கடவுளின் முழு கவசம்

கடவுள் அனைத்து ஆயுதங்கள் இன்று, கிறிஸ்துமஸில், எபேசியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் “கடவுளின் கவசத்தை” கையாளுகிறோம். நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசுவோடு இது எவ்வாறு தொடர்புடையது என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். பவுல் இந்த கடிதத்தை ரோமில் சிறையில் எழுதினார். அவர் தனது பலவீனத்தை அறிந்திருந்தார், மேலும் இயேசு மீது நம்பிக்கை வைத்தார்.

Ly கடைசியாக: கர்த்தரிடமும் அவருடைய பலத்தின் சக்தியிலும் பலமாக இருங்கள். கடவுளின் கவசத்தை இழுக்கவும், இதனால் நீங்கள் பிசாசின் வஞ்சக தாக்குதல்களுக்கு துணை நிற்க முடியும் » (எபேசியர் 6,10-11).

கடவுளின் கவசம் இயேசு கிறிஸ்து. பவுலும் அவர்களும் இயேசுவை ஈர்த்தனர். அவர் தனது சொந்த சாத்தான் சமாளிக்க முடியவில்லை தெரியும். ஏனென்றால் இயேசு பிசாசு அவரை ஏற்கனவே தோற்கடித்தார்.

«ஆனால் இந்த குழந்தைகள் அனைவரும் சதை மற்றும் இரத்த உயிரினங்கள் என்பதால், அவரும் ஒரு மாம்சமும் இரத்தமும் கொண்ட மனிதராகிவிட்டார். ஆகவே, மரணத்தின் உதவியுடன், அதாவது பிசாசின் உதவியுடன் தன் சக்தியைப் பயன்படுத்துபவனை அவர் குறைக்க முடியும் » (எபிரெயர் 2,14 புதிய ஜெனீவா மொழிபெயர்ப்பு).

பாவத்தைத் தவிர, ஒரு மனிதனாக இயேசு நம்மைப் போல ஆனார். இயேசு கிறிஸ்துவின் அவதாரத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடுகிறோம். அவரது வாழ்க்கையில் அவர் மிகவும் வன்முறை போராட்டத்தை நடத்தினார். இந்த போராட்டத்தில் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இயேசு இறக்க தயாராக இருந்தார். தப்பியவர் வெற்றியாளராகத் தெரிந்தார்! "என்ன ஒரு வெற்றி," இயேசு சிலுவையில் இறப்பதைக் கண்ட பிசாசு நினைத்தான். இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு இயேசு தம்முடைய எல்லா சக்தியையும் பறித்துவிட்டார் என்பதை உணர்ந்தபோது அவருக்கு என்ன ஒரு மொத்த தோல்வி.

கவசத்தின் முதல் பகுதி

கடவுளின் கவசத்தின் முதல் பகுதி அடங்கியுள்ளது உண்மை, நீதி, சமாதானம், விசுவாசம் , நீயும் நானும் இயேசுவை இந்த பாதுகாப்பில் வைத்திருக்கிறோம், பிசாசின் தந்திரமான தாக்குதல்களுக்கு எதிராக நிற்க முடியும். இயேசுவை நாம் எதிர்த்து, இயேசு நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிறோம். நாம் இப்பொழுது இதை விரிவாக பார்க்கிறோம்.

உண்மைப் பெட்டி

«ஆகவே, இப்போது உறுதியாகிவிட்டது, உங்கள் இடுப்பில் சத்தியம் கட்டப்பட்டுள்ளது» (எபேசியர் 6,14).

எங்கள் பெல்ட் உண்மையால் ஆனது. யார், என்ன உண்மை? இயேசு கூறுகிறார் « நான் உண்மையே! » (யோவான் 14,6) பவுல் தன்னைப் பற்றி இவ்வாறு கூறினார்:

"அதனால்தான் நான் இனி வாழவில்லை, ஆனால் கிறிஸ்து என்னுள் வாழ்கிறார்!" (கலாத்தியர் 2,20 அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).

சத்தியம் உங்களுடனேகூட இருக்கிறது, நீங்களோ இயேசுவைக் காண்பீர்கள். இயேசு உங்களிடம் உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறார், உங்கள் பலவீனத்தை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறார். நீங்கள் உங்கள் சொந்த தவறுகளை உணருகிறீர்கள். கிறிஸ்து இல்லாமல் நீங்கள் இழந்த பாவியாய் இருப்பீர்கள். தங்கள் சொந்த சக்தியால் கடவுளைக் காட்ட அவர்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. உங்கள் பாவங்கள் அனைத்தும் அவருக்குத் தெரியவருகிறது. நீங்கள் ஒரு பாவின்போது அவர் உங்களுக்காக இறந்தார். இது சத்தியத்தின் ஒரு பக்கமாகும். மற்ற பக்க இதுவே: இயேசு உன் எல்லா கடினமான முனைகளிலும் உன்னை நேசிக்கிறார்.
சத்தியத்தின் தோற்றம் அன்பு, இது கடவுளிடமிருந்து தொடங்குகிறது!

நீதி தொட்டி

Justice நீதியின் தொட்டியுடன் முடிந்தது » (எபேசியர் 6,14).

நம்முடைய மார்பகமானது கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் தேவனாகிய நீதி.

«இது அவருடனான எனது ஆழ்ந்த ஆசை (இயேசு) இணைக்கப்பட வேண்டும். அதனால்தான், சட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட நீதி பற்றியும், எனது சொந்த முயற்சிகள் மூலம் நான் பெறுவதையும் பற்றி இனி அறிய விரும்பவில்லை. மாறாக, கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட நீதியைப் பற்றி நான் கவலைப்படுகிறேன் - கடவுளிடமிருந்து வந்து விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட நீதியானது » (பிலிப்பியர் 3,9 (GNÜ)).

கிறிஸ்து நீதியுடன் உம்மோடு வாழ்கிறார். அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தெய்வீக நீதியை பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் அவருடைய நீதியால் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். கிறிஸ்துவில் களிகூருங்கள். பாவத்தையும், உலகத்தையும், மரணத்தையும் அவர் வென்றுள்ளார். ஆரம்பத்தில் இருந்தே கடவுள் அறிந்திருந்தார், நீங்கள் அதை தனியாக செய்ய முடியாது. இயேசு மரண தண்டனையை எடுத்துக்கொண்டார். அவரது இரத்தத்தினால் அவர் அனைத்து கடன்களையும் செலுத்தியுள்ளார். அவர்கள் கடவுளுடைய சிம்மாசனத்திற்கு முன் நியாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துவை வைத்துள்ளனர். அவருடைய நீதியை நீ சுத்தமான மற்றும் வலுவான செய்கிறது.
நீதியின் தோற்றம் அன்பு, இது கடவுளிடமிருந்து தொடங்குகிறது!

சமாதானத்தின் பூட்ஸ் செய்தி

Le கால்களில் துவக்கப்பட்டது, அமைதி நற்செய்திக்காக நிற்கத் தயாராக உள்ளது » (எபேசியர் 6,14).

பூமியெங்கும் கடவுளின் பார்வை அவருடைய அமைதி! சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இயேசுவின் பிறப்பில், இந்த செய்தி ஏராளமான தேவதூதர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது: "கடவுளுக்கு மகிமையும் மகிமையும் மிக உயர்ந்தது, அவருடைய இன்பம் தங்கியிருக்கும் மக்களுக்கு பூமியில் அமைதி". சமாதான இளவரசர் இயேசு எங்கு சென்றாலும் சமாதானத்தை தருகிறார்.

You நீங்கள் என்னிடம் சமாதானம் அடைய நான் உங்களிடம் பேசினேன். நீங்கள் உலகில் பயப்படுகிறீர்கள்; ஆனால் நம்பிக்கையுடன் இருங்கள், நான் உலகை வென்றுவிட்டேன் » (யோவான் 16,33).

இயேசு தமது அமைதியுடன் உங்களுடன் வாழ்கிறார். கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தின் மூலம் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் சமாதானம் உண்டு. அவர்கள் சமாதானத்தால் நிலைத்திருந்து, எல்லா மக்களுக்கும் சமாதானத்தைக் கட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள்.
சமாதானத்தின் மூலமே கடவுளிடமிருந்து வரும் அன்பு!

விசுவாசத்தின் கேடயம்

All எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, விசுவாசத்தின் கேடயத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் » (எபேசியர் 6,16).

கவசம் விசுவாசத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உறுதியான விசுவாசம் தீமைகளையெல்லாம் எரித்துவிடும்.

His அவருடைய மகிமையின் செழுமைக்குப் பிறகு அவர் உங்களுக்கு பலம் அளிக்கிறார், உள் மனிதனில் அவருடைய ஆவியால் பலமடையவும், கிறிஸ்து விசுவாசத்தின் மூலம் உங்கள் இருதயத்தில் வாழ்கிறார் என்றும் நீங்கள் வேரூன்றி அன்பில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறீர்கள் » (எபேசியர் 3,16-17).

கிறிஸ்து தம்முடைய விசுவாசத்தின் மூலம் தமது இருதயத்தில் வாழ்கிறார். அவர்கள் இயேசுவும் அவருடைய அன்பும் மூலமாக விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். கடவுளின் ஆவியின் மூலம் பெறப்பட்ட விசுவாசம், தீமையின் அம்புகளையெல்லாம் அணைத்துவிடும்.

Left நாம் இடது அல்லது வலது பக்கம் பார்க்க விரும்பவில்லை, நாம் இயேசுவைப் பார்க்க விரும்புகிறோம். அவர் நமக்கு விசுவாசத்தை அளித்துள்ளார், நாம் எங்கள் இலக்கை அடையும் வரை அதை வைத்திருப்பார். மிகுந்த மகிழ்ச்சி அவருக்காகக் காத்திருந்ததால், இயேசு சிலுவையில் இழிவான மரணத்தைத் தாங்கினார் » (எபிரெயர் 12,2 அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).
விசுவாசத்தின் தோற்றம் கடவுளிடமிருந்து வரும் அன்பே!

சண்டையின் தயாரிப்பாக கவசத்தின் இரண்டாம் பகுதி

பவுல் கூறினார்: "கடவுளின் எல்லா கவசங்களையும் அணிந்து கொள்ளுங்கள்".

«ஆகையால், கடவுள் உங்களுக்காகத் தயாரித்த எல்லா ஆயுதங்களையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்! தீய தாக்குதலின் சக்திகள் வரும் நாள் வரும்போது, ​​நீங்கள் ஆயுதம் ஏந்தியிருக்கிறீர்கள், அவர்களுக்கு ஆதரவாக நிற்க முடியும். நீங்கள் வெற்றிகரமாக போராடி வெற்றியாளராக முடிவடையும் » (எபேசியர் 6,13 புதிய ஜெனீவா மொழிபெயர்ப்பு).

ஹெல்மெட் மற்றும் வாள் ஒரு கிரிஸ்துவர் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடைசி இரண்டு துண்டுகள். ஒரு ரோம சிப்பாய் உடனடியாக ஆபத்தில் சங்கடமான ஹெல்மெட் வைக்கிறது. இறுதியாக, அவர் வாள், அவரது ஒரே தாக்குதல் ஆயுதத்தை எடுக்கிறார்.

நாம் பவுலின் கடினமான சூழ்நிலையில் நம்மை வைத்து விடுவோம். அப்போஸ்தலர் எருசலேமிலிருந்தும் ரோமர்களால் பிடிக்கப்பட்டவராலும், செசரியாவிலிருந்த நீண்டகால சிறைச்சாலையினாலும் அவரைப் பற்றி மிகத் தெளிவாக விவரிக்கிறார். யூதர்கள் அவருக்கு எதிராக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர். பவுல் பேரரசருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து, ரோமாபுரிக்கு கொண்டுவரப்படுகிறார். அவர் ஏகாதிபத்திய நீதிமன்றத்திற்கு முன்பாக பொறுப்பேற்க காத்திருக்கிறார்.

இரட்சிப்பின் ஹெல்மெட்

Salvation இரட்சிப்பின் தலைக்கவசத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் » (எபேசியர் 6,17).

ஹெல்மெட் இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையாகும். பவுல் இவ்வாறு எழுதுகிறார்:

«ஆனால், அன்றைய பிள்ளைகளாகிய நாம் விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் கவசத்துடனும், இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையின் தலைக்கவசத்துடனும் நிதானமாக இருக்க விரும்புகிறோம். தேவன் நம்மை கோபப்படும்படி தீர்மானிக்கவில்லை, ஆனால் நமக்காக மரித்த நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இரட்சிப்பை அடைவதற்கு, நாம் எழுந்தாலும் தூங்கினாலும், அவரோடு ஒரே நேரத்தில் வாழ்கிறோம் »1 தெசலோனிக்கேயர் 5,8: 10 .

இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையல்ல, சக்கரவர்த்திக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது என்பதில் பவுல் உறுதியாக இருந்தார். இந்த டிஷ் வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு பற்றி இருந்தது.
கடவுளின் அன்பு இரட்சிப்பின் ஆதாரம்.

ஆவியின் பட்டயம்

"ஆவியின் வாள், இது கடவுளின் வார்த்தையாகும்" (எபேசியர் 6,17).

கடவுளின் கவசத்தின் பொருளை பவுல் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்: "ஆவியின் வாள் தேவனுடைய வார்த்தை". கடவுளுடைய வார்த்தையும் கடவுளின் ஆவியும் பிரிக்கமுடியாத வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கடவுளுடைய வார்த்தை ஆன்மீக ரீதியில் ஈர்க்கப்பட்டதாகும். பரிசுத்த ஆவியின் உதவியுடன் மட்டுமே நாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை புரிந்துகொண்டு நடைமுறைப்படுத்த முடியும். இந்த வரையறை சரியானதா? ஆம், பைபிள் படிப்பு மற்றும் வாசிப்பு என்று வரும்போது.

ஆயினும் பைபிள் படிப்பும் பைபிள் வாசிப்பும் தனியாக ஒரு ஆயுதம் அல்ல!

பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசிக்கு கொடுக்கும் வாள் என்பது வெளிப்படையாக. ஆவியின் இந்த வாள் கடவுளுடைய வார்த்தையாக குறிப்பிடப்படுகிறது. "சொல்" என்ற சொல் "லோகோக்கள்" என்பதிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை, ஆனால் "ரீமா" என்பதிலிருந்து. இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் "கடவுளிடமிருந்து சொல்வது", "கடவுள் என்ன சொல்கிறார்" அல்லது "கடவுளின் வெளிப்பாடு". நான் இதை இவ்வாறு கூறினேன்: “பரிசுத்த ஆவியினால் ஈர்க்கப்பட்டு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை”. கடவுளின் ஆவி நமக்கு ஒரு வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகிறது அல்லது அதை உயிரோடு வைத்திருக்கிறது. இது உச்சரிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒரு விளைவைக் கொண்டுள்ளது. ஒத்திசைவான பைபிள் மொழிபெயர்ப்பில் படித்தோம்
அது பின்வருமாறு:

The ஆவியின் வாள், இது கடவுளின் வார்த்தையாகும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையிலும் வேண்டுதலிலும் ஒவ்வொரு ஆவியிலும் ஜெபிப்பதன் மூலம் » (கலாத்தியர் 6,17: 18).

ஆவியின் பட்டயம் கடவுளின் வார்த்தையே!

பைபிள் கடவுளின் எழுதப்பட்ட வார்த்தையாகும். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் முக்கியமான பாகமாக அவற்றைப் படித்துப் பாருங்கள். கடவுளிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம், கடந்த காலங்களில் என்ன செய்திருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் என்ன செய்வதென்பது. ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கிறார். பைபிளின் ஆசிரியர் கடவுள். கடவுளுடைய மகன் சாத்தானால் சோதிக்கப்படுவதற்கு இந்த பூமிக்கு வந்து, அவரை எதிர்த்து, மக்களை மீட்டுக்கொள்வதற்காக வந்தார். இயேசு ஆவியானவர் வனாந்தரத்திற்கு வழிநடத்தியார். அவர் 9 நாட்கள் விரதம் இருந்தார், அவர் பசியோடு இருந்தார்.

"சோதனையாளர் அவரிடம் வந்து," நீங்கள் தேவனுடைய குமாரன் என்றால், இந்த கற்கள் அப்பமாக மாறும் என்று சொல்லுங்கள். ஆனால் அவர் பதிலளித்தார்: இது எழுதப்பட்டுள்ளது (உபாகமம் 5: 8,3): «மனிதன் அப்பத்திலிருந்து மட்டுமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலிருந்தும் வாழவில்லை» (மத்தேயு 4,3: 4).

சாத்தானுக்கு ஒரு பதிலாக கடவுளின் ஆவியிலிருந்து இந்த வார்த்தையை இயேசு எவ்வாறு பெற்றார் என்பதை இங்கே காண்கிறோம். யார் சிறந்த பைபிளை மேற்கோள் காட்ட முடியும் என்பது பற்றி அல்ல. இல்லை! இது எல்லாம் அல்லது ஒன்றுமில்லை. பிசாசு இயேசுவின் அதிகாரத்தை கேள்வி எழுப்பினார். இயேசு பிசாசுக்கு முன்பாக தனது மகத்துவத்தை நியாயப்படுத்த வேண்டியதில்லை. ஞானஸ்நானத்திற்குப் பிறகு இயேசு கடவுளிடமிருந்து சாட்சியைப் பெற்றார்: "இது என் அன்பான மகன், நான் அனுபவிக்கிறேன்".

ஜெபத்தில் கடவுளுடைய ஆவியால் ஏவப்பட்ட வார்த்தை பேசப்படுகிறது

கடவுளுடைய சக்தியால் தூண்டப்பட்ட ஒரு ஜெபத்தை பேசும்படி பவுல் எபேசியரை உற்சாகப்படுத்துகிறார்.

Ways எப்பொழுதும் ஆவியிலிருந்து வேண்டுதலுடனும் வேண்டுதலுடனும் ஜெபிக்கவும், எல்லா புனிதர்களுக்காகவும் ஜெபத்தில் விடாமுயற்சியுடன் அதைக் கவனிக்கவும் » (எபேசியர் 6,18 புதிய ஜெனீவா மொழிபெயர்ப்பு).

"பிரார்த்தனை" மற்றும் "பிரார்த்தனை" என்ற வார்த்தையாக நான் "கடவுளுடன் பேசுவதை" விரும்புகிறேன். நான் எல்லா நேரங்களிலும் கடவுளிடம் வார்த்தைகளிலும் எண்ணங்களிலும் பேசுகிறேன். ஆவியால் ஜெபிப்பதன் பொருள்: God நான் கடவுளைப் பார்த்து, அவரிடமிருந்து நான் சொல்ல வேண்டியதைப் பெறுகிறேன், அவருடைய சித்தத்தை ஒரு சூழ்நிலையில் பேசுகிறேன். இது கடவுளின் ஆவியால் ஈர்க்கப்பட்ட கடவுளுடன் பேசுகிறது. கடவுளின் வேலையில் நான் பங்கேற்கிறேன், அங்கு அவர் ஏற்கனவே வேலை செய்கிறார். பவுல் தனது வாசகர்களை எல்லா புனிதர்களுக்கும் மட்டுமல்ல, குறிப்பாக அவருக்காகவும் கடவுளிடம் பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.

«மேலும் எனக்காக ஜெபிக்கவும் (பவுல்) நான் வாய் திறந்தால், நற்செய்தியின் மர்மத்தை வெளிப்படையாக பிரசங்கிக்க எனக்கு வார்த்தை வழங்கப்படும், நான் சங்கிலிகளில் இருக்கும் தூதர், நான் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் ». (எபேசியர் 6,19-20).

இங்கே பவுல் தனது மிக முக்கியமான பணிக்காக அனைத்து விசுவாசிகளின் உதவியையும் கேட்கிறார். இந்த உரையில் அவர் "வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படையான" மற்றும் சக்கரவர்த்தியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வெளிப்படையாக ஊக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறார். கடவுள் சொன்னதைச் சொல்ல அவருக்கு சரியான வார்த்தைகள், சரியான ஆயுதம் தேவை. ஜெபம் இந்த ஆயுதம். இது உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலான தொடர்பு. உண்மையான ஆழமான உறவின் அடிப்படை. பவுலின் தனிப்பட்ட ஜெபம்:

"பிதாவே, உங்கள் மகிமையின் செல்வத்திலிருந்து உங்கள் ஆவி கொடுக்கக்கூடிய பலத்தை அவர்களுக்குக் கொடுத்து, அவற்றை உள்நாட்டில் பலப்படுத்துங்கள். அவர்களுடைய விசுவாசத்தின் மூலம், இயேசு அவர்களுடைய இருதயங்களில் வாழ்கிறார்! அவர்கள் அன்பில் உறுதியாக வேரூன்றி, அவர்கள் மீது தங்கள் வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்பட்டும், இதனால், தங்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருடனும் சேர்ந்து, கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட கிறிஸ்துவின் அன்பு எவ்வளவு கற்பனை செய்யமுடியாத அளவிற்கு பெரியதாகவும், அகலமாகவும், எவ்வளவு உயர்ந்ததாகவும், எவ்வளவு ஆழமாகவும் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பிதாவே, உம்முடைய எல்லா மகிமையிலும் அவளை நிரப்புங்கள்! கடவுள், நாம் எப்போதாவது கேட்கவோ அல்லது கருத்தரிக்கவோ கூட முடியாத அளவிற்கு நமக்குச் செய்யக்கூடியவர் - நம்மில் செயல்படும் பலம் மிகப் பெரியது - கடவுள் தேவாலயத்திலும் கிறிஸ்து இயேசுவிலும் எல்லா தலைமுறைகளிலும் மகிமை உடையவர் அனைத்து நித்தியம். ஆமென். » (எபேசியர் 3,17: 21 பைபிள் மொழிபெயர்ப்பு home வீட்டிற்கு வருக »)

கடவுளின் வார்த்தைகளை உச்சரிக்க அன்பு, இது கடவுள் தொடங்குகிறது!

இறுதியாக, நான் பின்வரும் எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்:

பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய கடிதத்தை ரோம வீரர் மனதில் நினைத்துப் பார்த்தார். மேசியாவின் வருங்காலத் தீர்க்கதரிசனங்களைப் பற்றி அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். மேசியாவே இந்த கவசத்தை அணிந்திருந்தார்!

«அவர் (கர்த்தர்) யாரும் இல்லை என்பதைக் கண்டார், யாரும் கடவுளுக்கு முன்பாக ஜெபத்தில் பரிந்துரைக்கவில்லை என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அதனால்தான் அவரது கை அவருக்கு உதவியது மற்றும் அவரது நீதி அவரை ஆதரித்தது. அவர் நீதியை ஒரு தொட்டியாக வைத்து இரட்சிப்பின் தலைக்கவசத்தை அணிந்தார். அவர் தன்னை பழிவாங்கிக் கொண்டு, தனது வைராக்கியத்தின் கோட்டுடன் தன்னை மூடிக்கொண்டார். ஆனால் சீயோனுக்கும், யாக்கோபிலிருந்து அவர்கள் செய்த பாவத்திலிருந்து விலகியவர்களுக்கும், அவர் ஒரு இரட்சகராக வருகிறார். கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையைத் தருகிறார் » (ஏசாயா 59,16: 17-20 மற்றும் அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).

மேசியாவாகிய அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் கடவுளின் மக்கள் காத்திருந்தனர். அவர் பெத்லகேமில் ஒரு குழந்தை பிறந்தார், ஆனால் உலகம் அவரை அடையாளம் காணவில்லை.

«அவர் தனது சொத்தாக மாறினார், அவருடைய குடும்பத்தினர் அவரை ஏற்கவில்லை. எத்தனை பேர் அவரைப் பெற்றார்கள், இருப்பினும், கடவுளின் பிள்ளைகளாக ஆவதற்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார்: அவருடைய பெயரை நம்புபவர்களுக்கு » (யோவான் 1,11-12).

எங்கள் ஆன்மீக போரில் மிக முக்கியமான ஆயுதம் இயேசு தேவனுடைய வாழ்க்கை வார்த்தை, மேசியா, அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர், அமைதி, இரட்சகராக, இரட்சகராக பிரின்ஸ், எங்கள் மீட்பர் உள்ளது.

நீங்கள் ஏற்கனவே அவரை அறிந்திருக்கிறீர்களா? உங்கள் வாழ்க்கையில் அவருக்கு அதிக செல்வாக்கு செலுத்த விரும்புகிறீர்களா? இந்த தலைப்பைப் பற்றிய கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? WKG சுவிட்சர்லாந்தின் தலைமை நீங்கள் சேவை செய்ய மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
 
இயேசு இப்போது நம் மத்தியில் வாழ்ந்து வருகிறார், உங்களுக்கு உதவுகிறார், குணப்படுத்துகிறார், பரிசுத்தமும் மகிமையுடனும் திரும்பும்போது அவர் தயாராக இருக்கிறார்.

பப்லோ நாவ்ரால்