இயேசு: உண்மை ஆளுமைப்படுத்தப்பட்டது

763 இயேசு உண்மையை வெளிப்படுத்தினார்உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவரை விவரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்போதாவது இருந்திருக்கிறீர்களா மற்றும் சரியான சொற்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிக்கல் உள்ளதா? சில நேரங்களில் நண்பர்கள் அல்லது அறிமுகமானவர்களின் குணாதிசயங்களை துல்லியமாக வெளிப்படுத்துவது கடினம். மாறாக, இயேசு தன்னை தெளிவாக விவரிப்பதில் சிரமம் இல்லை. இறப்பதற்கு சற்று முன்பு, இயேசு தோமாவிடம் பேசுகிறார்: "நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயன்றி யாரும் பிதாவினிடத்தில் வருவதில்லை" (யோவான் 14,6).
இயேசு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கூறுகிறார்: "நான் சத்தியம்". உண்மை என்பது ஒரு சுருக்கமான கருத்து அல்லது கொள்கை அல்ல. உண்மை ஒரு நபர் மற்றும் அந்த நபர் நான். அத்தகைய கனமான கூற்று ஒரு முடிவை எடுக்க நம்மை சவால் செய்கிறது. நாம் இயேசுவை நம்பினால், அவருடைய எல்லா வார்த்தைகளையும் நம்ப வேண்டும். இருப்பினும், நாம் அவரை நம்பவில்லை என்றால், எல்லாம் பயனற்றது, அவருடைய மற்ற அறிக்கைகளையும் நம்ப முடியாது. எடையும் இல்லை. ஒன்று இயேசு உண்மையை வெளிப்படுத்தி உண்மையைப் பேசுகிறார் அல்லது இரண்டுமே பொய்யானவை. இந்தக் கூற்றை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும் பைபிளின் மூன்று அம்சங்களை இப்போது பார்க்கலாம்.

உண்மை விடுவிக்கிறது

இயேசு சொன்னார், "... நீங்கள் உண்மையை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்" (யோவான் 8,32) பாவம், குற்ற உணர்வு மற்றும் தோல்வியில் இருந்து நம்மை விடுவிக்கும் வல்லமை இயேசு உணர்த்தும் உண்மை. அப்போஸ்தலன் பவுல் நமக்கு நினைவூட்டுகிறார்: "கிறிஸ்து சுதந்திரத்திற்காக நம்மை விடுவித்தார்!" (கலாத்தியர்கள் 5,1) இது சுதந்திரம் மற்றும் அன்பின் வாழ்க்கையை வாழ உதவுகிறது.

உண்மை நம்மை கடவுளிடம் அழைத்துச் செல்கிறது

இயேசு பிதாவுக்கு ஒரே வழி என்று வலியுறுத்தினார்: "நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயன்றி யாரும் பிதாவினிடத்தில் வருவதில்லை" (யோவா. 14,6) பல்வேறு நம்பிக்கைகள் மற்றும் சித்தாந்தங்கள் உள்ள உலகில், இந்த மைய உண்மையை நினைவில் கொள்வது அவசியம். இயேசுவே நம்மை கடவுளிடம் அழைத்துச் செல்லும் வழி.

உண்மை நம்மை வாழ்வில் நிரப்புகிறது

இயேசு மிகுதியான வாழ்க்கையையும், மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் அன்பின் முழு வாழ்க்கையையும் வழங்குகிறார். இயேசு மார்த்தாளிடம் பேசுகிறார்: "நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை நம்புகிறவன் இறந்தாலும் வாழ்வான்; வாழ்ந்து என்னில் நம்பிக்கை கொள்பவர் ஒருக்காலும் இறக்கமாட்டார்" (யோவான் 11,25-26) நித்திய மீட்பு மற்றும் நித்திய ஜீவன் என்ற அர்த்தத்தில் இயேசு ஜீவன் என்பதை இந்த பகுதி காட்டுகிறது. இயேசுவை விசுவாசிப்பதன் மூலம், விசுவாசிகள் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவார்கள். துக்கத்திலும் மரணத்திலும் நம்பிக்கையும் ஆறுதலும் இருப்பதால் இது நம்மை பாதிக்கிறது. நித்திய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது: "இது சாட்சி: கடவுள் நமக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுத்தார், இந்த வாழ்க்கை அவருடைய குமாரனில் உள்ளது. மகன் உள்ளவனுக்கு வாழ்வு உண்டு; தேவனுடைய குமாரனைப் பெறாதவனுக்கு ஜீவன் இல்லை" (யோவான் 5,11-12).

நித்திய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது: நாம் இயேசுவை நமது இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, ​​இந்த நித்திய ஜீவனைப் பெறுகிறோம். இது மரணம் மற்றும் மரணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையைப் பற்றிய நமது அணுகுமுறையைப் பாதிக்கிறது: இது மரணத்திற்குப் பிறகு வாழ்க்கையின் உறுதியை அளிக்கிறது மற்றும் இந்த நித்திய கண்ணோட்டத்தின் வெளிச்சத்தில் நமது தற்போதைய வாழ்க்கையை வாழ தூண்டுகிறது.

இயேசுவே உண்மை என்பதையும், அவர் மூலமாக நீங்கள் சுதந்திரமும் அன்பும் நிறைந்த வாழ்க்கையைப் பெறுவீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் எப்போதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த சத்தியத்திற்கு உங்களைத் திறக்கவும், அதில் வளரவும், உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுடனான தொடர்புகளிலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் விடுதலையான உண்மையை வெளிப்படுத்தவும் நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்களாக.

ஜோசப் தக்காச்