அவர்களின் பழங்களில்

குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சமாக மரங்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோம். அவை குறிப்பாக உயரமானவையாகவோ அல்லது காற்று வீசும்போது அவற்றை கவனிக்கின்றன. பழம் நிறைந்திருந்தால் அல்லது பழங்கள் தரையில் இருந்தால் நாம் கவனிக்கலாம். நம்மில் பெரும்பாலோர் ஒரு பழத்தின் தன்மையை நிச்சயம் தீர்மானிக்க முடியும், இதனால் மரத்தின் வகை அடையாளம் காண முடியும்.

ஒரு பழத்தை நாம் அதன் பழங்களால் அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம் என்று கிறிஸ்து சொன்னபோது, ​​நாம் எல்லாரும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒப்புமையைப் பயன்படுத்துகிறோம். நாம் பழ மரங்களை வளர்க்காவிட்டாலும், அவற்றின் பழங்களை நாம் நன்கு அறிவோம் - இந்த உணவை தினமும் சாப்பிடுகிறோம். நல்ல மண், நல்ல தண்ணீர், போதுமான உரம் மற்றும் சரியான வளர்ந்து வரும் நிலைமைகளுடன் சரியாக பராமரித்தால், சில மரங்கள் பழம் தாங்கும்.

ஆனால், நீங்கள் அவர்களின் பழம் மூலம் மக்கள் அங்கீகரிக்க முடியும் என்று கூறினார். நம் உடலில் சரியான வளர்ந்து வரும் சூழ்நிலைகளில் நாம் ஆட்களைச் சுமந்து வந்தோம் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தவில்லை. ஆனால் நாம் ஆன்மீக பழத்தை உற்பத்தி செய்யலாம், இது ஜான் 15,16 இன் படி உயிருடன் உள்ளது.

எந்த வகை பழங்கள் எஞ்சியுள்ளன என்பதன் அர்த்தம் என்ன? லூக்கா 6-ல், சில நடத்தைகளுக்கான வெகுமதிகளைப் பற்றி பேச இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடன் சிறிது நேரம் எடுத்துக் கொண்டார் (மத்தேயு 5 ஐயும் காண்க). 43 வது வசனத்தில் ஒரு நல்ல மரத்தால் கெட்ட பழத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்று அவர் கூறுகிறார். 45 வது வசனத்தில் இது மக்களுக்கும் பொருந்தும் என்று அவர் கூறுகிறார்: "நல்லவன் தன் இருதயத்தின் நல்ல புதையலிலிருந்து நன்மையைத் தருகிறான், கெட்டவன் தன் இருதயத்தின் கெட்ட புதையலிலிருந்து தீமையைக் கொண்டுவருகிறான். இதன் காரணமாக இதயம் நிரம்பியுள்ளது, அதைப் பற்றி வாய் பேசுகிறது. »

நற்செயல்களைக் கொண்டுவருவது எப்படி என்று ரோமர் 7,4 நமக்குச் சொல்கிறது: «ஆகவே, நீங்களும், என் சகோதரர்களே, [கிறிஸ்துவுடன் சிலுவையில்] சட்டத்தால் கொல்லப்பட்டீர்கள் [அதற்கு உங்கள்மீது அதிகாரம் இல்லை] அதனால் நீங்கள் ஒருவராக இருக்க முடியும் மற்றவர்களுக்கு சொந்தமானது, அதாவது மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டவர், இதனால் நாம் பழத்தை [நற்செயல்களை] கடவுளிடம் கொண்டு வர முடியும். »

உலர்ந்த அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட பழங்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பரலோக சரக்கறை கடவுள் வைத்திருப்பதை நான் கற்பனை செய்யவில்லை. ஆனால் எப்படியாவது நம்முடைய நற்செயல்கள், நாம் சொல்லும் கனிவான வார்த்தைகள் மற்றும் "தாகமுள்ளவர்களுக்கு நீர் நிரப்பப்பட்ட கோப்பைகள்" மற்றவர்களிடமும் நம் மீதும் நீடித்த விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.அவை அடுத்த வாழ்க்கையில் கடவுள் அவர்களை நினைவில் வைக்கும், நாம் அனைவரும் அவருக்கு பொறுப்புக் கூறப் போகிறோம் (எபிரெயர் 4,13).

இறுதியாக, அடையாளம் குறுக்கு மற்ற கையில் நீடித்த பழங்கள் உற்பத்தி ஆகும். கடவுள் நம்முடன் தனி நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து, புதிய கிருபர்களாக தம்முடைய கிருபையின்கீழ் வைத்திருக்கிறார் என்பதால், நாம் பூமியில் கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தி, அவருக்குப் பலன் அளிக்கிறோம். இது உடல்சார்ந்ததல்ல என்பதால் நிரந்தரமானது - அது அழுகும் அல்லது அழிக்கப்பட முடியாது. இந்த பழம், கடவுள் மற்றும் அவரது சக மனிதர்கள் மீதுள்ள அன்பினால் நிறைந்த ஒரு கடவுளின் அடிமைத்தனத்தின் விளைவாகும். எப்பொழுதும் நீடித்திருக்கும் பலன் நிறைந்த பழங்களை எப்போதும் நாம் சுமக்க வேண்டும்!

தமி த்காச் மூலம்


PDFஅவர்களின் பழங்களில்