இயேசு சந்தா மீது கவனம் செலுத்துங்கள்

 

வரவேற்பு!

 

எங்கள் இதழான «ஃபோகஸ் ஜீசஸ்» நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்! இதழ் உங்களுக்காக இலவசமாக வெளியிடப்படுகிறது. இது எங்கள் வாசகர்கள் மற்றும் உலகளாவிய தேவாலயத்தின் உறுப்பினர்களிடமிருந்து நன்கொடைகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. அவள் முதல் 3. ஏப்ரல் 2009 உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில், கிரேஸ் கம்யூனியன் இன்டர்நேஷனல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. "ஃபோகஸ் ஜீசஸ்" ஒரு இலாப நோக்குடைய பத்திரிகை அல்ல மற்றும் வணிக விளம்பரங்களை விநியோகிக்கவில்லை. நிதி நன்கொடைகளை நாங்கள் நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

"FokUS JESUS" இதழ் வாசகர்கள் இயேசுவின் சீடர்களாக வாழவும், இயேசுவிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளவும், அவருடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றவும், கிறிஸ்துவின் அருளிலும் அறிவிலும் வளர உதவ விரும்புகிறது (2. பீட்டர் 3,18) தவறான மதிப்புகளால் அடிக்கடி வடிவமைக்கப்பட்ட அமைதியற்ற உலகில் புரிதல், நோக்குநிலை மற்றும் வாழ்க்கை ஆதரவை வழங்க விரும்புகிறோம்.

 

எங்கள் இதழான «FOKUS JESUS»க்கான இலவச சந்தாவை இப்போதே ஆர்டர் செய்யுங்கள்:

 

 

 

எங்கள் இதழான «FOKUS JESUS»க்கான இலவச சந்தாவை இப்போதே ஆர்டர் செய்யுங்கள்:

 

 

எங்கள் பத்திரிகையான "ஃபோகஸ் ஜீசஸ்" உங்களுக்கு அனுப்ப முடிந்ததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்!