அவர்களின் பழங்களில்

குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சமாக மரங்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோம். அவை குறிப்பாக உயரமானவையாகவோ அல்லது காற்று வீசும்போது அவற்றை கவனிக்கின்றன. பழம் நிறைந்திருந்தால் அல்லது பழங்கள் தரையில் இருந்தால் நாம் கவனிக்கலாம். நம்மில் பெரும்பாலோர் ஒரு பழத்தின் தன்மையை நிச்சயம் தீர்மானிக்க முடியும், இதனால் மரத்தின் வகை அடையாளம் காண முடியும்.

ஒரு பழத்தை நாம் அதன் பழங்களால் அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம் என்று கிறிஸ்து சொன்னபோது, ​​நாம் எல்லாரும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒப்புமையைப் பயன்படுத்துகிறோம். நாம் பழ மரங்களை வளர்க்காவிட்டாலும், அவற்றின் பழங்களை நாம் நன்கு அறிவோம் - இந்த உணவை தினமும் சாப்பிடுகிறோம். நல்ல மண், நல்ல தண்ணீர், போதுமான உரம் மற்றும் சரியான வளர்ந்து வரும் நிலைமைகளுடன் சரியாக பராமரித்தால், சில மரங்கள் பழம் தாங்கும்.

ஆனால் மக்களை அவர்களின் பழங்களை வைத்து அடையாளம் காண முடியும் என்றும் அவர் கூறினார். சரியான வளரும் சூழ்நிலையில், ஆப்பிள்களை நம் உடலில் தொங்கவிடலாம் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தவில்லை. ஆனால் யோவான் 1ஐப் போன்ற ஆவிக்குரிய பலனை நம்மால் உருவாக்க முடியும்5,16 தாங்குகிறது.

எந்த வகையான பழங்கள் இருக்கும் என்று அவர் என்ன சொன்னார்? லூக்கா 6 இல், சில வகையான நடத்தைகளுக்கான வெகுமதிகளைப் பற்றி இயேசு தம் சீடர்களுடன் பேச சிறிது நேரம் எடுத்துக் கொண்டார் (மத்தேயு 5 ஐயும் பார்க்கவும்). பின்னர் வசனம் 43 இல், ஒரு நல்ல மரம் கெட்ட கனியைக் கொடுக்க முடியாது, ஒரு கெட்ட மரம் நல்ல கனியைக் கொடுக்க முடியாது என்று கூறுகிறார். 45ஆம் வசனத்தில், இது மக்களுக்கும் பொருந்தும் என்று கூறுகிறார்: "நல்லவன் தன் இருதயத்தின் நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நன்மையை வெளிக்கொணருகிறான், தீயவன் தன் இருதயத்தின் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து தீமையை வெளிக்கொணருகிறான். இருதயம் நிறைந்திருப்பதால், அதைத்தான் வாய் பேசுகிறது."

ரோமன் 7,4 நற்செயல்களைக் கொண்டுவருவது எப்படி சாத்தியம் என்று நமக்குச் சொல்கிறது: "எனவே, என் சகோதரர்களே, நீங்களும் சட்டத்தின்படி கொல்லப்பட்டீர்கள் [கிறிஸ்துவுடன் சிலுவையில்] [அது இனி உங்கள் மீது அதிகாரம் இல்லை] அதனால் நீங்கள் இன்னொருவருக்குச் சொந்தமானவர்கள், அதாவது நாம் தேவனுக்குப் பலன்களை [நற்செயல்களை] கொண்டுவருவதற்காக மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவர்."

உலர்ந்த அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட பழங்களால் நிரப்பப்பட்ட பரலோக சரக்கறை கடவுள் இருப்பதாக நான் கற்பனை செய்யவில்லை. ஆனால் எப்படியோ நமது நற்செயல்களும், நாம் சொல்லும் அன்பான வார்த்தைகளும், "தாகமுள்ளவர்களுக்கான தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட கோப்பைகளும்" மற்றவர்களுக்கும் நம் மீதும் நீடித்த விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன, அவை கடவுள் அவர்களை நினைவுகூரும் அடுத்த வாழ்க்கைக்கு எடுத்துச் செல்லும். அவருக்குக் கணக்குக் கொடுங்கள் (எபிரேயர் 4,13).

இறுதியாக, அடையாளம் குறுக்கு மற்ற கையில் நீடித்த பழங்கள் உற்பத்தி ஆகும். கடவுள் நம்முடன் தனி நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து, புதிய கிருபர்களாக தம்முடைய கிருபையின்கீழ் வைத்திருக்கிறார் என்பதால், நாம் பூமியில் கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தி, அவருக்குப் பலன் அளிக்கிறோம். இது உடல்சார்ந்ததல்ல என்பதால் நிரந்தரமானது - அது அழுகும் அல்லது அழிக்கப்பட முடியாது. இந்த பழம், கடவுள் மற்றும் அவரது சக மனிதர்கள் மீதுள்ள அன்பினால் நிறைந்த ஒரு கடவுளின் அடிமைத்தனத்தின் விளைவாகும். எப்பொழுதும் நீடித்திருக்கும் பலன் நிறைந்த பழங்களை எப்போதும் நாம் சுமக்க வேண்டும்!

தமி த்காச் மூலம்


PDFஅவர்களின் பழங்களில்