கடினமான வழி

கடினமான வழி "ஏனென்றால் அவரே சொன்னார்:" நான் நிச்சயமாக என் கையை உன்னிடமிருந்து விலக்க விரும்பவில்லை, நிச்சயமாக உன்னை விட்டு வெளியேற நான் விரும்பவில்லை » (எபிரேயர் 13, 5 ZUB).

நம் பாதையை நாம் ஆராய முடியாது என்றால் என்ன செய்வது? வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் கவலைகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் செல்ல முடியாமல் போகலாம். இவை சில நேரங்களில் தாங்க முடியாதவை. வாழ்க்கை, சில நேரங்களில் நியாயமற்றது என தோன்றுகிறது. ஏன்? நாம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். நாம் எதிர்பாராத விதத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறோம், இதன் அர்த்தம் என்ன என்று தெரியவில்லை. இது புதியதல்ல என்றாலும், மனிதகுலத்தின் வரலாறு புகார்களைக் கொண்டே இருக்கிறது, ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் இடையிலும் இது சாத்தியமே இல்லை. ஆனால் நாம் அறிந்திருக்கவில்லை என்றால், விசுவாசம் என்று நாம் எதையோ தேவன் நமக்குக் கொடுப்பார். நாம் கண்ணோட்டத்தையும் முழு புரிதலையும் கொண்டிருக்காத நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது. கடவுள் நமக்கு நம்பிக்கை அளித்தால், நம்பிக்கையோடு நாம் முன்னேற வேண்டும், நாம் காண முடியாத, புரிந்து கொள்ளவோ ​​அல்லது எப்படி தொடரலாம் என்பதை யூகிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட.

நாம் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​சுமையை மட்டும் சுமக்க வேண்டியதில்லை என்று கடவுள் நம்புகிறார். பொய் சொல்ல முடியாத கடவுள் எதையாவது வாக்குறுதி அளிக்கும்போது, ​​அது ஏற்கனவே ஒரு உண்மைதான். கடினமான காலங்களைப் பற்றி கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்கிறார்? 1 கொரிந்தியர் 10, 13-ல் பவுல் நமக்குச் சொல்கிறார் “நீங்கள் மனிதனைத் தவிர வேறு எதையும் சோதிக்கவில்லை; ஆனால் கடவுள் உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்கள் செல்வத்தால் உங்களை சோதிக்க விடமாட்டார், ஆனால் நீங்கள் சகித்துக்கொள்ளும்படி சோதனையுடன் வெளியேற்றத்தை உருவாக்குவார். »

உபாகமம் 5, 31 மற்றும் 6 ஆல் இதை ஆதரிக்கிறது, மேலும் விளக்குகிறது: firm உறுதியாகவும் உறுதியுடனும் இருங்கள், பயப்பட வேண்டாம், அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம்! உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுடன் செல்கிறார்; அவர் உங்களிடமிருந்து கையை இழுக்க மாட்டார், உங்களை விட்டுவிட மாட்டார். கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாகப் போகிறார்; அவர் உங்களுடன் இருப்பார், உங்களிடமிருந்து உங்கள் கையை இழுக்கவோ உங்களை விட்டு விலகவோ மாட்டார்; பயப்பட வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். »

நாம் எங்கு சென்றாலும் அல்லது எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதும் முக்கியமில்லை. உண்மையில், கடவுள் நம்மிடம் ஏற்கனவே காத்திருக்கிறார்! எங்களுக்கு ஒரு வழியைத் தயார்படுத்துவதற்கு அவர் முன்னமே சென்றுள்ளார்.

கடவுள் நமக்கு அளித்திருக்கும் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வாரானால், அந்த வாழ்நாள் முழுவதையும் நாம் நம்பியிருக்க வேண்டும்.

வழங்கியவர் டேவிட் ஸ்டிர்க்