கடவுள் வெளிப்படுத்துகிற அனைத்தையும் நம் அனைவரையும் பாதிக்கிறது

கடவுளே கடவுள் அனைத்தையும் கவனித்துக்கொள்கிறார் நீங்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பது உண்மையில் தூய கருணை. கடவுள் உங்களுக்குக் கொடுப்பதை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர நீங்களே எதுவும் செய்ய முடியாது. நீங்கள் எதையும் செய்து சம்பாதிக்கவில்லை; ஏனென்றால், தனக்கு முன்பாக யாரும் தனது சொந்த சாதனைகளை நம்புவதை கடவுள் விரும்பவில்லை (எபேசியருக்கு எழுதிய கடிதம் 2,8–9 ஜி.என்).

கிரிஸ்துவர் கருணை புரிந்து கொள்ள கற்று போது எப்படி அற்புதமான!
இந்த புரிதல் நாம் பெரும்பாலும் அனுபவிக்கும் அழுத்தத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் நீக்குகிறது. வெளிப்புறமாகவும், உள்நோக்காதவர்களாகவும், நம்மைத் தளர்த்தும் மகிழ்ச்சியுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக ஆக்குகிறது. கடவுளின் கிருபை என்பது பொருள்: எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்து நமக்காகச் செய்திருக்கிறார், எதைச் செய்தாலும், நம்மை நாமே செய்ய முடியாது. நாம் இரட்சிப்பை பெற முடியாது. நற்செய்தியின்படி நாம் அதை சம்பாதிக்க முடியாது, ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஏற்கெனவே செய்திருக்கிறார். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கிறிஸ்து நமக்கு செய்ததை ஏற்றுக்கொள்வதோடு அவ்வாறு செய்வதற்கு மிகுந்த நன்றியறிதலைக் காட்டுகின்றது.

ஆனால் நாமும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்! மனித இயல்பின் பதுங்கியிருக்கும் வேனிட்டியை ஆணவத்துடன் சிந்திக்க தூண்டுவதற்கு நாம் அனுமதிக்க முடியாது. கடவுளின் கிருபை நமக்கு பிரத்தியேகமானது அல்ல. கிருபையின் தன்மையை இன்னும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாத கிறிஸ்தவர்களை விட இது நம்மை சிறந்ததாக்கவில்லை, அல்லது அதைப் பற்றி அறியாத கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களை விட இது நம்மை சிறந்ததாக்குகிறது. கிருபையைப் பற்றிய உண்மையான புரிதல் பெருமைக்கு வழிவகுக்காது, ஆனால் ஆழ்ந்த பயபக்திக்கும் கடவுளை வணங்குவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. இன்றைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அருள் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும் என்பதை நாம் உணரும்போது. இது அனைவருக்கும் பொருந்தும், இது பற்றி அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாவிட்டாலும் கூட.

நாம் பாவிகளாக இருந்தபோது இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் (ரோமர் 5,8). இன்று வாழ்ந்த அனைவருக்கும், இறந்த அனைவருக்கும், இன்னும் பிறந்து, நமக்காக மட்டுமல்ல, இன்று நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கும் அனைவருக்கும் அவர் இறந்தார். கடவுள் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மீது அக்கறை காட்டுகிறார், அனைவருக்கும் ஆர்வம் காட்டுகிறார் என்பதற்காக அது நம் இருதயத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து நம்மை மனத்தாழ்மையும் நன்றியுணர்வும் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே, கிறிஸ்து திரும்பி வரும் நாளுக்காக நாம் எதிர்நோக்க வேண்டும், எல்லோரும் கிருபையை அறிந்து கொள்வார்கள்.

நாம் இந்த இரக்கத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறோமா, கடவுளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? அல்லது ஒரு நபர், அவர்களுடைய பின்னணி, கல்வி, அல்லது இனம் ஆகியவற்றின் தோற்றத்தால் நாம் திசைதிருப்பப்படுகிறோமா, தீர்ப்பதற்கான வலையில் விழுகிறதா, அவற்றை நாம் குறைவாக மதிப்பிடுவதை விட குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுகிறோம்? கடவுளின் கிருபை அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும், எல்லாவற்றையும் கவனித்துக்கொள்வது போலவே, நம் வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கிறவர்களுக்காக இதயத்தையும் மனதையும் திறந்து வைக்க விரும்புகிறோம்.

பிரார்த்தனை

அருமையான தகப்பனே, கிருபையின் பெரும் ஆசீர்வாதத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் நம் எல்லா உறவுகளில் அதை நிறைவேற்றுவதற்கும் நமக்கு உதவுகிறது. நாம் விரும்புவோமாக, நம்மை சவால் செய்கிறவர்களாக இருங்கள். ஆமென்

கீத் ஹாரிக் மூலம்


PDFகிரேஸ், கடவுள் வெளிப்படுத்துகிற அனைத்தையும் கவனித்துக்கொள்கிறார்