அவர் அமைதியைக் கொண்டுவந்தார்

"இப்போது நாம் விசுவாசத்தினால் நியாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடு சமாதானம் அடைகிறோம்." ரோமர் 5: 1

நகைச்சுவைக் குழுவான Monty Python இன் ஓவியத்தில், ஒரு யூத ஆர்வலர்கள் (வெறியாளர்கள்) ஒரு இருண்ட அறையில் அமர்ந்து ரோம் கவிழ்வதைப் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள். ஒரு ஆர்வலர் கூறுகிறார்: "எங்களிடம் இருந்த அனைத்தையும் அவர்கள் பறித்துக்கொண்டனர், எங்களிடமிருந்து மட்டுமல்ல, எங்கள் தந்தைகள் மற்றும் முன்னோர்களிடமிருந்தும். அதற்கு ஈடாக அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தார்கள்?" மற்றவர்களின் பதில்கள்: "ஆழ்குழாய், சுகாதாரம், தெருக்கள், மருத்துவம், கல்வி, சுகாதாரம், மது, பொது குளியல், இரவில் தெருக்களில் நடப்பது பாதுகாப்பானது, ஒழுங்கை எப்படி வைத்திருப்பது என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும்."

பதில்களால் சற்று எரிச்சலடைந்த அந்த ஆர்வலர், "பரவாயில்லை ... சிறந்த சுகாதாரம் மற்றும் சிறந்த மருத்துவம் மற்றும் கல்வி மற்றும் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதாரம் ஆகியவற்றைத் தவிர்த்து ... ரோமானியர்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்தார்கள்?" ஒரே பதில்: "நீங்கள் அமைதியைக் கொண்டுவந்தீர்கள்!"

"இயேசு கிறிஸ்து எப்போதாவது நமக்காக என்ன செய்தார்?" என்று சிலர் கேட்கும் கேள்வியைப் பற்றி இந்த கதை என்னை சிந்திக்க வைத்தது. இந்தக் கேள்விக்கு நீங்கள் எவ்வாறு பதிலளிப்பீர்கள்? ரோமர்கள் செய்த பல விஷயங்களைப் பட்டியலிட முடிந்ததைப் போலவே, இயேசு நமக்காகச் செய்த பல விஷயங்களையும் நாம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பட்டியலிட முடியும். இருப்பினும், அடிப்படை பதில், ஸ்கிட்டின் முடிவில் கொடுக்கப்பட்டதைப் போலவே இருக்கும் - அவர் அமைதியைக் கொண்டு வந்தார். தேவதூதர்கள் அவருடைய பிறப்பில் இதை அறிவித்தனர்: "உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மகிமையும், பூமியில் நல்லெண்ணமுள்ள மனிதர்களிடையே அமைதியும்!" லூக்கா 2,14
 
இந்த வசனத்தைப் படித்துவிட்டு, 'நீங்கள் வேடிக்கையாக இருக்க வேண்டும்! சமாதானம்? இயேசு பிறந்ததிலிருந்து பூமியில் அமைதி இல்லை." ஆனால் நாம் ஆயுத மோதல்களின் முடிவைப் பற்றியோ அல்லது போர்களின் முடிவைப் பற்றியோ பேசவில்லை, மாறாக இயேசு தனது தியாகத்தின் மூலம் நமக்கு வழங்க விரும்பும் கடவுளுடனான சமாதானத்தைப் பற்றி பேசுகிறோம். பைபிள் கொலோசெயரில் கூறுகிறது 1,21-22 "மேலும், ஒரு காலத்தில் தீய செயல்களில் உங்கள் மனதில் விரோதிகளாகவும், விரோதிகளாகவும் இருந்த நீங்கள், இப்போது உங்களைப் பரிசுத்தராகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும் நிறுத்துவதற்காக, மரணத்தின் மூலம் தம்முடைய சரீரத்தில் ஒப்புரவாக்கப்பட்டீர்கள்."

ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், அவருடைய பிறப்பு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரலோகத்திற்கு ஏறுவதன் மூலம், கடவுளுடன் சமாதானம் செய்ய நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் இயேசு ஏற்கனவே செய்துள்ளார். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் அவருக்கு அடிபணிந்து விசுவாசத்தில் அவருடைய சலுகையை ஏற்றுக்கொள்வதுதான். "ஆகையால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடு நல்லிணக்கத்தைப் பெற்றிருப்பதால், கடவுளுடனான நமது அற்புதமான புதிய உறவில் இப்போது நாம் மகிழ்ச்சியடையலாம்." ரோமர் 5:11

பிரார்த்தனை

பிதாவே, நாங்கள் உம்முடைய சத்துருக்களல்லவென்று உங்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறோம்; கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் உங்களெல்லாரையும் உங்களிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தீர், நாங்கள் இப்பொழுது உம்முடைய சிநேகிதராயிருக்கிறோம். எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வந்த இந்த தியாகத்தை பாராட்டுவதற்கு எங்களுக்கு உதவுங்கள். ஆமென்

பாரி ராபின்சன் மூலம்


PDFஅவர் அமைதியைக் கொண்டுவந்தார்