தோட்டங்கள் மற்றும் பாலைவனங்கள்

பாலைவனம்"ஆனால் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடத்தில் ஒரு தோட்டமும், தோட்டத்தில் ஒரு புதிய கல்லறையும் இருந்தது, அதில் யாரும் இதுவரை போடப்படவில்லை" யோவான் 19:41. விவிலிய வரலாற்றில் வரையறுக்கும் பல தருணங்கள் நிகழ்வுகளின் தன்மையை பிரதிபலிக்கும் இடங்களில் நிகழ்ந்தன.

ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுள் வைத்திருந்த அழகான தோட்டத்தில்தான் முதன்முதலாக இத்தகைய கணம் நடந்தது. கடவுளின் தோட்டம் என்பதால் நிச்சயமாக, ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்தது. மாலை குளிர்காலத்தில் அவர் நடந்துகொண்டிருந்தபோது அவரை சந்திக்க முடியும். பிறகு, ஆதாமும் ஏவாளையும் தங்கள் படைப்பாளரிடம் இருந்து பிரித்தெடுக்க முயன்றது பாம்பு. நாம் அறிந்த, அவர்கள் தோட்டத்தில் இருந்து, அவை பாம்பு செவிகொடுத்து கடவுளுடைய ஏற்பாடு மாறாக நடந்து கொண்டுள்ளதாக ஏனெனில் கடவுள் முன்னிலையில், முட்கள் மற்றும் thistles முழு பகைமை நிறைந்த உலகில் தோல்வியடைந்தது.

இரண்டாவது பெரிய நிகழ்வு வனாந்தரத்தில் நடந்தது, இரண்டாவது ஆதாம் இயேசு சாத்தானின் சோதனையை எதிர்கொண்டார். இந்த மோதலின் காட்சி காட்டு யூத பாலைவனம், ஆபத்தான மற்றும் விருந்தோம்பும் இடம் என்று நம்பப்படுகிறது. பார்க்லேவின் பைபிள் வர்ணனை கூறுகிறது: “பாலைவனம் எருசலேமுக்கு இடையில் மத்திய பீடபூமியிலும் சவக்கடலிலும் நீண்டுள்ளது… இது மஞ்சள் மணல், நொறுங்கிய சுண்ணாம்பு மற்றும் சிதறிய சரளை. எல்லா திசைகளிலும் இயங்கும் கல், மலைத்தொடர்களின் வளைந்த அடுக்குகளை நீங்கள் காணலாம். மலைகள் தூசி குவியல்களைப் போன்றவை; கொப்புளமான சுண்ணாம்பு தோலுரிக்கிறது, பாறைகள் வெற்று மற்றும் துண்டிக்கப்பட்டவை ... இது ஒரு பெரிய அடுப்பில் இருப்பது போல வெப்பத்துடன் ஒளிரும் மற்றும் மின்னும். பாலைவனம் சவக்கடல் வரை நீண்டு 360 மீட்டர், சுண்ணாம்பு, கூழாங்கல் மற்றும் மார்ல் ஆகியவற்றின் சாய்வு, பாறைகள் மற்றும் வட்ட தொட்டிகளால் நொறுங்கி, இறுதியாக திடீரென சவக்கடலுக்கு படுகுழியாகிறது ». வீழ்ந்த உலகத்திற்கு என்ன ஒரு பொருத்தமான படம், அங்கு மனுஷகுமாரன் தனியாகவும், உணவும் இல்லாமல், சாத்தானின் எல்லா சோதனையையும் எதிர்த்தார், அவரை கடவுளிடமிருந்து விலக்க எண்ணினார். இருப்பினும், இயேசு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார்.

மிக முக்கியமான நிகழ்விற்கு, ஒரு கல்லின் கல்லறைக்கு மாறி மாறிச் செல்லும் ராக் அவுட் வெட்டுகிறது. இயேசுவின் மரணத்திற்குப் பின் இயேசு உடல் எடுத்தார். இறப்பதன் மூலம் அவர் பாவத்தையும் மரணத்தையும் வென்று சாத்தானை வெறுக்கிறார். அவர் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுகிறார் - மறுபடியும் ஒரு தோட்டத்தில். மேரி மக்டலீனா அவரை பெயரிட பெயரிடாத வரை அவரை தோட்டக்காரரிடம் தவறாகப் புரிந்துகொண்டார். ஆனால் இப்போது அவர் கடவுளே, காலை காலையில் நடைபயிற்சி, தயாராக மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள் மீண்டும் வாழ்க்கை மரத்தின் வழிவகுக்கும் முடியும். ஆமாம், ஹல்லூலூஹா!

பிரார்த்தனை:

மீட்பர், உமது அன்பான பலியின் மூலம், இந்த உலகின் வனாந்தரத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றினீர். எனவே நாம் மகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். ஆமென்

ஹிலாரி பக் இருந்து


PDFதோட்டங்கள் மற்றும் பாலைவனங்கள்