இயேசு, "நான் உண்மைதான்

இயேசு சொன்னது உண்மைதான்உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவரைப் பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது விவரிக்க வேண்டியிருந்தது மற்றும் சரியான வார்த்தைகளைக் கண்டுபிடிக்க போராடியிருக்கிறீர்களா? இது எனக்கு ஏற்கனவே நடந்துள்ளது, மற்றவர்களுக்கும் இது நடந்துள்ளது என்பதை நான் அறிவேன். நம் அனைவருக்கும் நண்பர்கள் அல்லது அறிமுகமானவர்கள் உள்ளனர், அவர்களின் விளக்கத்தை வார்த்தைகளில் வைப்பது கடினம். இயேசுவுக்கு அதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. "நீங்கள் யார்?" என்ற கேள்வியின் போதும் அவர் எப்போதும் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் இருந்தார். பதிலளிக்க. ஜான் நற்செய்தியில் அவர் கூறும் ஒரு பத்தியை நான் குறிப்பாக விரும்புகிறேன்: "நானே வழியும் உண்மையும் வாழ்வும்; என்னாலேயன்றி யாரும் பிதாவினிடத்தில் வருவதில்லை” (யோவா. 14,6).

இந்த அறிக்கை மற்ற மதங்களின் தலைவர்களிடமிருந்து இயேசுவை வேறுபடுத்துகிறது. மற்ற தலைவர்கள் கூறியுள்ளனர்: "நான் உண்மையைத் தேடுகிறேன்" அல்லது "நான் உண்மையை கற்பிக்கிறேன்" அல்லது "நான் உண்மையைக் காட்டுகிறேன்" அல்லது "நான் சத்தியத்தின் தீர்க்கதரிசி". இயேசு வந்து கூறுகிறார்: «நான் தான் உண்மை. உண்மை ஒரு கொள்கை அல்லது தெளிவற்ற யோசனை அல்ல. உண்மை ஒரு நபர், நான் அந்த நபர். »

இங்கே நாம் ஒரு முக்கியமான கட்டத்திற்கு வருகிறோம். இது போன்ற ஒரு உறுதிப்பாடு ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு நம்மை தூண்டுகிறது: நாம் இயேசுவை விசுவாசித்தால், அவர் சொல்வதை எல்லாம் நம்ப வேண்டும். நாம் அவரை நம்பவில்லை என்றால், எல்லாம் பயனற்றது, பின்னர் அவர் கூறிய வேறு காரியங்களை நாம் நம்பவில்லை. எந்த குறைபாடும் இல்லை. இயேசு ஒருவரே சத்தியம், சத்தியத்தை பேசுகிறார், அல்லது இருவரும் தவறு செய்கிறார்கள்.

அதுதான் அற்புதமான விஷயம்: அவர் உண்மை என்று தெரிந்துகொள்வது. உண்மையை அறிவது என்பது அவர் அடுத்து சொல்வதை நான் நம்ப முடியும்: "நீங்கள் உண்மையை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுவிக்கும்" (ஜான் 8,32) கலாத்தியரில் பவுல் இதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறார்: "கிறிஸ்து நம்மை விடுதலையாக்கினார்!" (கலா. 5,1).

கிறிஸ்து தெரிந்துகொள்வதால் சத்தியம் அவரிடத்தில் இருப்பதையும், நாம் விடுவிக்கப்படுவதையும் அறிந்திருக்கிறோம். எங்கள் பாவங்களை மீது நீதிமன்றம் முன் இலவச மற்றும் அவர் தனது சக மனிதன் பூமியில் இங்கே அவரது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாளும் காட்டியது அதே தீவிரவாத அன்பின் மீது அன்பு மற்றவர்களுக்கு இலவச. எல்லா நேரங்களிலும் மற்றும் படைப்பு முழுவதிலும் அவருடைய இறையாண்மை ஆட்சி பற்றிய நம்பிக்கையில் நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். சத்தியத்தை அறிந்திருப்பதால், நாம் அதை நம்பலாம், கிறிஸ்துவின் முன்நிபந்தனையுடன் வாழலாம்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFஇயேசு, "நான் உண்மைதான்