எறும்புகள் விட சிறந்தது

எறும்புகள் விட சிறந்தது நீங்கள் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் இருந்தீர்களா? அல்லது நீ ஒரு விமானத்தில் உட்கார்ந்து, தரையில் உள்ள மக்கள் வறுத்தெடுத்ததைப் போல் சிறியவர்களா? சில நேரங்களில் நான் கடவுளின் கண்களில் நாம் வெட்டுக்கிளிகள் சுற்றி லீக்கிங் லீப் போல இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

ஏசாயா நூல்-ல், கடவுள் கூறுகிறார்:
அவர் பூமியின் வட்டத்திற்கு மேலே சிங்காசனம் செய்யப்படுகிறார், அதில் வாழ்பவர்கள் வெட்டுக்கிளிகள் போன்றவர்கள்; அவர் வானத்தை ஒரு முக்காடு போல நீட்டி, ஒரு கூடாரத்தைப் போல பரப்புகிறார்; அவர் இளவரசர்களை ஒன்றுமில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார், பூமியில் உள்ள நீதிபதிகளை அவர் அழிக்கிறார்: அவர்கள் நடப்பட்டவுடன், அவர்கள் விதைக்கப்பட்டவுடன், அவர்களுடைய கோத்திரம் பூமியில் வேரூன்றியவுடன், அவர் அவர்களை வாடிவிடுவார். சூறாவளி அவர்களை சஃப் போல வழிநடத்துகிறது. "வெட்டு வெட்டுக்கிளிகள்" என்று நாம் கடவுளுக்கு அதிகம் அர்த்தமல்ல என்று அர்த்தமா? அத்தகைய சக்திவாய்ந்தவருக்கு நாம் முக்கியமானவர்களாக இருக்க முடியுமா?

ஏசாயாவின் 40 வது அத்தியாயம் மக்களை பெரிய கடவுளுடன் ஒப்பிடுவதன் அபத்தத்தை நமக்குக் காட்டுகிறது: them அவர்களை படைத்தவர் யார்? எண்ணால் தங்கள் இராணுவத்தை வழிநடத்துபவர், அவர்கள் அனைவரையும் பெயரால் அழைக்கிறார். அவரது அதிர்ஷ்டம் மிகவும் பெரியது, அவர் அதை இழக்க முடியாத அளவுக்கு வலிமையானவர் » (ஏசாயா 40,26).

அதே அத்தியாயம் கடவுளிடம் நம் மதிப்பைக் குறித்து வினாவை எழுப்புகிறது. அவர் எங்கள் கஷ்டங்களைக் காண்கிறார், எங்கள் வழக்கைக் கேட்க மறுக்க மாட்டார். அவரது புரிதலின் ஆழங்கள் மிக அதிகம். அவர் பலவீனமாகவும் சோர்வாகவும் ஆர்வமாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு பலமும் பலமும் தருகிறார்.

கடவுள் பூமிக்கு மேலே உயர்ந்த ஒரு சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால், நம்மை உண்மையில் பூச்சிகள் என்று மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் அவர் எப்பொழுதும் இருக்கிறார், எங்களுடனேயே இருக்கிறார், எங்களுக்கு மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறார்.

மனிதர்களாகிய நாம் அர்த்தத்தின் பொதுவான கேள்வியில் தொடர்ந்து அக்கறை கொண்டுள்ளோம். இது தற்செயலாக நாங்கள் இங்கு வந்தோம் என்றும் எங்கள் வாழ்க்கை அர்த்தமற்றது என்றும் சிலர் நம்ப வைத்தார்கள். "பிறகு கொண்டாடுவோம்!" ஆனால் நாம் உண்மையில் மதிப்புமிக்கவர்கள், ஏனென்றால் நாம் கடவுளின் சாயலில் படைக்கப்பட்டோம். அவர் நம்மை மக்களாகக் கருதுகிறார், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் முக்கியம்; எல்லோரும் அவரவர் வழியில் அவரை மதிக்கிறார்கள். ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான கூட்டத்தில், ஒவ்வொன்றும் மற்றொன்றைப் போலவே முக்கியம் - எல்லோரும் நம் ஆத்மாக்களை உருவாக்கியவருக்கு மதிப்புமிக்கவர்கள்.

ஒருவருக்கொருவர் மறுக்கப்படுவதை நாம் ஏன் அக்கறையாகக் கருதுகிறோம்? சில சமயங்களில் படைப்பாளரின் தோற்றத்தைச் சுமக்கும் ஆட்களை நாம் புண்படுத்துகிறோம், அவமானப்படுத்தி, அவமதிக்கிறோம். கடவுள் அனைவரையும் நேசிக்கிறார் என்ற உண்மையை நாம் மறந்துவிடுகிறோம் அல்லது புறக்கணிக்கிறோம். அல்லது சில "மேலதிகாரிகளுக்கு" கீழ்படிவதற்கு இந்த பூமியில் சிலர் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக நம்புவதில் நாம் பெருமிதம் கொள்ளலாமா? மனிதன் அறியாமை மற்றும் அகந்தை, துஷ்பிரயோகம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறார். இந்த முக்கிய பிரச்சனைக்கு ஒரே உண்மையான தீர்வு என்பது எங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தது, இதன் பொருள் அர்த்தம் என்பதில் நிச்சயமாக அறிவு மற்றும் நம்பிக்கை. இதற்கிடையில், நாம் எப்படி இந்த விஷயங்களை கையாள முடியும் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

ஒருவருக்கொருவர் அர்த்தமுள்ள மனிதர்களாக நடத்துவதற்கு நம்முடைய உதாரணம் இயேசு. நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு நபரிடமும் கடவுளுடைய சிட்சையை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கும், நடத்துவதற்கும் இயேசுவின் முன்மாதிரியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். கடவுளுக்கு நாம் முக்கியமா? அவருடைய சாயலில் இருந்தபடி, அவரைப் பற்றி நாம் அதிகம் கவலைப்படுகிறோம்; அவர் தம் ஒரே மகனை நம்மிடத்தில் மரிக்கச் சொன்னார். என்று எல்லாம் சொல்கிறது.

தமி த்காச் மூலம்


PDFஎறும்புகள் விட சிறந்தது