இயேசு: சுத்திகரிப்பவர்

வெளிப்புற சுத்திகரிப்பு நம் இருதயத்தை மாற்றாது! விபச்சாரத்தைச் செய்வதைப் பற்றி மக்கள் இருமுறை யோசிக்கலாம், ஆனால் பின்னர் குளிக்க வேண்டாம் என்ற சிந்தனையால் திகைப்படைவார்கள். திருட்டு ஒரு சிறிய விஷயம், ஆனால் ஒரு நாய் அதை licks போது அவர்கள் பயந்து. ஒருவரின் மூக்கு எப்படி தூய்மைப்படுத்துவது, தன்னைத் தூய்மைப்படுத்துவது, விலங்குகளைத் தவிர்ப்பது, சடங்குகள் போன்றவற்றை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பதற்கான விதிகள் இருக்கின்றன. கலாச்சாரம் சில விஷயங்களை உணர்வுபூர்வமாக வெறுப்புணர்ச்சி என்று போதிக்கிறது - வெறுப்பூட்டுவதாக இருக்கிறது - இந்த மக்களுக்கு அவர்கள் பாதிப்பில்லாதவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது.

இயேசுவின் தூய்மை தொற்றுநோயாகும்

சடங்கு தூய்மை பற்றி பைபிளுக்கு ஒரு நல்ல ஒப்பந்தம் உள்ளது. நாங்கள் எபிரேயர் 9,13 படிக்க போன்ற வெளிப்புற சடங்குகள் மக்கள் வெளிப்படையாய் தூய செய்ய முடியும், ஆனால் ஒரே இயேசு எங்களுக்கு உள்ளே சுத்தப்படுத்தும் முடியும். காட்சி பிரதிநிதித்துவம் ஒரு இருண்ட அறை கற்பனை. அங்கு ஒரு ஒளி வைத்து, முழு அறையும் ஒளி மூலம் நிரப்பப்படும் - அதன் இருள் மூலம் "குணமாகும்". அதேபோல், இயேசுவின் வடிவில், மனித உடலில் மனித உடலில் நுழைந்து நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறது. சடங்கு மாசு பொதுவாக தொற்றும் கருதப்படுகிறது - நீங்கள் தூய்மையற்ற யார் யாரோ தொட கூட, அது தூய்மையைக் கெடுத்து உள்ளது. ஆனால் இயேசு அதை எதிர் திசையில் வேலை: அதன் தூய்மை, தொற்றியது ஒளி மீண்டும் இருள் வலியுறுத்தினார் போலவே. இயேசு குஷ்டரோகிகளைத் தொடக்கூடாது, அவர்களைக் காயப்படுத்தி, அவர்களை குணமாக்கி தூய்மைப்படுத்தினார். அவர் எங்களுடன் அதையே செய்வார் - அவர் நம் வாழ்வில் இருந்து சடங்கு மற்றும் தார்மீக குப்பைகளின் நீக்கப்பட்டது. இயேசு நம்மைத் தொட்டபோது, ​​நாம் எப்போதும் ஒழுக்க ரீதியிலும் சடங்கு ரீதியிலும் தூய்மையாக இருக்கிறோம். ஞானஸ்நானம் இந்த என்பதை குறிக்கிறது என்று ஒரு சடங்கு - அது ஒரு வாழ்நாளில் ஒரு முறை நடைபெறுகிறது சடங்கு ஆகும்.

கிறிஸ்துவில் புதியவை

சடங்கு தூய்மையின் மீது கவனம் செலுத்துகிற ஒரு கலாச்சாரத்தில், மக்கள் தங்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதில் நம்பிக்கையற்றவர்கள். பொருள்முதல்வாதம் மற்றும் சுயநல முயற்சியின் மூலம் வாழ்க்கையில் பயனுள்ளது என்பதை மையமாகக் கொண்ட ஒரு கலாச்சாரத்தின் உண்மை இதுதானா? கிருபையால் மக்கள் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலும் காப்பாற்றப்பட முடியும் - கடவுளின் கிருபை அவரது மகனை ஒரு சர்வாதிகார சுத்திகரிப்பாளருடன் மாசுபடுத்துவதன் மூலமும், அவருடைய அன்பின் வல்லமையினால் நமக்கு உண்மையான நிறைவேற்றத்தை அளிப்பதன் மூலமும் அனுப்பும். நாம் அவர்களை மீட்பவர் மீட்பிற்கு வழிநடத்துபவர். அவர் மரணத்தை ஜெயித்துவிட்டார், மிகுந்த அழிவை ஏற்படுத்தும் வழி. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அதன் மூலம் நித்திய அர்த்தத்தையும் சமாதானத்தையும் கொண்ட மனித வாழ்க்கையை மூழ்கடித்துள்ளார்.

  • அழுக்கு உணர்கிறவர்களுக்கு இயேசு சுத்தம் செய்வார்.
  • அவமானமாக உணர்கிறவர்களுக்கு அவர் மரியாதை அளிக்கிறார்.
  • பணம் செலுத்த வேண்டிய கடனைக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, அவர் மன்னிப்பு வழங்குவார். அந்நியப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களுக்காக அவர் சமரசம் செய்துகொள்கிறார்.
  • அடிமைத்தனமாக உணர்கிற மக்களுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கிறது.
  • அவர்கள் சொந்தம் இல்லை என்று உணர்கிறவர்களுக்கு, அவர் தங்கியிருக்கும் குடும்பத்தில் தத்தெடுப்பு வழங்குகிறது.
  • சோர்வாக உணர்கிறவர்களுக்கு அவர் சமாதானத்தை வழங்குகிறார்.
  • கவலைப்படுபவர்களுக்கு அவர் சமாதானத்தை வழங்குகிறார்.

சடங்குகள் அவற்றின் தொடர்ச்சியான மறுபயன்பாட்டின் அவசியத்தை மட்டுமே வழங்குகின்றன. பொருள்முதல்வாதம் இன்னும் வலுவான ஆசைகளை வழங்குகிறது. கிறிஸ்துவைப் பற்றி ஒருவர் உங்களுக்குத் தெரிகிறதா? இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஏதாவது இருக்கிறதா? அது யோசித்து மதிப்புள்ள ஒன்று.

ஜோசப் தக்காச்


PDFஇயேசு: சுத்திகரிப்பவர்