ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

ஞானஸ்நானம் என்பது கிறிஸ்தவ துவக்கத்தின் சடங்கு. ரோமர் 6 இல், அது விசுவாசத்தின் மூலம் கிருபையால் நியாயப்படுத்தும் சடங்கு என்று பால் தெளிவுபடுத்தினார். ஞானஸ்நானம் மனந்திரும்புதல் அல்லது நம்பிக்கை அல்லது மனமாற்றத்தின் எதிரி அல்ல - அது ஒரு பங்குதாரர். புதிய ஏற்பாட்டில் அது கடவுளின் அருளுக்கும் மனிதனின் பதிலுக்கும் (எதிர்வினை) இடையிலான உடன்படிக்கை அடையாளம். ஒரே ஒரு ஞானஸ்நானம் உள்ளது (எபே. 4: 5).

கிறிஸ்தவ அறிமுகத்திற்கு முழுமையாக இருக்க வேண்டிய அறிமுகத்தின் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன. மூன்று அம்சங்களும் அதே நேரத்தில் அல்லது அதே வரிசையில் நடக்கக் கூடாது. ஆனால் எல்லாமே அவசியம்.

 • மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் - கிறிஸ்தவ அறிமுகத்தில் மனிதர். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் முடிவெடுக்கிறோம்.
 • ஞானஸ்நானம் - திருச்சபைப் பகுதி. ஞானஸ்நானம் பெற்ற வேட்பாளர் கிரிஸ்துவர் சர்ச்சின் காணக்கூடிய சமுதாயத்தில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்.
 • பரிசுத்த ஆவியின் பரிசு - தெய்வீக பக்கமாகும். கடவுள் நம்மை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறார்.

பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஞானஸ்நானம்

புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஞானஸ்நானத்திற்கான பதில்கள் மட்டுமே உள்ளன. இந்த குறிப்புகள் அனைத்தையும் விவரிக்கின்றன - விதிவிலக்குகள் இல்லாமல் - யாரோ ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆக எப்படி. ஜான் திருமுழுக்கு மக்கள் மனந்திரும்பி, ஆனால் இயேசு பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம். அதுதான் பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று கடவுள் செய்தார், அதுமட்டுமல்லாமல் எப்போதும் செய்யப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கும் இல்லை என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஞானஸ்நானம் என்பது ஏற்கனவே கிறிஸ்தவர்கள் யார் சிறப்பு அதிகாரத்துடன் அந்த உபகரணங்கள் விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கிரிஸ்துவர் ஆக எப்படி ஒரு figurative சொற்றொடர் எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறிப்புகள்:
மார்க். 1: 8 - இணை இடங்களில் மாட் உள்ளது. 3: 11; லுக். 3: 16; ஜோகி. ஜான்: 1
அப்போஸ்தலர் 1: 5 - யோவானின் கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய ஞானஸ்நானத்திற்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் முழு ஞானஸ்நானத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை இயேசு காட்டுகிறார், மேலும் பெந்தெகொஸ்தே நாளில் நடந்த ஒரு விரைவான நிறைவேற்றத்திற்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார்.
அப்போஸ்தலர் 11:16 - இது அதைக் குறிக்கிறது (மேலே பார்க்கவும்) மற்றும் மீண்டும் தெளிவாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
1. கோர். 12:13 - கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவரை முதலில் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பவர் ஆவியானவர் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

என்ன மாற்றம்?

ஒவ்வொரு ஞானஸ்நானத்திலும், எக்ஸ்எம்எல் பொதுக் கொள்கைகளைக் கொண்டது:

 • கடவுள் ஒரு நபரின் மனசாட்சியைத் தொடுகிறார் (தேவை மற்றும் / அல்லது குற்ற உணர்வு பற்றிய விழிப்புணர்வு உள்ளது).
 • கடவுள் மனதை அறிவூட்டுகிறார் (கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் அடிப்படை புரிதல்).
 • கடவுள் விருப்பத்தைத் தொடுகிறார் (ஒருவர் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்).
 • கடவுள் உருமாற்றம் செயல்முறை தொடங்குகிறது.

கிரிஸ்துவர் மாற்று மூன்று முகங்கள் உள்ளன மற்றும் அவர்கள் அவசியம் ஒரே நேரத்தில் காட்ட வேண்டும்.

 • மாற்றம் / கடவுளிடம் திரும்புதல் (நாம் கடவுளிடம் திரும்புவோம்).
 • தேவாலயத்திற்கு மாற்றம் / திருப்புதல் (சக கிறிஸ்தவர்களுக்கான அன்பு).
 • உலகத்திற்கு மாற்றம் / திருப்புதல் (நாங்கள் வெளிப்புறத்தை அடைய திரும்புகிறோம்).

எப்போது நாங்கள் மாற்றப்படுகிறோம்?

மாற்றாக மூன்று முகங்கள் உள்ளன, அது மூன்று கட்டங்களாக உள்ளது:

 • உலகின் அஸ்திவாரத்திற்கு முன் கிறிஸ்துவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அன்பில் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட பிறகு பிதாவாகிய கடவுளின் ஆலோசனையின் படி நாங்கள் மாற்றப்பட்டோம் (எபே. 1: 4-5). கிறிஸ்தவ மனமாற்றம் கடவுளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்பில் வேரூன்றியுள்ளது, ஆரம்பத்தில் இருந்தே முடிவை அறிந்த கடவுள் மற்றும் அவருடைய முன்முயற்சி (பதிலுக்கு) முன்னால் இருக்கும்.
 • கிறிஸ்து சிலுவையில் இறந்தபோது நாங்கள் மனமாற்றம் அடைந்தோம். பாவத்தின் பாகுபாடு தகர்க்கப்பட்டபோது இது மனிதகுலத்தின் கடவுளுக்கு திரும்பியது (எபி. 2: 13-16).
 • பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையாகவே நமக்கு விஷயங்களை அறியச் செய்தபோது நாம் மனமாற்றம் அடைந்தோம், நாங்கள் அவர்களுக்கு பதிலளித்தோம் (எபே. 1:13).