வறுமை மற்றும் தாராளம்

வறுமை மற்றும் பெருந்தன்மை கொரிந்தியருக்கு பவுல் எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்தில், மகிழ்ச்சியின் அற்புதமான பரிசு விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை நடைமுறை வழியில் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றிய சிறந்த விவரத்தை அளித்தார். "ஆனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே, மாசிடோனியாவின் சமூகங்களில் வழங்கப்படும் கடவுளின் கிருபையை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்" (2 கொரி 8,1). பவுல் ஒரு சிறிய அறிக்கையை மட்டும் செய்யவில்லை - கொரிந்திய சகோதர சகோதரிகள் தெசலோனிகாவில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு இதேபோல் கடவுளின் கிருபைக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். கடவுளின் தாராள மனப்பான்மைக்கு சரியான மற்றும் பயனுள்ள பதிலை அவர்களுக்கு வழங்க அவர் விரும்பினார். மாசிடோனியர்கள் "மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள்" மற்றும் "மிகவும் ஏழைகள்" என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் - ஆனால் அவர்களுக்கும் "மிகுந்த மகிழ்ச்சி" இருந்தது (வி. 2). அவளுடைய மகிழ்ச்சி ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு நற்செய்தியிலிருந்து வரவில்லை. அவர்களுடைய மிகுந்த மகிழ்ச்சி நிறைய பணம் மற்றும் பொருட்களை வைத்திருப்பதால் வரவில்லை, ஆனால் அவர்களிடம் மிகக் குறைவாகவே இருந்தபோதிலும்!

அவளுடைய எதிர்வினை "மற்ற உலகத்திலிருந்து", இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று, சுயநல மனிதகுலத்தின் இயற்கையான உலகத்திற்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்ட ஒன்று, இந்த உலகத்தின் மதிப்புகளால் விளக்க முடியாத ஒன்று: "ஏனென்றால், மிகுந்த துயரத்தின் மூலம் தன்னை நிரூபிக்கும் போது அவளுடைய மகிழ்ச்சி மிகுந்ததாக இருந்தது மேலும், அவர்கள் மிகவும் ஏழ்மையானவர்கள் என்றாலும், அவர்கள் எல்லா எளிமையிலும் ஏராளமாகக் கொடுத்துள்ளனர் » (வி. 2). இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது! வறுமை மற்றும் மகிழ்ச்சியை இணைக்கவும், உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஏராளமாகக் கொடுப்பது! இது அவளுடைய சதவீதம் கொடுப்பது அல்ல. "ஏனென்றால் என்னால் சாட்சியமளிக்க முடிந்த அளவுக்கு கடினமாக இருக்கிறது, மேலும் அவர்கள் தங்கள் அதிகாரங்களைப் பற்றி விருப்பத்துடன் கூடக் கொடுத்தார்கள்" (வி. 3). அவர்கள் "நியாயமான" விட அதிகமாக கொடுத்தனர். அவர்கள் தியாகம் செய்தார்கள். சரி, அது போதாது என்பது போல, "புனிதர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் மற்றும் சேவையின் ஒற்றுமைக்கு அவர்கள் உதவ முடியும் என்று நாங்கள் மிகவும் தூண்டுதலுடன் கேட்டோம்." (வி. 4). அவர்களின் வறுமையில், நியாயமானதை விட அதிகமாக கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பை அவர்கள் பவுலிடம் கேட்டார்கள்!

மாசிடோனியாவில் விசுவாசமுள்ளவர்களில் கடவுளுடைய கிருபையான வேலை இதுவே. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாபெரும் நம்பிக்கைக்கு இது ஒரு சான்று. இது மற்றவர்களுடைய ஆவிக்குரிய அன்பைக் காட்டும் ஒரு சாட்சியாக இருந்தது-கொரிந்தியர் தெரிந்துகொள்ளவும் பின்பற்றவும் வேண்டும் என்று பவுல் ஒரு சாட்சி கொடுத்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தடையின்றி செயல்பட அனுமதித்தால், இன்றும் இது நமக்கு ஏதோ ஒன்று.

முதலில் இறைவன்

மாசிடோனியர்கள் "இந்த உலகத்திற்கு வெளியே" ஏதாவது செய்தார்கள்? பவுல் கூறுகிறார்: "... ஆனால் அவர்கள் தங்களை முதலில் கர்த்தருக்கும் பின்னர் கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி நமக்கும் கொடுத்தார்கள்" (வி. 5). அவர்கள் அதை இறைவனின் சேவையில் செய்தார்கள். அவர்களின் தியாகம் முதலில் இறைவனுக்காகவே இருந்தது. இது கிருபையின் ஒரு வேலை, அவர்களின் வாழ்க்கையில் கடவுளின் வேலை, அவர்கள் அதைச் செய்வதில் மகிழ்ச்சியடைவதைக் கண்டுபிடித்தார்கள். அவர்களில் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பதிலளிப்பதில், அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள், நம்பினார்கள், செயல்பட்டார்கள், ஏனென்றால் பொருள் ஏராளமானவற்றால் வாழ்க்கை அளவிடப்படவில்லை.

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் படித்தால், கொரிந்தியர்களும் அவ்வாறே செய்ய வேண்டும் என்று பவுல் விரும்பினார் என்பதைக் காணலாம்: «ஆகவே, தீத்துக்கு முன்பே ஆரம்பித்ததைப் போலவே, இப்போது அவர் உங்களிடையே இந்த ஆசீர்வாதத்தை முழுவதுமாகச் செய்கிறார் என்று நாங்கள் நம்பினோம். ஆனால் நீங்கள் எல்லா பகுதிகளிலும், விசுவாசத்திலும், வார்த்தையிலும், அறிவிலும், நாங்கள் உங்களில் விழித்துக்கொண்ட அனைத்து வைராக்கியத்திலும் அன்பிலும் பணக்காரர்களாக இருப்பதால், இந்த நன்மையுடன் ஏராளமாகக் கொடுங்கள் » (வி. 6-7).

கொரிந்தியர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய செல்வத்தைப் பற்றி தற்பெருமை கொண்டார்கள். அவர்கள் கொடுக்க நிறைய இருந்தது, ஆனால் அவர்கள் அதை கொடுக்கவில்லை! தெய்வீக அன்பின் வெளிப்பாடாகவும், அன்பு மிக முக்கியமான காரியமாகவும் இருப்பதால், அவர்கள் தாராள மனநிலையிலேயே சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று பவுல் விரும்பினார்.

ஒரு நபர் எவ்வளவு கொடுத்தாலும், தாராள மனப்பான்மைக்கு பதிலாக மனப்பான்மை இருந்தால் அது அந்த நபருக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்பதை பவுல் அறிவார் (1 கொரி 13,3). ஆகவே, கொரிந்தியர்களை மிரட்டுவதற்கு அவர் விரும்பவில்லை, அவர்களுக்குக் கொடுக்கத் தயங்குவார், ஆனால் கொரிந்தியர்களின் நடத்தை எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் குறைந்துவிட்டதால் அவர்கள் மீது கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புகிறார், இதுதான் என்று அவர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டியிருந்தது. A நான் அதை ஒரு உத்தரவாக சொல்லவில்லை; ஆனால் மற்றவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பதால், உங்கள் அன்பு சரியான வகையா என்பதை நான் சரிபார்க்கிறேன் » (2 கொரி 8,8).

இயேசு, நம் இதயமுடுக்கி

கொரிந்தியர் பெருமை பேசும் விஷயங்களில் உண்மையான மதகுருமார்கள் காணப்படவில்லை - இது அனைவருக்கும் தனது உயிரைக் கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சரியான தரத்தால் அளவிடப்படுகிறது. ஆகையால், கொரிந்திய தேவாலயத்தில் அவர் காண விரும்பிய தாராள மனப்பான்மைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் அணுகுமுறையை பவுல் முன்வைக்கிறார்: our நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை நீங்கள் அறிந்திருப்பதால்: அவர் பணக்காரராக இருந்தாலும், உங்கள் பொருட்டு அவர் ஏழையாகிவிட்டார், இதனால் நீங்கள் இருக்க முடியும் அவரது வறுமையை வளமாக்கும் '» (வி. 9).

பவுல் குறிப்பிடுகிற செல்வம் செல்வந்தனல்ல. உடல் பொக்கிஷங்களைவிட நம்முடைய பொக்கிஷங்கள் மிகச் சிறந்தவை. அவர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிடம் வேலை செய்ய அனுமதித்தால், இப்பொழுதும் நாம் அந்த நித்திய செல்வத்தின் சுவை கிடைக்கும்.

இப்போதே கடவுளின் விசுவாசமுள்ள மக்கள் சோதனைகளாலும், வறுமைகளாலும் போகிறார்கள் - இன்னும், இயேசு நம் வாழ்வில் இருப்பதால், நாம் தாராள மனநிலையில் இருக்க முடியும். நாம் கொடுக்கும் அளவுக்கு நம்மை விட அதிகமாக இருக்க முடியும். நாம் குறைந்தபட்சத்திற்கு அப்பால் போகலாம், ஏனென்றால் இப்போது கிறிஸ்துவில் உள்ள நம் சந்தோஷம் மற்றவர்களுக்கு உதவ முடியும்.

செல்வத்தின் சரியான பயன்பாட்டைப் பற்றி அடிக்கடி பேசிய இயேசுவின் முன்மாதிரியைப் பற்றி அதிகம் கூறலாம். இந்த பகுதியில் பவுல் அதை "வறுமை" என்று சுருக்கமாகக் கூறுகிறார். நம்முடைய பொருட்டு இயேசு தன்னை ஏழ்மையாக்கத் தயாராக இருந்தார். நாம் அவரைப் பின்பற்றினால், இந்த உலகத்தின் விஷயங்களை விட்டுவிடவும், பிற மதிப்பீடுகளின்படி வாழவும், மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் அவருக்கு சேவை செய்யவும் அழைக்கப்படுகிறோம்.

மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருந்தன்மை

பவுல் கொரிந்தியரிடம் தனது வேண்டுகோளைத் தொடர்ந்தார்: that அதில் நான் என் கருத்தைச் சொல்கிறேன்; ஏனென்றால் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், கடந்த ஆண்டு நீங்கள் செய்ததை மட்டுமல்லாமல், விருப்பத்துடன் தொடங்கினீர்கள். இருப்பினும், இப்போது, ​​உங்களிடம் உள்ளதைப் பொறுத்து நீங்கள் சாதிக்க விரும்புவதைச் செய்யுங்கள் » (வி. 10-11).

"ஏனென்றால் நல்ல விருப்பம் இருந்தால்" - தாராள மனப்பான்மை இருந்தால் - "ஒருவரிடம் இருப்பதைப் பொறுத்து அது வரவேற்கப்படுகிறது, அவரிடம் இல்லாதது அல்ல" (வி. 12). பவுல் கொரிந்தியரிடம் மாசிடோனியர்களைப் போலவே கொடுக்கும்படி கேட்கவில்லை. மாசிடோனியர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் செல்வத்தை விட்டுக் கொடுத்தனர்; பவுல் கொரிந்தியர்களை அவர்களின் திறனுக்கு ஏற்ப கொடுக்கும்படி கேட்டார் - ஆனால் முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், தாராளமாக கொடுப்பது தன்னார்வமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்.

பவுல் 9 ஆம் அத்தியாயத்தில் ஒரு சில அறிவுரைகளைத் தொடர்கிறார்: "ஏனென்றால், மாசிடோனியாவிலிருந்து உங்களைப் புகழ்ந்து பேசும் உங்கள் நல்லெண்ணத்தை நான் அறிவேன், நான் சொல்லும் போது: கடந்த ஆண்டு அச்சாயா தயாராக இருந்தார்! உங்கள் உதாரணம் மிகவும் தூண்டியது » (வி. 2).

கொஞ்சம் பால் போன்ற பெருந்தன்மையை கொரிந்தியர் ஊக்குவிக்கும் பயன்படுத்தப்படும் மாசிடோனியர்கள் உதாரணம், அவர் ஒருமுறை கொரிந்தியர் உதாரணம், மாசிடோனியர்கள் ஊக்குவிக்க பெரிய வெற்றி கசியும் மாறுவதற்கு பயன்படுத்துவார். கொரிந்தியர்கள் தாங்கள் முன்பு செய்ததைவிட அதிகமாக செய்யும்படி பவுல் உணர்ந்தார் என்று மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தார். கொரிந்தியர் தாராளமாயிருந்தார்கள் என்று மக்கெதோனியாவில் அவன் பெருமைபாராட்டினான். இப்போது கொரிந்தியர் அதை முடிக்க வேண்டுமென அவர் விரும்பினார். அவர் மீண்டும் புத்திசொல்ல விரும்புகிறார். அவர் சில அழுத்தங்களைச் செய்ய விரும்புகிறார், ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர் தானாகவே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.

«ஆனால் நான் உங்களைப் பற்றி எங்கள் புகழ் அழிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக சகோதரர்களை அனுப்பினேன், நான் உன்னைப் பற்றி நான் சொன்னது போல் நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள், அவர்கள் என்னுடன் மாசிடோனியாவிலிருந்து வந்து உங்களை தயார்படுத்தவில்லை எனில் அல்ல. , நாங்கள் சொல்லவில்லை: நீங்கள், இந்த நம்பிக்கையுடன் வெட்கப்படுவீர்கள். ஆகவே, நீங்கள் அறிவித்த ஆசீர்வாதத்தை நிறைவு செய்வதற்காக உங்களிடம் முன்னேறும்படி சகோதரர்களை அறிவுறுத்துவது அவசியம் என்று நான் இப்போது கருதுகிறேன், இதனால் அது ஆசீர்வாதத்தின் பரிசாகத் தயாராக உள்ளது, ஆனால் துயரத்திற்கு அல்ல » (வி. 3-5).

பின்னர் நாம் பலமுறை கேள்விப்பட்ட ஒரு வசனம் உள்ளது. "எல்லோரும், அவர் மனதில் வைத்திருப்பதைப் போல, தயக்கத்தோடும் வற்புறுத்தலோ அல்ல; கடவுள் மகிழ்ச்சியான கொடுப்பவரை நேசிக்கிறார் » (வி. 7). இந்த மகிழ்ச்சி என்பது மிகைப்படுத்தல் அல்லது சிரிப்பு என்று அர்த்தமல்ல - கிறிஸ்து நம்மில் இருப்பதால் நம்முடைய பொருட்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதை நாம் ரசிக்கிறோம். கொடுப்பது நம்மை நன்றாக உணர வைக்கிறது. அன்பும் கிருபையும் நம் இதயத்தில் வேலை செய்யும் வகையில் படிப்படியாக கொடுக்கும் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக மாறும்.

அதிக ஆசீர்வாதம்

இந்த பகுதியில் பவுல் வெகுமதிகளைப் பற்றியும் பேசுகிறார். நாம் சுதந்திரமாகவும் தாராளமாகவும் கொடுத்தால், கடவுள் நம்மையும் கொடுப்பார். கொரிந்தியர்களை பின்வருவனவற்றை நினைவூட்ட பவுல் பயப்படவில்லை: «ஆனால் எல்லா கிருபையும் உங்களிடையே ஏராளமாக இருப்பதை கடவுள் உறுதிசெய்ய முடியும், இதனால் நீங்கள் எப்போதும் எல்லாவற்றிலும் முழு திருப்தியையும், ஒவ்வொரு நற்செயலிலும் பணக்காரர்களாக இருக்க வேண்டும்» (வி. 8).

கடவுள் நமக்கு தாராளமாக இருப்பார் என்று பவுல் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். சில நேரங்களில் கடவுள் நமக்கு பொருள் தருகிறார், ஆனால் பவுல் பேசும் விஷயம் இதுவல்ல. அவர் அருளைப் பற்றி பேசுகிறார் - மன்னிப்பின் கருணை அல்ல .

மக்கெதோனியாவிலுள்ள சபைகளுக்கு கடவுள் மிகுந்த நன்றியுணர்வைக் கொடுத்திருந்தால், அதற்கு முன்பு இருந்ததைவிட குறைவான பணம் இருந்தது - ஆனால் அதிக மகிழ்ச்சி! எந்த பகுத்தறிவு நபர், அவர் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றால், மகிழ்ச்சி இல்லாமல் செல்வத்தை விட மகிழ்ச்சியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் வறுமை இருக்கும். மகிழ்ச்சி பெரிய ஆசீர்வாதம், கடவுள் நமக்கு அதிக ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறது. சில கிரிஸ்துவர் கூட இருவரும் - ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை இருவரும் பயன்படுத்த பொறுப்பு.

பவுல் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார்: "அவர் பரவி ஏழைகளுக்குக் கொடுத்தார்" (வி. 9). அவர் என்ன வகையான பரிசுகளைப் பற்றி பேசுகிறார்? "அவருடைய நீதியே என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்". நீதியின் பரிசு அவர்கள் அனைவரையும் விட அதிகமாக உள்ளது. கடவுளின் பார்வையில் நீதியுள்ளவர்களாகக் காணப்படுவதற்கான பரிசு - இது என்றென்றும் நீடிக்கும் பரிசு.

கடவுள் தாராள மனதுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறார்

"ஆனால், விதைப்பவருக்கு விதையும், உணவுக்காக ரொட்டியும் கொடுப்பவன், உனக்கும் விதை கொடுத்து பெருக்கி, நீதியின் பலனை அவன் வளரட்டும்" (வி. 10). நீதியின் அறுவடை பற்றிய இந்த கடைசி சொற்றொடர் பவுல் கற்பனைகளைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர் நேரடி விதைகளுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கவில்லை, ஆனால் கடவுள் தாராளமான மக்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறார் என்று அவர் கூறுகிறார். அவர்கள் அதிகமாக கொடுக்க முடியும் என்று அவர் அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறார்.

கடவுளுடைய அன்பளிப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நபருக்கு அவர் அதிகமாய் கொடுப்பார். சில நேரங்களில் அவர் அதே வழியில், தானியம் மூலம் தானிய, பணம் பணம், ஆனால் எப்போதும் இல்லை. சிலசமயங்களில், பலமான மகிழ்ச்சியுடன் தியாகம் செய்வதற்கு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர் எப்போதும் சிறந்தவர்.

கொரிந்தியர் அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் வைத்திருப்பார் என்று பவுல் கூறினார். எந்த நோக்கத்திற்காக? அதனால் அவர்கள் every ஒவ்வொரு நல்ல வேலையிலும் பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் ». 12 ஆம் வசனத்திலும் அவர் இதைச் சொல்கிறார்: "இந்தத் தொகுப்பின் சேவை புனிதர்களின் பற்றாக்குறையை சரிசெய்வது மட்டுமல்லாமல், பலர் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார்கள் என்பதிலும் அது மிகுந்த ஆர்வத்துடன் செயல்படுகிறது." கடவுளின் பரிசுகள் நிபந்தனைகளுடன் வருகின்றன, நாம் சொல்லலாம். நாம் அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அவற்றை ஒரு மறைவை மறைக்க வேண்டாம்.

பணக்காரர்கள் நல்ல செயல்களில் பணக்காரர்களாக மாற வேண்டும். "இந்த உலகில் உள்ள பணக்காரர்களுக்கு அவர்கள் பெருமை இல்லை என்று கட்டளையிடுங்கள், நிச்சயமற்ற செல்வத்தை நம்பாதீர்கள், ஆனால் அதை அனுபவிக்க எல்லாவற்றையும் நமக்கு வழங்கும் கடவுளுக்காக; அவர்கள் நன்மை செய்கிறார்கள், நல்ல செயல்களில் பணக்காரர்களாக இருப்பார்கள், கொடுக்க விரும்புகிறார்கள், உதவியாக இருப்பார்கள் » (1 தீமோ 6,17: 18).

உண்மையான வாழ்க்கை

இத்தகைய அசாதாரண நடத்தைக்கான வெகுமதி என்ன, செல்வத்துடன் இணைக்கப்படாத நபர்களுக்கு, ஆனால் அதைத் தானாக முன்வந்து கொடுப்பவர்களுக்கு? "இந்த வழியில் அவர்கள் எதிர்காலத்தை ஒரு நல்ல காரணியாக ஒரு புதையலை சேகரிக்கிறார்கள், இதனால் அவர்கள் நிஜ வாழ்க்கையை எடுக்க முடியும்" (வி. 19). நாம் கடவுளை நம்பினால், உண்மையான வாழ்க்கையை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம்.

நண்பர்கள், நம்பிக்கை எளிதான வாழ்க்கை அல்ல. புதிய உடன்படிக்கை எங்களுக்கு ஒரு வசதியான வாழ்க்கைக்கு உறுதியளிக்கவில்லை. எமது முதலீட்டிற்காக எக்ஸ்எம்எல் எக்ஸ்என்எக்ஸ் மில்லியனுக்கும் மேலாக இது வழங்குகிறது - ஆனால் இந்த தற்காலிக வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க சில பாதிப்புகளை உள்ளடக்கியது.

இன்னும் இந்த வாழ்க்கையிலும் பெரும் வெகுமதிகள் உள்ளன. கடவுள் வழியில் பணக்கார அருளைக் கொடுக்கிறார் (மற்றும் அவரது எல்லையற்ற ஞானத்தில்) அது எங்களுக்கு எப்படி சிறந்தது என்பதை அவர் அறிவார். நம்முடைய சோதனைகளிலும் ஆசீர்வாதங்களிலும், நம் வாழ்க்கையை அவரிடம் ஒப்படைக்க முடியும். எல்லாவற்றையும் நாம் அவரிடம் ஒப்படைக்க முடியும், அவ்வாறு செய்தால், நம் வாழ்க்கை விசுவாசத்தின் சான்றாக இருக்கும்.

கடவுள் நம்மை மிகவும் நேசிக்கிறார், நாம் பாவிகளாகவும் எதிரிகளாகவும் இருந்தபோதும் நமக்காக சாகும்படி தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார். கடவுள் ஏற்கனவே அத்தகைய அன்பை நமக்குக் காட்டியுள்ளதால், நம்முடைய நீண்டகால நன்மைக்காக, இப்போது நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் மற்றும் நண்பர்கள் என்பதால், நம்மைக் கவனித்துக்கொள்வோம் என்று நம்பிக்கையுடன் நம்பலாம். "எங்கள்" பணம் சம்பாதிப்பது பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை.

நன்றி அறுவடை

2 கொரிந்தியர் 9 க்குச் சென்று கொரிந்தியருக்கு அவர்களின் நிதி மற்றும் பொருள் தாராள மனப்பான்மை பற்றி பவுல் என்ன கற்பிக்கிறார் என்பதைக் கவனிப்போம். "ஆகவே, கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதன் மூலம் நம்மால் செயல்படும் அனைத்து எளிமையையும் கொடுக்க, நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் பணக்காரர்களாக இருப்பீர்கள். ஏனெனில் இந்தத் தொகுப்பின் சேவை புனிதர்களின் பற்றாக்குறையை சரிசெய்வது மட்டுமல்லாமல், பலரும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறது » (வி. 11-12).

கொரிந்தியர்களின் தாராள மனப்பான்மை ஒரு மனிதாபிமான முயற்சி மட்டுமல்ல என்பதை பவுல் நினைவுபடுத்துகிறார் - அதற்கு இறையியல் முடிவுகள் உள்ளன. கடவுள் மக்கள் மூலமாக செயல்படுகிறார் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்வதால் மக்கள் இதற்கு கடவுளுக்கு நன்றி கூறுவார்கள். கடவுள் அதை தங்கள் இதயத்தில் கொடுக்க கொடுப்பவர்கள் மீது வைக்கிறார். கடவுளின் பணி இப்படித்தான் செய்யப்படுகிறது. "இந்த உண்மையுள்ள சேவைக்காக அவர்கள் கிறிஸ்துவின் நற்செய்திக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்ததற்காகவும், அவர்களுடனும் அனைவருடனும் உங்கள் கூட்டுறவின் எளிமைக்காகவும் கடவுளைப் புகழ்கிறார்கள்" (வி. 13). இந்த இடத்தில் பல குறிப்பிடத்தக்க புள்ளிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, கொரிந்தியர்கள் தங்கள் செயல்களின் மூலம் தங்களை நிரூபிக்க முடிந்தது. அவர்களின் நம்பிக்கை உண்மையானது என்பதை அவர்கள் தங்கள் செயல்களில் காட்டினர். இரண்டாவதாக, தாராள மனப்பான்மை நன்றி செலுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதையும் ஏற்படுத்துகிறது. இது ஒரு வழிபாட்டு முறை. மூன்றாவதாக, கிருபையின் நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் சில கீழ்ப்படிதல் தேவைப்படுகிறது, மேலும் கீழ்ப்படிதலில் உடல் வளங்களைப் பகிர்வதும் அடங்கும்.

நற்செய்தியைப் பெறுங்கள்

பஞ்சத்தைத் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளின் சூழலில் தாராளமாக கொடுக்கும் விஷயத்தை பவுல் எழுதினார். ஆனால் திருச்சபையின் நற்செய்தி மற்றும் சர்ச் ஊழியத்தை ஆதரிக்க இன்று நாம் கொண்டுள்ள நிதி கூட்டங்களுக்கு அதே கொள்கை பொருந்தும். ஒரு முக்கியமான வேலையை நாங்கள் தொடர்ந்து ஆதரிக்கிறோம். நற்செய்தியை நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதற்காகவும், வளங்களை விநியோகிக்கவும் நாம் செய்யும் பணியை இது அனுமதிக்கிறது.

கடவுள் இன்னும் தாராள குணத்தை வெளிக்காட்டுகிறார். அவர் இன்னும் பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களையும், நித்திய மகிழ்ச்சியையும் உறுதிப்படுத்துகிறார். நற்செய்தி இன்னும் நம் நிதி பற்றிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது. பணத்திற்கான நம் மனப்பான்மை, கடவுள் இப்போது எப்பொழுதும் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறதென நம் நம்பிக்கையை இன்னும் பிரதிபலிக்கிறது. இன்று நாம் கொண்டுவரும் பலிகளுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி, நன்றி செலுத்துகிறோம்.

நாம் தேவாலயத்திற்கு கொடுக்கின்ற பணத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுகிறோம் - நன்கொடைகள் அறங்காவலர் அறைக்கு வாடகைக்கு, மேய்ப்பு பாதுகாப்புக்காக, பிரசுரங்கள் செய்ய எங்களுக்கு உதவுகின்றன. ஆனால் நம் நன்கொடை மற்றவர்களுக்காக மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கும், பாவிகளை நேசிக்கும் விசுவாசிகளின் சமூகத்தை மக்கள் அறிந்துகொள்ள இடமளிக்கவும் உதவுகிறது; புதிய பார்வையாளர்கள் இரட்சிப்பைப் பற்றி கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலநிலையை உருவாக்கவும் பராமரிக்கவும் செய்யும் விசுவாசிகளின் குழுவில் பணத்தை செலவிட.

இந்த நபர்களை நீங்கள் அறிவீர்கள் (இன்னும்) இல்லை, ஆனால் அவர்கள் உங்களுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் - அல்லது குறைந்தபட்சம் உங்கள் வாழ்க்கை தியாகங்களுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி கூறுவார்கள். இது உண்மையில் ஒரு முக்கியமான படைப்பு. கிறிஸ்துவை நம் மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், தேவனுடைய ராஜ்யம் வளர உதவுவதும், நம் வாழ்வில் கடவுளை அனுமதிப்பதன் மூலம் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவதும் ஆகும்.

14-15 வசனங்களில் பவுலின் வார்த்தைகளுடன் முடிக்க விரும்புகிறேன்: «உங்களுக்காக கடவுளின் மிகுந்த கிருபையால் அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்கள். ஆனால் சொல்லமுடியாத பரிசுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி! »

ஜோசப் தக்காச்


PDFவறுமை மற்றும் தாராளம்