ஒலிக்கும் தெளிவான தொனி. திருச்சபையின் சாட்சியம் சில நேரங்களில் ஒரு குழுவாக வெளிப்படுத்தப்படலாம், ஆனால் சாட்சியமளிக்கும் பொறுப்பு தனிப்பட்டது. இது எனது மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட பொறுப்பு.

ஆனால் மற்றொரு பிரச்சனை வெளிச்சத்திற்கு வருகிறது: சாத்தியமான தவறான கிறிஸ்தவத்தின் பிரச்சனை. தேவாலயத்திற்கும் தனிப்பட்ட கிறிஸ்தவனுக்கும் கிறிஸ்துவின் குணத்தை வெளிப்படுத்துவது பற்றி பேசுவது மிகவும் எளிதானது மற்றும் ஒருவர் அதைச் செய்கிறார் என்று பெரும் கூற்றுக்களைச் செய்வது. கிறிஸ்தவர்களை நன்கு அறிந்த பல கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் அனுபவத்திலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் கொடுக்கும் படம் எப்போதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான விவிலிய உருவத்துடன் ஒத்துப்போவதில்லை என்பதை அறிவார்கள். இந்த காரணத்திற்காகவே, அப்போஸ்தலன் பவுல் இந்த உண்மையான கிறிஸ்துவைப் போன்ற தன்மையை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார்: “எல்லா மனத்தாழ்மையுடனும் சாந்தத்தோடும், ஒருவருக்கொருவர் அனுபவிப்பவர்களாக பொறுமையுடனும், பிணைப்பின் மூலம் ஆவியின் ஒற்றுமையைப் பராமரிக்க விடாமுயற்சியுடனும் பணியாற்றுங்கள் அமைதியின். " (எபேசியர் 4: 2-3)

பணிவு, பொறுமை, அன்பு, ஒற்றுமை மற்றும் அமைதி ஆகியவை இயேசுவின் உண்மையான பண்புகள். கிறிஸ்தவர்கள் சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் திமிர்பிடித்தவர்களாகவும், மொத்தமாகவும் இருக்கக்கூடாது, "உங்களை விட புனிதமானவர்கள்" என்ற மனப்பான்மையுடன் அல்ல, பாசாங்குத்தனமான ஊகத்தில் அல்ல, கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக நிற்கும் அழுக்கு தேவாலய வாதத்தில் நிச்சயமாக இல்லை. தேவாலயம் தன்னைப் பற்றி பேசக்கூடாது. அவள் சாந்தகுணமுள்ளவளாக இருக்க வேண்டும், அவளுடைய சக்தியை வற்புறுத்தவோ அல்லது அதிக க .ரவத்தை தேடவோ கூடாது. திருச்சபையால் உலகைக் காப்பாற்ற முடியாது, ஆனால் திருச்சபையின் இறைவன் முடியும். கிறிஸ்தவர்கள் திருச்சபைக்காக வேலை செய்யக்கூடாது அல்லது அவர்களின் வாழ்க்கை சக்தியை அவர்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது, மாறாக திருச்சபையின் இறைவனுக்காக.

அவள் தன்னை உயர்த்திய போது திருச்சபை தன் இறைவனைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. உண்மையான தேவாலயம் உலகின் கண்களில் அதிகாரத்தை பெறவில்லை, ஏனென்றால் அது ஏற்கெனவே வாழ்ந்த எஜமானிடமிருந்து எல்லா வல்லமையையும் பெற்றுள்ளது.

சத்தியத்தின் விதை விதை முளைவிடத், பழம்தரும் வளரக்கூடியவை அவ்வப்போது அவகாசம் தேவைப்படும் என்பதே அடுத்து, தேவாலயத்தில் பொறுமையாக இருக்க தெரிந்தும் இடம்கொடுத்து வேண்டும். சபை சகாப்தம் நீண்ட காலமாக வடிவமைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் திடீரென்று விரைவான மாற்றங்களைச் செய்யக் கூடாது என்று கேட்கக்கூடாது. மாறாக, சர்ச், தீய புறக்கணித்தல் எடுத்துக்காட்டாக மூலம் நேர்மறை சமூக மாற்றத்தை விளக்கப் நீதி வழங்குவதற்கு மேலும் ஆகையால், உண்மையை விதைக்கிறது பின்னர் சமூகத்தின் வேர்களில் பரிந்துரைக்கிறது மற்றும் இறுதியாக மாற்றம் பழம் தாங்க.

உண்மையான கிறிஸ்தவத்தின் மிகச் சிறந்த அடையாளம்

வரலாற்றாசிரியர் எட்வர்ட் கிப்பன் தனது "ரோமானிய பேரரசின் வீழ்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி" என்ற புத்தகத்தில், ரோம் வீழ்ச்சிக்கு எதிரிகளை ஆக்கிரமிப்பதற்காக அல்ல, மாறாக உள் சிதைவுக்கு காரணம் என்று கூறுகிறார். இந்த புத்தகத்தில் சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் மனப்பாடம் செய்த ஒரு பகுதி உள்ளது, ஏனெனில் அது பொருத்தமானதாகவும் அறிவுறுத்தலாகவும் இருந்தது. இந்த பிரிவு வீழ்ச்சியடைந்து வரும் பேரரசில் தேவாலயத்தின் பங்கைக் கையாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

"பெரிய கட்டமைப்பானது (ரோமானியப் பேரரசு) வெளிப்படையான வன்முறையால் தாக்கப்பட்டு, மெதுவான சிதைவினால் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டபோது, ​​ஒரு தூய்மையான மற்றும் தாழ்மையான மதம் மெதுவாக மக்கள் மனதில் ஊடுருவியது, ம silenceனமாகவும் மனத்தாழ்மையிலும் வளர்ந்தது, எதிர்ப்பால் உற்சாகமடைந்தது மற்றும் இறுதியாக பதாகையை நிறுவியது கேபிடலின் இடிபாடுகளைக் கடக்கவும். ஒரு கிறிஸ்துவில் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் முதன்மையான அடையாளம், நிச்சயமாக, அன்பு. மற்றவர்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்பு. இரக்கம் மற்றும் மன்னிக்கும் அன்பு. தவறான புரிதல், பிரிவு மற்றும் முறிந்த உறவை குணப்படுத்த முயலும் காதல். ஜான் 13:35 இல் இயேசு கூறினார்: "நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்தும்போது நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள்." இந்த காதல் ஒருபோதும் போட்டி, பேராசை, பெருமை, பொறுமையின்மை அல்லது தப்பெண்ணம் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. இது துஷ்பிரயோகம், அவதூறு, பிடிவாதம் மற்றும் பிரிவுக்கு முற்றிலும் எதிரானது.

இவ்வுலகில் அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற திருச்சபை செயல்படுகின்ற ஒருங்கிணைந்த வல்லமையை இங்கே நாம் காண்கிறோம்: கிறிஸ்துவின் அன்பு. கடவுளின் பரிசுத்தத்தை நாம் எப்படி பிரதிபலிக்கிறோம்? எங்கள் அன்பினால்! நாம் எவ்வாறு கடவுளுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறோம்? எங்கள் அன்பினால்! இயேசு கிறிஸ்துவின் நிஜத்தை நாம் எவ்வாறு சாட்சி படுத்துகிறோம்? எங்கள் அன்பினால்!
அரசியலில் பங்கேற்கும் அல்லது "குடும்ப விழுமியங்களை" பாதுகாக்கும், அல்லது அமைதியையும் நீதியையும் ஊக்குவிக்கும், அல்லது ஆபாசத்தை எதிர்க்கும் அல்லது இந்த அல்லது அந்த ஒடுக்கப்பட்ட குழுவின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் கிறிஸ்தவர்களைப் பற்றி என்.டி. இந்த விஷயங்களை கிறிஸ்தவர்கள் கவனித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. வெளிப்படையாக, மக்கள் மீது அன்பு நிறைந்த ஒரு இதயம் உங்களிடம் இருக்க முடியாது, இதுபோன்ற விஷயங்களைப் பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஆனால் என்.டி இந்த விஷயங்களைப் பற்றி மிகக் குறைவாகவே கூறுகிறது, ஏனென்றால் இந்த சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கும் உடைந்த உறவுகளை குணப்படுத்துவதற்கும் ஒரே வழி மக்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய மாறும் தன்மையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே - இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் மாறும்.

ஆண்களும் பெண்களும் உண்மையிலேயே தேவை என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை. இருள் அகற்றப்படுவது ஒளி அறிமுகத்துடன் தொடங்குகிறது. அன்பின் அறிமுகத்துடன் வெறுப்பு நீக்கப்படுவது தொடங்குகிறது. நோய் மற்றும் துன்பம் அகற்றும் வாழ்க்கை அறிமுகம் தொடங்குகிறது. நாம் கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அது நாம் அழைக்கப்படுபவை எங்கள் தொழில்.

எங்களைப் போன்ற ஒரு சமூக சூழலில் நற்செய்தி முளைத்தது: இது அநீதி, இனப் பிரிவு, பரவலான குற்றம், பரவலான ஒழுக்கக்கேடு, பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் பரவலான அச்சம் ஆகியவற்றின் காலம். ஆரம்பகால திருச்சபை இடைவிடாத மற்றும் கொலைகார துன்புறுத்தலின் கீழ் பிழைப்புக்காக போராடியது, இன்று நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஆரம்பகால தேவாலயம் அநீதி மற்றும் அடக்குமுறையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கோ அல்லது அதன் "உரிமையை" நடைமுறைப்படுத்துவதற்கோ அதன் தொழிலைக் காணவில்லை. கடவுளின் பரிசுத்தத்தை பிரதிபலிக்கவும், கடவுளின் மகிமையை வெளிப்படுத்தவும், இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மைக்கு சாட்சியமளிக்கவும் அதன் கட்டளையை ஆரம்பகால திருச்சபை கண்டது. தனது சொந்த மக்களிடமும், வெளிநாட்டினரிடமும் எல்லையற்ற அன்பின் தெளிவான ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலம் அவள் அதைச் செய்தாள்.

குவளை வெளிப்புறம்

ஒரு வேலைநிறுத்தத்தை ஆதரிப்பதற்காக வேதங்களைத் தேடும் எவரும், எதிர்ப்பு புறக்கணிப்பு மற்றும் சமூகக் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான பிற அரசியல் நடவடிக்கைகள் ஏமாற்றமடைவார்கள். இயேசு இதை அழைத்தார்: "வெளியில் கழுவுதல்". ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவ புரட்சி மக்களை உள்ளே இருந்து மாற்றுகிறது. இது கோப்பையின் உட்புறத்தை சுத்தம் செய்கிறது. ஒரு நபர் கொண்டு செல்லும் சுவரொட்டியின் முக்கிய சொற்களை இது மாற்றாது. இது நபரின் இதயத்தை மாற்றுகிறது.

தேவாலயங்கள் பெரும்பாலும் இங்கு வழிதவறுகின்றன. அவர்கள் அரசியல் திட்டங்களில் வலது அல்லது இடது மூலம் வெறி கொள்கிறார்கள். சமுதாயத்தை மாற்ற கிறிஸ்து உலகிற்கு வந்தார், ஆனால் அரசியல் நடவடிக்கை மூலம் அல்ல. ஒரு புதிய இதயம், ஒரு புதிய மனம், ஒரு மறுவடிவமைப்பு, ஒரு புதிய திசை, ஒரு புதிய பிறப்பு, ஒரு புதிய விழித்தெழுந்த வாழ்க்கை மற்றும் சுய மற்றும் சுயநலத்தின் மரணம். தனிநபர் இந்த வழியில் மாற்றப்படும்போது, ​​எங்களுக்கு ஒரு புதிய சமூகம் இருக்கிறது.

நாம் உள்ளிருந்து மாற்றப்படும்போது, ​​உள்ளம் சுத்திகரிக்கப்படும்போது, ​​மனித உறவுகள் பற்றிய நமது முழு பார்வையும் மாறுகிறது. மோதல் அல்லது தவறான சிகிச்சையை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​நாம் "கண்ணுக்கு கண்" என்ற உணர்வில் எதிர்வினையாற்ற முனைகிறோம். ஆனால் இயேசு நம்மை ஒரு புதிய வகையான எதிர்வினைக்கு அழைக்கிறார்: "உங்களை துன்புறுத்துபவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்". அப்போஸ்தலன் பால் எழுதும் போது நம்மை இந்த வகையான எதிர்வினைக்கு அழைக்கிறார்: "ஒருவருக்கொருவர் இணக்கமாக இருங்கள் ..... தீமைக்கு தீமையை பழிவாங்காதீர்கள் ..... தீமையால் உங்களை வெல்ல விடாதீர்கள், தீமையை வெல்லுங்கள் நல்ல". (ரோமர் 12, 14-21)

கடவுள் திருச்சபைக்கு ஒப்படைத்த செய்தி, உலகம் எப்பொழுதும் கேள்விப்பட்ட மிகப்பெரிய செய்தி. அரசியல் மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக இந்தச் செய்தியை மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா? சர்ச் வெறுமனே மதச்சார்பற்ற, அரசியல் அல்லது சமூக அமைப்பு என்று நாம் திருப்தி கொள்ள வேண்டுமா? கடவுளுக்கு போதுமான விசுவாசம் இருக்கிறதா, அவருடைய சபையில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் கிறிஸ்தவ அன்பு இந்த உலகத்தை மாற்றியமைக்கும் அரசியல் அதிகாரத்தையும் பிற சமூக நடவடிக்கைகளையும் மாற்றியமைக்கிறதா?

சமுதாயத்தில் இந்த தீவிரமான, சீர்குலைக்கும், வாழ்க்கை மாறிவரும் நற்செய்தியை சமுதாயத்தில் பரப்பக்கூடிய பொறுப்புள்ள நபர்களாக கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார். சர்ச் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில், கல்வி, கற்றல், கலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை, மற்றும் இந்த சக்திவாய்ந்த, மாற்றும், இணையற்ற செய்தியுடன் நமது சமூக நிறுவனங்கள் மீண்டும் நுழைய வேண்டும். உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முன் முடிவில்லா வாழ்வை நமக்குள் புகுத்தி வந்திருக்கிறார். அன்பும், பொறுமையும், நம்பகமான மக்களும் நம்மைத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு அவர் தயாராய் இருக்கிறார், எனவே வாழ்க்கையின் எல்லா பிரச்சினைகளையும் சவால்களையும் சமாளிக்க நாம் பலப்படுகிறோம். பயம் மற்றும் துன்பம் நிறைந்த ஒரு சோர்வுற்ற உலகிற்கு இது எங்கள் செய்தி. இது அன்பின் செய்தி மற்றும் நாம் ஒரு கட்டுக்கடங்காத மற்றும் அவநம்பிக்கையான உலகத்திற்கு கொண்டுவருவதாக நம்புகிறோம்.

கடவுளுடைய பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு நாம் வாழ்கிறோம், கடவுளுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி, உள்ளேயும் வெளியேயும் தூய்மைப்படுத்த இயேசு வந்தார் என்பதை நிரூபிக்கிறோம். நாம் ஒருவரையொருவர் நேசிக்கவும் உலக கிறிஸ்தவ அன்பைக் காட்டவும் வாழ்கிறோம். இது நமது நோக்கம், அது திருச்சபையின் வேலையாகும்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்