ஏன் எல்லாவற்றையும் கடவுள் அறிந்தவுடன் ஜெபிக்க வேண்டும்?

கடவுளே எல்லாவற்றையும் அறிந்தால் ஏன் பிரார்த்தனை செய்கிறீர்கள்? "ஜெபிக்கும்போது, ​​கடவுளை அறியாத புறஜாதியார் போன்ற வெற்று வார்த்தைகளை நீங்கள் ஒன்றாக இணைக்கக்கூடாது. அவர்கள் நிறைய வார்த்தைகளைச் சொன்னால் அவர்கள் கேட்கப்படுவார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அவர்களைப் போலவே அதைச் செய்யாதீர்கள், ஏனென்றால் உங்களுக்குத் தேவையானதை உங்கள் தந்தைக்குத் தெரியும், ஆம் நீங்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு முன் " (மத்தேயு 6,7: 8 புதிய ஜெனீவா மொழிபெயர்ப்பு).

யாரோ ஒரு முறை கேட்டார்: "கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரிந்தவுடன் நான் ஏன் அவரிடம் ஜெபிக்க வேண்டும்?" நம்முடைய தந்தையின் அறிமுகமாக இயேசு மேற்கண்ட கூற்றை வெளியிட்டார். கடவுள் எல்லாவற்றையும் அறிவார். அவரது ஆவி எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. நாம் கடவுளின் விஷயங்களைக் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால், அவர் சிறப்பாகக் கேட்க வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. ஜெபம் என்பது கடவுளின் கவனத்தைப் பெறுவது அல்ல. அவருடைய கவனத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே வைத்திருக்கிறோம். எங்கள் தந்தைக்கு எங்களைப் பற்றி எல்லாம் தெரியும். நம்முடைய எண்ணங்கள், தேவைகள் மற்றும் ஆசைகளை அவர் அறிவார் என்று கிறிஸ்து கூறுகிறார்.

ஏன் பிரார்த்தனை செய்கிறீர்கள்? ஒரு தகப்பனாக, நான் முதலில் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்த போதும் அவர்கள் முதலில் என்னிடம் ஏதாவது சொல்லும்போது எனக்கு என்னிடம் சொல்ல வேண்டும். நான் என் குழந்தைகளை அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது என்னிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன், ஆனால் அவர்களது உற்சாகத்தை நான் பார்க்க முடிகிறது. நான் என்னவென்று யூகிக்கிறேன் என்றாலும் கூட, அவர்களின் கனவு வாழ்க்கையில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒரு மனித தந்தை, நான் தந்தையின் கடவுளின் நிஜத்தின் நிழலாய் இருக்கிறேன். கடவுள் நம் சிந்தனைகளிலும் நம்பிக்கையிலும் எவ்வளவு பங்கு வகிக்க விரும்புகிறார்!

ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பரிடம் அவள் ஏன் ஜெபித்தாள் என்று கேட்ட நபரைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? உங்கள் கடவுளுக்கு உண்மை மற்றும் எல்லா விவரங்களும் தெரியும் என்று கருதலாமா? கிறிஸ்தவர் பதிலளித்தார்: ஆம், அவர் அவளை அறிவார். ஆனால் எனது சத்தியத்தின் பதிப்பையும் விவரங்களைப் பற்றிய எனது பார்வையையும் அவர் அறிந்திருக்கவில்லை. கடவுள் நம் கருத்துகளையும் நம் கருத்துக்களையும் விரும்புகிறார். அவர் நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்க விரும்புகிறார், ஜெபம் அந்த அக்கறையின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்