சீக்கிரம் காத்திரு!

சில நேரங்களில், அது தெரிகிறது, காத்திருக்கிறது எங்களுக்கு கடினமான பகுதியாக உள்ளது. நாம் எதைத் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை நினைத்துப் பார்த்தால், நாம் அதைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தால், நம்மில் பெரும்பாலோர் நீண்ட காலத்திற்கு தாமதமாக காத்திருக்கிறார்கள். எங்கள் மேற்கத்திய உலகில், நாங்கள் ஒரு காரில் உட்கார்ந்து ஒரு சிற்றுண்டியில் உள்ள இரும்பு அல்லாத ஆடைகளில் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு இசை கேட்கும்போது, ​​நாம் சலிப்படைந்து பொறுமை இழக்க நேரிடும். உங்கள் பாட்டியிடம் அதை எப்படிப் பார்ப்பது என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

மேலும், கிறிஸ்தவர்களுக்காக, நாம் கடவுளை நம்புகிறோம் என்ற உண்மையால் காத்திருக்கிறோம், நாம் அடிக்கடி நம்புகிற காரியங்களை நாம் ஏன் நம்புகிறோம் என்பதை புரிந்துகொள்வதற்கு அடிக்கடி போராடுகிறோம். பிரார்த்தனை மற்றும் சாத்தியமான எல்லாம் செய்தார், இல்லை.

சாமுவேல் போருக்கு தியாகம் செய்ய வருவார் என்று காத்திருந்தபோது சவுல் ராஜா கவலைப்பட்டார், கலங்கினார் (1 சாமு. 13,8). வீரர்கள் அமைதியற்றவர்களாக மாறினர், சிலர் அவரை விட்டு வெளியேறினர், முடிவில்லாத காத்திருப்புடன் விரக்தியில், அவர் இறுதியாக பாதிக்கப்பட்டவருக்கு தானே முன்வந்தார். நிச்சயமாக, சாமுவேல் இறுதியாக வந்தபோதுதான். இந்த சம்பவம் சால்ஸின் வம்சத்தின் முடிவுக்கு வந்தது (வி. 13-14).

ஒன்று அல்லது மற்றொன்று, சவுல் போல நம்மில் பெரும்பாலோர் உணர்ந்திருக்கலாம். நாம் கடவுளை நம்புகிறோம், ஆனால் அவர் ஏன் தலையிடாமலும், நம்முடைய கொந்தளிப்பான கடலைச் சமாளிக்காமலும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள முடியாது. நாங்கள் காத்திருக்கிறோம், காத்திருக்கிறோம், விஷயங்கள் மோசமாகவும் மோசமாகவும் தோன்றுகின்றன, இறுதியாக, நாம் சகித்து நிற்கும் காரியங்களுக்காக காத்திருக்கிறோம். பசடேனாவில் எங்கள் அனைவரையும், எங்கள் எல்லா சமூகங்களும் பசடேனாவில் எங்கள் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வது போலவே உணர்ந்ததாக சில நேரங்களில் நான் நினைக்கிறேன்.

ஆனால் கடவுள் உண்மையுள்ளவர், அவர் வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் எல்லாவற்றையும் நமக்குக் கிடைக்கும்படி வாக்களிக்கிறார். அவர் மீண்டும் மீண்டும் அதை நிரூபித்தார். சில நேரங்களில் அவர் துன்பம் மூலம் எங்களுடன் நடந்து செல்கிறார் - இன்னும் அரிதாக, அது தெரிகிறது - அவர் முடிவடையும் என்று முடிவுக்கு வைக்கிறது. எந்த விதத்திலும், நம்முடைய விசுவாசம் அவரை நம்புவதற்கு நம்மை அழைக்கிறது - அவர் நமக்கு நன்மை, நன்மை செய்வதை நம்புவதை நம்புகிறார். அடிக்கடி, திரும்பிப் பார்த்து, காத்திருக்கும் நீண்ட நாளையிலிருந்து நாம் பெற்ற பலத்தை மட்டுமே பார்க்க முடியும், மேலும் வேதனையான அனுபவம் மறைமுகமான ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் என்பதை உணர ஆரம்பிக்க முடியும்.

ஆனாலும், நாம் அதைக் கடந்து செல்லும்போது சகித்துக்கொள்வது குறைவான பரிதாபமல்ல, மேலும் எழுதிய சங்கீதக்காரரிடம் நாம் அனுதாபப்படுகிறோம்: “என் ஆத்துமா மிகவும் பயமாக இருக்கிறது. ஓ, ஐயா, எவ்வளவு நேரம்! " (சங். 6,4). பழைய கிங் ஜேம்ஸ் பதிப்பு “பொறுமை” என்ற வார்த்தையை “நீண்ட துன்பத்துடன்” மொழிபெயர்த்ததற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது!

எம்மாவுக்கு செல்லும் வழியில் சோகமாக இருந்த இரண்டு சீடர்களைப் பற்றி லூக்கா நமக்குச் சொல்கிறார், ஏனென்றால் அவர்கள் காத்திருத்தல் வீணானது என்றும் இயேசு இறந்ததால் எல்லாம் இழந்துவிட்டதாகவும் தோன்றியது (லூக்கா 24,17). ஆனால் அதே நேரத்தில், அவர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்த உயிர்த்தெழுந்த இறைவன், அவர்கள் பக்கம் சென்று அவர்களுக்கு ஊக்கத்தை அளித்தார் - அவர்கள் அதை அடையாளம் காணவில்லை (வி. 15-16). சில நேரங்களில் அதே விஷயம் நமக்கு நடக்கும். கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார், நம்மைத் தேடுகிறார், நமக்கு உதவுகிறார், நம்மை ஊக்குவிக்கிறார் - பிற்காலத்தில் வரும் வரை நாம் பெரும்பாலும் அடையாளம் காணவில்லை.

இயேசு அவர்களுடன் அப்பத்தை உடைத்தபோதுதான் "அவர்களின் கண்கள் திறக்கப்பட்டன, அவர்கள் அவரை அடையாளம் கண்டுகொண்டார்கள், அவர் அவர்களிடமிருந்து மறைந்தார். அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர்: வழியில் அவர் எங்களுடன் பேசும்போது, ​​வேதவசனங்களை நமக்குத் திறந்தபோது எங்கள் இருதயங்கள் நம்மில் எரியவில்லையா? " (வி. 31-32).

நாம் கிறிஸ்துவை நம்பினால், நாம் தனியாக காத்திருக்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு இருண்ட இரவிலும் அவர் நம்முடன் இருக்கிறார், எல்லாவற்றையும் நிறுத்துவதில்லை என்பதைக் காண அவர் நமக்கு வலிமையையும் வெளிச்சத்தையும் தருகிறார். அவர் ஒருபோதும் நம்மைத் தனியாக விடமாட்டார் என்று இயேசு நமக்கு உறுதியளிக்கிறார் (மத்தேயு 28,20).

ஜோசப் தக்காச்


PDFசீக்கிரம் காத்திரு!