அனைவருக்கும் நம்பிக்கை

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

இயேசுவைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வதில் அடிக்கடி பேசப்படுகிறது. இதை எப்படி செய்வது என்பது ஒரு பிட் நெபுல் மற்றும் கடினமானதாக தோன்றுகிறது. குறிப்பாக நாம் முகம் பார்க்கவோ பேசவோ முடியாது. அவர் உண்மையானவர். ஆனால் அது காணக்கூடியதாகவோ அல்லது வெளிப்படையானதாகவோ இருக்காது. அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் தவிர, அவரது குரல் கேட்க முடியாது. அவரை எப்படி அறிந்துகொள்ள முடியும்? சமீபத்தில், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ...

கடவுள் நாத்திகர்களையும் நேசிக்கிறார்

விசுவாசத்தின் கேள்விக்கு விவாதிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும், விசுவாசிகளுக்கு ஒரு குறைபாடு இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது என்று ஏன் நினைக்கிறேன்? விசுவாசிகள் வெளிப்படையாக, நாத்திகர்கள் எந்தவித ஆதாரத்தையும் பெற்றுள்ளனர் என்பது உண்மைதான், உண்மையுள்ளவர்கள் அதை மறுக்க இயலாவிட்டால். உண்மையில், மறுபுறம், நாத்திகர்கள் கடவுள் இல்லை என்று நிரூபிக்க முடியவில்லை. விசுவாசிகள் கடவுளின் இருப்பை நாத்திகர்கள் நம்ப மாட்டார்கள் என்பதால் ...

இரட்சிப்பு கடவுளுடைய விஷயம்

குழந்தைகள் யார் நாம் அனைவரும், நான் சில கேள்விகளைக் கேட்க. தண்டனை நீடித்து வந்துள்ளது எப்படி நீண்ட "நீங்கள் ஏனெனில் ஒத்துழையாமை என்றென்றும் இருந்தும் உங்கள் குழந்தையை தண்டிக்கமுடியும் வேண்டாம்": "உங்கள் குழந்தை எப்போதும் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக" உன் பதில் கூட மற்ற அனைத்து பெற்றோர்கள் போன்ற, ஆமாம் இருந்தால், நாங்கள் இரண்டாவது கேள்விக்கு வருகிறோம்? இன்னும் தெளிவாக கூறினார், வலது, பைத்தியம் ஒலிகளைக் கொண்டிருக்கிறது "நீங்கள், தண்டனை எந்த முடிவாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தை சொல்லிவிட்டாயா"? நாங்கள் பலவீனமாக உள்ளோம் ...

பாவம் மற்றும் நம்பிக்கையற்றதா?

அது வியப்பு ஆனால் மிகவும் மகிழ்ச்சி மார்ட்டின் லூதர் அவரது நண்பர் பிலிப் Melanchthon எழுதிய கடிதத்தில் எச்சரித்தார் என்று: ஒரு பாவி இருங்கள் மற்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் உன் விசுவாசம் பெரிது பாவம் சக்திவாய்ந்த, ஆனால் பாவம் விட சக்திவாய்ந்த இருக்கட்டும் மற்றும் பாவம் என்று கிறிஸ்து சந்தோஷப்படுங்கள் மரணத்தையும் உலகத்தையும் வென்றுள்ளது. முதல் பார்வையில், அழைப்பு நம்பமுடியாததாக தெரிகிறது. லூத்தரின் நினைவூட்டலைப் புரிந்துகொள்ள, நாம் சூழலில் ஒரு நெருக்கமான தோற்றத்தை எடுக்க வேண்டும். லூத்தர் பாவிகளையே குறிக்கவில்லை ...

கடவுளின் மன்னிப்பின் மகிமை

எனக்கு பிடித்த தலைப்புகளில் கடவுளுடைய அற்புதமான மன்னிப்பு என்றாலும், நான் அதை கூட தொலைவிலிருந்து அவள் எவ்வளவு உண்மையான புரிந்துகொள்வது கடினம் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். கடவுள் அவரது அபரிமிதமான பரிசு, அவரது மகன் மூலம் மன்னிப்பும் சமரசமும் அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உரியவர்களை வாங்கி செயல், யாருடைய சிறப்பம்சமாக சிலுவையில் அவரது மரணம் இருந்தது ஆரம்பத்தில் இருந்து திட்டமிட்டுள்ளது. எனவே நாம் மட்டும் விடுவிக்கப்படுவதில்லை, மறுபடியும் மீட்கிறோம் - "அன்புள்ளவர்களாக" நம் அன்புள்ளவர்களோடு ...

இரட்சிப்பு என்றால் என்ன?

நான் ஏன் வாழ்கிறேன்? என் வாழ்க்கை பயனுள்ளது? நான் இறக்கும்போது எனக்கு என்ன நடக்கிறது? Urfragen, இது அநேகமாக அனைவருக்கும் கேட்டது. நாம் இங்கு பதில்களைக் கொண்டிருக்கும் கேள்விகளுக்குக் காண்பிக்கும் ஒரு பதில்: ஆம், வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இருக்கிறது; ஆம், மரணத்திற்குப் பின் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. மரணம் விட ஒன்றும் பாதுகாப்பானது. ஒரு நாள் நேசிப்பவர் இறந்துவிட்டார் என்ற அச்சம் நிறைந்த செய்தியை நாங்கள் பெறுகிறோம். ஆமாம், நாம் கூட இறக்க வேண்டும் என்று நினைவூட்டுகிறது ...

நாம் அனைத்து நல்லிணக்கத்தை கற்பிக்கிறோமா?

சிலர் திரித்துவத்தின் இறையியல் உலகளாவியத்தை கற்பிக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள், அதாவது, ஒவ்வொரு மனிதனும் இரட்சிக்கப்படுவான் என்ற எண்ணம். அவர் நல்லவராகவோ கெட்டவராகவோ, பரிகாசமானவராகவோ, இல்லையோ, அல்லது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாரா அல்லது மறுக்கிறாரோ இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல. எனவே நரகத்தில் இல்லை. இந்த கூற்றை செய்வதில் எனக்கு இரண்டு சிக்கல்கள் உள்ளன, இது ஒரு வீழ்ச்சிதான்: முதலாவதாக, திரித்துவத்தின் நம்பிக்கைக்கு இது தேவையில்லை ...

கடவுள் எல்லா மக்களையும் நேசிக்கிறார்

பிரெடெரிக் நீட்ஷே (1844-1900) "இறுதி நாத்திகர்" என கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை அவரது தரக்குறைவான விமர்சனத்தை அறியப்பட்டது. அவர் குறிப்பாக ஏனெனில் காதல் அதன் வற்புறுத்தலிலோ, கிரிஸ்துவர் எழுத்துக்கள் என்று கூறினார், துணை_பொருள் நலிந்த, ஊழல் மற்றும் பழிவாங்கும் ஒரு. மாறாக கூட கடவுளின் இருப்பை சாத்தியமான வைத்து தொடங்க, அவர் தனது புகழ்பெற்ற கூறி "கடவுள் இறந்துவிட்டார்" ஒரு நல்ல யோசனை என்று அறிவித்திருப்பது ...

லாசருவும் செல்வந்தரும் - அவிசுவாசத்தின் கதை

கடவுளால் நம்பமுடியாதவர்களைக் கொல்லுகிறவர்கள் இனிமேல் வர முடியாது என்று நீங்கள் எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இது ஒரு கொடூரமான மற்றும் அழிவுகரமான கோட்பாடாகும், இது ஏராளமான பணக்காரர் மற்றும் ஏழை லாசருவின் உவமையின் ஒரு வசனமாகும். அனைத்து விவிலிய பத்திகளை போல, இந்த உவமை ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் உள்ளது மற்றும் இந்த சூழலில் மட்டுமே சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரே ஒரு வசனத்தில் ஒரு கோட்பாட்டைக் கொண்டிருப்பது எப்போதும் மோசமானது ...

இயேசு உயிரோடு!

ஒரு கிரிஸ்துவர் என உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சுருக்கமாக ஒரு விவிலிய பத்தியில் நீங்கள் தேர்வு செய்தால், அது என்னவாக இருக்கும்? ஒருவேளை இந்த மிக மேற்கோள் வசனம்: "தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரை உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்." (ஜுலாக், ஜுன் 9). ஒரு நல்ல தேர்வு! என்னைப் பொறுத்தவரை, பின்வரும் வசனம், பைபிளின் முழுமையான புரிந்துகொள்ளுதலானது புரிந்து கொள்ள வேண்டும்: "அந்த நாளில் நீங்கள் ...

கடவுள் உங்களை இன்னும் நேசிக்கிறாரா?

அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்கிறார்கள் என்பதை அறிவீர்களா? கடவுள் இன்னும் அவர்களை நேசிக்கிறார் என்பதை உறுதியாக தெரியவில்லையா? கடவுள் அவர்களை நிராகரித்துவிடுவார் என்ற கவலையும், அவர் ஏற்கனவே அவற்றை நிராகரித்திருக்கிறார் என்பதையும் அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். ஒருவேளை நீ பயப்படுகிறாய். கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? பதில் அவர்கள் தங்களை நேர்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதே. அவர்கள் பாவிகள் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் தோல்வி பற்றி தெரியும், அவர்கள் ...

நற்செய்தி - நற்செய்தி!

அனைவருக்கும் சரியான மற்றும் தவறான யோசனை உள்ளது, அனைவருக்கும் ஏற்கனவே ஏதாவது தவறு செய்திருக்கிறது - அவருடைய சொந்த யோசனை கூட. "தவறான மனிதர்" என்று நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. எல்லோரும் ஒருமுறை ஒரு நண்பரை ஏமாற்றி, ஒரு வாக்குறுதியை உடைத்து, வேறு ஒருவரின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தியுள்ளனர். எல்லோரும் குற்றத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் தேவனுடன் ஒன்றும் செய்ய விரும்புவதில்லை. அவர்கள் தீர்ப்பு ஒரு நாள் விரும்பவில்லை, ஏனெனில் அவர்கள் தூய இல்லை என்று ...

ரோமர் 10,1-15: அனைத்து நல்ல செய்தி

பவுல் ரோமர் எழுதுகிறார்: (ரோம் 10,1 என்ஐவி) "நான் என்ன தன் முழு இருதயத்தோடும் இஸ்ரேல் மக்கள் விரும்புகின்றனர், அவர்கள் அதை மீட்கவே அவர்களுக்கு தேவனுடைய கேட்க காதல் உடன்பிறப்புகள் இருக்கிறது". ஆனால் ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டது: ஏனெனில் அல்லாஹ்வின் பாதையில் பக்தி வைராக்கியம் "பற்றாக்குறை அல்ல; நான் சாட்சியமளிக்க முடியும். சரியான அறிவு அவர்களுக்கு இல்லை. அவர்கள் அதை தேவனுடைய நீதியின் உள்ளது என்ன தெரியாது, தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் சொந்த நீதியின் மூலம் உயிர் பிழைக்க முயற்சி. ...

நான் ஒரு அடிமை

நான் அடிமையாக இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்வது மிகவும் கடினம். என் வாழ்நாள் முழுவதும் நானும் எனது சூழலும் பொய் சொன்னேன். வழியில், நான் மது, கோகோயின், ஹெராயின், மரிஜுவானா, புகையிலை, பேஸ்புக் மற்றும் பல மருந்துகள் போன்ற விஷயங்களை சார்ந்திருக்கும் பல அடிமையானவர்கள் முழுவதும் வந்துள்ளேன். அதிர்ஷ்டவசமாக, ஒரு நாள், நான் உண்மையை எதிர்கொள்ள முடியும். நான் அடிமையாக இருக்கிறேன். எனக்கு உதவி தேவை! அடிமையாதல் முடிவுகள் அனைத்தும் ...

நற்செய்தி - கடவுளின் அன்பை நமக்கு அறிவிக்கும்

பல கிரிஸ்துவர் நிச்சயமாக அதை பற்றி கவலை இல்லை, கடவுள் இன்னும் அவர்களை நேசிக்கிறார்? கடவுள் அவர்களை நிராகரித்துவிடுவார் என்ற கவலையும், அவர் ஏற்கனவே அவற்றை நிராகரித்திருக்கிறார் என்பதையும் அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். ஒருவேளை நீ பயப்படுகிறாய். கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? பதில் அவர்கள் தங்களை நேர்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதே. அவர்கள் பாவிகள் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் தோல்வி, அவர்களின் தவறுகள், அவர்களின் ...