எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார்கள் என்று நான் சொல்கிறேன். இது ஒரு நல்ல விருப்பம் மற்றும் பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் அதன் வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. எண்கள் 4: 6,24-ல் உள்ள ஆசாரிய ஆசீர்வாதம் தொடங்குகிறது: "கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்!" மத்தேயு 5-ல் உள்ள "பீடிட்யூட்ஸில்" இயேசு அடிக்கடி பேசுகிறார்: "பாக்கியவான்கள் (ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்)… »

கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது நாம் அனைவரும் தேட வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஆனால் என்ன நோக்கத்திற்காக? கடவுளிடம் நல்லது செய்ய நாம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா? உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு? அதிகரித்துவரும் செழிப்பு மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் நமது வசதியான வாழ்க்கை அனுபவிக்க

பலர் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுகிறார்கள், அதனால் அவர்கள் ஏதாவது ஒன்றை பெற முடியும். ஆனால் நான் வேறு ஏதாவது பரிந்துரைக்கிறேன். கடவுள் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தபோது, ​​அவர் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று அவரது நோக்கம் இருந்தது. மற்றவர்கள் ஆசீர்வாதத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும். இஸ்ரேல் நாடுகள் மற்றும் கிரிஸ்துவர் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும் குடும்பங்கள், தேவாலயம், தேவாலயங்கள் மற்றும் நிலம் ஒரு ஆசி. நாம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம்.

நாம் அதை எப்படி செய்ய முடியும்? 2 கொரிந்தியர் 9: 8-ல் பவுல் எழுதுகிறார்: "ஆனால், ஒவ்வொரு கிருபையினாலும் உங்களை ஏராளமாக ஆசீர்வதிக்கும் சக்தி கடவுளுக்கு உண்டு, இதனால் நீங்கள் எப்போதும் எல்லா விதத்திலும் போதுமானவர், எல்லா வகையான நற்செயல்களுக்கும் பணக்கார வழிகள் உள்ளன." (மொழிபெயர்ப்பின் அளவு). எல்லா விதமான வழிகளிலும், எல்லா நேரங்களிலும் நாம் செய்யவேண்டிய நற்செயல்களைச் செய்ய கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார், ஏனென்றால் நமக்குத் தேவையான அனைத்தையும் கடவுள் நமக்கு அளிக்கிறார்.

"அனைவருக்கும் நம்பிக்கை" மொழிபெயர்ப்பில், மேற்கண்ட வசனம் பின்வருமாறு கூறுகிறது: "இது உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் உங்களுக்குக் கொடுக்கும், அதை விடவும். உங்களிடம் போதுமானதாக இருக்காது, ஆனால் உங்கள் மிகுதியை மற்றவர்களுக்கும் அனுப்ப முடியும்." மற்றவர்களுடன் பகிர்வது பெரிய அளவில் நடக்க வேண்டியதில்லை, பெரும்பாலும் சிறிய நட்பு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர், உணவு, துணி துண்டு, வருகை அல்லது ஊக்கமளிக்கும் உரையாடல் போன்ற சிறிய விஷயங்கள் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் (மத்தேயு 25, 35-36).

நாம் ஒருவருக்கு ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவருகையில், நாம் தெய்வீகமாக செயல்படுகிறோம், ஏனென்றால் கடவுள் ஒரு ஆசீர்வாத கடவுள். நாம் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிப்பாரானால், கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.

ஏன் இன்று நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் என்று கடவுளிடம் கேட்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏன் தொடங்கவில்லை? யாரோ ஒரு சிறிய கருணை என்ன முன்கூட்டியே தெரியாது ஒரு; ஆனால் நாம் அதை ஆசீர்வதிக்கிறோம்.

பாரி ராபின்சன் மூலம்


PDFமற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம்