அவர் அமைதியைக் கொண்டுவந்தார்

"இப்போது நாம் விசுவாசத்தினால் நியாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடு சமாதானம் அடைகிறோம்." ரோமர் 5: 1

நகைச்சுவை குழுவான மோன்டி பைதான் ஒரு ஓவியத்தில் ஒரு யூத ஆர்வலர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் (ஜீலட்) இருண்ட அறையில் ரோம் கவிழ்க்கப்படுவதைப் பற்றி யோசிக்கிறார். ஒரு ஆர்வலர் கூறுகிறார்: “அவர்கள் எங்களிடம் இருந்த அனைத்தையும், எங்களிடமிருந்து மட்டுமல்ல, நம் தந்தையரிடமிருந்தும், முன்னோர்களிடமிருந்தும் எடுத்துச் சென்றார்கள். அதற்கு பதிலாக அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தார்கள்? " மற்றவர்களின் பதில்கள்: »» நீர்வழங்கல், சுகாதார வசதிகள், வீதிகள், மருத்துவம், கல்வி, சுகாதாரம், மது, பொது குளியல், இரவில் நீங்கள் தெருக்களில் பாதுகாப்பாக நடக்க முடியும், ஒழுங்கை எவ்வாறு வைத்திருப்பது என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும். "

பதில்களால் சற்று எரிச்சலடைந்த அந்த ஆர்வலர், "பரவாயில்லை ... சிறந்த சுகாதாரம் மற்றும் சிறந்த மருத்துவம் மற்றும் கல்வி மற்றும் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதாரம் ஆகியவற்றைத் தவிர்த்து ... ரோமானியர்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்தார்கள்?" ஒரே பதில்: "நீங்கள் அமைதியைக் கொண்டுவந்தீர்கள்!"

"இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்ன செய்தார்?" என்று சிலர் கேட்கும் கேள்வியை இந்த கதை என்னை சிந்திக்க வைத்தது. அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் எவ்வாறு பதிலளிப்பீர்கள்? ரோமானியர்கள் செய்த ஏராளமான விஷயங்களை நாம் பட்டியலிட முடிந்ததைப் போலவே, இயேசு நமக்காகச் செய்த பல விஷயங்களை பட்டியலிடலாம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அடிப்படை பதில் ஓவியத்தின் முடிவில் கொடுக்கப்பட்டதைப் போலவே இருக்கும் - அது அமைதியைக் கொடுத்தது. அவர் பிறந்தபோது தேவதூதர்கள் இதை அறிவித்தார்கள்: "உயர்ந்த இடத்தில் கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாகும், நல்ல இன்பமுள்ள மனிதர்களிடையே பூமியில் சமாதானம்!" லூக்கா 2,14
 
இந்த வசனத்தைப் படித்து, “நீங்கள் நகைச்சுவையாக இருக்க வேண்டும்! சமாதானம்? இயேசு பிறந்ததிலிருந்து பூமியில் அமைதி இல்லை. " ஆனால் நாங்கள் பேசுவது ஆயுத மோதல்களின் முடிவு அல்லது போர்களை நிறுத்துவது பற்றி அல்ல, ஆனால் கடவுளுடனான சமாதானத்தைப் பற்றி, இயேசு தியாகத்தின் மூலம் நமக்கு வழங்க விரும்புகிறார். பைபிளில், கொலோசெயர் 1,21: 22, «ஒரு காலத்தில் தீய செயல்களில் ஆவிக்கு ஏற்ப அந்நியப்பட்டு எதிரிகளாக இருந்த நீங்கள், இப்போது அவர் பரிசுத்தமாகவும், குற்றமற்றவராகவும், மரணத்தினாலும் அவருடைய மாம்சத்தின் உடலில் சமரசம் செய்துள்ளார். குற்றமற்றவராக இருக்க வேண்டும். "

ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், அவருடைய பிறப்பு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரலோகத்திற்கு ஏறுவதன் மூலம், கடவுளுடன் சமாதானம் செய்ய நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் இயேசு ஏற்கனவே செய்துள்ளார். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் அவருக்கு அடிபணிந்து விசுவாசத்தில் அவருடைய சலுகையை ஏற்றுக்கொள்வதுதான். "ஆகையால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடு நல்லிணக்கத்தைப் பெற்றிருப்பதால், கடவுளுடனான நமது அற்புதமான புதிய உறவில் இப்போது நாம் மகிழ்ச்சியடையலாம்." ரோமர் 5:11

பிரார்த்தனை

பிதாவே, நாங்கள் உம்முடைய சத்துருக்களல்லவென்று உங்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறோம்; கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் உங்களெல்லாரையும் உங்களிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தீர், நாங்கள் இப்பொழுது உம்முடைய சிநேகிதராயிருக்கிறோம். எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வந்த இந்த தியாகத்தை பாராட்டுவதற்கு எங்களுக்கு உதவுங்கள். ஆமென்

பாரி ராபின்சன் மூலம்


PDFஅவர் அமைதியைக் கொண்டுவந்தார்