கடினமான வழி

கடினமான வழி "ஏனென்றால் அவரே சொன்னார்:" நான் நிச்சயமாக என் கையை உன்னிடமிருந்து விலக்க விரும்பவில்லை, நிச்சயமாக உன்னை விட்டு வெளியேற நான் விரும்பவில்லை »  (எபிரேயர் 13, 5 ZUB).

நம் பாதையை பார்க்க முடியாதபோது நாம் என்ன செய்வது? வாழ்க்கை கொண்டு வரும் கவலைகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் இல்லாமல் வாழ்க்கையை கடந்து செல்ல முடியாது. சில நேரங்களில் இவை கிட்டத்தட்ட தாங்க முடியாதவை. வாழ்க்கை, சில நேரங்களில் நியாயமற்றது என்று தெரிகிறது. அது ஏன்? நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம். கணிக்க முடியாதது நம்மைப் பாதிக்கிறது, அதன் அர்த்தம் என்ன என்று நாங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறோம். இது ஒன்றும் புதிதல்ல, மனித வரலாறு புகார்களால் நிறைந்துள்ளது, ஆனால் இவை அனைத்தையும் இப்போதே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் நமக்கு அறிவு இல்லாதபோது, ​​கடவுள் நமக்கு பதிலைக் கொடுக்கிறார், அதை நாம் நம்பிக்கை என்று அழைக்கிறோம். கண்ணோட்டமும் முழு புரிதலும் இல்லாத இடத்தில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. கடவுள் நமக்கு விசுவாசத்தைக் கொடுத்தால், விஷயங்கள் எவ்வாறு தொடர வேண்டும் என்பதைப் பார்க்கவோ, புரிந்து கொள்ளவோ ​​அல்லது சந்தேகிக்கவோ முடியாவிட்டாலும், நம்பிக்கையில் முன்னேறுகிறோம்.

நாம் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​சுமையை மட்டும் சுமக்க வேண்டியதில்லை என்று கடவுள் நம்புகிறார். பொய் சொல்ல முடியாத கடவுள் எதையாவது வாக்குறுதி அளிக்கும்போது, ​​அது ஏற்கனவே ஒரு உண்மைதான். கடினமான காலங்களைப் பற்றி கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்கிறார்? 1 கொரிந்தியர் 10, 13-ல் பவுல் நமக்குச் சொல்கிறார் “நீங்கள் மனிதனைத் தவிர வேறு எதையும் சோதிக்கவில்லை; ஆனால் கடவுள் உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்கள் செல்வத்தால் உங்களை சோதிக்க விடமாட்டார், ஆனால் நீங்கள் சகித்துக்கொள்ளும்படி சோதனையுடன் வெளியேற்றத்தை உருவாக்குவார். »

உபாகமம் 5, 31 மற்றும் 6 ஆல் இதை ஆதரிக்கிறது, மேலும் விளக்குகிறது: firm உறுதியாகவும் உறுதியுடனும் இருங்கள், பயப்பட வேண்டாம், அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம்! உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுடன் செல்கிறார்; அவர் உங்களிடமிருந்து கையை இழுக்க மாட்டார், உங்களை விட்டுவிட மாட்டார். கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாகப் போகிறார்; அவர் உங்களுடன் இருப்பார், உங்களிடமிருந்து உங்கள் கையை இழுக்கவோ உங்களை விட்டு விலகவோ மாட்டார்; பயப்பட வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். »

நாம் எங்கு சென்றாலும் அல்லது எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதும் முக்கியமில்லை. உண்மையில், கடவுள் நம்மிடம் ஏற்கனவே காத்திருக்கிறார்! எங்களுக்கு ஒரு வழியைத் தயார்படுத்துவதற்கு அவர் முன்னமே சென்றுள்ளார்.

கடவுள் நமக்கு அளித்திருக்கும் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வாரானால், அந்த வாழ்நாள் முழுவதையும் நாம் நம்பியிருக்க வேண்டும்.

வழங்கியவர் டேவிட் ஸ்டிர்க்