மணமகனும், மணமகளும்

669 மணமக்கள்மணமகனாக, மணமகனாக அல்லது விருந்தினராக திருமணத்தில் கலந்துகொள்ள உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கலாம். விசேஷ மணமகனும், மணமகளும் மற்றும் அவற்றின் அற்புதமான அர்த்தத்தை பைபிள் விவரிக்கிறது.

யோவான் பாப்டிஸ்ட் கூறுகிறார், "மணமகளைப் பெற்றவர் மணமகன்", அதாவது கடவுளின் மகன் இயேசு கிறிஸ்து. எல்லா மக்களிடமும் இயேசுவின் அன்பு அளவற்றது. இந்த அன்பை விளக்குவதற்கு மணமகன் மற்றும் மணமகளின் படத்தை ஜான் பயன்படுத்துகிறார். இயேசு தனது அன்பின் மூலம் நன்றியறிதலைக் காட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. அவர் மக்களை மிகவும் நேசிக்கிறார், அவர் தனது மனைவி, கணவர் மற்றும் குழந்தைகளை அவர்களின் குற்றங்களிலிருந்து ஒருமுறை மீட்டார், அவருடைய இரத்தத்திற்கு நன்றி. இயேசு தம்மை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கும் அவருடைய புதிய வாழ்க்கையின் மூலம், அவர்கள் அவருடன் முழுமையாக ஒன்றாகிவிட்டதால், அன்பு அவர்களிடம் பாய்கிறது. “ஆகையால் ஒருவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டுத் தன் மனைவியோடு இணைந்திருப்பான், இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள், அதாவது ஒரு முழு மனிதனாவார்கள். இந்த மர்மம் பெரியது; ஆனால் நான் அதை கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் சுட்டிக்காட்டுகிறேன்" (எபேசியர் 5,31-32 கசாப்பு பைபிள்).

ஆகவே, மணமகனாகிய இயேசு, தனது மணமகளையும் தேவாலயத்தையும் நன்கு அறிந்திருக்கிறார், மேலும் அவரது இதயத்திலிருந்து நேசிக்கிறார் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது எளிது. அவள் அவனுடன் என்றென்றும் முழு இணக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அவன் எல்லாவற்றையும் தயார் செய்திருக்கிறான்.
திருமண விருந்துக்கு நீங்களும் தனிப்பட்ட அழைப்பைப் பெறுவீர்கள் என்ற கருத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன்: "நாம் மகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்போம், அதை எங்கள் மரியாதையாகச் செய்வோம்; ஆட்டுக்குட்டியின் (அதாவது இயேசு) திருமணம் வந்துவிட்டது, அவருடைய மணமகள் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொண்டாள். மேலும், அழகான மற்றும் தூய்மையான கைத்தறி ஆடை அவளுக்கு வழங்கப்பட்டது. - ஆனால் கைத்தறி என்பது புனிதர்களின் நீதி. மேலும் அவர் அப்போஸ்தலன் யோவானிடம் கூறினார்: எழுதுங்கள்: ஆட்டுக்குட்டியின் திருமண விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் மற்றும் இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் "(வெளிப்படுத்துதல் 19,7-9).

கிறிஸ்துவின் அழகான மற்றும் தகுதியான மணமகளாக இருக்க நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும், ஆணாக இருந்தாலும் அல்லது குழந்தையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இது மணவாளன் இயேசுவுடனான உங்கள் உறவு என்ன என்பதைப் பொறுத்தது. உங்கள் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால வாழ்க்கை அவரை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால், நீங்கள் அவருடைய மணமகள். நீங்கள் அதைப் பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கலாம்.

இயேசுவின் மணமகளாகிய நீங்கள் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தம். அவருடைய பார்வையில் அவை புனிதமானவை. நீங்கள் உங்கள் மணமகன் இயேசுவோடு ஒன்றாக இருப்பதால், அவர் உங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் செயல்களையும் தெய்வீக வழியில் நகர்த்துகிறார். நீங்கள் அவருடைய பரிசுத்தத்தையும் நீதியையும் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். இயேசுவே உங்கள் வாழ்க்கை என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொண்டதால், உங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் அவரிடம் ஒப்படைக்கிறீர்கள்.

அதுவே நமது எதிர்காலத்திற்கான அற்புதமான முன்னோக்கு. இயேசு நமக்கு மணமகன், நாம் அவருடைய மணமகள். எங்கள் மணமகனை நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறோம், ஏனென்றால் அவர் திருமணத்திற்கு எல்லாவற்றையும் தயார் செய்துள்ளார். அவரது அழைப்பை நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், மேலும் அவரைப் பார்க்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம்.

டோனி பூன்டென்னர்