நற்செய்தி - கடவுளின் அன்பை நமக்கு அறிவிக்கும்

நற்செய்தி நூல் கடவுள் நமக்கு ஒரு பிரகடனம் பிரகடனம்பல கிரிஸ்துவர் நிச்சயமாக அதை பற்றி கவலை இல்லை, கடவுள் இன்னும் அவர்களை நேசிக்கிறார்? கடவுள் அவர்களை நிராகரித்துவிடுவார் என்ற கவலையும், அவர் ஏற்கனவே அவற்றை நிராகரித்துவிட்டார் என்பதையும் அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். ஒருவேளை நீ பயப்படுகிறாய். கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? பதில் அவர்கள் தங்களை நேர்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதே. அவர்கள் பாவிகள் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் தோல்விகளையோ, தவறுகளையோ, மீறுதல்களையோ அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் - அவர்களுடைய பாவங்கள். கடவுளுடைய அன்பும், இரட்சிப்பும்கூட கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததைப் பொறுத்தது என்பதை அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள். அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கடவுள் சொல்ல எவ்வளவு அவர்கள் வருந்துகிறோம் மற்றும் கடவுள் அவர்களை மன்னித்து அவர்கள் எப்படியோ கவலை ஒரு ஆழமான உள் உணர்வு முன்வைக்கும்போது எங்கள் முதுகில் மாறும் என்ற நம்பிக்கையில், மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இது ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகமான ஹேம்லட்டை எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த கதையில், இளவரசர் ஹேம்லட் தனது மாமா க்ளூடியஸை ஹேம்லட்டின் தந்தையை கொன்றதாகவும், அவரது தாயார் சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றினார் என்றும் தெரிந்து கொண்டார். எனவே, ஹேம்ட் தனது மாமா / மாப்பிள்ளை பழிவாங்க நடவடிக்கையில் கொல்ல திட்டமிட்டுள்ளார். சரியான வாய்ப்பு எழுகிறது, ஆனால் ராஜா வேண்டிக்கொள்கிறார், அதனால் ஹேம்லட் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கிறார். நான் அவரை ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றால், அவர் பரலோகத்திற்கு போவார், ஹேம்லட் முடிவடைகிறார். அவர் மீண்டும் பாவம் செய்த பிறகு நான் காத்திருந்து, அவரைக் கொன்றுவிட்டால், அதை அறிவிப்பதற்கு முன்னால், அவர் நரகத்திற்குப் போவார். கடவுளையும் மனித பாவத்தையும் பற்றிய ஹேம்லட்டின் எண்ணங்களை பலர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.

அவர்கள் விசுவாசத்திற்கு வந்தபோது, ​​அவர்கள் மனந்திரும்பாமலும் விசுவாசியாமலும் இருந்தபடியால், அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து முற்றிலும் பிரிந்து, கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. இந்த பிழையில் விசுவாசம் மற்றொரு தவறான கருத்துக்கு அவர்களை வழிநடத்தியது: ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் பாவத்திற்குள் விழும் போது, ​​கடவுள் அவர்களுடைய கிருபையினால் அவர்களைத் துடைப்பார், கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அவர்களை இனிமேல் மறைக்காது. அதனால்தான் - மக்கள் தங்கள் பாவங்களைப் பற்றிய நேர்மையானவர்களாக இருக்கையில் - கடவுள் அவர்களை நிராகரித்தாரா என்பதை அவர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். அது ஒன்றும் நல்ல செய்தி. ஆனால் சுவிசேஷம் நல்ல செய்தி. கடவுளிடமிருந்து நாம் தனித்திருப்பதாகவும், அவருடைய கிருபையை நமக்கு வழங்குவதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சுவிசேஷம் நமக்கு சொல்லவில்லை. கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனே எல்லாவற்றையும் சமாதானப்படுத்தியிருக்கிறாரென்பதை நற்செய்தி நமக்குக் கூறுகிறது; நீங்களும் என்னை உட்பட, எல்லா மக்களும் உட்பட (கொலோ 9-10).

இயேசு கீழே கிழிந்த ஏனெனில் அங்கு, எந்த தடை, மனிதன் மற்றும் கடவுள் இடையே எந்த பிரிவு, மற்றும் அவர் தந்தையின் அன்பு (1Joh 2,1; யோ 12,32) தனது சொந்த இருப்பு மனித இழுக்கப்படுகின்றன ஏனெனில். ஒரே தடையானது ஒரு கற்பனையான ஒன்றாகும் (கொலோசெக்ஸ்) நாம் மனிதர்கள் நமது சொந்த சுயநலம், பயம் மற்றும் சுதந்திரம் ஆகியவற்றின் மூலம் உயர்த்தியுள்ளோம். நற்செய்தி நேசிப்பதில் அன்புக்குரியவர்களிடம் இருந்து நம் நிலையை மாற்றுவதற்கு ஏதுவான காரியத்தைச் செய்வது அல்லது நம்புவதைப் பற்றி அல்ல.

கடவுளுடைய அன்பு நாம் செய்யும் எதையும் செய்யாது அல்லது செய்யாதது. நற்செய்தி என்பது ஏற்கனவே உண்மை என்ன என்பதை விளக்கும் ஒரு விளக்கம் - பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்திய எல்லா மனிதர்களுக்கும் தந்தையின் இரக்கமற்ற அன்பின் விளக்கம். நீங்கள் எப்போதாவது வருத்தப்படுவதற்கு முன்பே அல்லது கடவுளை நேசிப்பதற்கு முன்பாகவே தேவன் உங்களை நேசித்தார், நீங்களும் வேறு எவரும் வேறு எதையுமே மாற்றமாட்டார்கள் (ரோம 9, 9-ஐ.

நற்செய்தி என்பது ஒரு உறவைப் பற்றியது, கடவுளோடுள்ள ஒரு உறவு, கிறிஸ்துவுக்குள் கடவுளுடைய சொந்த செயல்களால் நமக்கு உண்மையாகிவிட்டது. இது தேவைகளின் தொகுப்பைப் பற்றியது அல்ல, தொடர்ச்சியான மத அல்லது விவிலிய உண்மைகளை அறிவார்ந்த ஏற்றுக் கொள்ளல். இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய நியாயாதிபதியினாலே நம்மால் நின்று கொண்டிருக்கவில்லை; பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலம் கடவுளுடைய சொந்த அன்பான பிள்ளைகளுக்கு அவர் நம்மைத் திருப்பி, அவரோடும் அவரோடு இணைத்துள்ளார்.

அது இயேசு நம்முடைய இரட்சகராகிய தன்னை மீது நமது பாவங்களை, விருப்பத்திற்கு எடுத்து அவரது நல்ல இன்பத்திற்காக செய்ய நம்மில் பரிசுத்த ஆவியின் (எபேசியர் 4,13-2,8 பில் 10) மூலம் செயல்படுகிறது விட வேறு யாரும் இல்லை. நாம் தோல்வி அடைந்தவுடன், அவர் நம்மை மன்னித்துவிட்டார் என்பதை அறிந்திருப்பதால், அவரைப் பின்பற்றுவதற்கு நாம் முழு இருதயத்தோடும் ஈடுபடலாம். அதைப் பற்றி யோசி! கடவுள் பரலோகத்தில் இதுவரை அங்கு எங்களுக்கு பார்த்து, ஒரு தெய்வம், ஆனால் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின், இதில் நீங்கள் வேறு நேரடி அனைவருக்கும் மற்றும் நகர்த்த மற்றும் (சட்டங்கள் 17,28) வேண்டும். அவர் பொருட்படுத்தாமல் நீங்கள் அல்லது யார் என்பதன் மூலம், மிகவும் விரும்பும் நீ என்ன செய்தாய் என்று அவர் கிறிஸ்து, மனித சதை ஒரு வந்த தேவனுடைய குமாரன் - எங்கள் சதை உள்ள பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் வரும் - உங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட உங்கள் அச்சத்தை, உங்கள் பாவங்களை எடுத்து, அவருடைய இரட்சிப்பின் மூலம் உங்களைக் குணப்படுத்தினார். நீயும் அவனுக்கும் இடையில் ஒவ்வொரு தடையும் அவன் அகற்றினான்.

நெருங்கிய கூட்டுறவு, நட்பு, மற்றும் பரிபூரணமான, அன்பான தந்தையின் வாழ்வை வாழ்ந்து வரும் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் நேரடியாக அனுபவிப்பதைத் தடுக்காத எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்து நீக்கிவிட்டீர்கள். மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு கடவுள் நமக்கு ஒரு அருமையான செய்தி கொடுத்திருக்கிறார்!

ஜோசப் தக்காச்


PDFநற்செய்தி - கடவுளின் அன்பை நமக்கு அறிவிக்கும்