ஒரே ஒரு வழி?

ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம்தான் இரட்சிப்பு கிடைக்க முடியும் என்று கிறிஸ்தவ போதனைகளை மக்கள் சில சமயங்களில் புண்படுத்துகிறார்கள். நமது பன்மைத்துவ சமுதாயத்தில், சகிப்புத்தன்மை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மத சுதந்திரம் என்ற கருத்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (இது எல்லா மதங்களையும் அனுமதிக்கிறது) சில சமயங்களில் எல்லா மதங்களும் எப்படியாவது சமமாக உண்மையாக இருக்கும் வகையில் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. எல்லா சாலைகளும் ஒரே கடவுளுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன, சிலர் கூறுகிறார்கள், அவர்கள் அனைவரும் சென்று தங்கள் இலக்கிலிருந்து திரும்பி வந்ததைப் போல. ஒரு வழியில் மட்டுமே நம்பும் சரிபார்க்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்கள் சகிப்புத்தன்மையைக் காட்டவில்லை, மேலும் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை நிராகரிக்கிறார்கள், எடுத்துக்காட்டாக, மற்றவர்களின் நம்பிக்கைகளை மாற்றுவதற்கான ஒரு தாக்குதல் முயற்சி. ஆனால் அவர்களே ஒரு வழியில் மட்டுமே நம்பும் மக்களின் நம்பிக்கைகளை மாற்ற விரும்புகிறார்கள். இப்போது எப்படி இருக்கிறது - இரட்சிப்பின் ஒரே வழி இயேசு என்று கிறிஸ்தவ நற்செய்தி உண்மையில் கற்பிக்கிறதா?

மற்ற மதங்கள்

பெரும்பாலான மதங்களுக்கு ஒரு பிரத்தியேக உரிமை உள்ளது. கட்டுப்பாடான யூதர்கள் தாங்கள் உண்மையான பாதையில் இருப்பதாக கூறுகின்றனர். முஸ்லிம்கள் கடவுளிடமிருந்து சிறந்த வெளிப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகின்றனர். இந்துக்கள் தாங்கள் சரியானவர்கள் என நம்புகிறார்கள், அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பௌத்தர்கள் நம்புகிறார்கள். பன்முகத்தன்மை என்பது பன்முகத்தன்மை என்பது மற்ற கருத்துக்களை விட சரியானது என்று நம்புகிறார்கள்.
அனைத்து சாலைகள் ஒரே கடவுளுக்கு வழிவகுக்காது. பல்வேறு மதங்கள் வெவ்வேறு தெய்வங்களை விவரிக்கின்றன. இந்து மதம் பல கடவுட்களைக் கொண்டது மற்றும் இரட்சிப்பை விவரிப்பது, ஒன்றுமே செய்யாதது என மறுக்கின்றது - நிச்சயமாக முஸ்லிம்களின் தனித்தன்மை மற்றும் பரலோக வெகுமதிகளை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இலக்கு. முஸ்லீம்களோ அல்லது ஹிந்து மதத்தோடும் தங்கள் பாதையை இறுதியில் ஒரே குறிக்கோளாகக் கருதுகிறார்கள். அதற்கு பதிலாக, அவர்கள் மாற்றத்தை விட சண்டை போடுவார்கள், மற்றும் மேற்கத்திய பல்லுயிர்வாதிகள் குறைகூறுதல் மற்றும் அறியாமை என நிராகரிக்கப்படுவார்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்மைகள் அவமதிக்க மாட்டார்கள் என்று நம்புபவர்களின் நம்பிக்கைக்கு ஆளாகிவிடுவார்கள். கிறிஸ்தவ நற்செய்தி சரியானதுதான், அதே சமயத்தில் மக்கள் அதை நம்புவதை அனுமதிக்கிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். நம் புரிதலில், மக்கள் நம்புவதில் சுதந்திரம் இல்லாதவர்கள் என்று நம்புகிறார்கள். ஆனால் மக்கள் தங்கள் முடிவை நம்புவதற்கு உரிமை கொடுக்கும்போது, ​​எல்லா நம்பிக்கைகளும் உண்மை என்று நாங்கள் நம்புவதில்லை. மற்றவர்களுடைய அனுதாபத்தை நம்புவதை அனுமதித்தால், இயேசு இரட்சிப்பிற்கு ஒரே வழி என்று நாம் நம்புவதை நிறுத்துவதில்லை.

பைபிள் கூற்றுக்கள்

கடவுளுக்கு ஒரே வழி என்று அவர் கூறியதாக இயேசுவின் முதல் சீடர்கள் சொல்கிறார்கள். நீங்கள் என்னைப் பின்பற்றாவிட்டால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்க மாட்டீர்கள் என்று அவர் கூறினார் (மத்தேயு 7,26: 27). நான் உன்னை நிராகரித்தால், நீ என்றென்றும் என்னுடன் இருக்க மாட்டாய் (மத்தேயு 10,32: 33). தேவன் குமாரனுக்கு எல்லா நியாயத்தீர்ப்பையும் கொடுத்தார், அதனால் அவர்கள் அனைவரும் பிதாவை மதிக்கிறபடியே குமாரனை மதிக்கிறார்கள். மகனை மதிக்காதவன் அவனை அனுப்பிய தந்தையை மதிக்கவில்லை (யோவான் 5,22-23). சத்தியம் மற்றும் இரட்சிப்பின் பிரத்யேக வழி அவர் என்று இயேசு கூறினார். அவரை நிராகரிக்கும் மக்களும் கடவுளை நிராகரிக்கிறார்கள். நான் உலகின் ஒளி (யோவான் 8,12), என்றார். நான் வழி, உண்மை மற்றும் வாழ்க்கை; நான் தவிர வேறு யாரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை. நீங்கள் என்னை அங்கீகரித்திருந்தால், நீங்கள் என் தந்தையையும் அங்கீகரிப்பீர்கள் (யோவான் 14,6-7). இரட்சிப்பிற்கு வேறு வழிகள் இருப்பதாகக் கூறும் மக்கள் தவறு செய்கிறார்கள் என்று இயேசு கூறினார்.

யூதர்களின் தலைவர்களிடம் பேதுரு சொன்னபோது சமமாக தெளிவாக இருந்தது: ... வேறொன்றிலும் இரட்சிப்பு இல்லை, பரலோகத்தின் கீழ் வேறு எந்த பெயரும் மனிதர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை, இதன் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம் (அப்போஸ்தலர் 4,12). கிறிஸ்துவை அறியாத மக்கள் தங்கள் மீறல்களிலும் பாவங்களிலும் இறந்துவிட்டார்கள் என்று பவுல் சொன்னபோது தெளிவுபடுத்தினார் (எபேசியர் 2,1). அவர்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை, மத நம்பிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், கடவுளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை (வி. 12). ஒரே ஒரு மத்தியஸ்தர் இருக்கிறார், அவர் கூறினார் - கடவுளுக்கு ஒரே ஒரு வழி (1 தீமோத்தேயு 2,5). எல்லோருக்கும் தேவைப்படும் மீட்கும் தொகையாக இயேசு இருந்தார் (1 தீமோத்தேயு 4,10). இரட்சிப்பை வழங்கும் வேறு ஏதேனும் சட்டம் அல்லது வழி இருந்தால், கடவுள் அதைச் செய்திருப்பார் (கலாத்தியர் 3,21).
 
கிறிஸ்துவின் மூலம் உலகம் கடவுளுடன் சமரசம் செய்யப்படுகிறது (கொலோசெயர் 1,20: 22). புறஜாதியினரிடையே சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க பவுல் அழைக்கப்பட்டார். அவரது மதம், பயனற்றது என்று அவர் கூறினார் (அப்போஸ்தலர் 14,15). எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இது எழுதப்பட்டிருப்பதால்: கிறிஸ்து மற்ற வழிகளை விட வெறுமனே சிறந்தவர் அல்ல, மற்ற வழிகள் இல்லாதபோது அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் (எபிரெயர் 10,11). இது எல்லாவற்றிற்கும் அல்லது எதுவுமே வித்தியாசம், உறவினர் பயன்பாட்டின் வேறுபாடு அல்ல. பிரத்தியேக இரட்சிப்பின் கிறிஸ்தவ கோட்பாடு இயேசுவின் கூற்றுகள் மற்றும் வேதத்தின் போதனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது இயேசு யார் என்பதற்கும் நம்முடைய கிருபையின் தேவைக்கும் நெருங்கிய தொடர்புடையது. இயேசு ஒரு தனித்துவமான முறையில் தேவனுடைய குமாரன் என்று பைபிள் கற்பிக்கிறது. மாம்சத்தில் கடவுளாகிய அவர் நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக தனது உயிரைக் கொடுத்தார். இயேசு வேறு வழியில் ஜெபித்தார், ஆனால் அது இல்லை (மத்தேயு 26,39). பாவத்தின் விளைவுகளுக்காக துன்பப்படுவதற்கும், தண்டனை பெறுவதற்கும், அதிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கும் - மனிதனுடைய உலகத்திற்குள் வரும் கடவுள் மூலமாகவே இரட்சிப்பு நமக்கு வருகிறது.

பெரும்பாலான மதங்கள் இரட்சிப்பின் வழிமுறையாக ஒரு வேலை வடிவத்தை கற்பிக்கின்றன - சரியான ஜெபங்களைப் பேசுவது, இது சரியானது என்று நம்புவதில் சரியான காரியங்களைச் செய்வது. அவர்கள் கடினமாக உழைக்கிறார்களா என மக்கள் நன்றாக இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள். ஆனால் கிறித்துவம் நமக்கு எல்லாருமே இரக்கம் தேவை என்பதை போதிக்கிறது, ஏனென்றால் நாம் எதைச் செய்தாலும் சரி, எவ்வளவு கடினமாக முயற்சி செய்கிறோம் என்பதற்கு நல்லதல்ல. இரண்டு கருத்துகளும் அதே நேரத்தில் உண்மையாக இருக்க முடியாது. நாம் அதை விரும்புகிறோமோ இல்லையோ, கிருபையின் கோட்பாடு இரட்சிப்புக்கு வேறு வழி இல்லை என்று கூறுகிறது.

எதிர்கால கருணை

இயேசுவைக் கேள்விப்படாதபடி இறந்துபோகிறவர்களைப் பற்றி என்ன? ஆயிரமாயிரம் மைல் தொலைவில் இயேசு வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களைப் பற்றிய என்ன? உனக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை இருக்கிறதா?
ஆம், துல்லியமாக கிறிஸ்தவ நற்செய்தி கிருபையின் நற்செய்தி என்பதால். மக்கள் கடவுளின் கிருபையால் இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள், இயேசுவின் பெயரைச் சொல்வதன் மூலமோ அல்லது சிறப்பு அறிவு அல்லது சூத்திரங்கள் மூலமாகவோ அல்ல. மக்கள் அறிந்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், முழு உலகத்தின் பாவங்களுக்காக இயேசு இறந்தார் (2 கொரிந்தியர் 5,14:1; 2,2 யோவான்). அவரது மரணம் அனைவருக்கும் - கடந்த காலங்களில், நிகழ்காலத்தில், எதிர்காலத்தில், பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் பொலிவியர்களுக்கும் ஒரு பிராயச்சித்தமாக இருந்தது.
எல்லோருக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் என்று கூறும்போது, ​​கடவுள் அவருடைய வார்த்தைக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் (2 பேதுரு 3,9). அவருடைய வழிகளும் நேரங்களும் நமக்கு பெரும்பாலும் கண்ணுக்கு தெரியாதவை என்றாலும், அவர் படைத்த மக்களை அவர் நேசிக்கிறார் என்று நாம் இன்னும் நம்புகிறோம்.

இயேசு தெளிவாக கூறினார்: ஆகவே, தம்முடைய ஒரேபேறான மகனைக் கொடுக்க கடவுள் உலகத்தை நேசித்தார், இதனால் அவரை நம்புகிற அனைவருமே தொலைந்து போகாமல், நித்திய ஜீவனைப் பெறுவார்கள். உலகத்தை நியாயந்தீர்க்க கடவுள் தம் மகனை உலகத்திற்கு அனுப்பவில்லை, மாறாக அவர் மூலமாக உலகைக் காப்பாற்றினார் (யோவான் 3,16-17). உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து மரணத்தை தோற்கடித்தார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், ஆகவே, இரட்சிப்பை அடைவதற்காக அவரை நம்புவதற்கு மக்களை வழிநடத்தும் அவரது திறனுக்கு மரணம் கூட ஒரு தடையாக இருக்க முடியாது. எப்படி, எப்போது என்பது எங்களுக்கு நிச்சயமாகத் தெரியாது, ஆனால் அவருடைய வார்த்தையை நாம் நம்பலாம். ஆகையால், ஒரு விதத்தில் அல்லது இன்னொரு விதத்தில் அவர் வாழ்ந்த எவரையும் இரட்சிப்புக்காக நம்பும்படி கேட்டுக்கொள்வார், அவர்கள் இறப்பதற்கு முன், இறக்கும் நேரத்தில், அல்லது அவர்கள் இறந்த பிறகு. கடைசி நியாயத்தீர்ப்பில் சிலர் விசுவாசத்தோடு கிறிஸ்துவிடம் திரும்பி, இறுதியில் அவர் அவர்களுக்காக என்ன செய்தார் என்பதைக் கற்றுக்கொண்டால், அவர் நிச்சயமாக அவர்களை நிராகரிக்க மாட்டார்.

ஆனால் மக்கள் எப்போது இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது எவ்வளவு நன்றாக புரிந்துகொள்கிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல, கிறிஸ்துவின் மூலம்தான் அவர்களைக் காப்பாற்ற முடியும். நல்ல நோக்கங்களுடன் நிறைவேற்றப்படும் நல்ல செயல்கள் ஒருபோதும் யாரையும் காப்பாற்றாது, மக்கள் எவ்வளவு நேர்மையாக நம்பினாலும், அவர்கள் தங்களால் முடிந்ததைச் செய்தால் காப்பாற்ற முடியும். கிருபையிலும் இயேசுவின் பலியிலும் இது என்னவென்றால், எந்த நற்செயல்களும், மதச் செயல்களும் ஒரு நபரைக் காப்பாற்றாது. அத்தகைய பாதையை வகுத்திருந்தால், கடவுள் அதைச் செய்திருப்பார் (கலாத்தியர் 3,21).
 
மக்கள் படைப்புகள், தியானம், flagellation, சுய தியாகம் மூலம் அல்லது வேறு எந்த மனித மூலம் முக்தி அடைய நேர்மையான வழியில் முயற்சி போது, அவர்கள் தங்கள் படைப்புகள் கடவுள் எந்த தகுதி அடிப்படையில் வேண்டும் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். கிருபையினாலும் கிருபையினாலும் மட்டுமே இரட்சிப்பு வருகிறது. கிறிஸ்தவ சுவிசேஷம் எந்தவொரு இரட்சிப்பைப் பெறமுடியாது என்று போதிக்கிறது, இன்னும் அனைவருக்கும் இது அணுகத்தக்கது. ஒரு நபர் எந்த மத வழிபாட்டு முறையிலிருந்தாலும், கிறிஸ்து அதைக் காப்பாற்றுவார், அவரை அவருடைய பாதையில் கொண்டு வர முடியும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவைப்படும் ஒரே சமாதான பலியை அவர் அளித்த ஒரே மகன் தான் அவர். அவர் கடவுளின் கிருபையின் மற்றும் இரட்சிப்பின் தனிப்பட்ட சேனலாகும். இயேசு தான் சத்தியமாக கற்பித்தவர். அதே நேரத்தில், இயேசு ஒரே மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பாதை, குறுகிய பாதை மற்றும் இரட்சிப்பின் ஒரே வழி, அனைவருக்கும் இன்னும் அணுகக்கூடியவர்.
 
கடவுளுடைய கிருபை, நாம் இயேசு கிறிஸ்துவில் மிகவும் பரிபூரணமாக பார்க்கிறோம், ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் சரியாக என்ன தேவை, அது நற்செய்தியை எல்லா மக்களுக்கும் இலவசமாக கிடைக்கிறது. இது நல்ல செய்தி, மற்றும் பகிர்வு மதிப்பு தான் - அது யோசித்து மதிப்பு ஏதாவது.

ஜோசப் தக்காச்


PDFஒரே ஒரு வழி?