நற்செய்தி - கடவுளின் அன்பை நமக்கு அறிவிக்கும்

நற்செய்தி நூல் கடவுள் நமக்கு ஒரு பிரகடனம் பிரகடனம் பல கிரிஸ்துவர் நிச்சயமாக அதை பற்றி கவலை இல்லை, கடவுள் இன்னும் அவர்களை நேசிக்கிறார்? கடவுள் அவர்களை நிராகரித்துவிடுவார் என்ற கவலையும், அவர் ஏற்கனவே அவற்றை நிராகரித்துவிட்டார் என்பதையும் அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். ஒருவேளை நீ பயப்படுகிறாய். கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? பதில் அவர்கள் தங்களை நேர்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதே. அவர்கள் பாவிகள் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் தோல்விகளையோ, தவறுகளையோ, மீறுதல்களையோ அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் - அவர்களுடைய பாவங்கள். கடவுளுடைய அன்பும், இரட்சிப்பும்கூட கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததைப் பொறுத்தது என்பதை அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள். அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கடவுள் சொல்ல எவ்வளவு அவர்கள் வருந்துகிறோம் மற்றும் கடவுள் அவர்களை மன்னித்து அவர்கள் எப்படியோ கவலை ஒரு ஆழமான உள் உணர்வு முன்வைக்கும்போது எங்கள் முதுகில் மாறும் என்ற நம்பிக்கையில், மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இது ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகமான ஹேம்லட்டை எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த கதையில், இளவரசர் ஹேம்லட் தனது மாமா க்ளூடியஸை ஹேம்லட்டின் தந்தையை கொன்றதாகவும், அவரது தாயார் சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றினார் என்றும் தெரிந்து கொண்டார். எனவே, ஹேம்ட் தனது மாமா / மாப்பிள்ளை பழிவாங்க நடவடிக்கையில் கொல்ல திட்டமிட்டுள்ளார். சரியான வாய்ப்பு எழுகிறது, ஆனால் ராஜா வேண்டிக்கொள்கிறார், அதனால் ஹேம்லட் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கிறார். நான் அவரை ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றால், அவர் பரலோகத்திற்கு போவார், ஹேம்லட் முடிவடைகிறார். அவர் மீண்டும் பாவம் செய்த பிறகு நான் காத்திருந்து, அவரைக் கொன்றுவிட்டால், அதை அறிவிப்பதற்கு முன்னால், அவர் நரகத்திற்குப் போவார். கடவுளையும் மனித பாவத்தையும் பற்றிய ஹேம்லட்டின் எண்ணங்களை பலர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.

அவர்கள் நம்புவதற்கு வந்தபோது, ​​அவர்கள் மனந்திரும்பி விசுவாசிக்காவிட்டால், அவர்கள் கடவுளிடமிருந்து முற்றிலும் பிரிந்து விடுவார்கள், கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அவர்களுக்காக வேலை செய்ய முடியாது, இயலாது. இந்த தவறை நம்புவது அவர்கள் மற்றொரு தவறைச் செய்ய வழிவகுத்தது: ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் பாவத்தில் விழும்போது, ​​கடவுள் அவர்களுடைய கிருபையை பறிப்பார், கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இனி அவர்களை மறைக்காது. அதனால்தான், மக்கள் தங்கள் பாவத்தைப் பற்றி நேர்மையாக இருக்கும்போது, ​​கடவுள் அவர்களை நிராகரித்தாரா என்று அவர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்நாள் முழுவதும் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். இவை எதுவுமே நல்ல செய்தி அல்ல. ஆனால் நற்செய்தி ஒரு நல்ல செய்தி. நாம் கடவுளிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டோம் என்றும், அவருடைய கிருபையை கடவுள் நமக்கு வழங்குவதற்காக நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றும் சுவிசேஷம் சொல்லவில்லை. கிறிஸ்துவில் பிதாவாகிய தேவன் நீங்களும் நானும் உட்பட எல்லா மக்களும் உட்பட எல்லாவற்றையும் நற்செய்தி சொல்கிறது (கொலோசெயர் 1,19: 20) சமரசம் செய்தார்.

எந்த தடையும் இல்லை, மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் எந்தப் பிரிவும் இல்லை, ஏனென்றால் இயேசு அதைக் கிழித்து எறிந்தார், ஏனென்றால் அவர் தனது சொந்த நிலையில், மனிதகுலத்தை பிதாவின் அன்பிற்குள் இழுத்தார் (1 யோவான் 2,1; யோவான் 12,32). ஒரே தடை ஒரு கற்பனை (கொலோசெயர் 1,21) மனிதர்களாகிய நாம் நம்முடைய சுயநலம், பயம் மற்றும் சுதந்திரத்தின் மூலம் எழுப்பினோம். நற்செய்தி என்பது கடவுள் நம் நிலையை அன்பற்றவர்களிடமிருந்து நேசிப்பவருக்கு மாற்றுவதற்கு காரணமான ஒன்றைச் செய்வது அல்லது நம்புவது அல்ல.

கடவுளின் அன்பு நாம் செய்யும் அல்லது செய்யாத எதையும் சார்ந்தது அல்ல. நற்செய்தி என்பது ஏற்கனவே உண்மை என்ன என்பதற்கான விளக்கமாகும் - மனிதகுலம் அனைத்திற்கும் தந்தையின் அளவற்ற அன்பின் விளக்கம், இது பரிசுத்த ஆவியினால் இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வருத்தப்படுவதற்கோ அல்லது நம்புவதற்கோ முன்பு கடவுள் உங்களை நேசித்தார், நீங்களோ அல்லது வேறு யாரோ செய்யமாட்டார்கள் (ரோமர் 5,8; 8,31-39).

நற்செய்தி என்பது ஒரு உறவைப் பற்றியது, கடவுளோடுள்ள ஒரு உறவு, கிறிஸ்துவுக்குள் கடவுளுடைய சொந்த செயல்களால் நமக்கு உண்மையாகிவிட்டது. இது தேவைகளின் தொகுப்பைப் பற்றியது அல்ல, தொடர்ச்சியான மத அல்லது விவிலிய உண்மைகளை அறிவார்ந்த ஏற்றுக் கொள்ளல். இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய நியாயாதிபதியினாலே நம்மால் நின்று கொண்டிருக்கவில்லை; பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலம் கடவுளுடைய சொந்த அன்பான பிள்ளைகளுக்கு அவர் நம்மைத் திருப்பி, அவரோடும் அவரோடு இணைத்துள்ளார்.

நம்முடைய மீட்பராகிய இயேசுவைத் தவிர வேறு யாருமல்ல, நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக, அவருடைய நல்வாழ்வுக்கு ஏற்ப செய்யவும் நிறைவேற்றவும் நமக்குள் செயல்படுகிறார் (பிலிப்பியர் 4,13:2,8; எபேசியர் 10). நாம் தோல்வியுற்றால், அவர் நம்மை மன்னித்திருப்பார் என்பதை அறிந்து, அவரைப் பின்தொடர நாம் முழு மனதுடன் கொடுக்கலாம். யோசித்துப் பாருங்கள்! கடவுள் நம்மை தூரத்திலிருந்தும், பரலோகத்திலிருந்தும் பார்க்கும் ஒரு தெய்வம் அல்ல, ஆனால் தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர், அவற்றில் நீங்களும் எல்லோரும் வாழ்கிறீர்கள், நெசவு செய்கிறீர்கள் (அப்போஸ்தலர் 17,28). நீங்கள் யார் அல்லது நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், அவர் உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறார், கிறிஸ்துவில், தேவனுடைய குமாரன், மனித மாம்சத்திற்குள் வந்தவர் - பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்முடைய மாம்சத்திற்குள் வருகிறார் - உங்கள் ஏற்பாடு, உங்கள் அச்சங்கள், உங்கள் பாவங்கள் நீக்கப்பட்டன, அவருடைய இரட்சிப்பின் கிருபையால் நீங்கள் குணமடைந்தீர்கள். உங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையிலான ஒவ்வொரு தடைகளையும் அவர் அகற்றினார்.

நெருங்கிய கூட்டுறவு, நட்பு, மற்றும் பரிபூரணமான, அன்பான தந்தையின் வாழ்வை வாழ்ந்து வரும் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் நேரடியாக அனுபவிப்பதைத் தடுக்காத எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்து நீக்கிவிட்டீர்கள். மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு கடவுள் நமக்கு ஒரு அருமையான செய்தி கொடுத்திருக்கிறார்!

ஜோசப் தக்காச்


PDFநற்செய்தி - கடவுளின் அன்பை நமக்கு அறிவிக்கும்